Скачать презентацию Västsahara Misslyckande för etablissemanget — utmaning för internationella Скачать презентацию Västsahara Misslyckande för etablissemanget — utmaning för internationella

a3cf6c6bd9e0119e3d6b0e33e9c83c0e.ppt

  • Количество слайдов: 26

Västsahara Misslyckande för etablissemanget - utmaning för internationella folkopinionen En grundläggande information om en Västsahara Misslyckande för etablissemanget - utmaning för internationella folkopinionen En grundläggande information om en undanskymd konflikt Utarbetad av Västsahara. Aktionen sommaren 2007

Afrikas sista koloni · Tilldelades Spanien som koloni vid Berlinkonferensen 1884 -85 · Har Afrikas sista koloni · Tilldelades Spanien som koloni vid Berlinkonferensen 1884 -85 · Har sedan mitten av 1900 -talet blivit intressant för omvärlden som råvaruleverantör · Nu ockuperat av Marocko, i strid med FNs regelverk och beslut. .

Befrielsekampen inleds … · 1960 -talet var frigörelsens decennium i Afrika, vars idéer och Befrielsekampen inleds … · 1960 -talet var frigörelsens decennium i Afrika, vars idéer och exempel sporrade motståndet mot Spanien · 1970 dödades ett tiotal demonstranter i El Aaiún · 1973 bildades befrielserörelsen, Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, förkortat Frente Polisario · Då inleddes också den väpnade kampen mot Spanien · 1974 tvingades Spanien utlova en folkomröstning enligt FNs Avkoloniserings-deklaration · En folkräkning gjordes, men omröstningen uteblev!

Spanien lämnar, Marocko kommer! · I oktober 1975 bekräftade Haag-domstolen Västsaharas rätt till självbestämmande Spanien lämnar, Marocko kommer! · I oktober 1975 bekräftade Haag-domstolen Västsaharas rätt till självbestämmande · Spanien lämnade Västsahara, men gav i ett hemligt (och illegalt) avtal i november Marocko och Mauretanien tillåtelse att ockupera landet · Februari 1976 utropades Saharawi Arab Democratic Republic, SADR · Marocko sände samtidigt in tusentals marockaner för att ta landet i besittning (den Gröna Marschen) · Tiotusentals västsaharier flydde, först till läger i landet, som när de bombats flyttades till Algeriet · Marockanska och mauretanska trupper gick in

Flyktingläger i Algeriet · En majoritet av det västsahariska folket flydde undan Marockos och Flyktingläger i Algeriet · En majoritet av det västsahariska folket flydde undan Marockos och Mauretaniens invasion 1975 · De första lägren på befriat område bombades av Marocko. · Flykten fortsatte till Algeriet, där fyra stora tältläger upprättats mitt i öknen, nära staden Tindouf · Än idag bor ca 160 000 västsaharier i flyktinglägren · Det finns skolor med klass 1 -6, sedan åker många utomlands för att studera · Flyktingarna är helt beroende av bistånd för att överleva

Organisering av flyktinglägren · Kvinnorna har en central roll i uppbyggnaden och organiseringen av Organisering av flyktinglägren · Kvinnorna har en central roll i uppbyggnaden och organiseringen av lägren · Lägren organiseras för att kunna flyttas hem till ett framtida fritt Västsahara, varje läger har namn från Västsahara · Alla över 18 år deltar i en av fem kommittéer: utbildning, sjukvård, distribution av mat och kläder, produktion och sociala frågor · FN menar att det är ett av världens mest välorganiserade flyktingläger!

Bistånd till flyktinglägren · Flyktingarna i Algeriet får sitt stöd främst via WFP och Bistånd till flyktinglägren · Flyktingarna i Algeriet får sitt stöd främst via WFP och UNHCR · De har fått bistånd, anpassat för kortvariga katastrofsituationer, i 32 år vilket lett till att undernäring är vanlig · Biståndsberoendet gör det svårt att utöva sin kultur. Te, som är viktigt för den västsahariska kulturen, ingår t ex sällan i WFP: s och UNHCR: s bistånd · I samband med att politiska lösningar på konflikten ska diskuteras har biståndet minskat. Används bistånd som politisk påtryckningsfaktor? · Sverige är genom Emmaus den största klädgivaren till flyktinglägren

