Скачать презентацию Urządzenia Advisor Advanced REL B Witamy w rodzinie Скачать презентацию Urządzenia Advisor Advanced REL B Witamy w rodzinie

bde72f449f791eeb244e073639bf8ea3.ppt

  • Количество слайдов: 62

Urządzenia Advisor Advanced (REL. B) Witamy w rodzinie Advisor ! Urządzenia Advisor Advanced (REL. B) Witamy w rodzinie Advisor !

Advisor Advanced Główne cechy produktu Downloader ATS 8500 Do 16 czujek inercyjnych TCP/IP PSTN Advisor Advanced Główne cechy produktu Downloader ATS 8500 Do 16 czujek inercyjnych TCP/IP PSTN Diagnostyka i sterowanie ATS LAN (RS 485 do 1200 m) GSM/SMS Raportowanie i sterowanie via SMS

Advisor Advanced przegląd funkcji Centrala 8 linii dualnych na płycie 5 wyjść ‘OC’ na Advisor Advanced przegląd funkcji Centrala 8 linii dualnych na płycie 5 wyjść ‘OC’ na płycie (2 wysokoprądowe) 4/8 obszarów Maksymalna pojemność: 32/64 linii Rejestr 250 zdarzeń alarmowych Certyfikat EN 50131 – poziom 2 / Incert Komunikacja Dialer PSTN na płycie Port USB na płycie Opcjonalne moduły GSM & ISDN Opcjonalny moduł głosowy Wersje płyty z interfejsem IP (Eth) Moduły rozszerzeń Tanie moduły wejść i wyjść mont. na płytę Kompatybilność z większością urządzeń ATS Moduły do komunikacji bezprzewodowej Urządzenia bezprzewodowe Do 32/ 64 wejść bezprzewodowych 868 MHz FM / 433 Mhz Linie przewodowe Do 32/ 64 linii przewodowych Interfejs użytkownika Manipulator LCD Wersja ze zintegrownym czytnikiem kart Czytniki kart zbliżeniowych z rodziny ATS Funkcja otwarcia drzwi 50 użytkowników w systemie Różne tryby zazbrajania i otwierania (karta/PIN)

Funkcje sterowania i raportowania SMS *wymagany moduł GSM ATS 7310 N • Powiadamianie przez Funkcje sterowania i raportowania SMS *wymagany moduł GSM ATS 7310 N • Powiadamianie przez SMS o alarmach i innych zdarzeniach • Sterowanie przez komendy SMS (np. zazbrajanie, zmiana stanu wyjścia, itp. ) • ‘Zapytanie’ przez SMS o rejestr, stan systemu, itp. . • Zmiana przez SMS nr telefonu, kodu PIN, itp. . • Język komunikatów zmienia się dla użytkowników • Możliwość zmiany własnego numeru telefonu • Możliwość zmiany innych numerów telefonów (tylko admin) • Włączanie/wyłączanie raportowania • Włączanie/wyłączanie sterowania • Diagnostyka GSM • 34 komendy • Żądanie przesłania historii zdarzeń • Żądanie włączenia U/D (zdalny PC) • Opcje przesyłania ‘obcych’ SMSów • Kontrola stanu konta (pre-paid)

Advisor Advanced Szkolenie część 1: centrala i peryferia • • • Centrala Moduły rozszerzeń Advisor Advanced Szkolenie część 1: centrala i peryferia • • • Centrala Moduły rozszerzeń (wewnętrzne) Urządzenia ZAZ Urządzenia MZD Port USB-aktualizacja firmware

Warianty central Advisor Advanced Model Wielkość obudowy Obszary Linie (maks. ) Zasilacz Ethernet (IP) Warianty central Advisor Advanced Model Wielkość obudowy Obszary Linie (maks. ) Zasilacz Ethernet (IP) ATS 1000 A-SM 250 x 86 4 32 1, 1 A Nie ATS 1000 A-MM 315 x 388 x 85 4 32 1, 1 A Nie ATS 1000 A-MM-IP 315 x 388 x 85 4 32 1, 1 A Tak ATS 2000 A-MM 315 x 388 x 85 8 64 2, 1 A Nie ATS 2000 A-MM-IP 315 x 388 x 85 8 64 2, 1 A Tak

