Скачать презентацию ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Вивчивши цю тему Скачать презентацию ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Вивчивши цю тему

d3446f41cf12fef4dc74a8da6f0c66a2.ppt

  • Количество слайдов: 38

ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Вивчивши цю тему, Ви зможете: • дати характеристику сутності, ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Вивчивши цю тему, Ви зможете: • дати характеристику сутності, призначення та специфічних ознак валюти • зрозуміти сутність та механізм функціонування валютного ринку, визначити основні види операцій на цьому ринку • зрозуміти роль платіжного балансу і золотовалютних резервів у системі валютного регулювання • зрозуміти механізми функціонування світової та міжнародних валютних систем

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА Савлук М. І. Гроші та кредит, ст. 251 -282. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА Савлук М. І. Гроші та кредит, ст. 251 -282. http: //www. bank. gov. ua/

ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сутність валюти ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Валютний курс Валютні системи та валютна політика. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Світова та міжнародна валютні системи Міжнародні ринки грошей та капіталів

1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти • Валюта - грошові кошти, формування 1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти • Валюта - грошові кошти, формування та використання яких прямо чи опосередковано пов’язано із зовнішньоекономічними відносинами Чи можна назвати гривню валютою?

1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти Валюта валютні цінності • Законні платіжні 1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти Валюта валютні цінності • Законні платіжні засоби • Депозити • платіжні документи (чеки, векселі, сер тифікати, акредитиви тощо), фондові цінності (акції, облігації) та інші фінансові інструменти іноземного походження, а також аналогічні платіжні документи та фондові цінності національного походження, якщо вони перетинають митний кордон чи переходять у власність нерезидентів усередині країни. Томас Халібуртон Пунктуальність - душа бізнесу.

1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти За емітентсько ю належністю валюта є 1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти За емітентсько ю належністю валюта є • національна валюта • іноземна валюта • колективна валюта

ГРИВНЯ - НАЙКРАСИВІША ВАЛЮТА СВІТУ. (До такого висновку прийшли швейцарські фінансисти під час щорічного ГРИВНЯ - НАЙКРАСИВІША ВАЛЮТА СВІТУ. (До такого висновку прийшли швейцарські фінансисти під час щорічного засідання комісії з естетики Міжнародного Фінансового Банку (IFB). ) Ø П'ятірка найкрасивіших валют виглядає так: 1. Українська гривня. 2. Австралійський долар. 3. Євро. 4. Болгарський лев. 5. Американський долар.

1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти За режимом використання валюти поділяються на: 1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти За режимом використання валюти поділяються на: неконвертовані Т. Бун Пікенс Гроші треба поважати; одна з гірших речей, що ви можете зробити, це управляти грішми, не поважаючи праці того, хто їх заробив.

1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти можна класифікувати 1. За повнотою конвертації: 1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти можна класифікувати 1. За повнотою конвертації: 2. За видами суб’єктів: 3. За характером операцій, що обслуговуються конвертованою валютою: • повна конвертованість • часткова конвертованість • зовнішня • внутрішня • За поточними операціями; • За переміщенням капіталу.

1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти Складові валютних відносин міжнародні розрахунки за 1 Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти Складові валютних відносин міжнародні розрахунки за зовнішньоторговельними операціями одержання і погашення різних видів міжнародних позичок переміщення валюти при здійсненні зовнішніх інвестицій переміщення валюти при наданні економічної і технічної допомоги операції з купівлі продажу валюти на внутрішньому і зовнішніх валютних ринках

2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Валютний ринок За своїм економічним змістом 2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Валютний ринок За своїм економічним змістом • це сектор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта. За своїм призначенням і організаційною формою • це сукупність спеціальних інститутів та механізмів, які у взаємодії забезпечують можливість вільно продавати купувати національну та іноземну валюту на основі попиту та пропозиції.

