Скачать презентацию Віруси гепатитів МК ВНМУ ім М І Пирогова Скачать презентацию Віруси гепатитів МК ВНМУ ім М І Пирогова

Hepatiti.ppt

  • Количество слайдов: 59

Віруси гепатитів. МК ВНМУ ім. М. І. Пирогова Кафедра мікробіології Віруси гепатитів. МК ВНМУ ім. М. І. Пирогова Кафедра мікробіології

Класифікація • Родина пікорнавірусів рід гепатовірус гепатиту A (епідемічний гепатит) • Родина гепаднавірусів рід Класифікація • Родина пікорнавірусів рід гепатовірус гепатиту A (епідемічний гепатит) • Родина гепаднавірусів рід ортогепаднавірус гепатиту B (сироватковий гепатит) • Родина флавівірусів рід гепацівірус гепатиту C вірус гепатиту G • Родина аденовірусів рід аденовірус гепатиту F (з імунодефіцитом)

Класифікація • Родина некласифікованих вірусів рід дельтавірус гепатиту D рід гепатиту Е-подібні віруси вірус Класифікація • Родина некласифікованих вірусів рід дельтавірус гепатиту D рід гепатиту Е-подібні віруси вірус гепатиту Е ТТ-вірус SEN-вірус

Вірус гепатиту А • Будова віріону простий 27 -32 нм РНК-геном рецептори до ентероцитів Вірус гепатиту А • Будова віріону простий 27 -32 нм РНК-геном рецептори до ентероцитів тонкої кишки лімфатичного апарату кишечника гепатоцитів • Антигенна будова виділяють 1 тип по HAV-Ag (нуклеокапсид)

Будова вірусу гепатиту A Будова вірусу гепатиту A

Резистентність • Чутливий до дії УФ променів • Стійкий до: низьких температур високих температур Резистентність • Чутливий до дії УФ променів • Стійкий до: низьких температур високих температур (гине при 100°С через 5 хв) дії ефіру дезінфектантів (у 2, 5 мг/л хлору гине через 15 хв) добре зберігається в зовнішньому середовищі (у воді)

Культивування • в культурі клітин нирок зелених мавп • в культурі клітин гепатоцитів мишей Культивування • в культурі клітин нирок зелених мавп • в культурі клітин гепатоцитів мишей • ЦПД слабко виражена

Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Первинно репродукується в епітелії Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Первинно репродукується в епітелії тонкого кишечника, лімфатичних клітинах ШКТ, потрапляє в кров Повторна репродукція в гепатоцитах, що призводить до їх загибелі Цитопатичний ефект підсилюється • натуральними кілерами, активованими інтерфероном • сенсибілізованими Т-кілерами • At-опосередкованим цитолізом

Імунітет • Тривалий • Напружений • Забезпечується неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) неспецифічними гуморальними факторами Імунітет • Тривалий • Напружений • Забезпечується неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) неспецифічними гуморальними факторами (інтерферон, противірусні інгібітори, кофактори) сенсибілізованими Т-кілерами віруснейтралізуючими антитілами (Ig A, G, M)

Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження фекалії сироватка крові • Виявлення вірусів ІЕМ • Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження фекалії сироватка крові • Виявлення вірусів ІЕМ • Виявлення HAAg ІФА РІА • Виявлення антитіл Ig M (в гострій фазі) Ig G (після перенесеного гепатиту) • Виявлення генів вірусу гепатиту А в ЛПР

Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення і санація джерел інфекції розрив механізмів передачі використання Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення і санація джерел інфекції розрив механізмів передачі використання індукторів інтерферону • Специфічна донорський γ-глобулін людини вакцинація інактивованою, живою атенуйованою та рекомбінантною вакцинами (імунітет 3 -6 років)

Вірус гепатиту В • Будова віріону складний 42 -45 нм ДНК-геном рецептори до α-протеїну Вірус гепатиту В • Будова віріону складний 42 -45 нм ДНК-геном рецептори до α-протеїну мембрани гепатоцитів Дефектний віріон має залишки оболонки з поверхневим Ag вірусу гепатиту В Він позбавлений інфекційності Утворюється при надлишковій репродукції поверхневого компонента ВГВ (Ag HBs)

