Скачать презентацию Villkorssatser Villkorssatser eller if-satser I grammatiken Скачать презентацию Villkorssatser Villkorssatser eller if-satser I grammatiken

e61012575f48cee679926afdc9c5ce65.ppt

  • Количество слайдов: 9

Villkorssatser Villkorssatser

Villkorssatser eller ”if-satser” § I grammatiken talar man om en konditional satsfogning som består Villkorssatser eller ”if-satser” § I grammatiken talar man om en konditional satsfogning som består av en huvudsats och en bisats (if-satsen) We will buy the car if we get the money. huvudsats bisats Bisatsen kan också stå först If we don’t run, we will be late for school. bisats huvudsats

Engelskan använder speciella tidsformer § Det finns tre vanliga grundmönster. Jämför vilka tempusformer engelskan Engelskan använder speciella tidsformer § Det finns tre vanliga grundmönster. Jämför vilka tempusformer engelskan respektive svenskan använder! 1) Presens + futurum If you help me, I will pay you. presens futurum Om du hjälper mig, betalar jag dig. presens

2) Imperfekt + konditionalis I If he bought me the car, I would give 2) Imperfekt + konditionalis I If he bought me the car, I would give him a hug. imperfekt konditionalis I Om han köpte bilen åt mig, skulle jag ge /gav jag/honom en kram. imperfekt konditionalis I/imperfekt

3) Pluskvamperfekt + konditionalis II If you had taken my bike, I would have 3) Pluskvamperfekt + konditionalis II If you had taken my bike, I would have wanted it back. pluskvamperfekt konditionalis II Om du hade tagit min cykel, så hade jag velat/skulle jag ha velat /få … pluskvamperfekt/konditionalis II

Kom ihåg! § Använd inte will eller would i villkorssatsen (if-satsen)! ( Märk att Kom ihåg! § Använd inte will eller would i villkorssatsen (if-satsen)! ( Märk att vi gärna säger t. ex. ”om jag skulle ha pengar skulle jag köpa en bil” och detta leder till att vi översätter fel till engelska!) § Should används i if-satsen i betydelsen ”skulle råka, händelsevis skulle” If you should see her, tell her to call me. Ibland lämnas if bort i den här typen av sats Should you see her, tell her to call me.

§ I litterärt språk används were i alla personer (motsvarar då svenskans vore) If § I litterärt språk används were i alla personer (motsvarar då svenskans vore) If I was/were you, I wouldn’t go. § Det som uttrycks med konditionalis är ofta något irreellt, overkligt If he was/were mad at me, I would understand it perfectly well.

Övning § § § Om du tvättar bilen, betalar jag dig. If you wash Övning § § § Om du tvättar bilen, betalar jag dig. If you wash the car, I will pay you. Om du hade pengar, skulle du resa mycket då? If you had the money, would you travel a lot then? Om du inte gjorde det skulle jag ringa polisen. If you didn’t do it, I would call the police. De skulle ha tagit bilen om de hade missat bussen. They would have taken the car if they had missed the bus. Om du inte springer kommer du att missa tåget. If you don’t run/Unless you run, you will miss the train. Om jag vore du skulle jag skriva en bok. If I was/were you, I would write a book.

§ § § § § Om du skulle råka träffa honom, be honom att § § § § § Om du skulle råka träffa honom, be honom att hjälpa dig. If you should see him, ask him to help you. Om jag hade vetat skulle jag ha sagt nej. If I had known, I would have said no. Vad skulle du göra om du hade 1, 000 €? What would you do if you had 1, 000 €? Om vi valde fel gata skulle vi bli försenade. If we chose the wrong street we would be late. Skulle du tro mig om jag sa att han inte är här? Would you believe me if I said that he isn’t here? Well done!