2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку об'єкти комунікації суб'єкти Атрибути валютного ринку: 2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку об'єкти комунікації суб'єкти Атрибути валютного ринку: інфраструктура ціна попит пропозиція

2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Валютний ринок за характером операцій: за 2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Валютний ринок за характером операцій: за територіальним розміщенням: за видами конверсійних операцій: за формою валюти, якою торгують: • ринок конверсійних операцій; ринок депозитно кредитних операцій • європейський, північноамериканський, азіатський та інші • ринок касових операцій, ринок ф’ючерсів, ринок опціонів тощо • ринок безготівкових операцій, ринок готівки

2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Основні функції валютного ринку забезпечення умов 2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Основні функції валютного ринку забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави створення суб’єктам валютних відносин передумов для своєчасного здійснення платежів забезпечення прибутку учасникам валютних відносин формування та урівноваження попиту і пропозиції валюти і регулювання валютного курсу страхування валютних ризиків диверсифікація валютних резервів

2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку 2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОН’ЮНКТУРУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ 2 Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОН’ЮНКТУРУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ • стан платіжного балансу країни • обсяги ВНП, який виробляється в країні • внутрішня і зовнішня пропозиція грошей 1. Курсоутворюючі • процентні ставки в країнах, валюти яких порівнюються чинники: • співвідношення внутрішніх цін країни з зовнішніми 3. Чинники кризового характеру: 2. Регулюючі чинники: • дефіцит державного бюджету • безконтрольна емісія та інфляція • штучне і надмірне регулювання цін • висока монополізація виробництва • заходи прямого державного регулювання (фіскально бю джетна політика, квотування та ліцензування, грошово кредитна політика, регулювання цін, інтервенційна політика, розподіл валюти тощо) • структурні чинники

3 Валютний курс — це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або 3 Валютний курс — це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або «ціна» грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни. Установлення курсу називається котируванням валюти. Поточна інформація про валютні курси http: //www. bank. gov. ua/Statist/ses. htm

3 Валютний курс Яке призначення валютного курсу? v обмін валютами під час торгівлі товарами, 3 Валютний курс Яке призначення валютного курсу? v обмін валютами під час торгівлі товарами, послугами, у процесі руху капіталів та кредитів v порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених у національних або іноземних валютах v періодична переоцінка рахунків в іноземній валюті фірм та банків

3 Валютний курс кон’юнктурні структурні чинники, які впливають на валютний курс Якби все те, 3 Валютний курс кон’юнктурні структурні чинники, які впливають на валютний курс Якби все те, що блищить, було золото - золото коштувало б набагато дешевше. М. Сервантес

3 Валютний курс Рис. Схема сучасних типів режимів валютних курсів 3 Валютний курс Рис. Схема сучасних типів режимів валютних курсів

3 Валютний курс Методи валютного регулювання девальвація ревальвація 3 Валютний курс Методи валютного регулювання девальвація ревальвація

3 Валютний курс Поясніть дані визначення на прикладах? • Валютна інтервенція — це пряме 3 Валютний курс Поясніть дані визначення на прикладах? • Валютна інтервенція — це пряме втручання центрального банку або казначейства у валютний ринок • Валютний демпінг — знецінювання національної валюти з метою нарощування експорту товарів за цінами, нижчими за світові.

3 Валютний курс РОЗРАХУНОК КРОС-КУРСУ ДЛЯ ВАЛЮТ З ПРЯМИМИ КОТИРОВКАМИ ДО ДОЛАРА (тобто долар 3 Валютний курс РОЗРАХУНОК КРОС-КУРСУ ДЛЯ ВАЛЮТ З ПРЯМИМИ КОТИРОВКАМИ ДО ДОЛАРА (тобто долар є базою котировки для обох валют) • Знайти крос курс німецької марки та швейцарського франка – DEM/CHF. Застосовуючи правило дробів, спробуємо вивести формулу отримання співвідношення DEM/CHF у вигляді написання дробу DEM/CHF шляхом використання прямих доларових курсів, німецької марки і швейцарського франка: Якщо USD/CHF = 1, 2810, а USD/DEM = 1, 5350, то крос курс DEM/CHF складе 1, 2810/1, 5350 = 0, 8345 з округленням до пункту.