Вірус гепатиту В • Антигенна будова • HBs – глікопротеїн+ліпід суперкапсиду, виявляється в сироватці Вірус гепатиту В • Антигенна будова • HBs – глікопротеїн+ліпід суперкапсиду, виявляється в сироватці крові • HBc – нуклеопротеїн, міститься в капсиді віріонів, що знаходяться в ядрах гепатоцитів, не надходить в кров • HBe – відщеплюється від HBc-Ag при проходженні віруса через мембрану гепатоцита, виявляється в сироватці крові • HBx – регуляторний білок, бере участь в пухлинній трансформації гепатоцитів At виробляються до HBs, HBc, HВe антигенів

Будова вірусу гепатиту B Будова вірусу гепатиту B

Будова вірусу гепатиту B Будова вірусу гепатиту B

Резистентність • Чутливий до: глютаральдегіду детергентів ефіру формальдегіду • Стійкий до: низьких температур (-20°С Резистентність • Чутливий до: глютаральдегіду детергентів ефіру формальдегіду • Стійкий до: низьких температур (-20°С – консервуюча температура) високих температур (гине при автоклавуванні) УФ променів

Культивування • в первинній культурі клітин гепатоцитів ембріона і дорослої людини • ЦПД слабко Культивування • в первинній культурі клітин гепатоцитів ембріона і дорослої людини • ЦПД слабко виражена

Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараження реалізується статевим, парентеральним, Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараження реалізується статевим, парентеральним, трансплацентарним, трансплантаційним шляхами Первинна репродукція в гепатоцитах Ураження печінки не за рахунок ЦПД, а під дією натуральних кілерів, Т-кілерів, At-опосередкованого цитолізу Можливий розвиток карциноми печінки під впливом HBxантигену

Імунітет При циклічному перебігу (виведення вірусу) імунітет • Стерильний • Довічний При ациклічному перебігу Імунітет При циклічному перебігу (виведення вірусу) імунітет • Стерильний • Довічний При ациклічному перебігу (вірус інтегрується в геном гепатоцита і не виводиться) імунітет • Нестерильний • Має місце репродукція вірусу гепатиту В • Забезпечується Т-кілерами віруснейтралізуючими антитілами (Ig G, M)

Лабораторна діагностика Матеріал для дослідження: кров сироватка крові • Виявлення вірусів ІЕМ РІФ • Лабораторна діагностика Матеріал для дослідження: кров сироватка крові • Виявлення вірусів ІЕМ РІФ • Виявлення HBs. Ag, HBc. Ag, HBe. Ag ІФА РІА • Виявлення генетичного матеріалу ЛПР

Лабораторна діагностика • Виявлення антитіл до HBs. Ag, HBc. Ag, HBe. Ag РНГА ІФА Лабораторна діагностика • Виявлення антитіл до HBs. Ag, HBc. Ag, HBe. Ag РНГА ІФА РІА • продромальний період – виявлення HBc. At • гострий період – виявлення HBe. At • перед реконвалісценцією і при тривалому перебігу виявлення HBs. At

Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення і санація джерел інфекції розрив механізмів передачі • Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення і санація джерел інфекції розрив механізмів передачі • Специфічна вакцинація генноінженерною вакциною (містить HBs. Ag) новонароджених з ревакцинаціями в 2 міс. і 7 -8 міс. специфічний γ-глобулін • Лікування використання противірусних ХТЗ-інгібіторів ДНК-полімерази (ламівудин), інтерферону та його індукторів, специфічний γглобулін

Вірус гепатиту С • Будова віріону складний 50 нм РНК-геном характерні часті мутації Вірус гепатиту С • Будова віріону складний 50 нм РНК-геном характерні часті мутації

Резистентність • Чутливий до дії ефіру, хлороформу Резистентність • Чутливий до дії ефіру, хлороформу

Культивування важко культивується в культурі клітин Культивування важко культивується в культурі клітин

Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараженя відбувається парентеральним, статевим, Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараженя відбувається парентеральним, статевим, трансплацентарним, трансплантаційним шляхами Первинна репродукція в гепатоцитах, яка супроводжується дифузним ураженням печінки, розвитком набряку гепатоцитів з утворенням псевдолімфатичних фолікулів У 60%-80% хворих переходить в хронічну форму У 20% розвивається цироз (у половини з них розвивається гепатокарцинома)

