Скачать презентацию Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta Szczecin Скачать презентацию Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta Szczecin

b37e0d5a16953f23df1e65007e7e7370.ppt

  • Количество слайдов: 41

Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta Szczecin Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Urząd Miasta Szczecin

LUDNOŚĆ POWIERZCHNIA LUDNOŚĆ NA 1 km 2 411 000 301 km 2 1370 Moskwa LUDNOŚĆ POWIERZCHNIA LUDNOŚĆ NA 1 km 2 411 000 301 km 2 1370 Moskwa Szczecin Bruksela Paryż Lipiec –średnia maks. temp. 23 24 23 25 Styczeń – średnia min. temp. -16 -3 -1 1 Roczne opady deszczu (mm) 624 546 855 619

 • • Obecność kilku stoczni i firm żeglugowych Atrakcyjne terminale Połączenie z krajami • • Obecność kilku stoczni i firm żeglugowych Atrakcyjne terminale Połączenie z krajami skandynawskimi Centrum logistyczne

Szczecin Szczecin

 • • • 130 km BERLIN 380 km KOPENHAGA 507 km PRAGA 560 • • • 130 km BERLIN 380 km KOPENHAGA 507 km PRAGA 560 km WARSZAWA 900 km BRUKSELA 1200 km PARYŻ 1230 km LONDYN 1600 km RZYM 1700 km MOSKWA

Euroregion Pomerania tworzą regiony przygraniczne trzech państw: • Niemiec, • Szwecji, • Polski. W Euroregion Pomerania tworzą regiony przygraniczne trzech państw: • Niemiec, • Szwecji, • Polski. W skład strony niemieckiej wchodzi osiem powiatów i trzy miasta na prawach powiatu zrzeszone w Związku Komunalnym Europaregion Pomerania. Stronę szwedzką tworzą 33 gminy regionu Skania, tworzące Związek Gmin Skanii. Stronę polską tworzy Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (większość gmin zachodniopomorskich). Cały region obejmuje powierzchnię 2 oraz liczącą ponad 3, 8 milionów 48. 000 km osób ludność.

Szczecin - ma szansę stać się ośrodkiem metropolitalnym, ze względu na: • unikalne położenie Szczecin - ma szansę stać się ośrodkiem metropolitalnym, ze względu na: • unikalne położenie w Polsce, • węzłowe położenie w systemie komunikacji europejskiej (węzeł autostradowy, kolejowy, telekomunikacyjny, lotniczy, żeglugowy), • potencjał demograficzny - wraz z gminami ościennymi (Police, Goleniów, Kobylanka, Stare Czarnowo, Gryfino, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska), liczy 550 tysięcy mieszkańców, • potencjał naukowo–badawczy i kulturalny, • potencjał gospodarczy.

Lata 2003 2004 2005 2006 Wydatki na inwestycje strategiczne (w mln EURO) 20, 78 Lata 2003 2004 2005 2006 Wydatki na inwestycje strategiczne (w mln EURO) 20, 78 € 20, 66 € 29, 30 € 58, 08 € Sfera transportowa (w mln EURO) 11, 49 € 12, 07 € 15, 04 € 27, 34 € Program Poprawy Jakości Wody (w mln EURO) 1, 37 € 12, 50 € 31, 60 € 41, 78 €

Inwestycje zrealizowane: • Przeprawa mostowa przez rzekę Regalicę • Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę Inwestycje zrealizowane: • Przeprawa mostowa przez rzekę Regalicę • Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę • Droga krajowa w centrum miasta (nr 13) Inwestycje w trakcie realizacji: • Poprawa Jakości Wody • Obwodnica Śródmiejska • Przebudowa ul. Autostrada Poznańska • Przebudowa drogi krajowej nr 10 Inwestycje planowane: • Szczeciński Szybki Tramwaj • Hala widowiskowo-sportowa • Filharmonia Szczecińska • Zagospodarowanie Międzyodrza

Inwestycje planowane: • Zachodnie obejście drogowe miasta • Nowe połączenie kolejowe Berlin-Szczecin • Zachodnie Inwestycje planowane: • Zachodnie obejście drogowe miasta • Nowe połączenie kolejowe Berlin-Szczecin • Zachodnie obejście kolejowe • Droga ekspresowa S 3

Inwestycje w trakcie realizacji: • Zachodniopomorskie centrum logistyczne w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście • Terminal Inwestycje w trakcie realizacji: • Zachodniopomorskie centrum logistyczne w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście • Terminal kontenerowy Ostrów Grabowski • Obiekty mieszkalno-usługowe MODEHPOLMO Planowane inwestycje: • Galeria handlowa – CR Sp. z o. o. • Centrum logistyczne Poczta Polska • Galeria Kaskada – ECE • Park Wodny Gontynka

Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 1800 1600 1343 1374 1517 1445 1600 liczba Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 1800 1600 1343 1374 1517 1445 1600 liczba spółek 1400 1200 1000 800 600 400 200 lata 0 2001 2002 2003 2004 Struktura kapitału zagranicznego 2003 r. 2005

Ważny międzynarodowy węzeł transportowy w transeuropejskim korytarzu transportowym Północ-Południe, z południowej Skandynawii wzdłuż rzeki Ważny międzynarodowy węzeł transportowy w transeuropejskim korytarzu transportowym Północ-Południe, z południowej Skandynawii wzdłuż rzeki Odry do Czech, Austrii i portów nad Morzem Śródziemnym. Połączony z europejskim systemem autostrad poprzez A 6.

Odra ważny szlak żeglugi śródlądowej; – połączenie wodne z Berlinem poprzez Kanał Odra-Havela Odra ważny szlak żeglugi śródlądowej; – połączenie wodne z Berlinem poprzez Kanał Odra-Havela

z terminali załadunkowych Świnoujście Port do Berlina, Wiednia i Sofii połączenie Hamburg-Berlin – poprzez z terminali załadunkowych Świnoujście Port do Berlina, Wiednia i Sofii połączenie Hamburg-Berlin – poprzez zachodniopomorskie – Gdańsk – Kaliningrad – St. Petersburg, połączenie Szczecin - Berlin - Amsterdam

Port Lotniczy Szczecin–Goleniów położony jest w odległości ok. 45 km od Szczecina. Lotnisko dysponuje Port Lotniczy Szczecin–Goleniów położony jest w odległości ok. 45 km od Szczecina. Lotnisko dysponuje nowoczesnym oddanym w 2001 roku terminalem odlotów. GOLENIÓW SZCZECIN Miejsce docelowe Ilość lotów tygodniowo 1 Warszawa 26 2 Londyn 4 3 Dublin 2 Czartery do: Egiptu, Tunezji, Turcji.

19 SZKÓŁ WYŻSZYCH w tym: • Politechnika Szczecińska • Pomorska Akademia Medyczna • Akademia 19 SZKÓŁ WYŻSZYCH w tym: • Politechnika Szczecińska • Pomorska Akademia Medyczna • Akademia Morska • Uniwersytet Szczeciński • Akademia Rolnicza • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ok. 75 tys. studentów

Rodowód Politechniki Szczecińskiej sięga roku 1946. Obecnie jednostkami dydaktyczno-naukowymi Politechniki Szczecińskiej są: • Wydział Rodowód Politechniki Szczecińskiej sięga roku 1946. Obecnie jednostkami dydaktyczno-naukowymi Politechniki Szczecińskiej są: • Wydział Budownictwa i Architektury, • Wydział Mechaniczny, • Wydział Elektryczny, • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, • Wydział Informatyki, • Wydział Techniki Morskiej.

Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia w 1948 roku i była trzecią Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia w 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Obecnie na Pomorskiej Akademii Medycznej utworzone są następujące wydziały: • Wydział Lekarski, • Wydział Stomatologii, • Wydział Nauk o Zdrowiu.

Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej. Akademia Morska kształci studentów w systemie dziennym i zaocznym na trzech wydziałach: • Wydział Nawigacyjny • Wydział Mechaniczny • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1985 r. Jest uczelnią państwową. Jednym z podstawowych celów Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1985 r. Jest uczelnią państwową. Jednym z podstawowych celów kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w europejskiej społeczności wielokulturowej i społeczeństwie doby informacji, a także wykształcenie specjalistów zdolnych do działania w zintegrowanej Europie. Uniwersytet kształci studentów w systemie dziennym i zaocznym na trzech wydziałach: • Wydział Humanistyczny • Wydział Prawa i Administracji • Wydział Nauk Przyrodniczych • Wydział Matematyczno Fizyczny • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania • Wydział Teologiczny

AKTUALNY RATING SPORZĄDZONY PRZEZ FITCH RATINGS DLA MIASTA SZCZECIN: BBB /stabilna/ dla długoterminowego długu AKTUALNY RATING SPORZĄDZONY PRZEZ FITCH RATINGS DLA MIASTA SZCZECIN: BBB /stabilna/ dla długoterminowego długu zaciągniętego w walucie obcej BBB /stabilna/ dla długoterminowego długu zaciągniętego w walucie krajowej F 3 dla krótkoterminowego długu zaciągniętego w walucie obcej Pracujący wg sekcji Szczecin Polska Ilość studentów na 10000 mieszkańców 1825 504, 2 Stopa bezrobocia (%) 12, 0 14, 9 Średnie wynagrodzenie (w EUR) * *Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 pracowników 666, 7 681, 4 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