3 Валютний курс РОЗРАХУНОК КРОС-КУРСУ ДЛЯ ВАЛЮТ З ПРЯМОЮ І НЕПРЯМОЮ КОТИРОВКОЮ ДО ДОЛАРУ, 3 Валютний курс РОЗРАХУНОК КРОС-КУРСУ ДЛЯ ВАЛЮТ З ПРЯМОЮ І НЕПРЯМОЮ КОТИРОВКОЮ ДО ДОЛАРУ, ( долар є базою котировки для однієї з валют) Потрібно знайти крос курс фунта стерлінгів до німецької марки GBP/DEM. Курс GBP/USD є непрямою котировкою, а курс USD/DEM прямою: GBP/DEM = GBP/USD USD/DEM Прийнявши, що курс GBP/USD = 1, 5720, а курс USD/DEM =1, 5350, отримаємо крос курс фунта до марки: 1, 5720 1, 5350 = 2, 4130 з округленням до пункту.

3 Валютний курс РОЗРАХУНОК КРОС-КУРСУ ДЛЯ ВАЛЮТ З НЕПРЯМИМИ КОТИРОВКАМИ ДО ДОЛАРА США (долар 3 Валютний курс РОЗРАХУНОК КРОС-КУРСУ ДЛЯ ВАЛЮТ З НЕПРЯМИМИ КОТИРОВКАМИ ДО ДОЛАРА США (долар є валютою котировки для обох валют) Ø Наприклад, клієнту банку, що має валютний рахунок у німецьких марках, потрібно купити 100 тис. фунтів стерлінгів для оплати контрактних поставок, і він хоче знати, яка сума буде списана з його рахунку в німецьких марках. Ø Банк прокотирує йому курс фунта стерлінгів до німецької марки у вигляді двосторонньої котировки: Ø Оскільки базовою валютою є фунт стерлінгів, то зі сторони bid банк буде купувати фунти стерлінгів проти німецьких марок, а зі сторони offer – продавати фунти. Відповідно клієнт купить у банку 100 тис. фунтів стерлінгів за курсом 2, 4200 (сторона offer), сплативши за них 242 тис. німецьких марок.

4 Валютні системи та валютна політика. • Валютна система — це організаційно правова форма 4 Валютні системи та валютна політика. • Валютна система — це організаційно правова форма реалізації валютних відносин у межах певного економічного простору

4 Валютні системи та валютна політика. Рис. Схема елементної структури та призначення національної валютної 4 Валютні системи та валютна політика. Рис. Схема елементної структури та призначення національної валютної системи

4 Валютні системи та валютна політика. Валютна політика – сукупність організаційно-правових та економічних заходів 4 Валютні системи та валютна політика. Валютна політика – сукупність організаційно-правових та економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на досягнення визначених державою цілей. Кінцеві цілі валютної політики • зростання зайнятості • зростання виробництва ВВП • стабілізація цін

5 Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання • Платіжний баланс — 5 Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання • Платіжний баланс — це співвідношення між валютними платежами економічних суб’єктів даної країни (резидентів) за її економічними межами та валютними надходженнями їм з-за економічних меж країни (від нерезидентів) за певний період часу (рік, квартал, місяць). Оперативна інформація про стан платіжного балансу України http: //www. bank. gov. ua/Statist/index_PB. htm

5 Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Платіжний баланс впливає на 5 Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Платіжний баланс впливає на попит і пропозицію на валютному ринку Пр. В = ЗВ 1 + НВ – ЗВ 2 де Пр. В — пропозиція інвалюти протягом звітного періоду; ЗВ 1 — залишки інвалюти в суб’єктів ринку на початок періоду; НВ — надходження інвалюти протягом звітного періоду по платіжному балансу; ЗВ 2 — залишки інвалюти в суб’єктів ринку на кінець періоду.

5 Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Платіжний баланс впливає на 5 Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Платіжний баланс впливає на попит і пропозицію на валютному ринку П 0 В = БВ 1 + ПВ – БВ 2, де П 0 В — попит на інвалюту протягом звітного періоду; БВ 1 — боргові зобов’язання резидентів перед нерезидентами на початок періоду; ПВ — валютні платежі протягом періоду по платіжному балансу; БВ 2 — боргові зобов’язання резидентів перед нерезидентами на кінець періоду.