Warianty central ATS 1000 A • • • W małej obudowie(250*86 mm) – ATS Warianty central ATS 1000 A • • • W małej obudowie(250*86 mm) – ATS 1000 A-SM W średniej obudowie(320*388*85 mm) – ATS 1000 A-MM W średniej obudowie i portem IP (Ethernet) – ATS 1000 A-MM-IP 8 linii, możliwość rozszerzenia do 32 Linie przewodowe i bezprzewodowe 4 obszary, zazbrajanie częściowe Ekspander 8 linii (ATS 608) Ekspander 16 wyjść ‘OC’ (ATS 626) Zasilacz 1 A Certyfikat EN 50131 poziom 2

Warianty central ATS 2000 A • • • W średniej obudowie(320*388*85 mm) ATS 2000 Warianty central ATS 2000 A • • • W średniej obudowie(320*388*85 mm) ATS 2000 A-MM W średniej obudowie i portem IP (Ethernet) ATS 2000 A-MM-IP 8 linii, możliwość rozszerzenia do 64 Linie przewodowe i bezprzewodowe 8 obszarów, zazbrajanie częściowe Ekspander 8 linii (ATS 608) Ekspander 16 wyjść ‘OC’ (ATS 626) Zasilacz 2 A Certyfikat EN 50131 poziom 2

Advisor Advanced – urządzenia peryferyjne Urządzenia magistrali RS 485 ü ü ü ATS 111 Advisor Advanced – urządzenia peryferyjne Urządzenia magistrali RS 485 ü ü ü ATS 111 x. A klawiatury LCD ATS 1135 klawiatura z czytnikiem ATS 119 x czytniki zbliżeniowe ATS 1201, 1210 moduły MZD (przewodowe) ATS 1230/1234/1235 moduły bezprzewodowe MZD ATS 1810 moduły wyjśc przekaźnikowych Urządzenia magistrali wewnętrznej komunikacyjnej MI ü ATS 7310 N moduł GSM ü ATS 7200 moduł głosowy (Voice) Rozszerzenia wewnętrzne wejść/wyjść: ü ATS 626 ü ATS 608

Advisor Advanced – płyta główna Advisor Advanced – płyta główna

ATS 1000/2000 A Połączenia Trafo /Akumulator Wyjścia progr. Syrena Zewn/Wewn/Sab. Syreny +12 , 0 ATS 1000/2000 A Połączenia Trafo /Akumulator Wyjścia progr. Syrena Zewn/Wewn/Sab. Syreny +12 , 0 V, D+, D- = Magistrala TC = Sabotaż centrali Aux Power 8 wejśc linii Linia PSTN A, B = do linii Ax, Bx = do telefonu

ATS 1000/2000 A Połączenia TST 1 =powrót do kodów domyślnych instalatora i admina TST ATS 1000/2000 A Połączenia TST 1 =powrót do kodów domyślnych instalatora i admina TST 2=tryb DFU (upgrade firmware) Złącze modułu wyjść OC ATS 628 Złącze modułu wejść ATS 608 Terminacja magistralijumper Do modułów ISDN, GSM, głosowych

Advisor Advanced – płyta główna z modułami rozszerzeń wejść/wyjść Rozsz. 16 -wyjść (numery: 9 Advisor Advanced – płyta główna z modułami rozszerzeń wejść/wyjść Rozsz. 16 -wyjść (numery: 9 -24) Rozsz. 8 -wejść (numery: 9 -16)

Advisor Advanced – płyta główna z modułami rozszerzeń wejść/wyjść ATS 626: Moduł 16 wyjść Advisor Advanced – płyta główna z modułami rozszerzeń wejść/wyjść ATS 626: Moduł 16 wyjść OC Wyj 1 8 zaciski śrubowe • Wyj 9 16 OC lub do kart przekaźn. ATS 1810 • 7 x 50 m. A OC (nr 1 -7) i 1 wyjście OC 1 A (nr 8) Nie używane ATS 1810

