Скачать презентацию Військова академія КАФЕДРА ТАКТИКО СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Військова Скачать презентацию Військова академія КАФЕДРА ТАКТИКО СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Військова

tema1_VR.ppt

  • Количество слайдов: 27

Військова академія КАФЕДРА ТАКТИКО – СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ “Військова розвідка ” Військова академія КАФЕДРА ТАКТИКО – СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ “Військова розвідка ”

Тема 1. Основи військової розвідки Заняття 1. Основи військової розвідки НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: 1. Усвідомити, Тема 1. Основи військової розвідки Заняття 1. Основи військової розвідки НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: 1. Усвідомити, що являється предметом, метою і завданням модуля “Військова розвідка” 2. Знати, які вимоги висуваються до військової розвідки та її фахівців 3. Ознайомитись з організаційно штатною структурою частин і підрозділів військової розвідки; зрозуміти, які вони формують розвідувальні органи та якими способами ведуть розвідку.

ПРЕДМЕТОМ МОДУЛЯ Є: ØВивчення основ теорії організації дій розвідувальних органів по виконанню розвідувальних і ПРЕДМЕТОМ МОДУЛЯ Є: ØВивчення основ теорії організації дій розвідувальних органів по виконанню розвідувальних і спеціальних завдань ØОтримання практики в способах дій особового складу розвідувальних підрозділів

МЕТОЮ МОДУЛЯ Є: В результаті вивчення студенти повинні ЗНАТИ: 1. Основи військової розвідки її МЕТОЮ МОДУЛЯ Є: В результаті вивчення студенти повинні ЗНАТИ: 1. Основи військової розвідки її цілі, завдання і вимоги, які предявляються до неї. 2. Організаційну структуру підрозділів військової розвідки, їх призначення, можливости і способи ведення розвідки. 3. Організацію і порядок ведення розвідки розвідувальними органами в основних видах бою. 4. Порядок, зміст та методику роботи командира розвідувального органу при підготовці до дій у розвідці. 5. Призначення, технічні характеристики та способи бойового застосування засобів розвідки і навігації. 6. Порядок підготовки до роботи технічних засобів розвідки. 7. Обовязки і бойову роботу екіпажу БРМ – 1 к. 8. Порядок підготовки і методику проведення занять з розвідувальним відділенням та взводом по тактичній (тактико – спеціальної) підготовці.

ВМІТИ: 1. Застосовувати положення бойових статутів і настанов, досвід організації і ведення розвідки в ВМІТИ: 1. Застосовувати положення бойових статутів і настанов, досвід організації і ведення розвідки в сучасних збройних конфліктах під час підготовки та в ході виконання розвідувальних завдань. 2. Організовувати та вести розвідку противника в районі майбутніх дій. 3. Організовувати і вести розвідку в ході здійснення маршу загальновійськовими підрозділами та при розташуванні на місці. 4. Оцінювати наземного противника, проводити тактичні розрахунки, приймати обгрунтовані рішення, ставити бойові завдання, організовувати їх виконання і взаємодію в розвідувальному органі. 5. Організовувати і вести розвідку в основних видах бою. 6. Володіти всіма способами ведення розвідки: спостереженням, підслуховуванням, засідками, нальотами та вміло діяти в дозорі і в охороні своєчасно добувати і доповідати розвідувальні відомості. 7. Переміщатись на місцевості по азимуту в пішому порядку, а також на штатній техніці з використанням навігаційного обладнання в день і в ночі. 8. Готувати штатні технічні засоби розвідки до бойового застосування, ефективно використовувати їхні бойові можливості. 9. Володити методикою навчання новим способам дій на полі бою враховуючи досвід сучасних збройних конфліктів.

ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ Розподіл навчального часу IV V VI VIII НЗ Всього 27 КР 18 ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ Розподіл навчального часу IV V VI VIII НЗ Всього 27 КР 18 36 МК 36 КР 72 ВЕ 225 4 Тема 1. Основи військової розвідки 3 Тема 2. Спостережний пост 15 Тема 3. Дозорне відділення 9 Тема 4. Основи бойового застосування розвідувального взводу 18 Тема 5. Дії розвідувального взводу під час виконання завдань в оборонному бою 33 Тема 6. Дії розвідувального взводу під час виконання завдань в наступальному бою 2 Тема 7. Застосування розвідувального взводу на марші та в зустрічному бою 9

Тема 8. Застосування розвідувального взводу під час бою в оточенні і виході з оточення Тема 8. Застосування розвідувального взводу під час бою в оточенні і виході з оточення 15 Тема 9. Методична підготовка 15 Захист курсової роботи 6

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 1. Зміст і суть військової розвідки, її місце і задачі та вимоги НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 1. Зміст і суть військової розвідки, її місце і задачі та вимоги до військової розвідки та її фахівців 2. Частини і підрозділи військової розвідки – розвідувальні органи які вони формують та способи їх дій 3. Структура побудови учбової дисципліни, звітність по ній

Система воєнної розвідки в Україні Розвідка – це сукупність заходів, що проводяться з метою Система воєнної розвідки в Україні Розвідка – це сукупність заходів, що проводяться з метою добування відомостей про зацікавлену інформацію сфері політики, економіки, технологій виробництва, в воєнній сфері, а також про місцевість, про погоду, та інше. Воєнна розвідка – це сукупність заходів, що проводяться командирами, штабами всіх ступенів і військами з метою добування розвідувальних відомостей противника, про його склад, задачі, тактику дій, техніку та озброєння; про місцевість; про погоду в районі майбутніх дій; загалом про все, що являється необхідним для управління військами та зброєю.

Залежно від цілей, масштабу діяльності і характеру завдань, які виконуються - воєнна розвідка поділяється: Залежно від цілей, масштабу діяльності і характеру завдань, які виконуються - воєнна розвідка поділяється: Залежно від ВОЄННА Оперативна Стратегічна Тактична цілей і масштабу РОЗВІДКА розвідка діяльності організовується вищим воєннополітичним керівництвом держави та здійснюється в інтересах забезпечення національної безпеки. здійснюється в інтересах добування розвідувальних даних, необхідних для підготовки та успішного ведення операцій. здійснюється в інтересах добування розвідувальних даних, необхідних для підготовки та успішного ведення бою.

НАЗЕМНА наземна РОЗВІДКА ВОЄННА РОЗВІДКА Залежно від повітряна характеру завдань космічна спеціальна морська військова НАЗЕМНА наземна РОЗВІДКА ВОЄННА РОЗВІДКА Залежно від повітряна характеру завдань космічна спеціальна морська військова радіолокаційна артилерійська інженерна радіаційна радіотехнічна хімічна

Військова розвідка - найважливіший вид бойового забезпечення. Вона є сукупністю заходів, які проводяться командирами, Військова розвідка - найважливіший вид бойового забезпечення. Вона є сукупністю заходів, які проводяться командирами, штабами всіх ступенів і військами з метою добування розвідувальних відомостей противника і місцевість у районі майбутніх дій, необхідних для підготовки даних й успішного ведення бою. Військова розвідка ведеться штатними та тимчасово створеними підрозділами (групами). Вона добуває розвідувальні відомості про бойовий склад, належність, боєздатність, місцеположення, характер дій і наміри противника, місцевість і ступені її інженерного обладнання, розкриває нові засоби збройної боротьби, прийоми і способи ведення бою.

Ведення розвідки полягає в бойовому застосуванні її сил і засобів в відповідності з їх Ведення розвідки полягає в бойовому застосуванні її сил і засобів в відповідності з їх призначенням і можливостями. Під силами розвідки розуміються частини і підрозділи, які призначені для виконання розвідувальних завдань. Засоби розвідки - це технічні засоби, озброєння і техніка з допомогою яких ведеться розвідка. До сил і засобів розвідки відносяться штатні розвідувальні частини і підрозділи, а також розвідувальні органи, які від них виділяються. Розвідувальний орган - це штатне або тимчасово створеній підрозділ (група) з необхідними засобами для виконання визначених завдань.

