Скачать презентацию Verificarea scenariului de expunere Scopul prezentării Această Скачать презентацию Verificarea scenariului de expunere Scopul prezentării Această

e148b22fd85fab5e2126381fad5524a5.ppt

  • Количество слайдов: 33

Verificarea scenariului de expunere Verificarea scenariului de expunere

Scopul prezentării Această prezentare, cu note, a fost pregătită de ECHA, Agenţia Europeană pentru Scopul prezentării Această prezentare, cu note, a fost pregătită de ECHA, Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice, pentru a vă ajuta să pregătiţi o prezentare despre REACH şi CLP referitoare la utilizatorii din aval. Intenţia este să puteţi alege diapozitivele relevante şi să le puteţi modifica după cum este necesar pentru a se potrivi publicului Dvs. : reprezentanţi ai managementului, lucrători, profesionişti în SSM sau mediu, autorităţi etc. Această prezentare oferă o scurtă trecere în revistă a scenariului de expunere şi furnizeaza utilizatorilor din aval sfaturi despre ce trebuie să facă atunci cand primeste unul. Sunt disponibile sau planificate alte prezentări, deci verificaţi site-ul ECHA pentru actualizări. Aşteptăm comentariile şi sugestiile Dvs. la [email protected] europa. eu. Aviz juridic: Informaţiile cuprinse în această prezentare nu constituie consultanţă juridică şi nu reprezintă în mod necesar în termeni juridici poziţia oficială a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice. Agenţia Europeană pentru Produse Chimice nu îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte conţinutul acestui document. http: //echa. europa. eu/downstream 2

Cuprins • scenariul de expunere • ce să faceţi atunci când primiţi scenarii de Cuprins • scenariul de expunere • ce să faceţi atunci când primiţi scenarii de expunere • ce aveţi de făcut după ce verificaţi scenariul de expunere 3

Scenariul de exposure (SE) 4 Scenariul de exposure (SE) 4

Ce este un scenariu de expunere? Scenariul de expunere este un document elaborat de Ce este un scenariu de expunere? Scenariul de expunere este un document elaborat de titularul înregistrării în cadrul înregistrării REACH. Scenariul de expunere: • descrie condiţiile care asigură controlul adecvat al riscului atunci când o substanţă este produsă şi utilizată • abordează riscul pentru lucrători, consumatori și mediu, după caz Scenariile de expunere (Ses*) sunt ataşate la fişa cu date de securitate (FDS) * - litera s atasata acronimelor semnifica pluralul 5

Ce este un scenariu de expunere? • Tabel cu cuprinsul ü Ajută la găsirea Ce este un scenariu de expunere? • Tabel cu cuprinsul ü Ajută la găsirea SE legate de utilizare/grup de utilizări • Secţiunea 1: Titlu ü Titlu scurt/ Sarcini şi activităţi acoperite (Descriptori ai utilizării) • Secţiunea 2: Condiţii de utilizare care afectează expunerea ü Mediu/lucrători/consumatori – Scenarii contributive • Secţiunea 3: Estimarea expunerii ü Metodă/estimările expunerii/ Raportul de caracterizare a riscului • Secţiunea 4: Îndrumări pentru UA ü Cum să verifice dacă utilizarea este acoperită (opţiuni de scalare) 6

Cum se citeşte SE Să ştiţi ce trebuie să fie în SE • Informaţiile Cum se citeşte SE Să ştiţi ce trebuie să fie în SE • Informaţiile cheie sunt condiţiile de operare (CO) şi măsurile de administrare a rscului (MAR) Învăţaţi cum se găsiţi SE adecvat • Un tabel ajută la găsirea rapidă • Formatele sunt pe cale să fie armonizate Înţelegeţi descriptorii utilizării Aceştia sunt coduri pentru descrierea sarcinilor şi activităţilor (PROCs, ERCs etc. ) 7

Când este de aşteptat SE În cazul unei substanţe • Pentru amestecuri, furnizorul poate Când este de aşteptat SE În cazul unei substanţe • Pentru amestecuri, furnizorul poate comunica informaţiile din SE ale substanţelor care intră în compoziţia amestecului în alte moduri. . . şi este înregistrată >10 t/an • O evalaure a securităţii chimice nu se solicită pentru cantităţi <10 t/an . . . şi este periculoasă • SE sunt generate numai pentru substanţele periculoase 8

