Скачать презентацию Verdens største bygning eller verdens største skattesvindel Hvem Скачать презентацию Verdens største bygning eller verdens største skattesvindel Hvem

e935a44a65a250b634b63ad6740e728b.ppt

  • Количество слайдов: 12

Verdens største bygning eller verdens største skattesvindel? Hvem trenger skatteparadisene? Professor Guttorm Schjelderup Norges Verdens største bygning eller verdens største skattesvindel? Hvem trenger skatteparadisene? Professor Guttorm Schjelderup Norges Handelshøyskole Velferdskonferansen, Oslo, 15. 03. 2018 www. nhh. no

Either this is the largest building in the world or the largest tax scam” Either this is the largest building in the world or the largest tax scam” (US President Barack Obama, Jan. 5, 2008, debate in Manchester, N. H) …. . about Ugland House, a small building in Cayman Islands, where 19. 000 companies are registered and supposedly conduct their business (among them Coca Cola and Intel Corp. ) 2

Illegale kapitalstrømmer • Illegale pengestrømmer ut fra utviklingslandene – Er større enn de legale Illegale kapitalstrømmer • Illegale pengestrømmer ut fra utviklingslandene – Er større enn de legale brutto kapitalstrømmene inn til utviklingslandene – Slike pengestrømmer er ti ganger så store som bistanden • De rikeste skjuler et beløp tilsvarende USAs BNP i skatteparadis – Studier og ligningssaker: De rike oppgir ikke bankinnskudd i skatteparadis – Og makteliten i fattige land er storbrukere av skatteparadis Side/Page 3 15. 03. 2018

Skatteparadisene kjennetegnes ved • Todelt skattesystem: – ett sett med regler for lokal virksomhet Skatteparadisene kjennetegnes ved • Todelt skattesystem: – ett sett med regler for lokal virksomhet og fastboende – Ett sett med gunstige regler (nullskatt) for utlendinger (“foreign investors) – Forretningskonseptet er å tjene penger på administrasjonsgebyrer • Ofte slik at utenlandske brukere: üIkke kan nytte lokal valuta üIkke ha lokalt ansatte utenom det som trengs for å opprette og vedlikeholde en bedriftsregistrering üIkke kan være bosatt eller ta bosted i jurisdiksjonen • Ingen effektiv informasjonsutveksling med andre land, ingen regnskapsplikt (eller reell revisjon/oppbevaringsplikt) – Trenger ikke regnskapene for de skattlegger ikke kapitalinntekter 4

Skatteparadis og økonomisk utvikling: Skadevirkninger 1. Dyp inngripen i andre lands selvråderett – Har Skatteparadis og økonomisk utvikling: Skadevirkninger 1. Dyp inngripen i andre lands selvråderett – Har regler som gjelder andre lands skattefundamenter 2. Svekker det internasjonale finansmarkedets virkemåte – Skjule gjeld i skatteparadis; gir økt risiko og høyere renter 3. Svekker skattesystemet og øker kostnadene ved skattlegging – Gjør det vanskeligere og dyrere å finansiere velferdsstaten 4. Fører til mindre effektiv ressursallokering – Skattemotiverte investeringer/ressurser brukes på unndragelse 5. Gjør det mer lønnsomt med økonomisk kriminalitet – Skatteparadisene senker risikoen for å bli tatt 6. Skader institusjonell kvalitet og økonomisk vekst – La oss se på noen eksempler 5

Skader institusjonell kvalitet (rettsvesen, offentlig byråkrati, demokratiske prosesser ) • Empirisk forskning: Gode statsinstitusjoner Skader institusjonell kvalitet (rettsvesen, offentlig byråkrati, demokratiske prosesser ) • Empirisk forskning: Gode statsinstitusjoner svært viktig for vekst – Tredobling av kvalitet kan syvdoble nasjonalinntekten • Skatteparadisene gjør at makteliten i et utviklingsland kan ha egeninteresse av å svekke eget lands institusjoner • Kombinasjonen skatteparadis og svake statlige kontrollmekanismer frister makteliten til å tilrane seg fellesskapsverdier 6 15. 03. 2018

Eksempel 1 på institusjonsnedriving: Tyveri av skattepenger som kunne bygd institusjoner • Mobutu Sese Eksempel 1 på institusjonsnedriving: Tyveri av skattepenger som kunne bygd institusjoner • Mobutu Sese Seko , president i Congo, president 1965 til 1997 – Stjal 15 -20% av statsbudsjettet årlig på 70 tallet – Skjulte pengene i skatteparadis – Inntekten per innbygger i 1992 var halvparten av hva den var i 1960 • Sani Abacha (tidl. President i Nigeria); minst 3 milliarder USD • Suharto-familien (Indonesia); 15 -35 mrd. USD (Transparency Int. ) Side/Page 7 15. 03. 2018

Eksempel 2 på institusjonsnedriving: Nedriving av kontrollinstitusjoner • Filippinene, Indonesia og Malaysia; rike forekomster Eksempel 2 på institusjonsnedriving: Nedriving av kontrollinstitusjoner • Filippinene, Indonesia og Malaysia; rike forekomster av regnskog • Forskning har vist at politikerne bevisst svekket statlige institusjoner for lettere å kunne putte pengene i egen lomme i skatteparadis (dokumentert i Ross 2001). Side/Page 8 15. 03. 2018

Eksempel 3 på institusjonsnedriving Endring av styresett for å konsentrere makt • Det er Eksempel 3 på institusjonsnedriving Endring av styresett for å konsentrere makt • Det er 27 afrikanske land sør for Sahara • Ved uavhengighet hadde 5 av disse presidentstyre resten var parlamentariske demokratier • I 2009 hadde alle 27 land unntatt tre (Mauritius, Sør-Afrika og Botswana) presidentstyre • Mange av de ”nye” presidentene er tiltalt, dømt, eller under etterforskning for tyveri av fellesskapsressurser Side/Page 9

Nedriving av institusjoner (iv): Rikdommens Paradoks: I gjennomsnitt leder ressursrikdom til lavere vekst Vekst Nedriving av institusjoner (iv): Rikdommens Paradoks: I gjennomsnitt leder ressursrikdom til lavere vekst Vekst Det er variasjon i datagrunnlaget Noen land gjør det bra Hva skiller landene? Eksportverdi av naturressurser/BNP

Nedriving av institusjoner (iv): Tearing down institutions (iv): Alle landene med gode institusjoner er Nedriving av institusjoner (iv): Tearing down institutions (iv): Alle landene med gode institusjoner er land med parlamentarisme Forskere forklarer dette med at i fattige land som blir presidentstyrt, samles makten på få hender med svake ‘balances and checks’ (all makt til presidenten og hans menn) Land med gode institusjoner er ikke påvikret av ressursforbannelsen Land med dårlige institusjoner Er påvirket av ressursforbannelsen

Hva bør vi gjøre • OECD mener det er nok med informasjonsutvekslingsavtaler • Men Hva bør vi gjøre • OECD mener det er nok med informasjonsutvekslingsavtaler • Men slike avtaler eliminerer ikke lovreglene i skatteparadisene – Og avdekker minimalt av straffbare forhold fordi man må vite noe på forhånd før man får innsyn • Kapitalfluktutvalget (NOU 2009: 19): – Norge bør bidra til en internasjonal konvensjon som hindrer land i å etablere skadelige lovstrukturer rettet mot andre land • Regjeringen sitter på gjerdet! Side/Page 12