Скачать презентацию Виконала учениця 11 -А ласу Татарчук Анна Скачать презентацию Виконала учениця 11 -А ласу Татарчук Анна

коливальний контур2.ppt

  • Количество слайдов: 11

Виконала учениця 11 -А ласу Татарчук Анна Виконала учениця 11 -А ласу Татарчук Анна

Коливальний контур – це система, яка складається з послідовно з’єднаних конденсаторів ємності C, катушки Коливальний контур – це система, яка складається з послідовно з’єднаних конденсаторів ємності C, катушки індуктивности L та провідника з опором R (мал. 1. ) мал. 1

Якщо немає опору, то електричні коливання в коливальнім контурі будут незатухаючими Якщо немає опору, то електричні коливання в коливальнім контурі будут незатухаючими

максимальна енергія електричого поля максимальна енергія магнітного поля Повна енергія Де i та q максимальна енергія електричого поля максимальна енергія магнітного поля Повна енергія Де i та q – сила струму та електричний заряд в будь-який момент часу

Вільні електромагнітні коливання - це періодично повторювані зміни електромагнітних величин (q - електричний заряд, Вільні електромагнітні коливання - це періодично повторювані зміни електромагнітних величин (q - електричний заряд, I - сила струму, U - різниця потенціалів), що відбуваються без споживання енергії від зовнішніх джерел.

Рівняння коливального контура Якщо опір R рівний нулю: Рівняння коливального контура Якщо опір R рівний нулю:

Якщо, будь-яка величина , що змінюється по часу із закону то вона здійснює гармонійні Якщо, будь-яка величина , що змінюється по часу із закону то вона здійснює гармонійні коливання. Період часу, через який значения коливальних величин періодично повторюється, називається періодом коливання: Число коливань за одиницю часу називається частотою коливань: - Формула Томсона

Вільні електромагнітні коливання в реальному коливальному контурі, що представляє собою послідовне з'єднання котушки індуктивності Вільні електромагнітні коливання в реальному коливальному контурі, що представляє собою послідовне з'єднання котушки індуктивності L, конденсатора ємності С і електричного опору R - називаються затухаючими електромагнітними коливаннями Рівняння зміни заряду q на обкладках конденсатора у часі: Рішення рівняння : Залежність заряду від часу при згасаючому коливанні Циклічна частота вільних електромагнітних коливань в контурі: Період затухаючих коливань:

де Х – реактивний опір Із закону Ома для ділянки кола змінного струму: Зрушення де Х – реактивний опір Із закону Ома для ділянки кола змінного струму: Зрушення фаз між коливаннями сили струму і напруги (відношення реактивного опору до активного):

Резонансом у коливальному контурі називається різке зростання амплітуди вимушених електричних коливань у разі збігу Резонансом у коливальному контурі називається різке зростання амплітуди вимушених електричних коливань у разі збігу частоти зовнішньої змінної напруги із частотою власних коливань у контурі. якщо Um = const , то амплітуда вимушених коливань силы струму залежить від ω : Чим менший опір контуру, тим вища резонансна крива.