Ce să faceţi când primiţi SE 9 Ce să faceţi când primiţi SE 9

Ce să faceţi când primiţi SE Verificaţi dacă utilizarea Dvs. şi ale clienţilor Dvs. Ce să faceţi când primiţi SE Verificaţi dacă utilizarea Dvs. şi ale clienţilor Dvs. sunt acoperite de SE Verificaţi dacă se potrivesc condiţiile din SE cu cele ale Dvs. Dacă aveţi date care arată că aplicarea SE conduce la utilizări nesigure, informaţi furnizorul şi luaţi măsuri pentru a controla riscurile. Luaţi măsurile necesare 10

Verificarea utilizărilor şi a condiţiilor de utilizare SE trebuie să fie verificare de UA Verificarea utilizărilor şi a condiţiilor de utilizare SE trebuie să fie verificare de UA pentru propria lor utilizare şi pentru oricare utilizare previzibilă a clienţilor • FDS Secţiunea 1. 2 = • Utilizări identificate • SE Secţiunea 1 – Titlu • Utilizări identificate • Procese/activităţi acoperite • SE Secţiunea 2 • Condiţii pentru utilizarea în siguranţă • Locul de muncă propriu/al clientului • Procese/activităti • Condiţii de utilizare • Produse proprii/ale clientului • Categoria de produs • Categoria de articol 11

SE – verificaţi în secţiunea de titlu dacă utilizarea Dvs. este acoperită Secţiunea de SE – verificaţi în secţiunea de titlu dacă utilizarea Dvs. este acoperită Secţiunea de titlu: numele utilizării Secţiunea de titlu: domeniu • Sunt toate utilizările mele şi utilizările previzibile ale produsului meu de către clienţii mei identificate în secţiunea de titlu a unuia sau a mai multor scenarii de expunere? • Este titlul utilizării aplicabil acestor utilizări? • SE contributiv acoperă toate sarcinile sau procesele relevante pentru utilizările mele în scenariu contributiv? (se potrivesc PROCs/ERCs) 12

SE – Verificaţi dacă se potrivesc măsurile tehnice din Secţiunea 2 • Caracteristicile produsului/substanţei SE – Verificaţi dacă se potrivesc măsurile tehnice din Secţiunea 2 • Caracteristicile produsului/substanţei (cum ar fi [lichid/pulbere/- granular/pelete], volatilitate şi viscozitate, concentraţia substanţei în amestec) se potrivesc cu cele specificate în SE? • Procesele, tehnologiile şi condiţiile care controlează eliberarea substanţei în mediul de muncă (cum ar fi, cantitatea utilizată, sistemul de transfer, de reţinere –containment, frecvenţa şi durata de utilizare) sunt în linie cu recomandările din SE? Secţiunea 2: Condiţii de operare Măsuri tehnice 13

SE – Verificaţi dacă măsurile Dvs. organizatorice se potrivesc cu cele din Secţiunea 2: SE – Verificaţi dacă măsurile Dvs. organizatorice se potrivesc cu cele din Secţiunea 2: Condiţii de operare Măsuri organizatorice • Măsurile organizatorice (cum ar fi instruirea şi supravegherea) specificate în SE sunt puse în aplicare în locaţia Dvs. ? • Instruirea se realizează conform cerinţelor? • Echipamentul este întreţinut? • Măsurile recomandate ca „bună practică” sunt incorporate în practicile Dvs. de lucru? 14

 • SE – Verificaţi dacă respectaţi MAR din Secţiunea 2 • Condiţiile de • SE – Verificaţi dacă respectaţi MAR din Secţiunea 2 • Condiţiile de ventilare generală (rata de schimburi de aer, volumul încăperii, interior/exterior) se potrivesc? • • Se folosesc MAR din SE? Eficienţa/tipul de MAR sunt în linie cu cerinţele SE? Secţiunea 2: Măsuri de administrare a riscului 15

