Скачать презентацию Відносини Україна Європейський Союз Грицяк Ігор Андрійович Скачать презентацию Відносини Україна Європейський Союз Грицяк Ігор Андрійович

UA-EU-03.2009.ppt

  • Количество слайдов: 52

Відносини «Україна – Європейський Союз» Грицяк Ігор Андрійович, завідувач кафедри європейської інтеграції НАДУ при Відносини «Україна – Європейський Союз» Грицяк Ігор Андрійович, завідувач кафедри європейської інтеграції НАДУ при Президентові України, к. ю. н, д. держ. упр. , професор

Питання на розгляд: Деякі дані статистичні Політико-правова основа Питання на розгляд: Деякі дані статистичні Політико-правова основа

Деякі статистичні дані Довжина спільного кордону України з ЄС після приєднання Румунії 1 січня Деякі статистичні дані Довжина спільного кордону України з ЄС після приєднання Румунії 1 січня 2007 р. складає 1257 км. Прикордонні з Україною держави-члени ЄС: Угорщина - 103 km Польща - 526 km Словаччина - 97 km Румунія - 531 km

Деякі статистичні дані Населення ЄС-27: 483. 44 млн. (2007) Населення України: 46. 299 млн. Деякі статистичні дані Населення ЄС-27: 483. 44 млн. (2007) Населення України: 46. 299 млн. (2007) Приріст населення залишається низьким, але позитивним в ЄС - 0. 15%. Приріст населення в Україні негативний -0. 6%.

Деякі статистичні дані Очікувана тривалість життя в ЄС вища: в ЄС 78. 3 проти Деякі статистичні дані Очікувана тривалість життя в ЄС вища: в ЄС 78. 3 проти 67. 88 в Україні Індекс людського розвитку вимірює середні досягнення країни у трьох основних напрямах: Ø тривале і здорове життя Ø знання Ø достойні стандарти життя.

Деякі статистичні дані Індекс людського розвитку обчислюється для 177 країн і регіонів Звіт про Деякі статистичні дані Індекс людського розвитку обчислюється для 177 країн і регіонів Звіт про людський розвиток 2006 р. Україна: 77 – місце Франція: 16 Італія: 17 Ірландія: 4 Румунія: 60

Деякі статистичні дані q Торгівля ЄС з Україною разом становить 7. 7 млрд. € Деякі статистичні дані q Торгівля ЄС з Україною разом становить 7. 7 млрд. € в імпорті та 13 млрд. € в експорті (торгівельний баланс - 5. 4 млрд. €). q Україна дає 1. 1% всієї зовнішньої торгівлі ЄС q ЄС дає 33% всієї зовнішньої торгівлі України q Продукція енергетики та сільського господарства – найбільша частка експорту до ЄС, а машини та хімікати – найбільша частка імпорту.

Деякі статистичні дані за результами дослідження, проведеного Інстітутом Горшеніна в рамках програми Деякі статистичні дані за результами дослідження, проведеного Інстітутом Горшеніна в рамках програми "Проект України". Українці пов'язують перспективи розвитку держави з Євросоюзом, побоюються Росії і не поспішають в НАТО.

Деякі статистичні дані Спостерігається стійка тенденція зменшення кількості респондентів, які пов'язують перспективи розвитку України Деякі статистичні дані Спостерігається стійка тенденція зменшення кількості респондентів, які пов'язують перспективи розвитку України з Росією, і збільшення кількості прихильників інтеграції України з Європейським Союзом.

Деякі статистичні дані На сьогоднішній день: перспективи розвитку з ЄС пов'язують 28, 6% українців Деякі статистичні дані На сьогоднішній день: перспективи розвитку з ЄС пов'язують 28, 6% українців (18, 9% - в жовтні 2006 року), з Росією - 28, 1% (33, 5% - в жовтні 2006 року).

Деякі статистичні дані Така тенденція обумовлена тим, що на тлі позитивних очікувань від політики Деякі статистичні дані Така тенденція обумовлена тим, що на тлі позитивних очікувань від політики Євросоюзу щодо України (вступ до ВТО, можливе спрощення візового режиму) спостерігаються негативні очікування економічної загрози з боку Росії (ціна на газ, "торгові війни", економічні санкції).