Імунітет • Ненапружений (через високу мінливість вірусу) • Забезпечується неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) неспецифічними Імунітет • Ненапружений (через високу мінливість вірусу) • Забезпечується неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) неспецифічними гуморальними факторами (інтерферон, противірусні інгібітори, кофактори) сенсибілізованими Т-кілерами віруснейтралізуючими антитілами (Ig G, M)

Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження кров сперма ексудати • Виявлення вірусних генів ЛПР Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження кров сперма ексудати • Виявлення вірусних генів ЛПР • В сироватці крові виявляють At до Ag вірусного гепатиту С ІФА • при гострому перебігу • при хронічному перебігу NB! At з’являються через 1 місяць після інфікування

Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення та санація джерел інфекції переривання шляхів передачі • Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення та санація джерел інфекції переривання шляхів передачі • Специфічна специфічний γ-глобулін вакцина не існує • Лікування інтерферон індуктори інтерферону

Вірус гепатиту D • Будова віріону дефектний по оболонці 35 -37 нм РНК-геном характерні Вірус гепатиту D • Будова віріону дефектний по оболонці 35 -37 нм РНК-геном характерні часті мутації рецептори як у вірусного гепатиту В, які він одягає при репродукції вірусного гепатиту В, без якого не репродукується • Антигенна будова HBs. Ag – поверхневий HDAg – внутрішній

Будова вірусу гепатиту D Будова вірусу гепатиту D

Резистентність • Стійкий до: нагрівання кислот ендонуклеаз • Чутливий до: лугів протеаз Резистентність • Стійкий до: нагрівання кислот ендонуклеаз • Чутливий до: лугів протеаз

Культивування • в культурах клітин гепатоми людини і нирок мавп після їх трансфекції РНК Культивування • в культурах клітин гепатоми людини і нирок мавп після їх трансфекції РНК ВГД

Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараження реалізується статевим, парентеральним, Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараження реалізується статевим, парентеральним, трансплацентарним, трансплантаційним шляхами Первинна репродукція в гепатоцитах інфікованих ВГВ Є 2 форми: коінфекція (зараження одночасно з ВГВ) суперінфекція (після зараження ВГВ) Небезпечний прогноз: печінкова кома цироз печінки

Імунітет Реалізується: • неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) • неспецифічними гуморальними факторами (інтерферон, противірусні інгібітори, Імунітет Реалізується: • неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) • неспецифічними гуморальними факторами (інтерферон, противірусні інгібітори, кофактори) • сенсибілізованими Т-кілерами • віруснейтралізуючими антитілами (Ig G, M)

Лабораторна діагностика Матеріал для дослідження: кров сироватка крові • Виявлення вірусних антигенів ІФА РІА Лабораторна діагностика Матеріал для дослідження: кров сироватка крові • Виявлення вірусних антигенів ІФА РІА • Виявлення вірусних РНК ЛПР Виявлення антитіл ІФА РІА Ig M виявляютьчерез 10 -15 днів після клін. проявів Ig G виявляють через 1 -2 тижні (у інфікованих циркулюють постійно)

Профілактика і лікування Реалізується : • неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) • неспецифічними гуморальними факторами Профілактика і лікування Реалізується : • неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) • неспецифічними гуморальними факторами (інтерферон, противірусні інгібітори, кофактори) • сенсибілізованими Т-кілерами • віруснейтралізуючими антитілами (Ig G, M)

Вірус гепатиту G • Будова віріону складний 40 нм РНК-геном Вважається дефектним, оскільки може Вірус гепатиту G • Будова віріону складний 40 нм РНК-геном Вважається дефектним, оскільки може не мати серцевинних білків, частина виявляється з вірусом гепатиту С

Резистентність • Чутливий до ефіру Резистентність • Чутливий до ефіру

Культивування • важко культивується в культурі клітин Культивування • важко культивується в культурі клітин

Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараження реалізується статевим, парентеральним, Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараження реалізується статевим, парентеральним, трансплацентарним, трансплантаційним шляхами Первинна репродукція в гепатоцитах, характерна персистенція при імунодефіциті Якщо циркулює один (без гепатиту С), характерний доброякісний перебіг