Тому метою розвідки є: кінцевий результат, якого потрібно досягнути у «Досвідом війнивсіх сил і Тому метою розвідки є: кінцевий результат, якого потрібно досягнути у «Досвідом війнивсіх сил і що розвідувальні дані та результаті дій доказано, засобів розвідки по їх забезпеченню виконання служити основою в ході правильний аналіз повинні загальновійськовим оцінки обстановки, прийняття рішення та плануванні з’єднанням (частиною) бойового завдання. Розвідка бою чи операції. покликана Коли ж розвідка забезпечити не зуміла дати правильні дані, або, якщо при їх аналізі допущені командирів частин і підрозділів даними: погрішності, помилки, тоді рішення всіх командних Мета противника, і про розвідки полягає у тому, щоб при підготовці хід місцевість, погоду інстанцій підуть по хибному шляху. В результаті веденні будь-якого виду бою здобути необхідні загалом усіма необхідними даними для самої операції, чи бою буде розвиватися не так як було розвідувальні дані , які дозволяли б досягти задумано раніше» успішного ведення бою. підготовки та ДВОЄДИНОГО КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВИКЛЮЧИТИ РАПТОВІСТЬ дій противника, які можуть зірвати виконання бойового завдання нашими військами маршал ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЖУКОВ Г. К. ефективне и размышления» «Воспоминания застосування своїх сил та засобів ураження, розгром противника і успішне виконання бойового завдання

Вимоги до військової розвідки та її фахівців Своєчасність і оперативність Точність визначення коор- полягають Вимоги до військової розвідки та її фахівців Своєчасність і оперативність Точність визначення коор- полягають розвідки у Оперативність Цілеспрямованість Скритність розвідки полягає Активність динат об'єктіврозвідки по- і (цілей), які Цілеспрямованість доведенні розвідки Безперервність розвідки Достовірність таємниці всіх добуванні в збереженні в полягає в суворому підпорядкуванні в наполегливому прагненні полягає постійному розвідуються, необхідних у в розвідувальних полягає в добуванні розвідки, розвідузаходів щодо Основними розвідки задуму бою, заходів щодо командирів даних до що і штабів, що командирів, штабів і веденні її як вальних відомостей, місця при підготовці, встановленні противника її Скритність на їх дезорієнтації зосередженні зусиль організують бою, вдень а вимогами, Безперервність військ в ході у розвідку, точно встановленіі і цілком відповідають фак- напрямках (у рарозташування так що підрозділів (органів), з мініманайважливіших щодо розташування швидкому їх аналізі й також терміни, за і будь-яких умов тичній обстановці, силоб'єктах) і забезпеченні вночі, виявйонах, характеру дій ставляться своїх ведутьі льно припустимимина по- її, за будь-яких що оцінці для негайного ленні і правильній оцінці виконання бойового завдання. обстановки, місцевості і засобів, милками демонстративнихвсіма можливими використання прийнятті умов ідля до напрямки при Достовірність розвідки, істинних, і Активність зосередження їхстану і застосуванні засобів основних рішень способами добувати є: забезпечення намірів, дій помилкових зусиль. своєчасному необхідні розвідувальні ефективного ураження, противника і його об'єктів. нарощуванні і перенесення відомості. застосування зусиль розвідки при зміні засобів Точність Своєчасність вогневого ура-ження. обстановки і завдань, які виконуються військами.

Вимоги до фахівців розвідки üЗдійснювати стрибки з парашутом десантуватись по канату із завислого вертольота; Вимоги до фахівців розвідки üЗдійснювати стрибки з парашутом десантуватись по канату із завислого вертольота; üДосконало знати військову топографію, уміти орієнтуватися на будь-якій місцевості по компасу й карті, по місцевих предметах, швидко й правильно засікати потрібні об'єкти, вказувати координати розвіданого об'єкта по радіо; üВміти читати топографічні карти та спеціальні карти і фотоаерознімки; üВміти складати схеми місцевості та об'єктів; üВизначати по зовнішньому вигляду будь-яку зброю ймовірного противника, знати її тактико-технічні характеристики, уміти вчасно визначати підготовку противника до застосування ЗМУ;

