Úvod do českého práva 3. Právní řád ČR

Скачать презентацию Úvod do českého práva 3. Právní řád ČR Скачать презентацию Úvod do českého práva 3. Právní řád ČR

pr_vn_d_r_ppt.ppt

  • Размер: 111.5 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 6

Описание презентации Úvod do českého práva 3. Právní řád ČR по слайдам

Úvod do českého práva 3. Právní řád ČR Úvod do českého práva 3. Právní řád ČR

I. Stát = politická forma organizace společnosti • 3 konstitutivní prvky dle G. JellinekaI. Stát = politická forma organizace společnosti • 3 konstitutivní prvky dle G. Jellineka — území (st. hranice) a jeho organizace (správní a samosprávné členění) — obyvatelstvo (FO + PO; st. občanství: ius soli x ius sangvinis ) x cizinci — st. moc (státní instituce: moc zákonodárná, výkonná a soudní)

Vlastnosti státu • suverenita = nezávislost na jiné moci vnější i vnitřní (st. symboly)Vlastnosti státu • suverenita = nezávislost na jiné moci vnější i vnitřní (st. symboly) • právnost = primát práva nad státem — ústavnost (konstitucionalismus) a zákonnost (legalita) — garance lidských práv (MP + VP) — dělba moci ( Montesquieu ) — demokratický charakter – suverenita lidu ( Rousseau ) = rechtstaat x rule of law

Třídění států • unitární (ČR) x federované = ústava (USA,  SRN…) x konfederaceTřídění států • unitární (ČR) x federované = ústava (USA, SRN…) x konfederace = smlouva • republiky (parlamentní x polo/prezidentské) x monarchie (absolutní x konstituční) • demokracie x totality/autoritativní režimy • liberální x sociální

II. Právní řád = souhrn pramenů práva platných v ČR:  - kontinentální typII. Právní řád = souhrn pramenů práva platných v ČR: — kontinentální typ pr. kultury: pr. předpisy — princip právní síly: hierarchie — princip svrchovanosti zákona • původní (originální) x odvozené (derivativní) • zákonné x podzákonné

Hierarchie ústavní pořádek (čl. 112 Ú) ratifikované mez. smlouvy (čl. 10 Ú) evropské pr.Hierarchie ústavní pořádek (čl. 112 Ú) ratifikované mez. smlouvy (čl. 10 Ú) evropské pr. primární (zakládací smlouvy) zákony , zákonná opatření senátu; dekrety prezidenta republiky, nálezy ÚS ; evropské pr. sekundární (akty institucí) nařízení vlády pr. předpisy ministerstev (vyhlášky) a správních úřadů pr. předpisy orgánů územní samosprávy (nařízení obcí a krajů) obecně závazné vyhlášky zastupitelstev obcí a krajů