Скачать презентацию UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA POSREDNICI PREDMETI CILJEVI dr sc Скачать презентацию UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA POSREDNICI PREDMETI CILJEVI dr sc

9634d5667676ec46122aa0abebcfac85.ppt

  • Количество слайдов: 16

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA: POSREDNICI, PREDMETI, CILJEVI dr. sc. Stanislav Prokofiev – zamjenik voditelja riznice UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA: POSREDNICI, PREDMETI, CILJEVI dr. sc. Stanislav Prokofiev – zamjenik voditelja riznice u Rusiji, profesor ekonomije MOSKVA TRAVANJ 2017.

KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI ASPEKTI SUSTAVA JAVNIH FINANCIJA Preko 850 milijuna izvršenih platnih transakcija 11 KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI ASPEKTI SUSTAVA JAVNIH FINANCIJA Preko 850 milijuna izvršenih platnih transakcija 11 vremenskih zona 85 sastavnica (regija) Ruske Federacije, 22, 4 tisuće općina 35, 7 tisuća zaposlenika državne riznice Preko 330 tisuća pojedinačnih transakcija Prihodi od upravljanja privremenim viškovima na JRR-u – Podaci iz 2016. Preko 5 tisuća proračunskih i financijskih inspekcija Konsolidirani proračun (rashodi) - 30, 9 bilijuna rubalja Najveći centar za izdavanje certifikata u Europi - 762, 5 tisuća izdanih certifikata 82, 7 milijarde rubalja (1, 4 milijarde USD) 2

PODJELA SREDSTAVA NA RAČUNIMA TIJELA DRŽAVNE RIZNICE Pravni okvir: Zakon o proračunu Ruske Federacije; PODJELA SREDSTAVA NA RAČUNIMA TIJELA DRŽAVNE RIZNICE Pravni okvir: Zakon o proračunu Ruske Federacije; federalni zakon o državnom proračunu; federalni zakon broj 7 -FZ on neprofitnim financijskim institucijama; federalni zakon broj 174 -FZ o autonomnim institucijama Proračuni proračunskog sustava Državni proračun Ostali resursi Privremena sredstva Sredstva koja služe kao jamstva u javnim ugovorima (depoziti) Regionalni proračuni Sredstva za potrebe naloga o ovrsi Federalne službe sudskih ovršitelja Povučena ili zaplijenjena sredstva koja čekaju sudsku presudu Općinski proračuni Izvanproračunski državni fondovi Sredstva financijskih institucija Sredstva proračunskih i autonomnih institucija Sredstva drugih pravnih subjekata 3

RAZRAĐENA MATRICA: UPRAVLJANJE PRORAČUNIMA IZ PRORAČUNSKOG SUSTAVA I DRUGIH IZVORA PRORAČUNSKA SREDSTVA Posrednici u RAZRAĐENA MATRICA: UPRAVLJANJE PRORAČUNIMA IZ PRORAČUNSKOG SUSTAVA I DRUGIH IZVORA PRORAČUNSKA SREDSTVA Posrednici u upravljanju Čime se upravlja Izrada (promjena) proračuna i izvršenje proračuna Upravljanje dugom Sredstva državnog proračuna (osim državnih fondova) MF MF Sredstva regionalnih proračuna Regionalno financijsko tijelo * Sredstva općinskih proračuna Općinsko financijsko tijelo - Sredstva izvanproračunskih fondova Financijsko tijelo izvanproračunskog fonda - Upravljanje privremenim viškovima Ruska riznica Financijsko tijelo izvanproračunskog fonda OSTALA SREDSTVA Upravljačko tijelo Čime se upravlja Izvršenje plaćanja Privremena sredstva Klijenti (proračunski korisnici) Sredstva financijskih institucija Klijenti (proračunski korisnici) *uzimajući u obzir da udio transfera iz državnog proračuna tijekom dvije od tri zadnje izvještajne fiskalne godine nije premašio 20 % vlastitih prihoda regionalnog konsolidiranog proračuna 4

UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I AKTIVNE TRANSAKCIJE Međunarodna praksa nudi dva pristupa: Centralizirani: upravlja jedan UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I AKTIVNE TRANSAKCIJE Međunarodna praksa nudi dva pristupa: Centralizirani: upravlja jedan subjekt Francuska (primjer) Agence France Trésor Decentralizirani: upravljaju različiti subjekti Ruska Federacija • Javni dug • Državni fondovi MF Rusije • Javni dug • Aktivne transakcije Ruska riznica 5

UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM U RUSKOJ FEDERACIJI Ključne funkcije MF-a u pogledu ruskog upravljanja javnim UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM U RUSKOJ FEDERACIJI Ključne funkcije MF-a u pogledu ruskog upravljanja javnim dugom Sastav ruskog javnog duga Gornja granica: 10. 351, 6 mld. rubalja Gornja granica: 53, 6 milijardi USD iz 2017. ü Državne vrijednosnice denominirane u ruskoj valuti denominirane u stranoj valuti Vanjski dug ü Državni i bankovni ü Državna jamstva u ruskoj Izrada i provedba ključnih odredbi politika duga i zaduživanja RF-a krediti u stranoj valuti ü Državna jamstva u Unutarnji javni dug Za vašu informaciju: stranoj valuti Izdavanje i plasiranje državnih vrijednosnica RF-a Otplata i servisiranje javnog duga RF-a teret duga, odabrane zemlje (% BDP-a) 250. 4 183. 4 сс ия 13. 2 Ро рц ия 31. 7 Ту А Р 51. 7 Ю ка ек си ия ан 56. 0 М я 68. 2 рм Ге я ил и аз ни та 78. 3 Бр на д об ли к Ве Izvor: www. minfin. ru 89. 0 а 92. 1 Ка Ф ра нц ия 97. 1 ри 100. 1 сп ан ия И ли га ту ор П 108. 2 СШ А 128. 4 я ли я та ия И ец Яп он ия 132. 7 Гр 300 250 200 150 100 50 0 Vođenje evidencije o državnom dugu RF-a Praćenje tržišta državnih dužničkih instrumenata Pregovori, pripreme i potpisivanje ugovora o namiri javnog duga RF-a 6

DRŽAVNO ZADUŽIVANJE KLJUČNI ALAT ZA BALANSIRANJE PRORAČUNA Zakon o državnom proračunu Uravnotežen proračun — DRŽAVNO ZADUŽIVANJE KLJUČNI ALAT ZA BALANSIRANJE PRORAČUNA Zakon o državnom proračunu Uravnotežen proračun — ključno načelo sastavljanja i izvršenja proračuna Stvarni iznos državnih dugova definira se krajnjim rezultatima izvršenja državnog proračuna te stanjem na tržištu javnog i vanjskog duga 1. Prikupljanje sredstava 2. Upotreba sredstava 2. Prijevremena otplata duga 3. Privatizacija 3. Restrukturiranje duga Izvori 1. Izdavanje vrijednosnih papira (GKO-OFZ, GSO); inozemni državni/bankovni krediti 4. Ostali izvori Prikupljanje/prijevremena otplata Upotreba Uravnoteženi proračun 7

SASTAV JAVNOG DUGA 8, 0 2015 2016 2017 2018 11 , 6 2 0 SASTAV JAVNOG DUGA 8, 0 2015 2016 2017 2018 11 , 6 2 0 10 , 4 1 3 41 9, 2 7, 3 04 7, 2 41 08 1, 8 5, 7 22 2014 2013 3, 5 32 3, 3 48 3, 4 39 3, 1 06 государственный внешний долг 26 3, 0 58 3, 6 44 Javni dug RF-a, u mlrd. rubalja государственный внутренний долг 2019 2, 2 14 Unutarnji javni dug u mlrd. rubalja 36 2, 1 30 государственные гарантии 1, 9 35 1, 7 2015 2016 38 9, 8, 20 7, 6, 10 3 57 5, 47 5, 2014 4, 43 2 6 0 5 30 1 9 1, 2 90 1, 7 66 03 2, 0 государственные ценные бумаги 2013 Izvor: www. minfin. ru 2017 2018 2019 8

OSNIVANJE I UPOTREBA DRŽAVNIH FONDOVA Fond rezervi i nacionalni socijalni fond sastoje se od OSNIVANJE I UPOTREBA DRŽAVNIH FONDOVA Fond rezervi i nacionalni socijalni fond sastoje se od državnih proračunskih sredstava koja su strogo namijenjena potrebama računovodstva, upravljanja i upotrebe Osnivanje Upotreba Dodatni prihodi od nafte i plina STA *Prihod od upravljanja STA Balansiranje (pokrivanje deficita) državnog proračuna Sufinanciranje dobrovoljne mirovinske štednje ruskih građana Prijevremena otplata duga Balansiranje (pokrivanje deficita) proračuna za ruski mirovinski fond Fond rezervi dosegao je zakonski propisanu veličinu (7 % BDP-a) Fond rezervi *Suspendirano do 2/1/202 Ne Da Nacionalni socijalni fond Fond rezervi Nacionalni socijalni fond 9