Ce să faceţi după ce verificaţi SE 16 Ce să faceţi după ce verificaţi SE 16

Rezultate ale verificării SE 1. Utilizarea şi condiţiile de utilizare sunt acoperite • Nu Rezultate ale verificării SE 1. Utilizarea şi condiţiile de utilizare sunt acoperite • Nu e necesară nicio altă acţiune 2. Condiţiile de utilizare diferă uşor • Verificaţi dacă pot fi acoperite condiţiile de utilizare de cele ale unei utilizari similare cu domeniu de aplicare mai larg ? 3. Utilizare şi/sau condiţii neacoperite • Trebuie să luaţi măsuri! 17

1. Utilizările şi condiţiile de utilizare sunt acoperite Utilizarea Dvs. şi condiţiile Dvs. de 1. Utilizările şi condiţiile de utilizare sunt acoperite Utilizarea Dvs. şi condiţiile Dvs. de utilizare sunt în limitele SE. • Nu este necesară nico acţiune suplimentară conform REACH • Transmiteţi mai departe clienţilor Dvs. informaţiile despre utilizarea în siguranţă (dacă sunteţi formulator) • Înregistraţi (documentaţi) inspecţia şi acţiunile pe care poate le-aţi întreprins. 18

2. Condiţiile diferă uşor ? Verificaţi dacă condiţiile Dvs. de utilizare sunt acoperite folosind 2. Condiţiile diferă uşor ? Verificaţi dacă condiţiile Dvs. de utilizare sunt acoperite folosind „scalarea”. • Scalarea este o metodă matematică pentru a demonstra că substanţa este folosită conform condiţiilor de utilizare descrise în SE • Poate fi folosită atunci când: – Există o limită de expunere (DNEL/PNEC) – Furnizorul (solicitantul înregistrării sau UA) a folosit un model de evaluare a expunere – Furnizorul pune la dispoziţie informaţii despre scalare în SE 19

Scalarea: limite principalele • Expunerea estimată (sau raportul de caracterizare a riscului (RCR) obţinut Scalarea: limite principalele • Expunerea estimată (sau raportul de caracterizare a riscului (RCR) obţinut prin scalare nu trebuie să depăşească expunerea estimată (sau RCR) obţinută în condiţiile de utilizare specificate în SE RCRscalare ≤ RCRSE • Furnizorul trebuie să indice: • Condiţiile de operare şi măsurile de administrare a riscului care pot fi modificate • Metoda de calcul • Orice alte limite care se aplică 20

Cum se aplică scalarea? ? • Comparaţi condiţiile Dvs. de utilizare cu cele menţionate Cum se aplică scalarea? ? • Comparaţi condiţiile Dvs. de utilizare cu cele menţionate în SE şi identificaţi ce parametri nu corespund • Verificaţi dacă scalarea este prevăzută în SE şi dacă parametri identificaţi pot fi scalaţi. Dacă nu, scalarea nu este aplicabilă • Introduceţi parametri care reflectă condiţiile de utilizare la locul de muncă în modelul (formula) de scalare • Verificaţi că limitele de scalare sunt avute în vedere (de ex. , expunerea estimată sau RCR nu creşte) • Documentaţi rezultatul scalării 21

Scalarea. . . un exemplu 1. Comparaţi condiţiile Dvs. de utilizare cu cele din Scalarea. . . un exemplu 1. Comparaţi condiţiile Dvs. de utilizare cu cele din SE. Constataţi că durata Dvs. este mai mare. . . dar concentraţia este mai mică Parametru SE Utilizarea Dvs. Concentraţia (%) Durata (ore/zi) < 25 <1 <5 <4 MAR Ventilaţie generală/Mănuşi APF XX În linie cu SE Alţi parametri // În linie cu SE 2. Căutaţi îndrumările privind scalarea şi le aplicaţi Ruta Inhalare Curanat RCRSE RCRscalare 0, 6 0, 35 0, 4 Rezultatul scalării OK 3. Rezultatul scalării vă spune că RCRs (rapoartele de caracterizare a riscului) nu sunt crescute Sunteţi acoperit! 22

Rezultarul scalării Scalarea arată că utilizarea este acoperită • Nu este necesară nicio altă Rezultarul scalării Scalarea arată că utilizarea este acoperită • Nu este necesară nicio altă acţiune Scalarea arată că utilizarea nu este acoperită ca de ex. ü RCRscalare > RCRSE sau ü Parametri nu sunt scalabili sau ü Scalarea nu este prevăzută ca opţiune • Luaţi măsuri pentru utilizările neacoperite 23

