Скачать презентацию Виробничо-технологічна практика Виконала студентка 33 — ТО групи Скачать презентацию Виробничо-технологічна практика Виконала студентка 33 — ТО групи

антонець.pptx

  • Количество слайдов: 23

Виробничо-технологічна практика Виконала студентка 33 - ТО групи Антонець Юлія Виробничо-технологічна практика Виконала студентка 33 - ТО групи Антонець Юлія

ТОВ «Лиманське» ТОВ «Лиманське»

Директор Бондарець Татьяна Іванівна Директор Бондарець Татьяна Іванівна

Агроном Білокінь Іван Володимирович Агроном Білокінь Іван Володимирович

Загальні положиння Товариство з обмеженою відповідальність «Лиманське» створене з рішенням його Засновників шляхом об’єднання Загальні положиння Товариство з обмеженою відповідальність «Лиманське» створене з рішенням його Засновників шляхом об’єднання їх майна у статутний фонд згідно вимогам Законів України «Про власність» , «Про підприємництво» , «Про підприємство України» , «Про господарські товариства» , інших законодавчих та нормативних України. Товариство з обмеженою відповідальністю «Лиманське» є правонаступником приватної фірми «Лан» Мета та предмет діяльності Товаристворюється з метою здійснення спільної господарської комерційної діяльності в сфері виробництва, торгівлі, надання транспорту експедиційних послуг а також реалізації інтересів його Засновників на основі отриманого прибутку. Видами діяльності Товариства є: вирощування, переробка та реалізації сільськогосподарської продукції. виробництво і реалізація спеціального технологічного устаткування інструменту та товарів народного споживання. проведення контролю викидів шкідливих речовин в атмосферу та екологічної ситуації в навколишньому середовищі.

Урожайність с. -г. культур Площа, га Культура Соняшник Гречка Просо план факт Урожай. , Урожайність с. -г. культур Площа, га Культура Соняшник Гречка Просо план факт Урожай. , ц/г план факт Вал. збір, ц план факт

Структура землекористування господарства Види земельних угідь Площа, га У відсотках до загальної площі Земельних Структура землекористування господарства Види земельних угідь Площа, га У відсотках до загальної площі Земельних угідь, всього 741 100% в т. ч. сільськогосподарськиі угіддя 741 100% з них- рілля 741 100% багаторічні плодові насадження _____ сінокоси _____ пасовища _____ перелоги _____

Основні типи ґрунтів у господарстві Площа, га 200 p. H Вміст гумусу, % 6, Основні типи ґрунтів у господарстві Площа, га 200 p. H Вміст гумусу, % 6, 8 4, 3 Чорнозем не глибокий середньогумусний 320 6, 6 3, 4 Чорнозем слабоглинистий 221 6, 7 4, 1 Типи ґрунтів Чорнозем глибоко малогумусний Всього 741

Основні культури господарства Основні культури господарства

Поля господарства Поля господарства

Зерноочисна машина КЗС Зерноочисна машина КЗС

Великовагові ваги Великовагові ваги

Ангари Ангари

Навіс Навіс

Техніка господарства МТЗ-82 Техніка господарства МТЗ-82

ДОН-1500 ДОН-1500

Кіровець К-700 Кіровець К-700

ГАЗ-53 Кама. З ГАЗ-53 Кама. З

Сівалки Сівалки

Сівалка БДТ-7 Сівалка БДТ-7

Дякую за увагу Дякую за увагу