Cele działania: • pomoc w przekształcaniu wyników prac naukowo- badawczych i projektów innowacyjnych w Cele działania: • pomoc w przekształcaniu wyników prac naukowo- badawczych i projektów innowacyjnych w nowoczesne konkurencyjne produkty, które znajdą odbiorców • organizacja wykonawstwa złożonych produktów rynkowych przez grupy małych i średnich firm w regionie, • pomoc w tworzeniu nowych firm innowacyjnych, zwłaszcza przez absolwentów szkół wyższych, • organizacja kooperacji z firmami zagranicznymi, w tym w obszarze Euroregionu POMERANIA, • aktywny udział w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej na opracowanie produktów innowacyjnych, • innowacyjne działania marketingowe i promocja wyrobów i firm regionu, • szkolenia zawodowe przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie jest największą reprezentacją samorządu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Powstała pod Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie jest największą reprezentacją samorządu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Powstała pod koniec 1997 roku z inicjatywy sześćdziesięciu przedsiębiorców ze Szczecina. Aktualnie Izba zrzesza kilkaset firm i przedsiębiorstw z Polski oraz z Niemiec. Podstawowym zadaniem Izby jest świadczenie wszelkiego rodzaju usług dla zrzeszonych w niej przedsiębiorców: • tworzenie lobby pro-gospodarczego i integracja środowiska przedsiębiorców, • edukacja pracodawców i ich pracowników, • reprezentowanie ich wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, organizacja wyjazdów kooperacyjnych i pomoc w zdobyciu środków na ich zorganizowanie, • pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. • wydanie Katalogu zawierającego informacje o Członkach wraz z ich ofertami kooperacyjnymi, tłumaczonymi na język angielski i niemiecki.

Usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy: • • • prace interwencyjne, roboty publiczne, staż Usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy: • • • prace interwencyjne, roboty publiczne, staż dla osób bezrobotnych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenia pracowników pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, szkolenia osób bezrobotnych, szkolenie osób poszukujących pracy, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, studia podyplomowe, pośrednictwo pracy.

Podatek Od Osób Fizycznych do ok. 8. 000 EUR ok. 8. 00016. 000 EUR Podatek Od Osób Fizycznych do ok. 8. 000 EUR ok. 8. 00016. 000 EUR Podatek Od Osób Prawnych Podatek Od Towarów i Usług powyżej ok. 16. 000 EUR Stawka Podstawowa rok 2006 Opłaty (roczne) 1 Budynki Działalność gospodarcza – 18, 00 PLN/m 2 Działalność usługowo-handlowa na powierzchni powyżej 4300 m 2 – 18, 43 PLN/m 2 2 Nieruchomości gruntowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0, 68 PLN/m 2 3 Budowle 2 % wartości W zależności od rodzaju towaru i usług

Pomoc publiczna oferowana ze strony Miasta Szczecin ma na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków Pomoc publiczna oferowana ze strony Miasta Szczecin ma na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, zaktywizowanie rynku pracy oraz wspomożenie przedsiębiorców rozpoczynających lub rozwijających działalność gospodarczą na terenie miasta. Rodzaje pomocy publicznej: • przeznaczona na zatrudnienie, • przeznaczona na szkolenia, • dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Miasta Szczecin, • dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją • Szczeciński Program Pomocy Przedsiębiorcom

Poręczenia kredytowe i kredyty dla przedsiębiorców: • Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. Poręczenia kredytowe i kredyty dla przedsiębiorców: • Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o. o. • Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. Wspieranie działalności wdrożeniowej i innowacyjnej: • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o. • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (Urząd Miasta Szczecin) • Centrum Obsługi Inwestora (Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski)

 • Czwarta część powierzchni miasta to tereny zielone; • Lasy Miejskie położone są • Czwarta część powierzchni miasta to tereny zielone; • Lasy Miejskie położone są głównie w północnej i południowo-wschodniej części, a łączna ich powierzchnia wynosi aktualnie 2870, 17 hektarów; • Sąsiedztwo z terenami puszczy Wkrzańskiej, Goleniowskiej i Bukowej, • 15 parków na powierzchni 145 ha; • Na terenie miasta występują dodatkowo duże skupiska zieleni w postaci zieleńców, skwerów i zieleni ulicznej oraz cmentarzy (w tym Cmentarz Centralny – 3 w Europie)

 • w granicach miasta grunty pod wodami zajmują około 24% powierzchni, • główne • w granicach miasta grunty pod wodami zajmują około 24% powierzchni, • główne elementy sieci: -Odra Wschodnia – Regalica (średnia głębokość ok. 7 m, szerokość 160 m) -Odra Zachodnia (średnia głębokość ok. 7 m, szerokość 160 m) -30 mniejszych cieków o łącznej długości ok. 113 km -jez. Dąbie (4 pod względem powierzchni w Polsce) -kilkadziesiąt zbiorników wód stojących.