5 Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Золотовалютні резерви — це 5 Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Золотовалютні резерви — це запаси іноземних фінансових активів та золота, які належать державі і перебувають у розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і можуть бути реально використані на регулятивні та інші потреби, що мають загальноекономічне значення. • трансакційне призначення • інтервенційне призначення Призначення золотовалютних резервів

6 Світова та міжнародна валютні системи Світова валютна система — це спільно розроблена державами 6 Світова та міжнародна валютні системи Світова валютна система — це спільно розроблена державами та закріплена міжнародними угодами форма реалізації валютних відносин. Складовими світової валютної системи є: форми міжнародних засобів платежу уніфікований режим валютних паритетів та курсів умови взаємної конвертованості валют уніфікація правил міжнародних розрахунків режим валютних ринків та ринків золота міжнародні валютно фінансові організації міжнародне регулювання валютних обмежень

6 Світова та міжнародна валютні системи І етап Першою в історії світовою валютною системою 6 Світова та міжнародна валютні системи І етап Першою в історії світовою валютною системою була система, заснована на золотому стандарті. Вона сформувалася стихійно наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст. як сукупність національних валютних систем ІІ етап На зміну золотомонетному стандарту після Першої світової війни прийшов механізм золотодевізного стандарту, що було юридично оформлено рішенням Генуезької конференції (1922 р. ). Це була друга світова валютна система. ІІІ етап На міжнародній валютно-фінансовій конференції країн антигітлерівської коаліції, що відбулася у липні 1944 р. у м. Бреттон-Вудсі (США), були узгоджені основні принципи валютно-фінансового устрою, відомого як третя світова, або Бреттон-Вудська, валютна система. Ця угода почала діяти з грудня 1945 р. після підписання її 35 країнами. ІУ етап Угода, що була досягнута на нараді країн—учасниць МВФ у м. Кінгстоні на Ямайці в січні 1976 р. , стала основою створення четвертої світової, або Ямайської, валютної системи. Ця система набула чинності 1 квітня 1978 р.

6 Світова та міжнародна валютні системи Основні переваги введення єдиної валюти є: • зменшення 6 Світова та міжнародна валютні системи Основні переваги введення єдиної валюти є: • зменшення операційних витрат • розширення фінансових ринків • зростання їх ліквідності • зменшення валютних ризиків • спрощення міжнародних фінансових операцій • зростання конкуренції

7 Міжнародні ринки грошей та капіталів Міжнародний ринок грошей — це сектор фінансового ринку, 7 Міжнародні ринки грошей та капіталів Міжнародний ринок грошей — це сектор фінансового ринку, на якому купуються та продаються короткострокові боргові інструменти (строк погашення яких менший ніж один рік). Інструменти міжнародного ринку грошей • векселі державної скарбниці • обігові сертифікати банківських депозитів • комерційні папери • банківські акцепти • угоди про зворотний викуп • федеральні резервні фонди та ін. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України http: //www. bank. gov. ua/Statist/index_IIP. htm

7 Міжнародні ринки грошей та капіталів Міжнародний ринок капіталів — це такий ринок, на 7 Міжнародні ринки грошей та капіталів Міжнародний ринок капіталів — це такий ринок, на якому купуються та продаються довгострокові (строк погашення яких більше одного року) боргові зобов’язання та акції. Інструмент и ринку капіталів • акції • заставні • Облігації • цінні папери урядових установ • споживчі та банківські комерційні позички

ПИТАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ПИТАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Чим поняття «валюта» відрізняється від поняття «гроші» ? Чи правомірно валюту ототожнювати з грошима у функції світових грошей? Обґрунтуйте свою відповідь. Які види валют Ви можете назвати? Поясніть поняття «валютні відносини» і назвіть їх учасників (суб’єк тів). Що таке конвертованість валюти, які види конвертованості валюти Ви знаєте? Що таке валютний курс, які види валютних курсів Ви знаєте? Назвіть органи валютної політики і валютного регулювання в Україні. Що таке євро? Які цілі введення в оборот євро? Визначте поняття та економічну сутність валютного курсу. Як визначався валютний курс за умов золотого стандарту? Якими методами здійснюється регулювання валютних курсів? У чому різниця між поняттями «міжнародний ринок грошей» та «міжнародний ринок капіталів» ? Що означають поняття «євроринок» , «євровалюта» , «євродолари» ? Що таке міжнародний ринок грошей? Які його основні інструменти? Що таке міжнародний ринок капіталів? Які його основні інструменти?