Університет ім . Павла Йозефа

Скачать презентацию Університет ім . Павла Йозефа Скачать презентацию Університет ім . Павла Йозефа

deny_vіdkritih_dverey_upysh._koshice_28.2.2017_.pptx

 • Размер: 16.6 Мб
 • Автор: Денис Лютий
 • Количество слайдов: 41

Описание презентации Університет ім . Павла Йозефа по слайдам

Університет ім . Павла Йозефа Шафарика в КошицяхУніверситет ім . Павла Йозефа Шафарика в Кошицях

мудрість минулого – знання сучасності – освіта мудрість минулого – знання сучасності – освіта майбутнього

 • другий найстаріший університет класичного типу в Словаччині • Традиція • другий найстаріший університет класичного типу в Словаччині • Традиція університетської освіти на території нашого міста виникла ще в 1657 році, коли єпископ Бенедикт Кішді видав грамоту про заснування академії « studium universale » УПЙШ в Кошицях

 • належить до провідних освітніх закладів, які забезпечують комплексну вищу освіту • належить до провідних освітніх закладів, які забезпечують комплексну вищу освіту за напрямками медичних, природничих, гуманітарних, юридичних, суспільних і поведінкових наук • забезпечує освітню підготовку за трьома рівнями – бакалаврат, магістратура, аспірантура • на підставі результатів останньої комплексної акредитації 2015 року УПЙШ в Кошицях належить до чотирьох найкращих університетів Словаччини. УПЙШ в Кошицях

 • за даними Академічної ренкінгової і рейтингової агенції ( ARRA ) у рейтингу • за даними Академічної ренкінгової і рейтингової агенції ( ARRA ) у рейтингу факультетів вишів 2015 року одні з перших сходинок належать факультетам УПЙШ в Кошицях • за даними ренкінгу університетів URAP 2015 -2016 (University Ranking by Academic Performance) УПЙШ в Кошицях у базі даних Web of Science (Wo. S) займає 2 місце у Словаччині , 415 місце в Європі й 1003 місце у світі • В межах оцінювання університетів за даними Rank. Pro 2015 -2016 УПЙШ в Кошицях увійшов до топ 500 університетів світу і зайняв у цьому рейтингу 77 — ме місце. УПЙШ в Кошицях

рік заснування : 1959 кількість факультетів : 5 кількість акредитованих навчальних програмрік заснування : 1959 кількість факультетів : 5 кількість акредитованих навчальних програм : 205 кількість студентів : 7 480 кількість випускників : 1 958 кількість працівників : 740 кількість проектів, фінансованих з внутрішніх грантових схем: 139 кількість проектів, фінансованих із закордонних грантових схем : 19 кількість проектів з Європейського фонду регіонального розвитку в Операційній програмі Дослідження і розвиток : 11 кількість проектів зі структурних фондів ЄС з Європейського соціального фонду в операційній програмі Освіта : 6 УПЙШ у фактах

Факультети УПЙШ в Кошицях Факультети УПЙШ в Кошицях

 • 65 - річна історія • з 1992 року медицина для іноземних студентів • 65 — річна історія • з 1992 року медицина для іноземних студентів викладається англійською мовою • надає повну вищу медичну освіту за навчальними програмами «лікувальна справа» , «стоматологія» , • навчання за бакалаврськими і магістерськими навчальними програмами «сестринська справа» , «фізіотерапія» і «охорона здоров’я» • пропонує навчання в аспірантурі та забезпечує безперервну освіту для медичних працівників, включно із курсами спеціалізації Медичний факультет

 • факультет має 60 структурних підрозділів , серед яких інститути, клініки, • факультет має 60 структурних підрозділів , серед яких інститути, клініки, науково — дослідні й експериментальні підрозділи та установи спеціального призначення • навчання проводиться в 11 медичних установах • теоретичні курси викладаються у лекційних залах, лабораторіях, аудиторіях і спеціалізованих кабінетах для практичних занять із сучасним обладнанням Медичний факультет

Випускники медичного факультету працюють : Лікувальна справа – надання медичної допомоги в амбулаторіяхВипускники медичного факультету працюють : Лікувальна справа – надання медичної допомоги в амбулаторіях на ланці першого контакту з пацієнтом або в медичних установах терапевтичного чи хірургічного напрямку Стоматологія – надання стоматологічної або стоматохірургічної медичної допомоги в медичних установах або в межах приватної практики Сестринська справа – професія медичної сестри у процесі санітарно — медичного догляду в медичних установах і лікарнях, в агентствах домашнього догляду за хворими тощо Медичний факультет