Advisor Advanced – wyjścia syren Domyślne przypisania wyjść centrali Wyj. Nazwa Typ Domyślne funkcje Advisor Advanced – wyjścia syren Domyślne przypisania wyjść centrali Wyj. Nazwa Typ Domyślne funkcje wyjść 1 2 3 4 5 Syrena wewnętrzna Syrena zewnętrzna A 1 alarm włamaniowy A 1 gotowe do zazbrojenia A 1 zazbrojone S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Wyjście wysokoprądowe Wyjście niskoprądowe Legenda: • Wyjścia na sygnalizatoru są monitorowane (EOL 4, 7 k. Ohm) • Obciążalność wyjść syren: do 1 A • Dodatkowe wejście sabotażowe syreny (z rez. 4, 7 k. Ohm) • Zaciski zasilania +12 VDC i 0 V • Bezpieczniki automatyczne wyjść i zasilania (auto-reset) • Wyjścia ‘OC’ maks. 50 m. A (S 3 -Lampa i pozostałe)

Podłączenie AS 610 –AS 630 4 K 7 1 K C T C S Podłączenie AS 610 –AS 630 4 K 7 1 K C T C S 2 1 K 1 K + C S 1 + + S 3

Advisor Advanced – linie dozorowe Linie dualne-przykład połączeń Linia dualna=2 rezystory końca linii Rezystancja: Advisor Advanced – linie dozorowe Linie dualne-przykład połączeń Linia dualna=2 rezystory końca linii Rezystancja: 4, 7 k. Ohm=stan spoczynkowy linii 9, 4 k. Ohm=alarm Zwarcie lub przerwa=sabotaż Dla czujki z układem AM: 2, 35 k. Ohm=Maskowanie/Błąd czujki (zgodnie z EN 50131 -Grade 2) Dla czujki bez układu AM: 2, 35 k. Ohm=Alarm

Advisor Advanced – linie dozorowe Linie dualne-przykład połączeń czujek PCP EV 1012 (z wbudowanymi Advisor Advanced – linie dozorowe Linie dualne-przykład połączeń czujek PCP EV 1012 (z wbudowanymi rezystorami EOL)

Advisor Advanced – linie dozorowe Linie z funkcją wykrywania maskowania (AM) Wykrywanie przesłonięcia czujkidodatkowy Advisor Advanced – linie dozorowe Linie z funkcją wykrywania maskowania (AM) Wykrywanie przesłonięcia czujkidodatkowy stan linii Linia potrójna=3 rezystory Rezystancja: 4, 7 k. Ohm=stan spoczynkowy linii 9, 4 k. Ohm=alarm 2, 35 k. Ohm=zasłonięcie czujki (AM) Zwarcie lub przerwa=sabotaż

Advisor Advanced – urządzenia peryferyjne ZAZ i MZD Do 7 modułów MZD Do 8 Advisor Advanced – urządzenia peryferyjne ZAZ i MZD Do 7 modułów MZD Do 8 stacji zazbrajania (ZAZ) (czytników i klawiatur) Do 1. 5 km magistrali Magistrala RS 485

Magistrala centrali (systemowa) RS 485 i akcesoria • • 4 żyły, skrętka: Tx, Rx, Magistrala centrali (systemowa) RS 485 i akcesoria • • 4 żyły, skrętka: Tx, Rx, +12 V, 0 V (ekranowana, FTP lub STP) do 1500 m Rezystory terminujące w skrajnych urządzeniach magistrali x 8 ZAZ RS 485 x 7 MZD

Magistrala RS 485 (centrali, lokalna) topologie T –rezystory terminujące 470 Ohm • W większości Magistrala RS 485 (centrali, lokalna) topologie T –rezystory terminujące 470 Ohm • W większości urządzeń: – DIP Switch/Jumper TERM • Dla ATS 1190/92 – rezystor 470 Ohm między D+ D- odgałęzienia do maks. 9 m

Magistrala RS 485–łączenie ekranów ‘Żelazna zasada’: ekrany łączymy zawsze z 1 strony Budynek 1 Magistrala RS 485–łączenie ekranów ‘Żelazna zasada’: ekrany łączymy zawsze z 1 strony Budynek 1 Budynek 2

Advisor advanced ZAZ Maks. 8 + MZD ATS 1000 A/2000 A + karty wyjść Advisor advanced ZAZ Maks. 8 + MZD ATS 1000 A/2000 A + karty wyjść Maks. 7

