Скачать презентацию Урок 43 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО МЛАДЕЖТА И Скачать презентацию Урок 43 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО МЛАДЕЖТА И

e775f939a43c95e9efe27c492fe60ca8.ppt

  • Количество слайдов: 11

Урок № 43 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Урок № 43 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ 2007 - -2013 г. “Инвестира във вашето бъдеще” 02: 17 начало план на урока 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за шести клас Виртуален свят за ученици със специални образователни потребности 6 Ф и л м йд 1 сла “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. Раздел пети: Промените в българското общество до средата на XX век Урок № 43 02: 17 начало Всекидневният живот план на урока 1 2 3 4 1. Владетелският дом 2. Облик на градовете 3. Социални групи в градовете 4. Животът на село изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 2 сла Речник: Социална група, интелигенция. “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. 1. Владетелският дом Урок № 43 02: 17 начало план на урока 1 2 3 4 • През август 1887 г. е посрещнат новия български владетел, за които е определен един ремонтиран стар турски конак за дом. • Причудливото отвън здание се сдобива в разточителен лукс характерен за кралете. • Дворцовият церемониал по нищо не отстъпва по своята пищност на руския цар или австро-унгарския император. • С многобройни тържества, балове, частни театрални представления и приеми княжеският двор се превръща в школа за усвояване на модни форми на етикеция, изискано общуване и развлечения. • Всяка година на 15 октомври монархът открива сесията на парламента с тържествено шествие. Фердинанд I изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 3 сла През 1909 г. цар Фердинанд започва строителство на двореца “Врана” край София. “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. 2. Облик на градовете Урок № 43 02: 17 начало план на урока 1 2 3 4 • В началото на новото столетие изчезват елементите на доосвобожденския ориенталски град – джамиите, старите турски гробища, конаците, дървените паянтови къщи тесните и криви улици с търговско-занаятчийските чаршии. • Появяват се елементи на новата градоустройствена система – широки и прави улици с тротоари, жилищни зони, площадни пространства, обществени паркове и зидани сгради. • Изникват железопътни гари и пристанища на дунавските и черноморските градове, обществени бани, домашни телефони, водопроводи и електроцентрали. • Нараства броя на жителите на градовете, а към края на първото десетилетие на XX в. българските градове са 80. На 1 май 1913 г. Софийската баня е официално открита изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 4 сла Така изглежда площад "Св. София"при бявяването на Балканската война “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. 3. Социалните групи в градовете Урок № 43 02: 17 начало план на урока 1 2 3 4 A. Буржоазията • В първото десетилетие на XX в. социалните групи между жителите на градовете са ясно разграничени. • Най богатите фабрикантите, търговците, предприемачите, банкерите и лихварите са условно определени като буржоазия. Б. Градската беднота • Това са фабричните работници, чираци, калфи, колари, файтонджии, слуги в кантори, заведения и частни домове, наемници за занаятчийска и земеделска работа. • Обитават крайните градски квартали като наематели или собственици на малки жилища. • При ниско заплащане, при лоши и не винаги гарантирани условия на труд тези хора работят по 12 -16 часа на ден. Габрово в първото десетилетие на XX в В. Средното съсловие - гръбнака на обществото изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 5 сла • Занаятчиите са най-многобройната прослойка с един или няколко калфи и чираци. • Дребните търговци, производители на спиртни питиета, на тютюн и месни произведения оцеляват в новите условия със своя естествен и простичък живот, със спестовност и неуморен труд. Г. Интелигенцията • Прослойка, която показва най-динамично развитие и се пред. През 1906 г. в Габрово е изградена първата в ставлява от учителите, адвокатите, съдиите, духовниците, бан. България ВЕЦ за производствени нужди ковите и други чиновници, лекари, аптекари, издатели на книги. • Интелигенцията е духовен водач на градското общество, на културно-просветния и политическия живот. “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. 4. Животът на село Урок № 43 02: 17 начало план на урока 1 2 A. Облик на българското село • Огромното мнозинство от българския народ живее в селата. • Гъстотата на населението е в зависимост това къде са разположени селата в планинските, полупланинските райони или в полето , но те всички са застроени без план, без улична настилка и оформени хаотично във времето. • В централната площ на всяко село се намират училището и църквата и в неделя се играе обичайното хоро. „Жътварки“, худ. Ив. Ангелов около 1905 г. 