üВизначати приналежність особового складу противника за формою одягу і знакам відмінності, а техніки - üВизначати приналежність особового складу противника за формою одягу і знакам відмінності, а техніки - по розпізнавальних знаках і зовнішньому вигляду, за звуком визначати місцезнаходження, чисельність і характер дій противника; üЗнати тактику дій підрозділів імовірного противника, уміти користуватися його зброєю й технікою; üВідмінно володіти технікою маскування і способами безшумного пересування на будь-якій місцевості; üВолодіти всіма способами ведення розвідки: спостереженням, підслуховуванням, засідками, нальотами, уміло діяти в дозорі і охороні; üПотай і безшумно долати інженерні загородження польового та міського типу, вбрід або на підручних засобах долати водні перешкоди, добре плавати;

üЗдійснювати тривалі марш-кидки пішим порядком і на лижах, влучно стріляти, далеко і точно метати üЗдійснювати тривалі марш-кидки пішим порядком і на лижах, влучно стріляти, далеко і точно метати гранату, ніж, вміло діяти прикладом і ножем, досконало володіти прийомами рукопашного бою; üЗнати військову термінологію мовою противника, знати порядок попереднього допиту військовополонених; üУміло застосовувати ВР і ЗП, штатні міни і заряди, що перебувають на озброєнні своїх військ і противника, уміти виготовляти ВР із підручних матеріалів; üЗнати характеристики вибухових речовин ; üВолодіти вогневим і електричним способами підриву; üВміти готувати заряди і розраховувати їх для підриву ґрунту, дерева, цегли, каменю, бетону, залізобетону, металу, криги.

üЗнати й уміло застосовувати прилади оптичної, радіолокаційної, інженерної й хімічної розвідки; üВолодіти «військово-альпійською підготовкою» üЗнати й уміло застосовувати прилади оптичної, радіолокаційної, інженерної й хімічної розвідки; üВолодіти «військово-альпійською підготовкою» ; üВміти і володіти навичками забезпечення життєдіяльності та виживання в екстремальних умовах; üВміти надавати долікарську медичну допомогу; üУміти працювати на радіостанціях в телефонному і у телеграфному режимі; üУміти водити колісну і гусеничну техніку як свою, так і противника; üУміти управляти дельтапланом, парапланом, катамараном, моторним човном; üУміти наводити авіацію на стаціонарні та рухомі об'єкти противника, встановлювати радіомаяки;

üЗнати зміст і порядок охорони і оборони об'єктів противника, контррозвідувальні міри, які застосовуються противником, üЗнати зміст і порядок охорони і оборони об'єктів противника, контррозвідувальні міри, які застосовуються противником, способи його обману для збереження боєздатності свого підрозділу;

2. Частини. УПРАВЛІННЯ і підрозділи військової розвідки МБР розвідувальні органи які вони формують та 2. Частини. УПРАВЛІННЯ і підрозділи військової розвідки МБР розвідувальні органи які вони формують та способи їх дій Бр. АГ ТБ МБ мінбатр МР бмп-11 69 мв 103 мінв мін-8 48 ТРтанк 13 ву ТРтанк- 48 13 тв МР 103 бу і ар бмп-11 ПТАДН габатр 95 мв тв рв Д 30 -8 артв ву птбатр 63 Т 12 -6 птв ЗРАДН птбатр 9 П 148 - 24 ву 9 птв забатр 48 пзрк-27 зав РЗб ву ву зрв вто вмз вмз гр. в вмз медп зрв ав ГрІЗ ісв РР іср віз ав р РХБз бу рлр ппо рз медр взр рвід ір рвс відсп відтзр іпв іпр ітехв рем м тр. від ву вз. КП в. РХБз рв відсп зрв БМТЗ ос-80 БРМ 1 к-7 БМП-7 Упр 8 12 медп вз БРМ-1 зрбатр Зу23 -4 - 87 від. р р вз РЗб 2 С 6 -6 вмз ісв зрбатр 39 батр у рв вто ісв ГАДН вз вз. ТПУ мев в. РХБр в. ПЗРК вза вмз ву від. з відфпс від р мв кв клуб оркест р ав склад їдалн я хлібп ар БП ар ПММ ар ВТМ р заб лазня реч м ат бт рао ев в рем р

