Скачать презентацию Виконала Студентка ФЕФ-419 Романець Ірина ДЕРЖАВНЕ МИТО Скачать презентацию Виконала Студентка ФЕФ-419 Романець Ірина ДЕРЖАВНЕ МИТО

Державне мито.pptx

  • Количество слайдов: 5

Виконала Студентка ФЕФ-419 Романець Ірина ДЕРЖАВНЕ МИТО Виконала Студентка ФЕФ-419 Романець Ірина ДЕРЖАВНЕ МИТО

Державне мито грошова сума, що стягується у нотаріальних конторах, органах МЗС, МВС, відділах державної Державне мито грошова сума, що стягується у нотаріальних конторах, органах МЗС, МВС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану, міських, сільських, селищних радах та інших уповноважених на те органах за вчиненням ними дій з об'єктами нерухомого майна і видачу документів, що мають юридичне значення.

Показники Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, млн. грн. Державне мито, Показники Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, млн. грн. Державне мито, млн. грн 2007 2008 Роки 2009 2 180, 68 1 987, 39 1 632, 54 1 638, 84 2 553, 28 353, 21 427, 63 488, 31 451, 71 447, 33 2010 2011 Частка державного мита у адміністративних зборах та платежах, % 16, 19724123 21, 51716573 29, 91105884 27, 56278831 17, 51981765

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, млн. грн. , 2011, 2, Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, млн. грн. , 2011, 2, 553. 28 Адміністративні збори та платежі, доходи від Адміністративні збори та некомерційної господарської платежі, доходи від діяльності, млн. грн. , некомерційної Адміністративні збори та 2007, 2, 180. 68 господарської платежі, доходи від Адміністративні збори та платежі, діяльності, млн. грн. , платежі, доходи від некомерційної 2008, 1, 987. 39 некомерційної господарської діяльності, млн. грн. , Державне мито, млн. грн 2009, 1, 632. 54 2010, 1, 638. 84 Державне мито, млн. 2008, 427. 63 грн, 2009, 488. 31 грн, 2010, 451. 71 грн, 2011, 447. 33 грн, 2007, 353. 21

Частка державного мита в адміністративних зборах та Частка державного мита платежах, % в адміністративних Частка державного мита в адміністративних зборах та Частка державного мита платежах, % в адміністративних Частка зборах та платежах, %, державного мита 2009, 29. 91 в адміністративних зборах та платежах, %, 2010, 27. 56 Частка державного мита в адміністративних зборах та платежах, %, 2008, 21. 52 Частка державного мита в адміністративних зборах та платежах, %, 2007, 16. 2 Частка державного мита в в адміністративних зборах та платежах, %, % 2011, 17. 52