 • 11 szlaków pieszych, • 30 km ścieżek rowerowych, • 17 stanic wodnych • 11 szlaków pieszych, • 30 km ścieżek rowerowych, • 17 stanic wodnych i 4 kąpieliska, • 15 stadionów, w tym Stadion Miejski na ponad 17 tys. miejsc oraz Miejski Stadion Lekkoatletyczny na ponad 16 tys. miejsc), • 2 tory sportowe (kolarski i kartingowy), • 6 stadnin konnych (w mieście oraz najbliższej okolicy), • aeroklub, lodowiska, korty tenisowe, stok narciarski, tor saneczkowy, kluby fitness, siłownie, pole golfowe. . .

 • 7 placówek teatralnych i muzycznych, • 5 kin, w tym najstarsze kino • 7 placówek teatralnych i muzycznych, • 5 kin, w tym najstarsze kino na świecie „PIONIER” działające nieprzerwanie od 26 września 1909 r. (certyfikat GUINESS WORLD RECORD), • 5 muzeów, • Książnica Pomorska, 35 filii sieci Biblioteki Miejskiej, • 10 rozgłośni radiowych, w tym 5 lokalnych, • 3 stacje telewizyjne, w tym 2 oddziały telewizji ogólnopolskiej, • 10 wydawnictw prasowych o zasięgu lokalnym, • stałe prestiżowe imprezy muzyczne, m. in. . : Festiwal Muzyki Dawnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej, Zmagania Jazzowe ON-LINE, Ogólnopolski Konkurs Baletowy. . .

 • 3000 obiektów zabytkowych, 188 wpisanych do rejestru zabytków, • Średniowiecze: bazylika archikatedralna • 3000 obiektów zabytkowych, 188 wpisanych do rejestru zabytków, • Średniowiecze: bazylika archikatedralna św. Jakuba, Baszta Panieńska, Ratusz Staromiejski, . . . • Renesans: Zamek Książąt Pomorskich, • Barok: Brama Portowa, Brama Hołdu Pruskiego, Pałac Stanów (obecnie Muzeum Narodowe), • XIX i XX w. : poczta przy ul. Dworcowej i Niepodległości, Nowy Ratusz, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, . . . • zespoły urbanistyczno-architektoniczne: Wały Chrobrego, XIXwieczny zespół kamienic Śródmieścia, Stare Miasto, . . . • architektura przemysłowa: dawne zajezdnie tramwajowe, zakład gazowniczy, fabryka papieru Skolwin.

 • 46 obiektów noclegowych, w tym 17 hoteli, • ponad 5200 miejsc noclegowych, • 46 obiektów noclegowych, w tym 17 hoteli, • ponad 5200 miejsc noclegowych, w tym ponad 3000 w hotelach, świadczących usługi o zróżnicowanym standardzie, • z bazy noclegowej Szczecina korzysta rocznie łącznie około 650. 000 turystów, z czego około 40% to turyści zagraniczni (głównie z Niemiec, Danii, Szwecji i Holandii).

bogata oferta gastronomiczna, na którą składają się: -ponad 70 restauracji, -ponad 60 pubów, -ponad bogata oferta gastronomiczna, na którą składają się: -ponad 70 restauracji, -ponad 60 pubów, -ponad 40 klubów i dyskotek, -ponad 30 kawiarni, gdzie serwowana jest rodzima i światowa kuchnia, m. in. włoska, francuska, grecka, chińska, japońska, indyjska, . . .

 • realizowany program „Bezpieczne Miasto Szczecin” • wzrost wskaźnika wykrywalności w stosunku do • realizowany program „Bezpieczne Miasto Szczecin” • wzrost wskaźnika wykrywalności w stosunku do lat ubiegłych – 58, 9 • spadek wskaźnika zagrożenia (na 10 tys. mieszkańców) - 283, 5 • siedziba Dowództwa i Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północ. Wschód NATO

 • • • GMINA FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji – przyznany tytuł • • • GMINA FAIR PLAY – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji – przyznany tytuł i certyfikat GRUNT NA MEDAL – wyróżnienie w konkursie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych pod patronatem Ministra Gospodarki Stabilna sytuacja ekonomiczna i dobre perspektywy rozwojowe – ostatnia ocena międzynarodowej firmy ratingowej Fitch Ratings Ltd. • I miejsce w rankingu „Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom” • System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001: 2000 • Certyfikat „Przejrzysta Polska” • Nagroda za Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto roku 2006 dla Urzędu Miasta Szczecin

www. szczecin. pl e-mail: investor@um. szczecin. pl www. szczecin. pl e-mail: [email protected] szczecin. pl