Urządzenia ZAZ Magistrala RS 485 Centrala Advisor Advanced ZAZ Adr. 1 do 8 MZD Urządzenia ZAZ Magistrala RS 485 Centrala Advisor Advanced ZAZ Adr. 1 do 8 MZD Adr. 1 do 7

ZAZ-Stacje Zazbrajania (Ang. RAS – Remote Arming Station) ATS 1197 ATS 1135 ATS 1110 ZAZ-Stacje Zazbrajania (Ang. RAS – Remote Arming Station) ATS 1197 ATS 1135 ATS 1110 A ATS 1115 A ATS 1190 ATS 1192

Urządzenia ZAZ-klawiatury Klawiatura LCD z czytnikiem ATS 1135 RS 485 Klawiatura LCD ATS 1110 Urządzenia ZAZ-klawiatury Klawiatura LCD z czytnikiem ATS 1135 RS 485 Klawiatura LCD ATS 1110 A Klawiatura LCD z czytnikiem ATS 1115 A Klawiatura LED z czytnikiem ATS 1197

Urządzenia ZAZ-czytniki Czytniki HI-Tag 2 ATS 1190 RS 485 ATS 1192 Urządzenia ZAZ-czytniki Czytniki HI-Tag 2 ATS 1190 RS 485 ATS 1192

ZAZ – Klawiatury LCD-ATS 1135 Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków 4 x LED ZAZ – Klawiatury LCD-ATS 1135 Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków 4 x LED wskazania stanu systemu Wskazywanie stanu obszarów symbolami Wejście przycisku wyjścia (RTE) 1 wyjście OC Podświetlane klawisze i wyświetlacz Praca na magistrali RS 485 Do 8 stacji ZAZ dla centrali Advisor Advanced Adresowanie przy pomocy przełącznika DIP-Switch Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Hi-Tag 2 (125 k. Hz) Zgodny z czytnikami ATS 1190 i ATS 1192 Tryb nauki kart 1 2 3 4 5 6 7 8 + + √ █ √ ? √ √ Wskaźniki stanu Ø ? Obszar niegotowy Ø Gotowy do zaz/rozbr. Ø + Alarm Ø + Wybór obszaru Ø █ Obszar zazbr. ØZazbrojenie częściowe 1 [ ØZazbrojenie częściowe 2 ]

ZAZ – Klawiatury LCD-ATS 1135 !! A Diody statusu LED Green Zasilanie OK Yellow ZAZ – Klawiatury LCD-ATS 1135 !! A Diody statusu LED Green Zasilanie OK Yellow Usterka Blue Otwarcie drzwi Red Alarm UTC F&S WED 09 Feb 14: 05 Przyciski funkcyjne B C Dostępne funkcje dla programowanych klawiszy funkcyjnych: Zazbr. Część 1 • Set • Service in • Active faults • Unset • Panic • Alarm memory • Trigger • Chime Area • Alarms to ACK • Part set 1 • Chime Keypad • Walktest • Part set 2 • Set w/o exit • Output test • Inhibit • Fire reset • None • test call • Show open ZN • PC conn • Active alarms Zazbr. Rozbr. Menu Enter/Z. Cz. 2 Otw. linie Wyczyść Pomoc

ZAZ – Klawiatury LCD-ATS 1135 Podręczne regulacje ustawień ATS 1135 ØKontrast LCD: Menu i ZAZ – Klawiatury LCD-ATS 1135 Podręczne regulacje ustawień ATS 1135 ØKontrast LCD: Menu i klawisze ØPodświetlenie klawiszy: 0 i klawisze ØPodświetlenie nocne: 0 i klawisze Ø Ton buzzera: X i klawisze ØGłosność buzzera: X i klawisze (jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie)

ATS 1135 klawiatura LCD N° 1 ( binarnie 0! ) Adres N° 2 ( ATS 1135 klawiatura LCD N° 1 ( binarnie 0! ) Adres N° 2 ( binarnie 1! ) N° 3 ( binarnie 2! ) N° 4 ( binarnie 3! ) +12 0 V D+ DIn Out N° 8 ( binarnie 7! )

