Скачать презентацию Вартість робочої сили Фактори що впливають на зміну Скачать презентацию Вартість робочої сили Фактори що впливають на зміну

презентация по политэкономии. Закарьян.pptx

  • Количество слайдов: 16

Вартість робочої сили. Фактори, що впливають на зміну вартості робочої сили в сучасних умовах. Вартість робочої сили. Фактори, що впливають на зміну вартості робочої сили в сучасних умовах. Закар’ян Є. Ж. 14 група, ФЕУВ

План 1. Вступ 2. Робоча сила як економічна категорія товару 3. Що продає людина, План 1. Вступ 2. Робоча сила як економічна категорія товару 3. Що продає людина, коли наймається на роботу до капіталіступідприємцю? 4. Вартість робочої сили та чинники, що впливають на її формування 5. Висновки

Вступ Сучасний етап розвитку цивілізації пов'язаний з новим поглядом на робочу силу як на Вступ Сучасний етап розвитку цивілізації пов'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки.

Досягнення людей забезпечуються головним чином доходами від зайнятості, і саме це є важливим мотивом Досягнення людей забезпечуються головним чином доходами від зайнятості, і саме це є важливим мотивом активізації поведінки населення на ринку праці.

Робоча сила як економічна категорія товару Робоча сила як економічна категорія товару

Що продає людина, коли наймається на роботу до капіталісту-підприємцю? Що продає людина, коли наймається на роботу до капіталісту-підприємцю?

Вільям Петті Основоположник політичної економії в Англії Вільям Петті Основоположник політичної економії в Англії

Адам Сміт А. Сміт не проводив відмінностей між працею і робочою силою і тому Адам Сміт А. Сміт не проводив відмінностей між працею і робочою силою і тому під природною заробітною платою розумів вартість робочої сили.

Карл Маркс Праця - це процес свідомої, доцільної діяльності людей, в якій вони видозмінюють Карл Маркс Праця - це процес свідомої, доцільної діяльності людей, в якій вони видозмінюють зовнішню природу. На ринку робітник може продати лише здатність до праці, тобто певну сукупність своїх фізичних і духовних якості або робочу силу.

М. Туган-Барановський Одночасно він стверджував продаж трудової послуги і праці. На його думку, капыталыст М. Туган-Барановський Одночасно він стверджував продаж трудової послуги і праці. На його думку, капыталыст привласнює безкоштовно зайве робочий час працівника, об'єктом ж купівліпродажу залишаються послуги праці.

П. Самуельсон з цього приводу зазначав, що люди за певну ціну «здають свої послуги П. Самуельсон з цього приводу зазначав, що люди за певну ціну «здають свої послуги в оренду» , а заробітна плата є формою доходу, ціною одного з факторів виробництва.

Вартість робочої сили Специфіка вартості товару Вартість робочої сили Специфіка вартості товару "робоча сила" полягає в тому, що її величина визначається не тільки суспільно необхідними витратами на її відтворення (це загальна риса товару "робоча сила" з іншими товарами), але і по-перше, необхідністю відтворення сім'ї працівника. По-друге, ця специфічність полягає в тому, що у вартість робочої сили входить моральний, історичнийта соціальний елементи.

Чинники, що впливають на формування вартості робочої сили На формування вартості робочої сили впливає, Чинники, що впливають на формування вартості робочої сили На формування вартості робочої сили впливає, ряд факторів, які можуть сприяти як зниженню вартості товару "робоча сила", так зростання вартості робочої сили

Висновки • Робоча сила - основний елемент продуктивних сил будь-якого суспільства, що представляє собою Висновки • Робоча сила - основний елемент продуктивних сил будь-якого суспільства, що представляє собою сукупність фізичних і духовних якостей людини, її знань, досвіду і здібностей, які використовуються в процесі виробництва матеріальних благ. • Сучасний стан вартості праці в країнах розвиненої ринкової економіки характеризується підвищенням вартості робочої сили, оскільки держава і населення орієнтується на високопродуктивне, рентабельне виробництво і систематичне підвищення добробуту суспільства.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!