Скачать презентацию Věcný záměr nového zákona o daních z příjmů Скачать презентацию Věcný záměr nového zákona o daních z příjmů

540b7704c9b620323aa628e1734df72d.ppt

  • Количество слайдов: 18

Věcný záměr nového zákona o daních z příjmů („NZDP“) 3. 4. 2008 Věcný záměr nového zákona o daních z příjmů („NZDP“) 3. 4. 2008

NZDP 1. Desatero daňových přikázání 2. Koncepce návrhu nového zákona 2. 1. Hlavní teze NZDP 1. Desatero daňových přikázání 2. Koncepce návrhu nového zákona 2. 1. Hlavní teze 2. 2. Hlavní principy NZDP 3. Otázky

1. Desatero daňových přikázání 1. Zákonnost: upravovat daně pouze pomocí zákonů (ne desítkami pokynů 1. Desatero daňových přikázání 1. Zákonnost: upravovat daně pouze pomocí zákonů (ne desítkami pokynů a stovkami stanovisek MF). 2. Určitost: ozřejmit každý záměr zákona a jaké bude mít dopady na poplatníka. 3. Jednoduchost: čím větší komplikovanost, tím větší prostor k únikům (nelze popsat všechny situace). 4. Lehkost – výpočtu/výběru: a tím úspory při správě daní. 5. Zaměření - kontroly: neobtěžujme ty, co platí, ale ty, co se daním vyhýbají.

6. Stabilita: neměnit základ daně, jenom upravovat výši odečitatelných položek. 7. Včasnost: přijímat zásadní 6. Stabilita: neměnit základ daně, jenom upravovat výši odečitatelných položek. 7. Včasnost: přijímat zásadní změny s dostatečným předstihem a poskytnout návrhy zákonů k odborné a veřejné diskusi (web). 8. Pravidelnost: posuzovat opodstatněnost jednotlivých ustanovení a pravidelně čistit od nepotřebných. 9. Férovost: respektovat rovnocenné postavení poplatníka a správce s cílem férového výběru pro stát. 10. Konkurenčnost: podporovat ekonomickou aktivitu a investice doma i v zahraničí → vytvářet pracovní příležitosti a prosperitu obyvatel žijících v ČR.

2. 1. Několik tezí na úvod k NZDP 1. Zjednodušení a stabilizování DP 2. 2. 1. Několik tezí na úvod k NZDP 1. Zjednodušení a stabilizování DP 2. Technické novely (pouze) 3. Fiskální nástroj – sazba

2. 1. 1. Zjednodušení / stabilizování legislativy Stávající stav: →neustálé změny ve výpočtu základu 2. 1. 1. Zjednodušení / stabilizování legislativy Stávající stav: →neustálé změny ve výpočtu základu daně a existence více režimů paralelně (přechodná ustanovení) představují neúměrnou zátěž poplatníků (náklady na úpravu SW, stanovení základu daně, školení, daňové poradce atd. ) →ještě větší komplikovanost pro daňovou správu – kontrola několika období najednou s rozdílným režimem, nové formuláře, pokyny, přeškolování atd. →každá změna režimu je prostor pro daňovou arbitráž

2. 1. 1. Zjednodušení / stabilizování legislativy (2) Záměr: → zjednodušit & stabilizovat na 2. 1. 1. Zjednodušení / stabilizování legislativy (2) Záměr: → zjednodušit & stabilizovat na dlouhé období stanovení ZD, aby nedocházelo k neustálým změnám podmínek podnikání → zafixovat systém, měnit pouze parametry

2. 1. 2. Technické novely (pouze) → Upřesňovat, ale neměnit podmínky z roku na 2. 1. 2. Technické novely (pouze) → Upřesňovat, ale neměnit podmínky z roku na rok. → Měnit pouze parametry (např. odečitatelné položky, jako nástroj sociální a ekologické politiky). → Zamezit obcházení zákona („anti-avoidance measures“). Výsledek: minimální dopad na 99% poplatníků

2. 1. 3. Fiskální nástroj = sazba % - změna sazby podle potřeb rozpočtů 2. 1. 3. Fiskální nástroj = sazba % - změna sazby podle potřeb rozpočtů - stanovení sazby při hlasování o rozpočtu Výsledek: - zachována jednoduchost a srozumitelnost zákona - předvídatelnost finančního efektu– možnost modelování výběru daně pro stát i pro poplatníka