Випускники медичного факультету працюють : Фізіотерапія – в медичних установах, санаторно - курортних закладах,Випускники медичного факультету працюють : Фізіотерапія – в медичних установах, санаторно — курортних закладах, установах соціального догляду, реабілітаційних центрах, санаторіях, в агентствах домашнього догляду за хворими, у закладах, в яких проводяться заняття з лікувальної фізкультури, в реабілітаційно — відпочинкових і превентивних установах типу wellness іфітнес Охорона здоров’я – у сфері підтримки й охорони здоров’я та первинної превенції, у сфері клінічної епідеміології і досліджень , може здійснювати епідеміологічний нагляд або державний медичний нагляд на ланці навколишнього, робочого середовища, охорони здоров’я на роботі. Медичний факультет

 • має понад 50 - річні традиції як навчальна й освітня структура • • має понад 50 — річні традиції як навчальна й освітня структура • з 2013 року ФПН УПЙШ бере участь у проектах, спрямованих на створення наукових парків « Medipark » і « Technicom » та науково — дослідного центру « Promatech » • навчання за освітньо — кваліфікаційним рівнем «бакалавр» , «магістр» і навчання в аспірантурі здійснюється за спеціальностями: «математика» , «фізика» , «інформатика» , «біологія» , «загальна екологія» й «екологія окремого виду і популяції» , «хімія» , «географія» та «викладання академічних дисциплін» • навчання в аспірантурі здійснюється за 22 акредитованими навчальними програмами Факультет природничих наук

 • можливість пройти виробничу практику у підприємствах СР в межах обраних спеціальностей • • можливість пройти виробничу практику у підприємствах СР в межах обраних спеціальностей • Випускники факультету природничих наук працюють: Біологія — Випускники можуть реалізуватися у багатьох установах біологічного спрямування — Словацька академія наук, вищі навчальні заклади, відомства охорони здоров’я, сільського і лісового господарства, харчової промисловості, навколишнього середовища тощо. Факультет природничих наук

Випускники факультету природничих наук працюють: Математикa - Фінансові інститутиВипускники факультету природничих наук працюють: Математикa — Фінансові інститути ( актуарій , член управлінської команди , старший менеджер , брокер , аналітик ), Національний банк Словаччини , « KBC Bank Dublin » , «ČSOB» , « Tatrabanka » , « OTP Banka Slovensko » , Чеський національний банк , Австрійський національний банк , Чеський ощадний банк , « Kooperativa » , « Generali » , « Allianz » –Словацький ощадний банк , « ING Management Services » , « Morgan Stanley Лондон» , « Zurich Insurance » , IT компанії , Університети , коледжі , середні і початкові школи в Словаччині й у світі Інформатикa — IT компанії « T-Systems » , Кошиці , посада : Tech Leader and ICT Architect, « Facebook » , California, USA, « Amazon. com » , UK, « Google Inc. » , California, USAФакультет природничих наук

Випускники факультету природничих наук працюють: Фізика - випускники знаходятьВипускники факультету природничих наук працюють: Фізика — випускники знаходять роботу не тільки в Словаччині, але можуть конкурувати з випускниками з усього світу при пошуку роботи в престижних університетах і наукових установах. Наші випускники працюють на керівних посадаху великих корпораціях або самі засновують інноваційні корпорації Хімія — випускники знаходять роботу в хімічній промисловості та в дослідницьких інститутах Словацької академії наук або університетах , криміналістичних лабораторіях в поліції, екологічних лабораторіях — Ekolab , біохімічних лабораторіях в лікарнях , B компаніi « U. Steel Ko š ice » , « Chemko » , « Kovohuty » , « Fertischem » , , « Slovnaft » , « Istrochem » , «DusloŠala, « Slovakofarma » , «Biotika» , « Matador » Факультет природничих наук

Юридичний факультет • другий найстаріший юридичний факультет у Словаччині • навчання за трьомаЮридичний факультет • другий найстаріший юридичний факультет у Словаччині • навчання за трьома освітніми рівнями: бакалаврська і магістерська навчальна програма за спеціальністю «право» , навчання в аспірантурі за спеціальністю «теорія й історія держави і права» , «цивільне право» , «комерційне і фінансове право» • протягом періоду навчання студенти факультету здобувають комплексні і систематичні знання з окремих юридичних дисциплін публічного і приватного права