ZAZ – Klawiatury LCD/LED, czytniki: RTE, wyjście OC Magistrala systemowa Klawiatury Przycisk RTE i ZAZ – Klawiatury LCD/LED, czytniki: RTE, wyjście OC Magistrala systemowa Klawiatury Przycisk RTE i rygiel Czytniki

ZAZ – Klawiatury LCD Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków 4 x LED wskazania ZAZ – Klawiatury LCD Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków 4 x LED wskazania stanu systemu 16 x LED wskazania stanu obszarów Wejście przycisku wyjścia (RTE) 1 wyjście OC Podświetlane klawisze i wyświetlacz Praca na magistrali RS 485 Do 8 stacji ZAZ dla centrali Advisor Advanced Adresowanie przy pomocy przełącznika DIP-Switch ATS 1110 A

ZAZ – Klawiatury LCD z czytnikiem kart Hi-Tag 2 Wyświetlacz LCD 2 x 16 ZAZ – Klawiatury LCD z czytnikiem kart Hi-Tag 2 Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków 4 x LED wskazania stanu systemu 16 x LED wskazania stanu obszarów Wejście przycisku wyjścia (RTE) 1 wyjście OC Podświetlane klawisze i wyświetlacz Praca na magistrali RS 485 Do 8 stacji ZAZ dla centrali Advisor Advanced Adresowanie przy pomocy przełącznika DIP-Switch Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Hi-Tag 2 (125 k. Hz) Zgodny z czytnikami ATS 1190 i ATS 1192 Tryb nauki kart ATS 1115 A

Advisor Advanced Interfejs użytkownika Różne tryby zazbrajania i otwierania drzwi • PIN + funkcja Advisor Advanced Interfejs użytkownika Różne tryby zazbrajania i otwierania drzwi • PIN + funkcja LUB – Fukcja + PIN + ENTER – Funkcja + Karta – Fukcja + karta + PIN + ENTER – (funkcja=zazbrojenie/rozbrojenie/ otwarcie drzwi) • 3 x karta = Pełne zazbrojenie • 1 x karta = Rozbrojenie

Advisor Advanced Interfejs użytkownika Advisor Advanced Interfejs użytkownika

ZAZ – Czytniki ATS 1190/1192 Hi-Tag 2 125 k. Hz Czytnik kart zbliżeniowych ATS ZAZ – Czytniki ATS 1190/1192 Hi-Tag 2 125 k. Hz Czytnik kart zbliżeniowych ATS Smart card Wodoodporny Zasięg 6 - 8 cm Optyczny czujnik sabotażowy Wejście przycisku wyjścia 1 wyjście OC LED czerwony i niebieski Brzęczyk Praca na magistrali RS 485 lub wyjście Wieganda Wymienne osłony w różnych kolorach ATS 1190 Czytnik kart zbliżeniowych ATS Smart card Wodoodporny, o zwiększonej wytrzymałości Zasięg 6 - 8 cm Optyczny czujnik sabotażowy Wejście przycisku wyjścia 1 wyjście OC LED czerwony i niebieski Brzęczyk Praca na magistrali RS 485 lub wyjście Wieganda ATS 1192

ZAZ – Czytniki ATS 1190/1192 Hi-Tag 2 125 k. Hz +12 V— Czerwony 0 ZAZ – Czytniki ATS 1190/1192 Hi-Tag 2 125 k. Hz +12 V— Czerwony 0 V— Czarny D +— Biały D -— Zielony RTEOtwarty kolektor Żółty Fioletowy Gdy czytnik jest na początku/końcu magistrali, należy stosować rezystor 470 Ohm między D+ i D(terminacja)

ZAZ – Czytniki ATS 1190/92 Programowanie adresu kartą ATS 1481 Zasada stosowania: 1. Przyłożyć ZAZ – Czytniki ATS 1190/92 Programowanie adresu kartą ATS 1481 Zasada stosowania: 1. Przyłożyć kartę ATS 1481 do czytnika 2. W ciągu kilku sekund czytnik zgłosi swój adres trzykrotnie, wydając serię dźwięków beep (3 zestawy po cztery sygnały) 3. Interpretacja adresu –zgodnie z tabelą po lewej 4. Domyślny adres czytnika ZAZ=16 4. Aby zmienić adres, należy zanim skończy się beepanie, przyłożyć jeszcze raz kartę ATS 1481 Legenda: 5 a. Czytnik zmieni adres na 1 i będzie zmieniał co 1 (odpowiednio 2, 3, 4. . . aż do 16 i potem znowu 1) Krótki pasek=krótki sygnał beep=0 6. Powtórzyć operację aż do uzyskania żądanego adresu Długi pasek=długi sygnał beep=1 7. Na koniec sprawdzić adres, przykładając kartę ATS 1481 i odsłuchując do końca.