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 6 сла Б. Жилищата • Къщите най-често са изградени от плет измазан с глина, а вътре стаите са белосани с вар, като подът е постлан с шарена черга или рогозка, на които обикновено се спи. • Мебелите и покъщнината са оскъдни, обикновено няколко стола, дървени полички за съдовете и ниска кръгла софра за хранене. • До къщите има зидани от плет хранилища за житото и царевицата, кошарите за овцете, кочината за свинете и оборите за работния добитък. • Дворовете са засадени с различни овощни дървета. В. Жителите на българските села • Те са дълбоко привързани към земята и другата си собственост и животът им е изцяло подчинен на земеделския труд според сезонния цикъл. • Празниците и развлеченията не са много и са свързани главно със християнския календар, като общ за селото празник е ежегодния събор. “Сеносъбирачка“, худ. Ив. Ангелов “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. Урок № 43 02: 17 начало план на урока 1 2 3 4 „Жътварки“, худ. Ив. Ангелов около 1905 г. изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 7 сла “Сеносъбирачка“, худ. Ив. Ангелов “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд Урок № 43 02: 17 начало план на урока “Инвестира във Европейски социален фонд Урок № 43 02: 17 начало план на урока “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. Речник: Социална група – индивиди, които имат еднакво положение в обществото, както и задължения и споделят обща съдба. Интелиценция – социална група от хора, които професионално упражняват висококвалифициран умствен, предимно творчески, труд в областите, непосредствено свързани със духовните ценности. 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 8 сла “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд Урок № 43 02: 17 начало план на урока “Инвестира във Европейски социален фонд Урок № 43 02: 17 начало план на урока “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. Въпроси и задачи: 1. Опишете владетелския дом и живота в него. 2. Опишете живота в българския следосвобожденски град. 3. Посочете основните прослойки в българския следосвобожденски град. 4. Опишете жилищата на българските селяни. 5. Посочете основните разлики в живота в селата и градовете в първото десетилетие на 20 век. 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м йд 9 сла “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. Това вече го знаем Урок № 43 02: 17 начало план на урока 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м 0 йд 1 сла • През август 1887 г. е посрещнат новия български владетел, за които е определен един ремонтиран стар турски конак за дом, в които многобройните тържества, балове, частни театрални представления и приеми се превръщат в школа за усвояване на модни форми на етикеция, изискано общуване и развлечения, а всяка година на 15 октомври монархът открива сесията на парламента с пищно тържествено шествие. • В началото на новото столетие изчезват елементите на доосвобожденския ориенталски град и се появяват елементи на новата градоустройствена система – широки и прави улици с тротоари, жилищни зони, площадни пространства, обществени паркове и зидани сгради. • Изникват железопътни гари и пристанища на дунавските и черноморските градове, обществени бани, домашни телефони, водопроводи и електроцентрали, нараства броя на жителите на градовете, а към края на първото десетилетие на XX в. българските градове са 80. • В първото десетилетие на XX в. социалните групи между жителите на градовете са ясно разграничени – буржоазията, градската беднота (фабричните работници, чираци, калфи, колари, файтонджии, слуги в кантори, заведения и частни домове, наемници за занаятчийска и земеделска работа), средното съсловие (занаятчиите, дребните търговци, производители на спиртни питиета, на тютюн и месни произведения ) и инелигенцията (учителите, адвокатите, съдиите, духовниците, банковите и други чиновници, лекари, аптекари, издатели на книги). • Огромното мнозинство от българския народ живее в селата застроени без план, без улична настилка и оформени хаотично във времето и в централната площ на всяко село се намират училището и църквата и в неделя се играе обичайното хоро. • Къщите най-често са изградени от плет измазан с глина, а вътре стаите са белосани с вар, като подът е постлан с шарена черга или рогозка, на които обикновено се спи, а мебелите и покъщнината са оскъдни, обикновено няколко стола, дървени полички за съдовете и ниска кръгла софра за хранене. • До къщите има зидани от плет хранилища за житото и царевицата, кошарите за овцете, кочината за свинете и оборите за работния добитък, а в дворовете са засадени различни овощни дървета. • Жителите на българските села са дълбоко привързани към земята и другата си собственост и животът им е изцяло подчинен на земеделския труд според сезонния цикъл, а празниците и развлеченията не са много и са свързани главно със християнския календар, като общ за селото празник е ежегодния събор. “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Европейски социален фонд Урок № 43 Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - Европейски социален фонд Урок № 43 Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. Филм 3. 43 мин. - Снимките на видеоклипа са реализирани в Двореца Врана Филмотека 02: 17 “Инвестира във вашето бъдеще” Филм 5. 09 мин. - Слон оре нивите във Врана Филм 28. 59 мин. - Дворецът Евксиноград начало план на урока Филм 10. 28 мин. - 130 години Дворец "Евксиноград" Филм 3. 34 мин. - Резиденция "Евксиноград" 1 2 3 4 изображения въпроси и задачи речник СОП Ф и л м 1 йд 1 сла Край “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.