UPRAVLJANJE SREDSTVIMA FONDA REZERVI I NACIONALNOG SOCIJALNOG FONDA Ciljevi upravljanja sredstvima Fonda rezervi i UPRAVLJANJE SREDSTVIMA FONDA REZERVI I NACIONALNOG SOCIJALNOG FONDA Ciljevi upravljanja sredstvima Fonda rezervi i Nacionalnog socijalnog fonda su održavanje sredstava tih fondova i osiguranje stabilnog toka prihoda od njihovog dugoročnog ulaganja Sredstva Fonda rezervi mogu se ulagati u deviznom obliku te u sljedeću deviznu financijsku imovinu: Sredstva Nacionalnog socijalnog fonda mogu se ulagati u deviznom obliku te u sljedeću financijsku imovinu: Na dan 1. 1. 2017. ü Inozemni dužnički instrumenti, inozemne državne agencije i središnje ü Depoziti i salda u stranim bankama i kreditnim banke; institucijama; ü Depoziti i salda na računima u bankama i kreditnim institucijama, kao i u ü Dužnički instrumenti inozemnih financijskih institucija (IFI), uključujući vrijednosnice; 100 % ü Depoziti i salda na računima ruske središnje banke; VEB-u, uključujući sredstva za financiranje samoodrživih infrastrukturnih projekata; 4% 17 % ü Dužnički instrumenti inozemnih financijskih institucija (IFI), uključujući vrijednosnice; 64 % ü Depoziti i salda na računima ruske središnje banke; ü Jedinice (sudjelujući udio) investicijskih fondova; ü Inozemni dužnički instrumenti, inozemne državne ü Dužnički instrumenti i dionice pravnih osoba, uključujući ruske agencije i središnje banke. vrijednosnice, povezani s provedbom samoodrživih infrastrukturnih projekata. Veličina Nacionalnog socijalnog fonda (u milijardama) Veličina Fonda rezervi (u milijardama) Datum 3. /1. /2017. ili 931, 31 15 % $ 16, 07 3. /1. /2017. ili Datum 4. 206, 38 $ 72, 60 10

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ С МИНФИНОМ РОССИИ И БАНКОМ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ С МИНФИНОМ РОССИИ И БАНКОМ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ Promjena sastava indeksa Nadopunjavanje i upotreba ü Rusko MF ü Troškovi održavanja fondova Središnja banka RF-a plaća kamate na devizna slada državnih fondova Kamate se izračunavaju na temelju prihoda od deviznih vrijednosnica uključenih u indeks. Središnja banka RF-a Računi Središnje banke Računi državne riznice 1. Plaćanje kamata i vn ne *D Državna riznica 3. Odobrenje nacrta sporazuma Rusko MF ind eks a av ast Ugovorne strane financijske imovine taj ješ Izv 1. S 3. ao um az or a sp nim rtu ču ac ra k n im ta vn a da ko Do ban um az or sp *Dnevni izvještaji uključuju informacije o prihodu (troškovima) budućeg razdoblja po deviznim saldima od tekućeg datuma 2. Izvadak 2. je n va isi p ot 5. P 3. Izvadak plaćanju 2. Dokument o Središnja banka Ruske Federacije *Dnevni izvještaj Rusko MF Državna riznica Središnja banka Ruske Federacije Plaćanje kamata 4. Prihvaćanje 1. 4. Izvještaj 1. Uputa j šta je izv Državna riznica 11

AKTIVNO UPRAVLJANJE NOVČANIM SREDSTVIMA S JRR-om Aktivno upravljanje novčanim sredstvima - izvršavanje aktivnih-pasivnih transakcija AKTIVNO UPRAVLJANJE NOVČANIM SREDSTVIMA S JRR-om Aktivno upravljanje novčanim sredstvima - izvršavanje aktivnih-pasivnih transakcija sa saldom JRR-a Аktivne transakcije – ulaganje privremenih novčanih viškova Ciljevi upravljanja novčanim sredstvima JRR-a: Pasivne transakcije – posuđivanje radi pokrića privremenih novčanih jazova JRR-a • pokriti privremene novčane jazove • ostvariti prihod (ubuduće) Prihodi od ulaganja, 2008. -2016. (u mlrd. rubalja) 100 75. 1 2015 80 Aktivne transakcije moguće su s proračunskim deficitom 60 40 20 2016 49. 1 19. 6 22. 5 2011 18. 9 16. 2 82. 7 (1. 4 mlrd $) 2012 30. 6 4. 9 0 2008 2009 2010 2013 2014 2017. - 2018. ap i sw lutn u enj viđ Vaš t t po s tek ozi Va Dep čno oro nje atk Kr uđiva pos ja a o vor ji ugo kupn ni rat j Ob ratno pov PO) (RE . 15. 16 or o j 20 ov čan ki ug pnji Sije mins oj ku Ter vratn PO) po (RE j 20 15. 8 n van ava ad Tra a nsk aču ćinam op r Pro j 20 čan onoćne k Sije Pre EPO je R kci nsa tra 14. i 20 a den iti n Stu poz a n i de izn 9 da Dev do 2 4. 08. 01 a anj a 2 dav jač ka Vel uns F-a rač R Pro jama i reg j 20 m van blji Tra iti u ru 94 oz o 2 Dep 5 d 12