Імунітет • Тривалий • Напружений • Забезпечується неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) неспецифічними гуморальними факторами Імунітет • Тривалий • Напружений • Забезпечується неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) неспецифічними гуморальними факторами (інтерферон, противірусні інгібітори, кофактори) сенсибілізованими Т-кілерами віруснейтралізуючими антитілами (Ig A, G, M)

Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження кров сироватка крові • Виявлення антитіл ІФА • Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження кров сироватка крові • Виявлення антитіл ІФА • Виявлення генів вірусу ЛПР

Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення та санація джерела інфекції розрив шляхів передачі • Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення та санація джерела інфекції розрив шляхів передачі • Специфічна специфічний γ-глобулін вакцина не розроблена • Лікування інтерферон індуктори інтерферону

Вірус гепатиту Е • Будова віріону простий 34 нм РНК-геном мінливий Вірус гепатиту Е • Будова віріону простий 34 нм РНК-геном мінливий

Резистентність • Чутливий до заморожування і відтаювання • Стійкий до детергентів, ефіру Резистентність • Чутливий до заморожування і відтаювання • Стійкий до детергентів, ефіру

Культивування • важко культивується в культурі клітин Культивування • важко культивується в культурі клітин

Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Механізм передачі – фекально-оральний Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Механізм передачі – фекально-оральний Первинна репродукція – в ентероцитах Вторинна репродукція – в гепатоцитах У вагітних жінок летальність до 70%

Імунітет • Тривалий • Напружений • Забезпечується неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) неспецифічними гуморальними факторами Імунітет • Тривалий • Напружений • Забезпечується неспецифічними клітинними факторами (NK-клітини) неспецифічними гуморальними факторами (інтерферон, противірусні інгібітори, кофактори) сенсибілізованими Т-кілерами віруснейтралізуючими антитілами (Ig A, G, M)

Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження випорожнення сироватка крові • Виявлення вірусів ІЕМ • Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження випорожнення сироватка крові • Виявлення вірусів ІЕМ • Виявлення антитіл ІФА • Виявлення генів вірусу ЛПР

Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення та санація джерел інфекції розрив шляхів передачі • Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення та санація джерел інфекції розрив шляхів передачі • Специфічна специфічний γ-глобулін вакцина не розроблена • Лікування інтерферон індуктори інтерферону

Вірус гепатиту ТТ • Будова віріону простий варіабельний (6 генотипів) Вірус гепатиту ТТ • Будова віріону простий варіабельний (6 генотипів)

Резистентність • Чутливий до детергентів • Інактивується при +60°С за 1 год. Резистентність • Чутливий до детергентів • Інактивується при +60°С за 1 год.

Культивування • важко культивується в культурі клітин Культивування • важко культивується в культурі клітин

Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараження відбувається фекально-оральним, статевим, Епідеміологія і патогенез • Джерелом інфекції є -хвора людина -вірусоносій Зараження відбувається фекально-оральним, статевим, парентеральним, трансплацентарним, трансплантаційним шляхами Переважно реплікується в лейкоцитах, менше в гепатоцитах Характерне безсимптомне носійство

Імунітет • не вивчений Імунітет • не вивчений

Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження кров сироватка крові • Виявлення антитіл ІФА • Лабораторна діагностика • Матеріал для дослідження кров сироватка крові • Виявлення антитіл ІФА • Виявлення генів вірусу ЛПР

Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення та санація джерел інфекції розрив шляхів передачі • Профілактика і лікування • Неспецифічна виявлення та санація джерел інфекції розрив шляхів передачі • Специфічна вакцина не розроблена • Лікування інтерферон індуктори інтерферону

SEN вірус • Будова віріону ДНК, одноланцюгова має 8 варіантів (позначають лат. буквами від SEN вірус • Будова віріону ДНК, одноланцюгова має 8 варіантів (позначають лат. буквами від А до Н) Вірус може передаватись при переливанні крові Не завжди виникає гепатит Вірус агресивний при імунодефіцитних станах, інших вірусних гепатитах (особливо В і С) Діагностика проводиться виявленням генів за допомогою ЛПР