3. Utilizare/condiţii neacoperite Aveţi oricare din următoarele opţiuni: 1. Contactaţi furnizorul pentru un SE 3. Utilizare/condiţii neacoperite Aveţi oricare din următoarele opţiuni: 1. Contactaţi furnizorul pentru un SE actualizat cu utilizarea Dvs. acoperită 2. Modificaţi procesul Dvs. astfel încât să puneţi în aplicare SE 3. Substituiţi cu altă substanţă sau cu alt proces sau opriţi activitatea 4. Găsiţi un furnizor al cărui SE acoperă utilizarea Dvs. 5. Elaboraţi un raport de securitate chimică al utilizatorului din aval (RSC UA) pentru a stabili condiţii sigure pentru utilizarea care nu este acoperită în SE si raportaţi utilizarea la ECHA 24

Raport de securitate chimică al utilizatorului din aval (RSC UA) Ce nu este La Raport de securitate chimică al utilizatorului din aval (RSC UA) Ce nu este La fel de extins la RSC al titularulînregistrării Ce este Un raport a evaluării securităţii chimice pentru utilizarea neacoperită. Dvs. puteţi utiliza evaluarea riscului a solicitantului înregistrării (DNELs/PNECs etc. ) 25

Când nu se cere un RSC UA (când sunteţi exceptat de la elab. RSC Când nu se cere un RSC UA (când sunteţi exceptat de la elab. RSC UA) • cantitatea totală utilizată este mai mică de 1 tonă/an • substanţa este folosită pentru cercetare dezvoltare orientată spre procese şi produse Trebuie să vă asiguraţi că riscul Dvs. este controlat. 26

Raportarea la ECHA Trebuie să raportaţi la ECHA dacă: • Pregătiţi un raport de Raportarea la ECHA Trebuie să raportaţi la ECHA dacă: • Pregătiţi un raport de securitate chimică al utilizatorului din aval sau • Sunteţi exceptat de la pregătirea unui raport de securitate chimică al utilizatorului din aval Nu transmiteţi RSC UA. 27

Exceptări de la RSC UA • cantitatea totală utilizată este mai mică de 1 Exceptări de la RSC UA • cantitatea totală utilizată este mai mică de 1 tonă/an • substanţa este folosită pentru cercetare dezvoltare orientată spre procese şi produse Trebuie să elaboraţi RSC UA? Totuşi. . . NU Trebuie să notificaţi ECHA? DA 28

UA raportează la ECHA • Informaţii administrative ü identitatea Dvs. ü identitatea furnizorului Dvs. UA raportează la ECHA • Informaţii administrative ü identitatea Dvs. ü identitatea furnizorului Dvs. ü numărul/ele de înregistrare • • Identitatea substanţei O descrirea scurtă a utilizării Dvs. O descrire scurtă a condiţiilor de utilizare Dacă este necesar, propuneri de testare pa animale vertebrate Acesta nu este un raport de securitate chimică al UA! 29

Transmiterea unui raport al UA Puteţi raporta într-unul din cele două moduri: • Via Transmiterea unui raport al UA Puteţi raporta într-unul din cele două moduri: • Via web-form sau • Prin transmiterea dosarului IUCLID prin intermediul REACH-IT 30

Cronologia acţiunilor Implementaţi condiţiile din SE primit Primire FDS cu număr de înregistrare Raportul Cronologia acţiunilor Implementaţi condiţiile din SE primit Primire FDS cu număr de înregistrare Raportul UA la ECHA 6 luni Realizarea RSC UA Sau implementarea SE 12 luni Safety Data Sheet SDS 31

Informaţii pentru utilizatorii din aval pe site-ul ECHA http: //echa. europa. eu/documents/10162/966058/mindmap_du_en. pdf 32 Informaţii pentru utilizatorii din aval pe site-ul ECHA http: //echa. europa. eu/documents/10162/966058/mindmap_du_en. pdf 32

Utilizaţi substanţe chimice? Utilizaţi-le în siguranţă! http: //echa. europa. eu/downstream 33 Utilizaţi substanţe chimice? Utilizaţi-le în siguranţă! http: //echa. europa. eu/downstream 33