Скачать презентацию Валютна безпека n Валютна безпека Скачать презентацию Валютна безпека n Валютна безпека

Валютна безпека.ppt

  • Количество слайдов: 12

Валютна безпека , Валютна безпека ,

n , Валютна безпека - такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального n , Валютна безпека - такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках.

Індиеатори стану валютної безпеки n n n Темп зміни індексу офіційного курсу гривні до Індиеатори стану валютної безпеки n n n Темп зміни індексу офіційного курсу гривні до , долара США до показників попереднього періоду, % Відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до загальних обсягів депозитів( рівень доларизації ), % Валові міжнародні резерви України , місяці імпорту

Структура фінансової безпеки ФІНАН СОВА БЕЗПЕК А Валютн а безпека Податко ва безпека Інвести Структура фінансової безпеки ФІНАН СОВА БЕЗПЕК А Валютн а безпека Податко ва безпека Інвести ційна безпека Інноваці йна безпека Безпека сфери страхув ання Бюджет на безпека

Динамiка змiни офiцiйного курс гривнi до долара США за 2009 -2013 роки 7 6 Динамiка змiни офiцiйного курс гривнi до долара США за 2009 -2013 роки 7 6 5 4 Нормативні Звітні 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013

Динаміка обсягів депозитів та рівня доларизації за 2009 -2013 роки 40 35 30 25 Динаміка обсягів депозитів та рівня доларизації за 2009 -2013 роки 40 35 30 25 Нормативні 20 Звітні 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013

Динаміка міжнародних резервів Динаміка міжнародних резервів

Динаміка міжнародних резервів за 2009 -2013 рр. 7 6 5 4 Нормативні Звітні 3 Динаміка міжнародних резервів за 2009 -2013 рр. 7 6 5 4 Нормативні Звітні 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013

Аналіз індикаторів валютної безпеки за 2009 - 2013 рр № Індикатор, одиниця виміру Порогове Аналіз індикаторів валютної безпеки за 2009 - 2013 рр № Індикатор, одиниця виміру Порогове значе ння 2009 2010 2011 2012 2013 Відхилен ня показ ників 1 Динаміка валютного курсу Не більше 6 47, 92 1, 85 0, 4 0, 29 0, 03 2009 рік 2 Рівень доларизаці ї Не більше 25 33, 39 28, 81 30, 99 32, 68 27, 05 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013 роки 3 Показник адекватно сті міжнародн их резервів Не менше 3 5, 83 5, 68 3, 6 2, 43 1, 2 2012, 2013 роки

n Здiйснивши аналiз основних показникiв валютного ринку, варто вiдзначити, що валютнiй безпецi України на n Здiйснивши аналiз основних показникiв валютного ринку, варто вiдзначити, що валютнiй безпецi України на даний момент та протягом останнiх рокiв загрожує доларизацiя економiки, низький рiвень довiри до нацiональної валюти, зниження купiвельної спроможностi гривнi, недосконале управлiння мiжнародними резервами та їх недостатнiй рівень.

Таким чином, з метою посилення валютної безпеки необхiдно здiйснити наступнi заходи: n n n Таким чином, з метою посилення валютної безпеки необхiдно здiйснити наступнi заходи: n n n розробити основнi засади валютної полiтики, що спрямована на забезпечення цiнової та курсової стабiльностi; забезпечити прогнозованiсть динамiки обмiнного курсу нацiональної валюти; розробити механiзми поетапного зменшення доларизацiї вiтчизняної економiки; оптимiзувати взаємозв’язок мiж попитом на нацiональну та iноземну валюту; збiльшити обсяги мiжнародних резервiв.