Управління 1 Розвідувальне відділення 8 1. Квід -АК-74 2. Заступник командира– навідник - оператор Управління 1 Розвідувальне відділення 8 1. Квід -АК-74 2. Заступник командира– навідник - оператор -АК-74 3. Старший розвідник-АК(з. ПБС) 4 -5. Розвідник -АК-74 6. Розвідник-кулеметник - РПК-74 7. Розвідник – снайпер -СВД 8. Механік-водій -АКСУ-74 РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ВЗВОД 23 Відділення спостереження 6 1. Командир відділення -АК-74 2. Старший навідник- оператор - АК-74 3. Оператор навігаційної апаратури-АК-74 4. Розвідник – радіотелефоніст -АК-74 5. Розвідник – радіотелеграфіст -АК-74 6. Механік-водій -АКСУ-74

Оператор навігаційної апаратури КБМ Командир відділення ЗКБМ Старший оператор ЗКБМ Навідник оператор Командир відділення Оператор навігаційної апаратури КБМ Командир відділення ЗКБМ Старший оператор ЗКБМ Навідник оператор Командир відділення Розвідник снайпер Механікводій. Ст. механікводій. Розвідник радіотелеграфіст Оператор радіотелефоніс т Розвідник Старший розвідник . Розвідник кулеметник

3. 1 Розвідувальні органи, які формуються Спостерігачі Спостережні СП пости Піші дозорні ДМ Дозорні 3. 1 Розвідувальні органи, які формуються Спостерігачі Спостережні СП пости Піші дозорні ДМ Дозорні машини (ДВід) (Відділення) Розвідувальні, Бойові БРД РД розвідувальні дозори Розвідувальні РЗ загони Підрозділи (групи) для проведення пошуків, нальотів і засад; рр/3 МБр 04. 00 12. 02 Двід БРД 3 тб 04. 00 12. 02 РД 3 мб 12. 40 12. 03 Р 3№ 1 3 мбр 10. 30 12. 03 рв/1 мб 1/7 мр 1 рв/рр 4 мбр

Пошук – один з найважливіших 3. 2 Способи дій розвідувальних органів Наліт як спосіб. Пошук – один з найважливіших 3. 2 Способи дій розвідувальних органів Наліт як спосіб. Засідка – це завчасне і розвідки способів добування розвідувальних спостереження розташування застосовується Підслуховування -розвідувальними спосіб приховане відомостей. органами при спеціально виділеного підрозвідки, який діях у тилу противника. застосовується Він полягає у прихованому підході розвідувальними раптовий при органами Наліт – це розділу напад на (групи) і на до заздалегідь наміченого безпосередньому з метою захоплення зіткненні з Спосіб противника ймовірних вивченого об’єкта і- це у шляхах руху противником, а також при діяхраптовому розвідки полонених, документів, у постійному нових Спостереження полягаєвдля раптового нападі на СПОСОБИ нього тилу противника. Воно ведеться прийом, метод спеціально дій противника засідка підслуховування зразків озброєння і і бойової техніки, будь-який часобладнаних постів, пунктів без застосуогляді з доби, сил засобів (групи) зз метою виділеного підрозділу нападу на нього а також знищення виявлених засобів розвідки вання або захопленняз метою із ВЕДЕННЯ застосуванням метою полонених, (рухомих засобів) місцевості у районі захоплення засобів і поло-нених, добування ВТЗ, ПУ, радіоелектронних технічних засобів. РОЗВІДКИ документів, озброєння, зразків розвідувальних дій Підслуховування з застосу- підрозділу) з з’єднаннязразків (частини, інших важливих об’єктів. бойової техніки і відомостей. і бойової техніки, спорядження. ванням технічних засобів дозволяє метою викриття підрозділів і об’єктів озброєння добувати розвідувальні відомості противника, аа також встановлення також для знищення шляхом перехоплення телефонних противника. змін наліт в їх пошук переговорів положенні і характері дій. противника по дротяних лініях зв'язку.

 «Таємні війни не скінчаються, вони переходять з однієї форми в іншу» Г. Фолбі «Таємні війни не скінчаються, вони переходять з однієї форми в іншу» Г. Фолбі Дякую за увагу!