Деякі статистичні дані Проте українці не поспішають в НАТО, відношення до якого практично не Деякі статистичні дані Проте українці не поспішають в НАТО, відношення до якого практично не змінилося за останні роки, залишаючись критичним, тоді як відношення до ЄВРОСОЮЗУ поступово поліпшується.

Деякі статистичні дані Сьогодні, як і два роки тому, Євросоюз привертає українців в першу Деякі статистичні дані Сьогодні, як і два роки тому, Євросоюз привертає українців в першу чергу перспективою заробляти гроші і без перешкод подорожувати, а не можливим членством країни в ЄС з чіткими обов'язками держави і громадян.

Деякі статистичні дані Більшість респондентів виступають за збереження Україною нейтрального статусу, а дві третини Деякі статистичні дані Більшість респондентів виступають за збереження Україною нейтрального статусу, а дві третини опитаних - проти розміщення іноземних військових баз на території країни.

Деякі статистичні дані При цьому громадяни України не розцінюють розміщення російських військовослужбовців на території Деякі статистичні дані При цьому громадяни України не розцінюють розміщення російських військовослужбовців на території країни як військову присутність. З них 36, 1% до перебування російського Чорноморського флоту на території Криму відносяться лояльно.

Деякі статистичні дані Українці скептично відносяться до оборонних можливостей країни і підтримують перехід армії Деякі статистичні дані Українці скептично відносяться до оборонних можливостей країни і підтримують перехід армії на професійну основу. Всього 13, 5% опитаних вважають, що армія повинна складатися з призовників, на основі обов'язкової військової служби.

Деякі статистичні дані Українці вважають, що зближення України з Росією має відбуватися в певних Деякі статистичні дані Українці вважають, що зближення України з Росією має відбуватися в певних межах і обмежуватися: q безвізовим пересуванням громадян (57, 8%) q культурним взаємообміном (53, 7%) q введенням єдиного митного простору (35, 8%).

Деякі статистичні дані Отже, на думку українців, будь-яке зближення з Росією повинно мати форму Деякі статистичні дані Отже, на думку українців, будь-яке зближення з Росією повинно мати форму прагматичної співпраці, взаємообміну і рівноцінних партнерських стосунків. Загалом українці не готові зближуватися з Росією на інституційному рівні.

Політико-правова основа Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р. ) Українська РСР Політико-правова основа Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р. ) Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування; активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки; безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.

Політико-правова основа Конституція України (1996 р. ) Сама природа Конституції, її сутність, корінні принципи, Політико-правова основа Конституція України (1996 р. ) Сама природа Конституції, її сутність, корінні принципи, які визначають Україну як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу (ст. 1), націлені на реалізацію державної політики європейської інтеграції.

Політико-правова основа Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом Політико-правова основа Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права

Політико-правова основа Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС (Підписана в Люксембурзі Політико-правова основа Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС (Підписана в Люксембурзі 14. 06. 94. Набула чинності 01. 04. 98. ) Термін дії – 10 років з автоматичною пролонгацією на наступні однорічні періоди. Предмет: встановлення партнерства між Європейським Союзом і його державамичленами з одного боку та Україною - з іншого боку.

Суть УПС Цілі партнерства: розвивати тісні політичні стосунки шляхом постійного діалогу з політичних питань; Суть УПС Цілі партнерства: розвивати тісні політичні стосунки шляхом постійного діалогу з політичних питань; сприяти торгівлі та інвестиціям і гармонійним економічним стосункам;

Суть УПС забезпечити основу для взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, науковотехнічного та культурного співробітництва; підтримати Суть УПС забезпечити основу для взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, науковотехнічного та культурного співробітництва; підтримати Україну в її зусиллях зміцнювати демократію та повністю завершити перехід до ринкової економіки

Політико-правова основа Стратегія інтеграції України до ЄС, розрахована на період до 2007 р. (Указ Політико-правова основа Стратегія інтеграції України до ЄС, розрахована на період до 2007 р. (Указ Президента України від 11. 06. 1998 р. ) Вперше проголошено: Ø стратегічна мета - набуття Україною повноправного членства в ЄС; Ø головний зовнішньополітичний пріоритет України в середньо-строковому вимірі – отримання статусу асоційованого члена ЄС.