ULOGA DRŽAVNE RIZNICE U UPRAVLJANJU NOVČANIM SREDSTVIMA TE KOORDINACIJA FISKALNE I MONETARNE POLITIKE Državna ULOGA DRŽAVNE RIZNICE U UPRAVLJANJU NOVČANIM SREDSTVIMA TE KOORDINACIJA FISKALNE I MONETARNE POLITIKE Državna riznica - upravljanje novčanim sredstvima Milijardi rubalja ü ü Sa ldo JR Čekovi kreditnih institucija Preporuke za aktivne transakcije Središnja banka Ruske Federacije provodi monetarnu politiku R- a „zamišljena nula” ü ü ü Količina rezerve Siječanj Prosinac „Grubo” usklađivanje novčanih tokova i „fino” usklađivanje - Aktivne transakcije Najnovije informacije Proračun novca (gotovine) Ostala razmjena informacija Središnja banka Ruske Federacije želi ostvariti sljedeće ciljeve: üosigurati zaštitu i održivost rublja; - Pasivne transakcije ürazviti i ojačati bankovni sektor u Izvještavanje, proračun novca (gotovine), najnovije informacije Rusiji; Dogovor o općenitim parametrima üosigurati stabilnost i promicati razvoj nacionalnog platnog sustava; Rusko MF - osigurava uravnotežen proračun ürazviti rusko financijsko tržište; Milijardi rubalja üosigurati stabilnost ruskog financijskog Balansiranje s izvorima Razmjena informacija u različitim područjima … Siječanj - prihodi - rashodi … razdoblje t - višak tržišta. Prosinac - deficit 13

PODRŠKA REGULATORA U UPRAVLJANJU NOVČANIM SREDSTVIMA Komisija državne riznice za upravljanje saldima JRR-a državnog PODRŠKA REGULATORA U UPRAVLJANJU NOVČANIM SREDSTVIMA Komisija državne riznice za upravljanje saldima JRR-a državnog proračuna Međuagencijska komisija za proračun novca (gotovine) i planiranje ü ü ü MF Državna riznica Središnja banka Ruske Federacije Državna porezna služba Državna carinska služba Ostali sudionici Savjeti o: 1. izdavanju vrijednosnica; 2. e-plaćanjima putem državne riznice itd. Preporuke u pogledu transakcijskih parametara: 1. maksimalni iznosi; 2. donja granica kamatne stope; 3. rok dospijeća. Provjera kreditnih institucija radi usklađenosti sa sljedećim: 1. dostupnost opće licence; 2. dostupnost primjerenog vlastitog kapitala 3. sudjelovanje u obveznom sustavu osiguranja privatnim depozitima; 4. nedostatak korektivnog djelovanja od strane Središnje banke RF-a zbog kršenja zakonski propisanih omjera. Radna skupina za smanjenje volatilnosti salda JRR-a ü MF ü Državna riznica ü Središnja banka Ruske Federacije Preporuke u pogledu: 1. iznosa dnevnih transakcija; 2. dana transakcija; 3. vrste transakcija; 4. učestalosit transakcija; 5. odobrenja za povećanje količine dnevnih transakcija. Središnja banka Ruske Federacije 14

MOGUĆNOSTI ŠIRENJA OBUHVATA AKTIVNIH TRANSAKCIJA U DRŽAVNOJ RIZNICI 2008. + privremena salda i salda MOGUĆNOSTI ŠIRENJA OBUHVATA AKTIVNIH TRANSAKCIJA U DRŽAVNOJ RIZNICI 2008. + privremena salda i salda financijskih institucija na JRR-u + salda izvanproračunskih fondova na JRR-u + salda regionalnih i općinskih proračuna na JRR-u 2011. 2015. 2017. 2019. BUDUĆNOST Aktivne transakcije koje uključuju salda državnog proračuna na JRR-u 15

HVALA! HVALA!