Urządzenia MZD (Moduł Zbierania Danych) Magistrala RS 485 Centrala ATS ZAZ Adr. 1 do Urządzenia MZD (Moduł Zbierania Danych) Magistrala RS 485 Centrala ATS ZAZ Adr. 1 do 8 MZD Adr. 1 do 7

Numeracja linii Advisor Advanced dla urządzeń MZD mających <16 linii Numer linii Lokalizacja Numer Numeracja linii Advisor Advanced dla urządzeń MZD mających <16 linii Numer linii Lokalizacja Numer fizyczny wejścia Centrala 1 – 8 MZD 4 1 – 16 65 – 80 Ekspander wejść ATS 608 1 – 8 9 – 16 MZD 5 1 – 16 81 – 96 MZD 1 1 – 16 17 – 32 MZD 6 1 – 16 97 – 112 MZD 2 1 – 16 33 – 48 MZD 7 1 – 16 113 – 128 MZD 3 1 – 16 49 – 64 Legenda: Numer fizyczny wejścia=numeracja na płytce modułu

Numeracja linii Advisor Advanced dla urządzeń MZD w trybie 32 linii (ATS 1235, ATS Numeracja linii Advisor Advanced dla urządzeń MZD w trybie 32 linii (ATS 1235, ATS 1201+3*ATS 1202, itp) Urządzenie Centrala Ekspander centrali MZD 1 MZD 2 MZD 3 MZD 4 MZD 5 MZD 6 MZD 7 Ilość linii 8 8 32 32 Pocz. 1 9 17 33 49 65 81 97 113 Koniec 8 16 32 48 64 80 96 112 128 Numery linii dodatkowych Pocz. Numery linii dodatk. Koniec 257 273 289 305 321 337 353 272 288 304 320 336 352 368

Numeracja wyjść Advisor Advanced (Centrala, MZD, ZAZ) Wyjście logiczne Lokalizacja Numer fizyczny w MZD Numeracja wyjść Advisor Advanced (Centrala, MZD, ZAZ) Wyjście logiczne Lokalizacja Numer fizyczny w MZD Numer fizyczny w ZAZ Wyjście logiczne Centrala 1 – 8 ZAZ 1 1 137, 144 Ekspander wyjść 1 – 16 9 – 24 ZAZ 2 1 145, 152 MZD 1 1 – 16 25 – 40 ZAZ 3 1 153, 160 MZD 2 1 – 16 41 – 56 ZAZ 4 1 161, 168 MZD 3 1 – 16 57 – 72 ZAZ 5 1 169, 176 MZD 4 1 – 16 73 – 88 ZAZ 6 1 177, 184 MZD 5 1 – 16 89 – 104 ZAZ 7 1 185, 192 MZD 6 1 – 16 105 – 120 ZAZ 8 1 193, 200 MZD 7 1 – 16 121 – 136 Wyjścia w ZAZ: 1 Wyjście=terminal OC (np. 137 dla ZAZ 1) 2 Wyjście =Buzzer (np. 144 dla ZAZ 1)

ATS 1210/20 – MZD bez zasilacza ATS 1210: 8 linii wejściowych, 8 wyjść OC ATS 1210/20 – MZD bez zasilacza ATS 1210: 8 linii wejściowych, 8 wyjść OC ATS 1220: 4 linie wejściowe Zasilanie 12 Vdc z zewnątrz Nie ma możliwości rozbudowy wejść Praca na magistrali RS 485 8 lub 4 linie Styk sabotażowy na otwarcie i oderwanie W obudowie plastikowej ATS 1644 Wyjścia OC (lub moduły) Magistrala i zewn. styk sabotażowy Adres