Політико-правова основа УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” від Політико-правова основа УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” від 11 червня 1998 року N 615/98 (Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 12 квітня 2000 року N 587/2000, від 11 січня 2001 року N 8/2001, від 26 листопада 2001 року N 1146/2001 )

Суть Указу Президент України з метою реалізації стратегічного курсу України Ø на інтеграцію до Суть Указу Президент України з метою реалізації стратегічного курсу України Ø на інтеграцію до ЄС, Ø забезпечення всебічного входження України у європейський політичний, економічний і правовий простір Ø та створення передумов для набуття Україною членства у ЄС постановив:

Суть Указу 1. Затвердити Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу. 2. Кабінету Міністрів України Суть Указу 1. Затвердити Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити до 31 грудня 1998 року затвердження галузевих програм інтеграції України до Європейського Союзу та наступне затвердження на їх основі Національної програми інтеграції України до Європейського Союзу.

Зміст Указу I. Основні напрями інтеграційного процесу 1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС, Зміст Указу I. Основні напрями інтеграційного процесу 1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС, забезпечення прав людини. 2. Економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною і ЄС. 3. Інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки.

Зміст Указу 4. Політична консолідація та зміцнення демократії 5. Адаптація соціальної політики України до Зміст Указу 4. Політична консолідація та зміцнення демократії 5. Адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС 6. Культурно-освітня і науковотехнічна інтеграція

Зміст Указу 7. Регіональна інтеграція України 8. Галузева співпраця 9. Співробітництво у галузі охорони Зміст Указу 7. Регіональна інтеграція України 8. Галузева співпраця 9. Співробітництво у галузі охорони довкілля II. Внутрішнє забезпечення інтеграційного процесу

Політико-правова основа З А К О Н У К Р А Ї Н И Політико-правова основа З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (вiд 21. 11. 2002 № 228 -IV)

ЄЕП УГОДА про формування Єдиного економічного простору (вiд 19. 09. 2003) q. Республіка Білорусь ЄЕП УГОДА про формування Єдиного економічного простору (вiд 19. 09. 2003) q. Республіка Білорусь q. Республіка Казахстан q. Російська Федерація q. Україна

ЄЕП Під Єдиним економічним простором Сторони розуміють економічний простір, що об'єднує митні території Сторін, ЄЕП Під Єдиним економічним простором Сторони розуміють економічний простір, що об'єднує митні території Сторін, на якому функціонують механізми регулювання економік, засновані на єдиних принципах, що забезпечують вільний рух товарів, послуг, капіталу та робочої сили,

ЄЕП проводиться qєдина зовнішньоторговельна і qподаткова, грошово-кредитна і валютно-фінансова політики, узгоджені в тій мірі ЄЕП проводиться qєдина зовнішньоторговельна і qподаткова, грошово-кредитна і валютно-фінансова політики, узгоджені в тій мірі і в тому обсязі, в яких це необхідно для забезпечення рівноправної конкуренції та підтримання макроекономічної стабільності. .

Політико-правова основа УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 28 квітня 2004 року N 493/2004 Про Стратегію Політико-правова основа УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 28 квітня 2004 року N 493/2004 Про Стратегію економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004 - 2015 роки

Суть Указу Президент України, з метою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку України Суть Указу Президент України, з метою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку України щодо Ø забезпечення сталого економічного зростання, Ø утвердження інноваційної моделі розвитку, соціальної переорієнтації економічної політики, Ø створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі постановив:

Суть Указу 1. Схвалити Стратегію економічного та соціального розвитку України Суть Указу 1. Схвалити Стратегію економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004 - 2015 роки. (16 розділів, 416 с. )

Суть Указу 2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади враховувати основні Суть Указу 2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади враховувати основні положення Стратегії під час розроблення проектів державних, регіональних, галузевих, цільових програм економічного і соціального розвитку.