Att växa upp i exil – ungdomars situation i lägren · Alla barn går Att växa upp i exil – ungdomars situation i lägren · Alla barn går i skola, klass 1 -6, i lägren · Det finns inget högstadium i lägren, från klass 7 och uppåt reser många ungdomar utomlands på stipendier · Många barn och ungdomar deltar i utbyten till andra länder, framför allt Spanien · Många ungdomar har en splittrad identitet, de har en vilja att offra sig för kampen men också en vilja att lämna livet som flykting · En hel generation har växt upp i flyktingläger i exil · Frustrationen i lägren växer och, i takt med den, viljan att ta upp väpnad kamp mot Marocko

Väpnade kamp mot ockupationen · Polisario kunde tidigt operera i hela landet och håller Väpnade kamp mot ockupationen · Polisario kunde tidigt operera i hela landet och håller befriade områden längs gränsen · Polisario angrep först ockupanterna från det svagare Mauretanien · 1979 tvingades Mauretanien sluta fred, men Marocko ”övertog” genast dess andel av landet · 1981 började Marocko bygga murar kring gruvor och viktiga anläggningar, sedan längs gränsen · Stöd till det kom från Frankrike och USA, liksom nya vapen. Även Israel och rasistiska Sydafrika sålde vapen till Marocko · Polisario inledde ett framgångsrikt utnötningskrig, som blev kostsamt för Marocko

Ockuperat område · Marockanska bosättare lockas till Västsahara med skattelättnader och höga löner · Ockuperat område · Marockanska bosättare lockas till Västsahara med skattelättnader och höga löner · Marockanska bosättare och militärer är idag långt fler än västsaharierna · Västsahara har liknats vid ett bantustan i apartheidens Sydafrika, när västsaharierna behandlas som andra klassens medborgare · Det brister i yttrandefrihet, i synnerhet vad gäller sympatier med Polisario och för ett fritt Västsahara · Fängslanden och tortyr är vanligt, framför allt för aktivister som arbetar för ett fritt Västsahara · 500 västsaharier är fortfarande ”försvunna”

Förtryck och fängslanden · Civilklädda poliser övervakar västsaharier, och både marockaner och västsaharier uppmuntras Förtryck och fängslanden · Civilklädda poliser övervakar västsaharier, och både marockaner och västsaharier uppmuntras att ange aktivister · Amnesty International har adopterat flera av de västsahariska fångarna som samvetsfångar · Tortyr är vanligt i fängelserna: fysisk, psykisk och sexuell · De flesta västsaharier fängslas utan rättegång. De rättegångar som sker skjuts ofta upp för att hindra utländska journalister och observatörer att delta · Protester och hungerstrejker äger rum mot de omänskliga förhållandena i fängelserna

Minor och murar dödar och skiljer … • En minerad och radarövervakad sandmur, över Minor och murar dödar och skiljer … • En minerad och radarövervakad sandmur, över 200 mil lång, skiljer ockuperat och befriat land • Viktiga anläggningar skyddas av särskilda murar • Minor och blindgångare finns över stora områden, där kriget böljat fram och tillbaka • De hindrar människor och djur att nå vattenkällor, odlingar och betesmarker • Både barn och vuxna skadas och dödas av minorna • Muren och minfälten delar också familjer och hindrar fria kommunikationer in och ut ur landet

Internationellt stöd · Mer än 80 länder har erkänt SADR (bl a Indien, Sydafrika Internationellt stöd · Mer än 80 länder har erkänt SADR (bl a Indien, Sydafrika och Mexiko), dock inget EU-land · SADR är medlem i Afrikanska Unionen. Marocko gick ur i protest när SADR välkomnades och är nu enda landet i Afrika som inte är medlem · SADRs/Polisarios största stöd, både politiskt och ekonomiskt, kommer från Algeriet · Internationellt humanitärt bistånd ges via FNs flyktingkommissarie, UNHCR, och World Food Programme, WFP · Länder som ger bistånd är bl a Algeriet, Spanien, Italien, Österrike och Sverige

FNs roll inför vapenvilan · I slutet av 1980 -talet pågick intensiva förhandlingar i FNs roll inför vapenvilan · I slutet av 1980 -talet pågick intensiva förhandlingar i FN om en förhandlingslösning om avkoloniseringen, med vapenvila och folkomröstning · 1988 gick Polisario och Marocko med på en fredsplan · En identifikationsdelegation tillsattes för att upprätta en röstlängd · 1991 antog FN resolution 690, med en detaljerad fredsplan och skapande av fredsstyrkan Minurso · Vapenvila inträdde, och folkomröstningen utsattes till januari 1992

