Скачать презентацию Уважаеми дами и господа Представяме на Вашето внимание Скачать презентацию Уважаеми дами и господа Представяме на Вашето внимание

76034c4f85de85a819af0224aa76843f.ppt

  • Количество слайдов: 19

Уважаеми дами и господа, Представяме на Вашето внимание Уважаеми дами и господа, Представяме на Вашето внимание

“Опти-терм” ЕООД “Терм инженеринг” ООД “Легат” ООД “Опти-терм” ЕООД “Терм инженеринг” ООД “Легат” ООД

Ние сме официални представители за България на продуктите на водещи руски производители в областта Ние сме официални представители за България на продуктите на водещи руски производители в областта на противопожарната защита и безопасност. Запознайте се с продуктите на ЗАО “Технотерм груп” - Москва, ЗАО “Научно-производствено предприятие Рогнеда” Москва, “Научно-изследователски център по строителство и пожарна безопасност” – Санкт Петербург.

Наши клиенти са: Бен комерс n M Tel n Bench Marc n Nestle n Наши клиенти са: Бен комерс n M Tel n Bench Marc n Nestle n 88 СОУ – София n ITALBUL Бисер Олива – Стара Загора n Станилов ЕООД и др. n n

Защита на строителни метални конструкции СОТЕРМ-1 М: Минерален продукт на вермикулитова основа - защита Защита на строителни метални конструкции СОТЕРМ-1 М: Минерален продукт на вермикулитова основа - защита от 30 до 240 мин. ПАСИВНА ЗАЩИТА СОТЕРМ-1 Б: Защита на стоманобетонни елементи до 180 мин. СОТЕРМ-1 В: Защита на въздухопроводи от поцинкована ламарина - до 180 мин.

Начин на полагане на Сотерм-1 М Начин на полагане на Сотерм-1 М

За икономия на време и средства – Сотерм-1 М - алтернатива на VIDIWALL-Knauf За икономия на време и средства – Сотерм-1 М - алтернатива на VIDIWALL-Knauf

Защита на въздуховоди със Сотерм-1 В Защита на въздуховоди със Сотерм-1 В

Огнезащитна боя на водна основа PIREX-METAL PLUS за стоманени строителни конструкции. Осигурява огнеустойчивост от Огнезащитна боя на водна основа PIREX-METAL PLUS за стоманени строителни конструкции. Осигурява огнеустойчивост от 30, 45 и 60 мин. на стоманени строителни елементи със сечения 2 Т, I-, U-, L- Т и кръгли кухи сечения, подложени на четиристранно нагряване ПАСИВНА ЗАЩИТА

Полагане на огнезащитна боя Полагане на огнезащитна боя

ПАСИВНА ЗАЩИТА n n n Огнезащитна боя “Терма” - за метални конструкции. Огнезащитна ефективност ПАСИВНА ЗАЩИТА n n n Огнезащитна боя “Терма” - за метални конструкции. Огнезащитна ефективност – 45, 60 и 90 минути. Предназначена е за повишаване нивата на огнеустойчивост на металните конструкции. При пожар създава покритие, което увеличава обема си десетки пъти, образувайки негорима пяна с ниска топлопроводимост.

ПАСИВНА ЗАЩИТА Огнезащитна боя за кабели на водна основа PIREX-CABEL PLUS – понижава горивността ПАСИВНА ЗАЩИТА Огнезащитна боя за кабели на водна основа PIREX-CABEL PLUS – понижава горивността на кабелните линии в жилищното, промишленото и гражданското строителство

 ЗАЩИТА НА ДЪРВО PIREX DECOR – огне- и биозащитен лак за дърво PIREX ЗАЩИТА НА ДЪРВО PIREX DECOR – огне- и биозащитен лак за дърво PIREX WOOD – огне- и биозащитна воднодисперсионна боя за дърво PIREX FIREBIO-PROF – безкиселинен импрегниращ продукт за дърво FENILAX – дълбокопроникващ огне- и биозащитен продукт, годен за нанасяне при температури до – 15 градуса С. KSD – дълбокопроникващ огне- и биозащитен продукт за дърво и текстилни материали.

АКТИВНА ЗАЩИТА Предлагаме на Вашето внимание гасене със спринклерни и дренчерни системи. Моделите, описани АКТИВНА ЗАЩИТА Предлагаме на Вашето внимание гасене със спринклерни и дренчерни системи. Моделите, описани в презентацията, спестяват многократно не само изразходването на вода при гасене, но и - което е от главно значение - инвестиционните разходи по изграждане на гасителната инсталация. Спринклерите, които предлагаме са специални и предназначени за различни групи помещения, според съхраняваните в тях материали. Използват се, също така, при нужда от охлаждане на машини и съоръжения в производствени цехове и халета.

Преимущества в сравнение със стандартните спринклерни системи: - съкращава в пъти времето на работа Преимущества в сравнение със стандартните спринклерни системи: - съкращава в пъти времето на работа на системата; - намалява в пъти обема на необходимата вода; - намалява вторичната загуба от пролятата вода; - намалява въздействието от огнегасителните вещества и опасните фактори на пожара върху посетителите на обекта; - понижава инерциоността на сработване на системата; - гасене във високостелажни складове без използването на междустелажни гасители. Преимущества в сравнение с други спринклерни системи: - по-малки габаритни размери на спринклера; - използват се нискоинерционни, бързодействащи колби на фирмата JOB, които осигуряват задействането на спринклерите в началния стадий на пожара, което, от своя страна, позволява той да се локализира веднага и да се избегне загубата на материални ценности, както от самия пожар, така и от работата на гасителната система; - намаляване на обема на изразходваната вода.

Модели: СВS 0–ПНо 0, 025–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 2 -57(68, 79, Модели: СВS 0–ПНо 0, 025–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 2 -57(68, 79, 93)) СВS 0–ПНо 0, 07–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 2 -57(68, 79, 93)) СВS 0–ПНо 0, 085–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 2 -57(68, 79, 93)) СВS 0–ПНо 0, 11–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 2 -57(68, 79, 93)) СВS 0–ПНо 0, 025–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 3 -57(68, 79, 93)) СВS 0–ПНо 0, 07–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 3 -57(68, 79, 93)) СВS 0–ПНо 0, 085–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 3 -57(68, 79, 93)) СВS 0–ПНо 0, 11–R½/Р 57(68, 79, 93). ВЗ− «Макстоп» (F 3 -57(68, 79, 93))

Условни обозначения на спринклерите: С - спринклерен В - воден; S - специални; 0 Условни обозначения на спринклерите: С - спринклерен В - воден; S - специални; 0 – поток на концентричната насоченост; П – друго изпълнение; Н – монтира се вертикално, потокът на водата е насочен надолу (В - монтира се вертикално, потокът на водата е насочен нагоре); о - без покритие; К – коефициент на производителност (К-фактор); R 1/2 – присъединителен размер; Р - вид на топлинната колба; 68 – номинална температура на задействане, °С; В – температурно изпълнение по ГОСТ 15150; 3 – категория на използване по ГОСТ 15150; «Макстоп» - условно наименование на спринклера

Очакваме Ви на адрес: гр. София, бул. “Джеймс Баучер” 76, ет. 4, офис 424 Очакваме Ви на адрес: гр. София, бул. “Джеймс Баучер” 76, ет. 4, офис 424 А Телефони: +359 2 470 54 36 +359 2 470 70 61 +359 887 834 335 +359 885 44 3000 E-mail: [email protected] com [email protected] bg ti. [email protected] bg Web: www. fire-bg. com