ATS 1201 -MZD z zasilaczem 8 linii wejściowych, 8 wyjść ‘OC’ na płycie Własny ATS 1201 -MZD z zasilaczem 8 linii wejściowych, 8 wyjść ‘OC’ na płycie Własny zasilacz sieciowy 1, 8 A 1 wyjście wysokoprądowe do sterowania sygnalizatorami Możliwość rozbudowy do 16 linii wejściowych (ATS 1202) (w trybie standardowym) Możliwość rozbudowy do 32 linii wejściowych (3*ATS 1202) (w trybie rozszerzonym) Możliwość rozbudowy do 16 wyjść (1*ATS 1820 lub 2*ATS 1811) Praca na magistrali RS 485 Miejsce na dodatkowe płytki rozszerzeń i akumulator 18 Ah Tryby konfigurowane przełącznikiem DIP-switch (wej/wyj) ATS 1201

ATS 1201 -MZD z zasilaczem, wyjście na syrenę i gniazdami rozszerzeń ATS 1202 On ATS 1201 -MZD z zasilaczem, wyjście na syrenę i gniazdami rozszerzeń ATS 1202 On Off 8 linii ATS 1201 • Zasilacz 12 V / 2 A • 8 linii na płycie • Rozszerzanie do 16 lub 32 (ATS 1202) • 1 wyjście na syrenę ATS 1201 • Maks 16 wyjść J 2 8 linii J 3

ATS 1201 – MZD wejść/wyjść Typ: standardowy MZD Trafo i akumulator Wyjście dodatk. zasil. ATS 1201 – MZD wejść/wyjść Typ: standardowy MZD Trafo i akumulator Wyjście dodatk. zasil. (aux pwr) Terminacja mag. (EOL) Diody aktywności magistrali LED TX (Czerwona) Odpyt. z centrali Magistrala i zewn. styk sabotażowy Linie RX (Żółta) Odowiedź MZD Przełaczniki opcji A Tryb rozszerzony (32 linie) B Moduły ATS 1811/ATS 1820 C, D Nie używane Do modułu rozsz. linii (ATS 1202) Linie Wyjście syreny Do modułów wyjść (ATS 181 x/ATS 182 x) Adres Przeł. opcji

ATS 1235– MZD dla urządzeń bezprzewodowych (868 MHz, Gen 2) Typ: radiowy MZD ATS ATS 1235– MZD dla urządzeń bezprzewodowych (868 MHz, Gen 2) Typ: radiowy MZD ATS 1235 obsługuje dwa typu urządzeń: -czujki bezprzewodowe : do 16/32 czujek na każdy MZD -piloty 4 przyciskowe – do 16 pilotów na każdy MZD -piloty można programować jako użytkowników (zazbrajanie/rozbrajanie/otwieranie wyjść)

Urządzenia bezprzewodowe Gen 2 (868 MHz) Urządzenia bezprzewodowe Gen 2 (868 MHz)

Moduł MZD ATS 1235 i urządzenia Gen 2 868 AM Nauka • Prosta nauka Moduł MZD ATS 1235 i urządzenia Gen 2 868 AM Nauka • Prosta nauka breloków przez menu użytkownika • Autokonfiguracja urządzeń RF • Dodawanie czujek bezpośrednio z menu linii. • Różne tryby nauki urządzeń (pojedynczo/sekwencyjn ie) Repetor • Rozszerza zasięg 2 x • Różne tryby pracy (Smart & Dumb) • Narzędzie do diagnostylki czujek RF Funkcje centrali • Do 32 linii RF • Nauka z poziomu użytkownika • Czujki inercyjne mogą być zaprogramowane jako 1 lub 2 linie (osobno magnetyczna)

Repetytor do czujek • Zwiększenie zasięgu czujek i pilotów • Kompatybilny z centralą ATS Repetytor do czujek • Zwiększenie zasięgu czujek i pilotów • Kompatybilny z centralą ATS (Advanced & Claasic) • Tylko jeden repetytor w systemie • Brak nadzoru repetytora

Repetytor do czujek Program do diagnostyki (przez port USB) Mini USB W czasie diagnotyki Repetytor do czujek Program do diagnostyki (przez port USB) Mini USB W czasie diagnotyki transceiver jest zasilany z portu USB