Internationella dragkampen · Redan från början bröt Marocko mot planen: stoppade transporter, bombade befriade Internationella dragkampen · Redan från början bröt Marocko mot planen: stoppade transporter, bombade befriade områden, krävde rösträtt åt nya grupper och lät 40 000 marockaner invandra · Även FN föreslog ändringar i rösträtten, och tvingade Polisario till upprepade eftergifter · Marocko tilläts styra Minursos arbete, och utövade terror mot västsaharierna i landet · Kofi Annan blåste 1997 nytt liv i processen, med ett nytt avtal i Houston · Nytt datum för folkomröstningen blev december 1998 · Men Marockos obstruktioner har sedan fortsatt

Vad slåss man om? · Först på 40 - och 50 -talen ”upptäcktes” Västsaharas Vad slåss man om? · Först på 40 - och 50 -talen ”upptäcktes” Västsaharas mineralrikedomar · Fosfat (bland de största i världen), järn, nickel, wolfram, tenn, uran och flera andra metaller · Olja och gas, men i tveksamma mängder och ännu inte exploaterade · Sand, en växande exportvara · Fiskrika kustvatten - aktuellt i fiskeavtal med EU · Fosfatexport, främst till USA, och fisk, främst till EU

”Exploatering förbjuden!” · Västsahara är ett ”icke-självstyrande område”, där exploatering av naturresurser är förbjuden ”Exploatering förbjuden!” · Västsahara är ett ”icke-självstyrande område”, där exploatering av naturresurser är förbjuden om det inte sker ”i befolkningens intresse” (enl FNs dåvarande rättschef Hans Corell) · För redan pågående utvinningar är rättsläget mer oklart · Nya exploateringar strider dock klart mot folkrätten · Det gäller i princip också landets fiskevatten …

Marocko - en Afrikas skurkstat? · · · Illegal militär ockupation av Västsahara Förfogar Marocko - en Afrikas skurkstat? · · · Illegal militär ockupation av Västsahara Förfogar olagligt över landets resurser Bryter grovt mot mänskliga rättigheter i landet Håller hundratals politiska fångar Obstruerar FNs fredsplan Kungarike med halvfeodal profil och tunn demokratifernissa · osv … · Hur hanterar vi denna insikt?

Frankrike är Marockos bundsförvant som … · Deltog aktivt med stridande enheter mot Polisario Frankrike är Marockos bundsförvant som … · Deltog aktivt med stridande enheter mot Polisario efter den marockanska invasionen · Har gett finansiellt och tekniskt stöd till den mur Marocko byggt genom Västsahara · Blockerar i FNs säkerhetsråd och i EU ”obehagliga” beslut om sanktioner och stödjer Marocko med avancerat krigsmaterial · Har politiska, ekonomiska och strategiska band till Marockos nuvarande regim och förre kung Hassan II · Har blockerat en delegation som skulle undersöka mänskliga rättigheter i ockuperat område · Stödjer Marockos nya autonomiförslag

- USA blundar för Västsahara ”USA behöver Marocko på grund av dess strategiska betydelse. - USA blundar för Västsahara ”USA behöver Marocko på grund av dess strategiska betydelse. Men framför allt behöver nu USA Marocko i det så kallade ”kriget mot terrorismen”. Därför blundar USA för Västsaharafrågan. Västsaharierna tvingas betala priset för detta”. Carl Söderbergh, Generalsekreterare, Amnesty International ”De byggde sandmuren någon gång 1986, 1987. (…) och vi bidrog med säkerhetsfolk för att hjälpa Marocko med muren (…) Det var när Polisario var lierat med Kuba, Libyen och andra fiender till USA, och Marocko var en nära vän till USA. ” James Baker, fd utrikesminister i USA (Citat i tidskriften Västsahara nr 3 -4/2004)

Sveriges hållning i Västsaharafrågan · Alla partier i Sverige är för FN: s linje Sveriges hållning i Västsaharafrågan · Alla partier i Sverige är för FN: s linje om västsahariernas rätt till självbestämmande och självständighet · Undantaget var 2005 då Sverige lade ner sin röst i FN: s generalförsamling i frågan om det västsahariska folkets rätt till självbestämmande · Sverige har inte erkänt SADR · Sverige har aldrig tagit initiativ till resolutioner i FNs generalförsamling · Men 2006 var Sverige det enda landet i EU som röstade mot ett fiskeavtal med Marocko. Västsahariska vatten inte var undantagna, vilket gör att avtalet bryter mot folkrätten

