Скачать презентацию Управление образования и науки Одесского городского совета РЕАЛИЗАЦИЯ Скачать презентацию Управление образования и науки Одесского городского совета РЕАЛИЗАЦИЯ

06a78d25580428d8eb1409f56288f022.ppt

  • Количество слайдов: 42

Управление образования и науки Одесского городского совета РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ МИР» В ШКОЛАХ Управление образования и науки Одесского городского совета РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ МИР» В ШКОЛАХ г. ОДЕССЫ 09 августа ОДЕСА 2012

 В городе функционируют 265 учебных заведения, из них: Гимназий -6, Лицеев-4, Специализированных общеобразовательных В городе функционируют 265 учебных заведения, из них: Гимназий -6, Лицеев-4, Специализированных общеобразовательных школ – 19, Общеобразовательных школ – 72, Школ-интернатов - 3, НВК «Школа-ДНЗ» - 5, НВК «Школа-гимназия» – 4, НВК «Школа-лицей» - 3, НВК «Школа - специализированная школа» - 2, УВК “Школа І-ІІІ ступеней – ДНЗ”- 2, УВК «Детский дом № 9 -ЗНЗ - интернат І ступени» - 1, Детский дом “Перлинка” – 1, Специальная школа - 3, Дошкольных учебных заведений - 116, внешкольных учебных заведений – 17, МУПК – 3, ВООШ -4.

УЧАСТИЕ ШКОЛ г. ОДЕССЫ В ЗНАЧИМЫХ ВСЕУКРАИНСКИХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ • Национальный проект «Открытый УЧАСТИЕ ШКОЛ г. ОДЕССЫ В ЗНАЧИМЫХ ВСЕУКРАИНСКИХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ • Национальный проект «Открытый мир» 63 школы; • Программа Кабинета Министров Украины «Сто процентов» - все школы; • Программа Министерства образования и науки, молодежной политики и спорта «Школы-новаторы» - 12 школ; • Международная программа « 1 ученик: 1 компьютер» - 3 школы.

Национальный проект «Открытый мир» Национальный проект «Открытый мир»

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку З метою забезпечення ефективного використання інвестиційних ресурсів держави, сприяння залученню інвесторів до реалізації пріоритетних для держави проектів, прискоренню відновлення економіки та переходу до її сталого зростання п о с т а н о в л я ю: 1. Кабінету Міністрів України: 1) опрацювати питання щодо сприяння держави реалізації в Україні проектів із таких розглянутих і підтриманих Комітетом з економічних реформ пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку: "Нова енергія" (проекти, що передбачають використання альтернативних джерел енергії або диверсифікацію постачання енергоносіїв в Україну); "Нова якість життя" (проекти, спрямовані на розв'язання проблеми забезпечення громадян доступним житлом, створення умов для здобуття громадянами якісної освіти, поліпшення медичного обслуговування, забезпечення безпечного для життя і здоров'я довкілля); "Нова інфраструктура" (проекти, спрямовані на підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України); "Олімпійська надія - 2022" (проекти, спрямовані на підтримку олімпійського руху в Україні, розвитку спорту вищих досягнень); …… Президент України В. ЯНУКОВИЧ

Україна: Національний проект “Відкритий світ” Головна мета: забезпечити всебічний розвиток особистості відповідно до індивідуальних Україна: Національний проект “Відкритий світ” Головна мета: забезпечити всебічний розвиток особистості відповідно до індивідуальних потреб тих, хто навчається і соціально-економічних підсистем суспільства, інтеграцію системи освіти України у Європейський і Ця мета досягається світовий освітній простір, на базі: • реалізації сучасних парадигм людиноцентризму, підвищення конкурентноздатності й соціальнорівного доступу до якісної освіти, економічної ефективності функціонування та розвитку принципів відкритої освіти; навчальних закладів і системи освіти в умовах відкритих ринків освітніх послуг і праці • передової вітчизняної і світової запсихолого-педагогічної науки та освітньої практики; рахунок необхідного удосконалення організаційно-економічних, змістово-цільових і • найсучасніших досягнень науково-технічного функціонально-технологічних підсистем прогресу в галузі ІКТ, зокрема технологіях ХО національної системи освіти.

