Скачать презентацию Урок алгебри 8 клас Тема Квадратні рівняння Скачать презентацию Урок алгебри 8 клас Тема Квадратні рівняння

1860_1.ppt

  • Количество слайдов: 14

Урок алгебри 8 клас Тема : Квадратні рівняння. Мета: Узагальнити та систематизувати знання, вміння Урок алгебри 8 клас Тема : Квадратні рівняння. Мета: Узагальнити та систематизувати знання, вміння та навички учнів з теми; закріпити навички самостійної роботи; розвивати наполегливість , цілеспрямованість, творчу активність, логічне мислення учнів. Виховання культури математичної мови та математичних записів, ціннісного ставлення особистості до себе. Тип уроку: Урок узагальнення та систематизації.

І. Органзація класу ІІ. Актуалізація опорних знань 1. Які рівняння називаються квадратними? 2. Якщо І. Органзація класу ІІ. Актуалізація опорних знань 1. Які рівняння називаються квадратними? 2. Якщо у квадратному рівнянні перший коефіцієнт дорівнює 1, то його називають… 3. Якщо хоча б один з коефіцієнтів в або с квадратного рівняння дорівнює нулю, то рівняння називають… 4. Зведені квадратні рівняння роз’язуються за теоремою, оберненою до теореми…

ІІІ. Розв’язування квадратних рівнянь. • Картка 1. • Для якого значення а рівняння • ІІІ. Розв’язування квадратних рівнянь. • Картка 1. • Для якого значення а рівняння • (а+1)х +х (а+3)+2=0 • має один корінь

Суму кількох одночленів називають многочленом Якщо многочлен містить два доданки , то він називається Суму кількох одночленів називають многочленом Якщо многочлен містить два доданки , то він називається двочленом, три_- тричленом. Одночлен вважається окремим видом многочлена. Цілі вирази Многочлени Не многочлени тричлени одночлени двчлени інші

Подібні члени • Подібні члени многочлена – це доданки, які відрізняються тільки коефіцієнтами або Подібні члени • Подібні члени многочлена – це доданки, які відрізняються тільки коефіцієнтами або зовсім не відрізняються. • 4 х+7 х-6 4 х та 7 х - подібні • 3 х2+2 х-8+5 х2 -4 -х назвіть подібні • Звести подібні члени многочлена означає вибрати подібні члени та додати (або відняти) їх коефіцієнти. • =8 х2+х-12. (? )

Стандартний вигляд многочлена Якщо всі члени многочлена- одночлени стандартного вигляду і серед них немає Стандартний вигляд многочлена Якщо всі члени многочлена- одночлени стандартного вигляду і серед них немає подібних, то даний многочлен записано в стандартному вигляді Подібні члени? члени ? Одночлен Стандартного вигляду?

Степінь многочлена Вкажіть степінь многочлена відносно змінної х та відносно змінної а Яка зірочка Степінь многочлена Вкажіть степінь многочлена відносно змінної х та відносно змінної а Яка зірочка є відповіддю для даного завдання? 1 6 3 2 5 4 Який з виразів є многочленом: Найвищий показник степеня змінної називається степенем многочлена

ІV. Розв'язування вправ. Укажіть степінь многочлена відносно змінної х • 3 ах-3 а+9; • ІV. Розв'язування вправ. Укажіть степінь многочлена відносно змінної х • 3 ах-3 а+9; • Х 3 -х4+8; • а 3 х2+ах; Упорядкуйте за спадними степенями змінної х многочлен: • 1 -х4+х2 -5 х+2 х3; • ах3+а 3 х-а 2 х2+4.

Зведіть подібні члени многочлена: Зведіть подібні члени многочлена:

Запишіть многочлен у стандартному вигляді: Запишіть многочлен у стандартному вигляді:

Запиши у вигляді многочлена відповідь до задачі • Один кілограм цукерок коштує m грн. Запиши у вигляді многочлена відповідь до задачі • Один кілограм цукерок коштує m грн. , а один кілограм апельсинів коштує n грн. Скільки треба заплатити разом за один кілограм цукерок та два кілограми апельсинів?

Робота з підручником • № 338, 339 -усно • № 342, 346(б)письмово, завдання з Робота з підручником • № 338, 339 -усно • № 342, 346(б)письмово, завдання з поясненням учні записують в зошитах

V. Домашнє завдання: п. 10 № 343, 346(а, в) V. Домашнє завдання: п. 10 № 343, 346(а, в)

VI. Підсумок уроку зміст Многочлен-це… Двочлен –це… Стандартний вигляд многочлена-це… Подібні члени многочлена-це… Я VI. Підсумок уроку зміст Многочлен-це… Двочлен –це… Стандартний вигляд многочлена-це… Подібні члени многочлена-це… Я думаю, Я знаю Я вмію що я знаю Я можу навчити