2005: Den fredliga intifadan börjar · 2005 utbryter en våg av demonstrationer och protester 2005: Den fredliga intifadan börjar · 2005 utbryter en våg av demonstrationer och protester i det ockuperade Västsahara · ”Nyckelpersoner” fängslas, torteras och döms till fängelsestraff · Demonstrationerna fortsätter trots att ”nyckelpersonerna” fängslas · Den fredliga intifadan pågår fortfarande. Dagligen kommer rapporter om polisbrutalitet, fängslanden utan rättegång och tortyr · Västsahariska aktivister har lyckats smuggla ut foton och filmer som visar hur den marockanska regimen brutalt slår ner alla protester · För att orka fortsätta kampen med fredliga medel krävs att västsahariernas situation uppmärksammas! Stöd utifrån är mycket viktigt!

Internationellt solidaritetsarbete · Det finns stödorganisationer i många länder. · Den starkaste solidaritetsrörelsen finns Internationellt solidaritetsarbete · Det finns stödorganisationer i många länder. · Den starkaste solidaritetsrörelsen finns i den forna kolonialmakten Spanien · De aktiva solidaritetsorganisationerna möts på EUCOCO, en årlig stödkonferens och mötesplats · Den viktiga informationskällan för solidaritetsarbete är Arso, en schweizisk förening för folkomröstning i Västsahara, med webbadressen www. arso. org

Aktiva organisationer i Sverige · Föreningen Västsahara · Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs Folkhögskola · · Aktiva organisationer i Sverige · Föreningen Västsahara · Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs Folkhögskola · · · Afrikagrupperna Nätverket för ett fritt Västsahara Olof Palmes Internationella Center Praktisk Solidaritet / Emmaus Kommittén för Västsaharas kvinnor · … samt många organisationer och politiska partier som gör insatser i olika sammanhang

Kampanjplattform Västsahara. Aktionen Västsahara är Afrikas sista koloni, som fortfarande väntar på att få Kampanjplattform Västsahara. Aktionen Västsahara är Afrikas sista koloni, som fortfarande väntar på att få bestämma sin egen framtid. Två tredjedelar av landet är ockuperat av Marocko, som i skydd av en nära 200 mil lång övervakad och minerad mur plundrar och säljer ut dess naturresurser. Ockupationen inleddes strax innan kolonialmakten Spanien 1976 regelvidrigt och ansvarslöst övergav landet. Enligt FN har Spanien fortfarande ansvaret för avkoloniseringen. Befrielsefronten Polisario bekämpade både Spanien och de nya inkräktarna i ett långvarigt utnötningskrig. Många västsaharier flydde till läger i Tindouf, Algeriet. En republik utropades, Saharawi Arab Democratic Republic (SADR). En vapenvila trädde i kraft 1991, sedan parterna under FNs överinseende antagit en plan för en folkomröstning om självständighet. Men processen har tillåtits blockeras och saboteras av Marocko, vilket också äventyrar vapenvilan. Rättsläget är dock klart. Västsaharierna har enligt Haagdomstolen rätt till sitt land. Ockupationen är illegal enligt folkrätten. Ett 80 -tal stater har redan erkänt Västsahara (SADR). Marockos övergrepp mot civilbefolkningen bryter mot elementära mänskliga rättigheter, och skapar risk för att den fredliga kampen övergår till väpnat motstånd. De ledande i det internationella samfundet har dock svikit det regelverk de själva satt upp. Decennier av krig, brutal ockupation och påfrestande liv i flyktingläger för hundratusentals människor måste få ett slut. Därför behövs insatser från en bred folklig opinion som tvingar enskilda stater, FN, EU och andra internationella organ att ta sitt ansvar. De måste sätta stopp för den marockanska ockupationen och utan dröjsmål genomföra den folkomröstning som utlovades redan 1991, så att det västsahariska folket i fred kan bygga upp sitt land.

Vi ställer oss bakom och ska driva kraven: • Genomför folkomröstningen om Västsaharas självständighet! Vi ställer oss bakom och ska driva kraven: • Genomför folkomröstningen om Västsaharas självständighet! • Stöd befrielserörelsen Polisario! • Erkänn Västsahara (SADR)! • Stoppa Marockos övergrepp mot civilbefolkningen i ockuperade Västsahara! • Frige de västsahariska politiska fångarna! • Riv ”skammens mur” som delar landet! • Ingen exploatering och stöld av Västsaharas naturresurser! • Ökat bistånd till de västsahariska flyktingarna!