користувачі Україна: Національний проект “Відкритий світ” Заклади, установи Засоби і технології відкритого ІКТ-засоби електронних користувачі Україна: Національний проект “Відкритий світ” Заклади, установи Засоби і технології відкритого ІКТ-засоби електронних освітнього середовища, що комунікацій у створюються за проектом, забезпечать відкритому комп’ютерно інформаційно-комунікаційну підтримку орієнтованому усім категоріям учасників освітнього навчальному процесу: середовищі: інформаційно-комунікаційна • учням, студентам, слухачам; підтримка • комп’ютерні класи; • учителям, викладачам; • десктопи; буде здійснюватися як в інтересах • батькам тих, хто навчається; • планшетні комп’ютери; навчальних закладів, органів • керівникам і організаторам • персональні державної і місцевої влади, навчального процесу в навчальних так і сім’ї комп’ютери; закладах; • електронні дошки та ін. • керівникам органів управління освітою Індивідуальні засоби і наукою усіх рівнів та їх мережі

Заклади, установи Історія Фізика Біологія Іноземна мова Хімія Фонд еталонів НММ Статмстика та аналітика Заклади, установи Історія Фізика Біологія Іноземна мова Хімія Фонд еталонів НММ Статмстика та аналітика Електронні комунікації Архіви Захист Персональні бібіліотеки Фонд технологій ХО (сервіси) Електронні засоби оцнювання рівнів знань Електронні курси і НММ Національний депозитарій ЕОР (контент) Географія Математика користувачі Україна: Національний проект “Відкритий світ” Індивідуальні засоби Навчальні Інформаційні Засоби та їх мережі предмети ресурси КОНС Засоби ЦОД

Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова Оптимизация разворачивания беспроводных сетей широкополосного доступа Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова Оптимизация разворачивания беспроводных сетей широкополосного доступа 4 поколения в Украине

Схема взаимодействия элементов сети Схема взаимодействия элементов сети

Архитектура узловых центров Архитектура узловых центров

Программа по установке proxy -серверов Совместная программа управления образования и науки Одесского городского совета Программа по установке proxy -серверов Совместная программа управления образования и науки Одесского городского совета и Одесской национальной академией связи им. А. С. Попова, реализация которой сделает безопасным Интернет в школах города. В рамках данной программы Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова за счет собственных средств подключает общеобразовательные учебные учреждения города к Всеукраинской системе ограничения доступа к нецелевым ресурсам Интернет.

Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова http: //www. onat. edu. ua Реализация Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова http: //www. onat. edu. ua Реализация социальных проектов в сфере информатизации (СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К НЕЦЕЛЕВЫМ РЕСУРСАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ)

Национальный проект «Открытый мир» В пилотном проекте приняли участие 14 общеобразовательных учреждений и 153 Национальный проект «Открытый мир» В пилотном проекте приняли участие 14 общеобразовательных учреждений и 153 педагога г. Одессы

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

По результатам конкурса учитель математики школы № 80 г. Одессы Демченко Светлана Николаевна в По результатам конкурса учитель математики школы № 80 г. Одессы Демченко Светлана Николаевна в номинации «Алгебра и геометрия» проекта «Открытый мир» заняла второе место в Украине и 12 учителейпредметников были отмечены почетными дипломами

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ МИР» ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ МИР»

Международная конференция: «Национальный проект «Открытый мир» - международный опыт, как залог успеха» Международная конференция: «Национальный проект «Открытый мир» - международный опыт, как залог успеха»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ МИР» Проект планируется реализовать в 5 этапов: • пилот-проект (зима-весна 2012 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ МИР» Проект планируется реализовать в 5 этапов: • пилот-проект (зима-весна 2012 год); • 1 год - (2012 -2013 учебный год, 7 классы) 7% потребителей; • 2 год – 2013 -2014 учебный год, 5, 7 -8 классы) 35%; • 3 год – 2014 -2015 учебный год, 5 -9 классы) 85% потребителей; • 4 год – масштабирование проекта на все школы, 100 % потребителей.

Национальный проект «Открытый мир» Национальный проект «Открытый мир»

ЧТО ДАСТ ШКОЛАМ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ОТКРЫТЫЙ МИР» ? 1. Учителя получат доступ к ЧТО ДАСТ ШКОЛАМ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ОТКРЫТЫЙ МИР» ? 1. Учителя получат доступ к многочисленным и высококачественным разработанным урокам. 2. Все учителя, успешно окончившие курсы компании Intel, получат безвозмездно ноутбуки. 3. Каждая школа-участница получит безвозмездно по 5 комплектов, включающих в себя интерактивную доску и мультимедийный проектор

ЧТО ДАСТ ШКОЛАМ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ОТКРЫТЫЙ МИР» ? В случае успешной реализации 1 ЧТО ДАСТ ШКОЛАМ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ОТКРЫТЫЙ МИР» ? В случае успешной реализации 1 -го этапа Национального проекта «Открытый мир» школы города получат 525 ноутбуков и 175 комплектов интерактивного, мультимедийного оборудования. А к концу 2012 -2013 учебного года эта цифра может составить: 973 ноутбука и 315 комплектов оборудования.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ С 18 по 23. 06. 2012 г. – управлением образования и науки ПОДГОТОВКА КАДРОВ С 18 по 23. 06. 2012 г. – управлением образования и науки Одесского городского совета совместно с компанией «Intel» организованы всеукраинские курсы по подготовке тренеров-методистов Национального проекта «Открытый мир» с вручением им соответствующих сертификатов. Для г. Одессы подготовлено 9 тренеровметодистов, которые обучат 63 координатора (по одному для школы-участницы проекта), которые в дальнейшем будут обучать 973 учителя 7 -х классов по внедрению ИК-технологий в учебновоспитательный процесс с использованием компьютерной, мультимедийной техникой и интерактивным оборудованием.