TX-9001 -03 -01 Repetytor do czujek Program do diagnostyki (przez port USB) • Status TX-9001 -03 -01 Repetytor do czujek Program do diagnostyki (przez port USB) • Status (opis) • RSSI / poziom sygnału z 2 anten • Licznik pakietów

Komunikacja. Moduły komunikacyjne IM Z centrali do modułu LUB z modułu do następnego: ATS Komunikacja. Moduły komunikacyjne IM Z centrali do modułu LUB z modułu do następnego: ATS 7200 N moduł głosowy ATS 7310 N moduł GSM

Komunikacja. Moduły komunikacyjne IM ATS 7200 Moduł głosowy Przekazywanie nagranych komunikatów głosowych do 4 Komunikacja. Moduły komunikacyjne IM ATS 7200 Moduł głosowy Przekazywanie nagranych komunikatów głosowych do 4 stacji SMA (numerów telefonicznych 6 komunikatów alarmowych + 2 wspólne – zapowiedź i komunikat końcowy Całkowity czas nagrania komunikatów: do 35 s Nagrywanie za pomocą aparatu telefonicznego PSTN ATS 7310 Moduł GSM Raportowanie do stacji SMA via GSM (SIA lub contact ID) Upload i download z komputera z modemem PSTN lub GSM (połączenie typu CSDwymaga karty SIM z dodatkowym numerem do transmisji danych) Raportowanie głosowe (z ATS 7200) lub SMS na telefon komórkowy Sterowanie system przez SMS

ATS 7310 Moduł GSM • • • Sterowanie systemem przez SMS i raportowanie przez ATS 7310 Moduł GSM • • • Sterowanie systemem przez SMS i raportowanie przez SMS Raportowanie do stacji SMA via GSM (SIA lub contact ID) Upload i download z komputera z modemem PSTN lub GSM (połączenie typu CSD-wymaga karty SIM z dodatkowym numerem do transmisji danych) Raportowanie głosowe (z ATS 7200 N) lub SMS na telefon komórkowy Moduł GSM może pobierać prąd o natężeniu 2 A (wartość szczytowa) –musi być podłączony do zacisków akumulatora przez CON 1 !

ATS 7310 N Moduł GSM ATS 7310 N Moduł GSM

Advisor Advanced Port USB złącze USB (programowanie lokalne, upgrade) Ethernet, MI, PSTN (programowanie zdalne, Advisor Advanced Port USB złącze USB (programowanie lokalne, upgrade) Ethernet, MI, PSTN (programowanie zdalne, raportowanie)

Tryb DFU-Aktualizacja firmware centrali Włączenie trybu DFU Dlaczego aktualizować firmware centrali? • Nowe funkcje Tryb DFU-Aktualizacja firmware centrali Włączenie trybu DFU Dlaczego aktualizować firmware centrali? • Nowe funkcje • Zgodność z nowymi normami • Implementacja nowych języków • Obsługa nowych urządzeń peryferyjnych 1. Wyłączyć zasilanie 2. Zewrzeć T 2 Czy zawsze aktualizować? • Tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub brak nowych funkcji/ języków • Konieczność przepisania/konwersji danych • Ryzyko uszkodzenia centrali np. przez błąd Windows 3. Włączyć zasilanie. 4. Dioda Rx powoli miga (ZAZ/MZD nie działają) 5. Podłączyć przewód USB

Advisor Advanced Tryb DFU-Aktualizacja firmware centrali 1. Instalacja programu AAFlash Tool (ze sterownikiem USB Advisor Advanced Tryb DFU-Aktualizacja firmware centrali 1. Instalacja programu AAFlash Tool (ze sterownikiem USB dla trybu DFU) 2. Sprawdzenie instalacji sterownika trybu DFU po podłączeniu przewodu USB 3. Wybór pliku z firmware (*. DFU) i wysłanie do centrali 4. Odłączenie USB, wyłączenie zasilania. Po włączeniu, centrala uruchomi tryb instalacji (skasowane zostaną stare dane)

Advisor Advanced Gotowi do programowania? Advisor Advanced Gotowi do programowania?