ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

Скачать презентацию ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ Скачать презентацию ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

Слайд тема 5 зан 2 .ppt

 • Количество слайдов: 30

>  ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ  КАФЕДРА тактико-спеціальної підготовки „ Будова ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ КАФЕДРА тактико-спеціальної підготовки „ Будова та експлуатація військової техніки зв’язку ”

> КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Етапи технічної експлуатації засобів зв’язку і АСУВ. 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Етапи технічної експлуатації засобів зв’язку і АСУВ. 2. Заходи технічної експлуатації техніки зв’язку і АСУВ. 3. Розподіл техніки звязку залежно від призначення та оцінка техніки зв’язку залежно від технічного стану. 4. Що називається категорією техніки зв’язку та які встановлені категорії для техніки зв’язку і АСУВ.

> КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  групове заняття з модуля “Будова та експлуатація КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ групове заняття з модуля “Будова та експлуатація військової техніки зв’язку” “Будова та експлуатація військової техніки зв’язку та техніки радіоз’вязку спеціальної розвідки” ТЕМА 5. Організація зберігання і технічного обслуговування засобів зв’язку у військах. ЗАНЯТТЯ 2. Технічне обслуговування техніки зв’язку та АСУ.

> Навчальна та виховна мета: 1. Вивчити задачі та види технічного обслуговування, порядок Навчальна та виховна мета: 1. Вивчити задачі та види технічного обслуговування, порядок зберігання техніки зв'язку та АСУ, контролю та оцінки технічного стану засобів зв'язку та АСУ. 2. Прищеплювати студентам вміння, навички, професійні якості, необхідні для майбутніх військових фахівців. 3. Виховувати у студентів відповідальність при проведенні технічного обслуговування.

> НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Задачі технічного обслуговування. 2. Види технічного обслуговування. 3. НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Задачі технічного обслуговування. 2. Види технічного обслуговування. 3. Зберігання техніки зв’язку і АСУВ. 4. Контроль та оцінка технічного стану засобів зв’язку та АСУ.

>  КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 6  Інформаційні джерела: 1. КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 6 Інформаційні джерела: 1. Формуляри на носимі та возимі радіостанції. 2. «Керівництво по технічному забезпеченню зв’язку та АСУВ Збройних Сил України» , - Одеса: ОНАЗ, 2005. 3. Альбом схем засобів проводового зв’язку.

>1. Задачі технічного обслуговування. 1. Задачі технічного обслуговування.

> КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Технічне обслуговування являє собою комплекс робіт, які проводяться КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Технічне обслуговування являє собою комплекс робіт, які проводяться з метою підтримання техніки зв'язку і АСУВ в справному або працездатному стані під час зберігання, транспортування, підготовки до використання за призначенням.

> 3 апобігання передчасному зносу   Виявлення і усунення 3 апобігання передчасному зносу Виявлення і усунення механічних елементів і несправностей і причин виходу електричних їх виникнення параметрів апаратури за межі встановлених норм Задачі технічного обслуговування Продовження міжремонтних ресурсів Доведення параметрів і (термінів) і термінів характеристик до норм служби

> КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Технічне обслуговування проводиться комплексно за єдиною планово-запобіжною системою, основаною КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Технічне обслуговування проводиться комплексно за єдиною планово-запобіжною системою, основаною на обов’язковому поєднанні місця і АСУВ робіт на складових частинах техніки зв'язку і АСУВ. Вид тех. обслуговування кожної складової частини визначається залежно від її фактичного стану. Технічне обслуговування техніки зв'язку і АСУВ, яка входить до комплекту озброєння і військової техніки інших родів військ, здійснюється одночасно з обслуговуванням основної складової частини зразка озброєння і військової техніки.

> КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 29 Контрольні питання Задачі технічного обслуговування КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 29 Контрольні питання Задачі технічного обслуговування

>2. Види технічного обслуговування. 2. Види технічного обслуговування.

>КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  Техніка зв’язку  поточного  забезпечення КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Техніка зв’язку поточного забезпечення

>КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

>КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

> Щоденне технічне обслуговування проводиться на техніці зв'язку і АСУВ, яка працює безперервно (або Щоденне технічне обслуговування проводиться на техніці зв'язку і АСУВ, яка працює безперервно (або з невеликими перервами) понад одну добу, а також після маршу, занять, транспортування і передбачає виконання таких основних робіт:

> Технічне обслуговування № 1 проводиться один раз на місяць на всій техніці Технічне обслуговування № 1 проводиться один раз на місяць на всій техніці зв'язку і АСУВ поточного забезпечення незалежно від інтенсивності її використання, як правило, під час проведення паркових днів, а також після навчань і передбачає виконання таких основних робіт

>Технічне обслуговування № 2 проводиться 1 раз на рік на всій техніці зв'язку поточного Технічне обслуговування № 2 проводиться 1 раз на рік на всій техніці зв'язку поточного забезпечення і передбачає виконання таких основних робіт

>  Сезонне технічне обслуговування (СО) озброєння та військової техніки (ОВТ) проводиться двічі Сезонне технічне обслуговування (СО) озброєння та військової техніки (ОВТ) проводиться двічі на рік з метою підготовки та забезпечення надійної роботи автомобільної техніки, засобів зв'язку, електротехнічних засобів (ЕТЗ) та антенно-фідерних пристроїв (АФП) у літній або зимовий періоди експлуатації і включає в себе проведення чергового ТО-1 або ТО-2 автомобільної техніки, ЕТЗ, ТО-1 засобів зв'язку та проведення додаткових робіт для вказаної техніки згідно з експлуатаційною документацією, та Посібника по сезонному технічному обслуговуванню. + 5 0 С

> КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 29 Контрольні питання Види технічного обслуговування. КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 29 Контрольні питання Види технічного обслуговування.

>3. Зберігання техніки зв’язку і АСУВ. 3. Зберігання техніки зв’язку і АСУВ.

> Залежно від стійкості до впливу навколишнього середовища техніка зв'язку і  АСУВ Залежно від стійкості до впливу навколишнього середовища техніка зв'язку і АСУВ може зберігатися

>Технічне обслуговування № 1 при тривалому зберіганні (ТО-1 з) на техніці зв'язку і Технічне обслуговування № 1 при тривалому зберіганні (ТО-1 з) на техніці зв'язку і АСУВ проводиться кожного місяця

>  КАРТКА КОНСЕРВАЦІЇ •  Тип виробу ________ , рік КАРТКА КОНСЕРВАЦІЇ • Тип виробу ________ , рік випуску _____________, заводський номер ______ , військовий номер машини _____ • Дата поставлення на зберігання __________________ • Дата консервації (переконсервації) _________________ • Дата чергової консервації _____________________ • Напрацювання годин за станом на _________________ • виробу ______ годин; б) агрегатів: ________ № 1 ________ годин; ________ № 2 ________ годин. • Показання спідометра (кількість мотогодин) ______________ • Відомості про комплектуючі вироби, які зберігаються окремо: • акумуляторні батареї _______________________ ( тип, кількість, місце зберігання) засоби вимірювань ______________ і т. ін. • Консервацію виробу методом _________________ провів __________________________________ ( посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) 9. Роботи по консервації виробу перевірив і прийняв ________________________________ ( посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище) “______ “ _________ 200 ___ р.

> КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 29 Контрольні питання Порядок зберігання техніки КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 29 Контрольні питання Порядок зберігання техніки

>4. Контроль та оцінка технічного стану засобів зв’язку та АСУ. 4. Контроль та оцінка технічного стану засобів зв’язку та АСУ.

> КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 29  Контрольні питання ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КАФЕДРА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 29 Контрольні питання ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНТРОЛЮ

> Завдання на самостійну роботу.   Вивчити : 1. Задачі технічного Завдання на самостійну роботу. Вивчити : 1. Задачі технічного обслуговування. 2. Види технічного обслуговування. 3. Зберігання техніки зв’язку і АСУВ. 4. Оцінка технічного стану засобів зв’язку та АСУ.

>ТЕМА 5. Організація зберігання і технічного обслуговування засобів зв’язку у військах. ЗАНЯТТЯ 2. ТЕМА 5. Організація зберігання і технічного обслуговування засобів зв’язку у військах. ЗАНЯТТЯ 2. Технічне обслуговування техніки зв’язку та АСУ.

>Дякую за увагу! Дякую за увагу!