Национальный проект «Открытый мир» Национальный проект «Открытый мир»

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ МИР» С 1 сентября 2012 года стартует 1 -ый этап ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЙ МИР» С 1 сентября 2012 года стартует 1 -ый этап Национального проекта «Открытый мир» . В 2012 -2013 учебном году в Национальном проекте «Открытый мир» примут участие 63 школы города Одессы. Для участия в 1 -ом этапе проекта руководством Национального проекта «Открытый мир» отобраны 35 школ города Одессы.

 ВЕБ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА • САЙТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: www. gorono. od. ua ВЕБ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА • САЙТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: www. gorono. od. ua • САЙТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ КИЕВСКОГО РАЙОНА: www. krvo. od. ua • САЙТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ МАЛИНОВСКОГО РАЙОНА: www. mrvo. od. ua • САЙТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА: www. prvo. od. ua • САЙТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА: www. srvo. od. ua • САЙТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: www. vimo. od. ua • 129 САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ Т А НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАПА САЙТУ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПОШУК ПО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ Т А НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАПА САЙТУ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ПОШУК ПО САЙТУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НОВИНИ Положення про Управління освіти та науки Структура Керівний склад Розпорядчі документи Програми ТЕНДЕРИ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК ВІРТУАЛЬНА ПРИЙМАЛЬНЯ УПРАВЛІННЯ РАЙОННІ ВІДДІЛИ ОСВІТИ Приморський Малиновський Київський Суворовський МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНОМЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ВУЗИ ОДЕСИ ДІСТАНЦІОННЕ НАВЧАННЯ Дорогі друзі! Вітаємо Вас на Web-сайті Управління освіти та науки Одеської міської ради. Позашкільні Вечірні школи ЗМІ про нас ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ ФОРУМ КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ КРАЄЗНАВСТВО Дошкільні Загальноосвітні Шукати АНОНСИ © Офіційний сайт Управління освіти та науки Одеської міської ради ПОШТОВА СКРИНЬКА

САЙТЫ РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ ОБРАЗОВАНИЯ САЙТЫ РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ ОБРАЗОВАНИЯ

САЙТЫ ШКОЛ ГОРОДА САЙТЫ ШКОЛ ГОРОДА

 НАШИ ЗАДАЧИ Создание единой высокоскоростной информационнообразовательной сети общеобразовательных учреждений города. Создание системы непрерывного НАШИ ЗАДАЧИ Создание единой высокоскоростной информационнообразовательной сети общеобразовательных учреждений города. Создание системы непрерывного обучения по использованию компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий в образовании для всех сотрудников отрасли. Наполнение единой информационно-образовательной сети контентом (разработка и внедрение компьютерных учебных программ, системы управления учреждениями, проведение дистанционных видеоконференций, создание Internet-сайтов и т. д. ). Приобретение и обновление компьютерной техники, организация ремонта. Создание среды электронного образования с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.

Предложения • Организовать постоянно действующие курсы и on-line консультации • Выработать единые требования по Предложения • Организовать постоянно действующие курсы и on-line консультации • Выработать единые требования по уровню компетентности для руководителей и ввести их в функциональные обязанности

Предложения • Ввести дополнительные штатные единицы – заместителя директора по ИКТ и инженера-электронщика в Предложения • Ввести дополнительные штатные единицы – заместителя директора по ИКТ и инженера-электронщика в каждую школу • Создать единые информационнообразовательные порталы для каждого региона, с дальнейшей их интеграцией в республиканский портал

Предложения • Скоординировать учебные планы школ и Вузов по организации и прохождению педагогической и Предложения • Скоординировать учебные планы школ и Вузов по организации и прохождению педагогической и других видов практики • Создать места практики для студентов старших курсов на базе школ.

ПУСТЬ БУДЕТ ТАК !!! ПУСТЬ БУДЕТ ТАК !!!

Наш адрес: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 65039 Одеса, вул. Канатна, 134 Наш адрес: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 65039 Одеса, вул. Канатна, 134 (048) 725 -35 -93 факс: (048) 724 -31 -22 E-mail: gorono [email protected] com www. gorono. od. ua EDUCATION AND SCIENCE DEPARTMENT OF THE ODESSA CITY COUNCIL 134, Kanatnaya str. , Odessa, 65039 (048) 725 -35 -93 fax: (048) 724 -31 -22 E-mail: gorono [email protected] com www. gorono. od. ua

Национальный проект «Открытый мир» Национальный проект «Открытый мир»