Скачать презентацию VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2 DEL 20 Indkøbsstyring Скачать презентацию VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2 DEL 20 Indkøbsstyring

5e8a917f1f6fcafc0ee8f0b0255b0106.ppt

  • Количество слайдов: 14

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsfunktions opgaver: l l Bindeled til VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsfunktions opgaver: l l Bindeled til forsyningsmarkedet Styre indkøbet i samarbejde med bl. a. produktion og salg Være effektive Indkøbe varer: – – – Hos de rigtige leverandører I de rigtige mængder I de rigtige kvaliteter Til de rigtige priser Til den rette levering

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Forsyningsstrategi Make or buy Hører fremstilling VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Forsyningsstrategi Make or buy Hører fremstilling af varen med til virksomhedens kernekompetence? Ja Nej Er der ved køb risiko for, at virksomheden kommer i et afhængighedsforhold til leverandøren? Ja Nej Er der ved køb af varen risiko for, at der opstår problemer med virksomhedens forsyningssikkerhed? Ja Nej Er omkostningerne ved selv at fremstille varen lavere end kostprisen ved at købe den udefra? Ja Nej Buy Make

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Forsyningsstrategi Kerneopgaver Outsourcing: l l VO/KO VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Forsyningsstrategi Kerneopgaver Outsourcing: l l VO/KO Afhængighed Design Produktudvikling Produktion Tid IT-systemer Bogholderi Kantinedrift Vagt Perifere opgaver Rengøring Marketing Transport

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Købsstrategi l Konkurrencebaseret købsstrategi – – VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Købsstrategi l Konkurrencebaseret købsstrategi – – Prisen er afgørende Ingen præferencer overfor den enkelte leverandør Opfatter leverandørerne som modparter Multisourcing

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Købsstrategi l Samarbejdsbaseret købsstrategi – – VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Købsstrategi l Samarbejdsbaseret købsstrategi – – – l Opfatter leverandørerne som samarbejdspartnere Singlesourcing Win-Win situation Et partnerskab medfører som regel: – – – Stiller viden til rådighed for hinanden ”Åbne kalkulationer” Samarbejder om produktudvikling l Konkurrencemæssige fordele – – – – – Hurtigere udveksling af informationer Lettere og mere sikker planlægning Enklere administration Bedre kapacitetsudnyttelse Bedre produkt- og servicekvalitet Kortere leveringstid Reduktion i lagerbeholdningerne Fald i logistikomkostningerne Bedre kvalitet i udviklingsarbejdet

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Købsstrategi l Differentieret købsstategi – Kombination VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Købsstrategi l Differentieret købsstategi – Kombination af de to andre Økonomisk betydning Lille Strategisk betydning Stor Rammeaftale Partnerskab Lille Rutinekøb Forhandling

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Indkøbsmarketing: l Analyse af forsyningsmarkedet VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Indkøbsmarketing: l Analyse af forsyningsmarkedet – – – l Indhente oplysninger om nye materiale- og leverandørmuligheder Følge prisudviklingen Holde sig orienteret om nye love, regler og begivenheder Indkøbsafdelingen skal: – – – have en overordnet forståelse af hele værdikæden og virksomhedens rolle i værdiskabelsen være en aktiv spiller på forsyningsmarkedet med det formål at tiltrække attraktive leverandører samarbejde med leverandører, der kan være med til at styrke virksomhedens kernekompetence.

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Leverandørvurdering: l Ved udvælgelse af VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Leverandørvurdering: l Ved udvælgelse af leverandører vil man lægge vægt på: – – – – l Højt teknologisk- og videnniveau Tilstrækkelig produktions- og lagerfaciliteter Effektivt kvalitetsstyringssystem Udbytterigt samarbejde med sine leverandører God økonomi Effektiv logistikstyring Acceptable etiske og sociale holdninger Tilfredsstillende miljøforhold En leverandørvurdering skal sikre, at den enkelte leverandør: – – – Kan levere varer af høj kvalitet Kan tilbyde en god leveringsservice Kan sælge til konkurrencedygtige priser

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Leverandørvurdering: l Indgåelse af et VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsplanlægning Leverandørvurdering: l Indgåelse af et tæt samarbejde med en ny leverandør kræver en vurdering af: – – – Leverandørens strategi i forhold til virksomhedens egen strategi Leverandørens evne og vilje til samarbejde om udvikling af nye varer Leverandørens kompetencer, der kan være med til at skabe konkurrencemæssige fordele.

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring ABC-analyse l Analyseværktøj – – l VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring ABC-analyse l Analyseværktøj – – l Nogle varer, kunder og leverandører har en større betydning for virksomheden end andre Virksomhedens indsats bør derfor koncentreres om de bedste varer, de mest lønsomme kunder og de vigtigste leverandører 80/20 reglen – – – 80% af dækningsbidraget kommer fra 20% af varerne 80% af virksomhedens omsætning stammer fra 20% af kunderne 80% af virksomhedens lagerareal optages af 20% af varerne 80% af virksomhedens leverandørgæld hidrører fra 20% af leverandørerne. Osv.

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring ABC-analyse - eksempel Varenummer Årets forbrug VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring ABC-analyse - eksempel Varenummer Årets forbrug 121101 121102 121103 121104 121105 121106 121107 121108 121109 121110 Årets vareforbrug kr. Rangorden enheder Kostpris pr. enhed kr. 5. 000 400 1. 600 250 4. 000 1. 800 300 6. 000 750 500 40 50 400 20 15 500 50 20 40 20 200. 000 20. 000 640. 000 5. 000 60. 000 900. 000 15. 000 120. 000 30. 000 10. 000 3 7 2 10 5 1 8 4 6 9 nr.

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring ABC-analyse – eksempel fortsat Rangorden Varenummer VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring ABC-analyse – eksempel fortsat Rangorden Varenummer Varer akkumuleret pct. Årets vareforbrug kr. Akkumuleret vareforbrug kr. pct. A-B-C Varer 1 2 3 4 5 121106 121103 121101 121108 121105 10, 0 20, 0 30, 0 40, 0 50, 0 900. 000 640. 000 200. 000 120. 000 60. 000 900. 000 1. 540. 000 1. 740. 000 1. 860. 000 1. 920. 000 45, 0 77, 0 87, 0 93, 0 96, 0 A A B B B 6 7 8 9 10 121109 121102 121107 121110 121104 60, 0 70, 0 80, 0 90, 0 100, 0 30. 000 20. 000 15. 000 10. 000 5. 000 1. 950. 000 1. 970. 000 1. 985. 000 1. 995. 000 2. 000 97, 5 98, 5 99, 3 99, 8 100 C C C

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring ABC-analyse – eksempel fortsat A-varer B-varer VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring ABC-analyse – eksempel fortsat A-varer B-varer C-varer Procent af varenumrene 20, 0% 30, 0% 50, 0% Procent af vareforbrug 77, 0% 19, 0% 4, 0% Konklusion l Tallene for A-varer svarer i eksemplet ikke helt til 80/20 reglen, idet de 20% vigtigste varer kun dækker 77% af virksomhedens vareforbrug.

VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsprocessen l Trin i indkøbsprocessen – VIRKSOMHEDSØKONOMI HH NIVEAU A 2. DEL 20. Indkøbsstyring Indkøbsprocessen l Trin i indkøbsprocessen – – – – Udarbejdelse af indkøbsrekvisition Undersøgelse af leverandørmuligheder Indhentning af tilbud Sammenligning af tilbud Valg af leverandør Overvågning og kontrol af leverancen Eventuel reklamation