Суть Указу 3. Міністерству освіти і науки України забезпечувати використання основних положень Стратегії для Суть Указу 3. Міністерству освіти і науки України забезпечувати використання основних положень Стратегії для проведення наукових досліджень, а також у навчальному процесі у вищих навчальних закладах.

Європейська політика сусідства У 2003 р. ЄС висунув нову європейську ініціативу – “Європейська політика Європейська політика сусідства У 2003 р. ЄС висунув нову європейську ініціативу – “Європейська політика сусідства”, яка пропонує нові рамки тіснішої співпраці з новими сусідами розширеного ЄС. Основні характеристики: - Привілейовані стосунки, що виходять за межі класичної співпраці. - Поступова економічна інтеграція й зміцнення політичного діалогу. - Участь у європейських програмах і частка на внутрішньому ринку.

Європейська політика сусідства Новий фінансовий інструмент – “Інструмент європейського сусідства і партнерства” (ENPI) – Європейська політика сусідства Новий фінансовий інструмент – “Інструмент європейського сусідства і партнерства” (ENPI) – замінює програму TACIS Новий політичний інструмент: План дій Україна -ЄС

План дій Україна – Європейський Союз (21 лютого 2005 р. ) подальше посилення стабільності План дій Україна – Європейський Союз (21 лютого 2005 р. ) подальше посилення стабільності та ефективності інститутів, які гарантують демократію та верховенство права; § забезпечення поваги до свободи слова та ЗМІ; §

План дій Вступ України до СОТ, що є першим і ключовим кроком до укладення План дій Вступ України до СОТ, що є першим і ключовим кроком до укладення Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Покращення інвестиційного клімату через створення недискримінаційних, прозорих і передбачуваних умов для бізнесу, спрощення адмінпроцедур і боротьба з корупцією тощо.

Посилена Угода між Україною та Європейським Союзом Березень 2007: почалися переговори про підготовку Посиленої Посилена Угода між Україною та Європейським Союзом Березень 2007: почалися переговори про підготовку Посиленої угоди між ЄС і Україною з метою заміни нею УПС, яка діє до 2008 р. Нова посилена Угода буде грунтуватися на Плані дій та інших існуючих угодах

Посилена Угода Має містити положення про: Ø зону вільної торгівлі; Ø широку співпрацю у Посилена Угода Має містити положення про: Ø зону вільної торгівлі; Ø широку співпрацю у таких сферах, як: зовнішня та безпекова політик, зона свободи, безпеки і правосуддя, енергетика, екологія, транспорт, обмін людьми тощо; Ø створення органу (рада асоціації), який матиме повноваження ухвалювати юридично обов’язкові рішення.

Посилена Угода вперше охопить питання всі трьох стовпів, на яких “стоїть” ЄС. Проблема: чим Посилена Угода вперше охопить питання всі трьох стовпів, на яких “стоїть” ЄС. Проблема: чим амбітніша угода, тим важче її виконувати.

Посилена Угода Посилена угода, яка може претендувати на “асоціативну” угоду, має бути обговорена в Посилена Угода Посилена угода, яка може претендувати на “асоціативну” угоду, має бути обговорена в ЄС: q. Комісією стосовно 1 -го стовпа q. На міжурядовому засіданні стосовно II і ІІІ стовпів

Посилена Угода Після підписання Угода потребуватиме: ØОдноголосного голосування в Раді ЄС ØЗгоди Європейського Парламенту Посилена Угода Після підписання Угода потребуватиме: ØОдноголосного голосування в Раді ЄС ØЗгоди Європейського Парламенту ØРатифікації всіма державами-членами ЄС

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

 24 червня 2010 року підписано Угоду про Зону вільної торгівлі між Україною та 24 червня 2010 року підписано Угоду про Зону вільної торгівлі між Україною та ЄАВТ. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) є зоною вільної торгівлі, яка об’єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу, зокрема, Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації. Цей документ є першою Угодою з моменту вступу України до СОТ у 2008 році.