2. 2. Hlavní principy „NZDP“ 1. Ekonomická doktrína & zneužití práva 2. Zdanění pouze 2. 2. Hlavní principy „NZDP“ 1. Ekonomická doktrína & zneužití práva 2. Zdanění pouze ekonomické aktivity (ne kapitálu PO) 3. Podpora V&V, VŠ, EKO 4. Důsledné zdanění při výplatě příjmu FO 5. Zjednodušení zdanění FO (závislá činnost, OSVČ i kapitálové příjmy)

2. 2. 1. Ekonomická doktrína & doktrína zneužití práva - Nutnost zakotvení účelu zákona, 2. 2. 1. Ekonomická doktrína & doktrína zneužití práva - Nutnost zakotvení účelu zákona, základních zásad a principů do zákona - Existence principů zjednodušení zákona - Umožnit daňové správě, aby účinně čelila zneužití práva (daňového zákona) s cílem získání daňové výhody bez ekonomické podstaty transakce - Znejistit ty, co se chtějí vyhýbat placení daní a obohacovat se daňovými podvody

2. 2. 2. Zdanění ekonomické aktivity (business income), ne kapitálu PO → zdaňovat u 2. 2. 2. Zdanění ekonomické aktivity (business income), ne kapitálu PO → zdaňovat u PO pouze ekonomickou aktivitu na území ČR → zamezit ekonomickému dvojímu zdanění (nezdaňovat jeden zisk dvakrát) → příjmy zdaněné v zahraničí nezdaňovat dodatečně v ČR (vynětí vs. zápočet)

2. 2. 2. Zdanění ekonomické aktivity (business income), ne kapitálu PO (2) Osvobození kapitálu 2. 2. 2. Zdanění ekonomické aktivity (business income), ne kapitálu PO (2) Osvobození kapitálu při investici / výnosů z investice / prodeji investice. 1. Nezdaňovat dividendy vyplácené 2. Nezdaňovat dividendy přijaté 3. Nezdaňovat kapitálové zisky (ztráty) = podpora „usazování se“ holdingů v ČR

2. 2. 3. Podpora V&V, VŠ, VZE, EKO Daňově odečitatelné položky: 110% - při 2. 2. 3. Podpora V&V, VŠ, VZE, EKO Daňově odečitatelné položky: 110% - při nárůstu V&V oproti předchozímu roku 120% - při zapojení VŠ do svého V&V, EKO programu Osvobozený příjem zaměstnance: - poskytnuté vzdělávání a školení nesouvisející s předmětem podnikání zaměstnavatele

2. 2. 4. Zdanění kapitálu u FO → zachovat zdanění dividend z ČR/Z → 2. 2. 4. Zdanění kapitálu u FO → zachovat zdanění dividend z ČR/Z → zdaňovat kapitálové zisky CP, OP a RE zrušit časový test = daňová spravedlnost nahradit nezdanitelným limitem (60. 000 - 100. 000) = daňová solidarita → zavést možnost zdanění nerealizovaného zisku při změně daňové rezidence (exit tax)

2. 2. 5. Zjednodušení zdanění FO Dokončení procesu super-hrubé mzdy = „mzda“ → Základ 2. 2. 5. Zjednodušení zdanění FO Dokončení procesu super-hrubé mzdy = „mzda“ → Základ daně = mzda (minus odečitatelné položky*) → Daně a odvody platí zaměstnanec Alternativa 1: = zrušení sociálního pojištění a zohlednění v základní sazbě daně. → Příjem ze ZČ a OSVČ do limitu (4 x průměrná mzda) = Základní sazba daně → Příjem nad limit, Ostatní příjmy a PKM = Snížená sazba daně Zdravotní pojištění – stejný vyměřovací základ jako pro základní sazbu daně Rozdělení vybrané daně mezi stát / obec / kraj / sociální účet dle RUD ______ *Odečitatelné položky - nástroj sociální politiky

2. 2. 5. Zjednodušení zdanění FO (2) Alternativa 2: Zachování pojistného na sociální pojištění, 2. 2. 5. Zjednodušení zdanění FO (2) Alternativa 2: Zachování pojistného na sociální pojištění, ale: → placení pouze zaměstnancem (ne zaměstnavatelem) → jeden typ pojištění – tj. jedna sazba → sjednocení vyměřovacího základu se zdravotním pojištěním → jedno přiznání / vyúčtování → jeden správce → jedna platba → jedna kontrola

Otázky Otázky