Юридичний факультет • упродовж навчання студенти можуть набути практичного досвіду у Юридичний факультет • упродовж навчання студенти можуть набути практичного досвіду у юридичних клініках , як — от: клініці права притулку, клініці податкового права, клініці медичного права, клініці комерційного права, клініці цивільного права, клініці трудового права, клініці будівельного права, юридичній клініці для окремих громад, клініці стажування • створюються умови для інших інноваційних форм освіти, зокрема для студентських симпозіумів, колоквіумів, семінарів та змодельованих судових (арбітражних) проваджень

Юридичний факультет Випускники юридичного факультету працюють: • судді ,Юридичний факультет Випускники юридичного факультету працюють: • судді , прокурори , адвокати , слідчі , працівники виконавчої служби , нотаріуси , • сфера державного й публічного управління , • представники дипломатичних корпусів за кордоном тощо , • представники в різних установах Європейського Союзу.

Факультет державного управління • перший факультет такого типу в Словаччині • навчанняФакультет державного управління • перший факультет такого типу в Словаччині • навчання здійснюється за навчальними програмами: «державне управління» , «європейське державне управління» та за об’єднаною навчальною програмою (joint degree ) «державна політика і державне управління в Центральній Європі» , в межах якої факультет співпрацює із Сілезьким університетом в Опаві (ЧР) • Характер навчання міждисциплінарний . У навчальні програми включені дисципліни з політології, соціології, права, економіки, менеджменту, фінансів, психології та іноземних мов.

Факультет державного управління Завдяки міждисциплінарному характеру навчання випускники можуть працювати у різнихФакультет державного управління Завдяки міждисциплінарному характеру навчання випускники можуть працювати у різних сферах і секторах. Випускники факультету державного управління працюють: • У державному управлінні: голови населених пунктів, мери міст , працівники міністерств , співробітники установ Європейського Союзу та міжнародних організацій • У неприбутковому секторі: у громадських товариствах • У приватному секторі: у банку, на фірмах (напр. : Holcim, T- Systems, US Steel )

 • наймолодший факультет університету • можливість навчання за навчальними програмами в межах чотирьох • наймолодший факультет університету • можливість навчання за навчальними програмами в межах чотирьох категорій навчальних спеціальностей – гуманітарні науки, соціальні й поведінкові науки, історичні науки й етнографія, педагогічні науки • загалом навчальний процес здійснюється за 97 бакалаврськими і магістерськими навчальними програмами та сімома навчальними програмами для аспірантури – історія філософії, історія Словаччини, літературознавство, соціальна психологія і психологія праці, британські й американські студії, теорія політики, інтегративна соціальна робота. Філософський факультет

 • 12 кафедр і Центр мовної підготовки • 12 кафедр і Центр мовної підготовки • з 2015 року навчання за магістерською програмою з психології для закордонних студентів проводиться англійською мовою • частина практичного навчання реалізується у спеціалізованих лабораторіях – у фонетичній лабораторії, у перекладацькій і мовній лабораторіях, у студії кіно й телебачення, в психологічній і педагогічній лабораторіях. Філософський факультет

Випускники факультету працюють : мова (a нглійська ,Випускники факультету працюють : мова (a нглійська , французька , німецька ) – перекладачі (усні й письмові) , представництва закордонних фірм, державні й міжнародні організації, підприємницький сектор прикладна етика – освіта , сфера державного й публічного управління , ЗМІ філософія – освіта , культурні й освітні установи , ЗМІ історія – навчальні заклади , культурні й освітні установи , архіви , музеї , ЗМІ латинська мова і література – викладачі , перекладачі, культурні й освітні установи масмедійні студії – друковані й електронні ЗМІ , відділи зв’язків з громадськістю , державні організації Філософський факультет

Випускники факультету працюють : політологія – освітні установи , сфера державногоВипускники факультету працюють : політологія – освітні установи , сфера державного управління , ЗМІ психологія – психологічні консультації , медичні установи , навчальні заклади , відділ кадрів у різних організаціях і фірмах гендерні студії і культура – ЗМІ , навчальні заклади , культурні й освітні установи словацька мова і література – вчителі/викладачі у різних навчальних закладах ( початковій школі , середньо — спеціальних і вищих навчальних закладах ), культурні й освітні установи , ЗМІ соціальна робота – соціальні консультації , управління соціального забезпечення , медичні й благодійні організації Філософський факультет

Сертифіковані міждисциплінарні блоки призначені для усіх студентів, для аспірантів денної і заочноїСертифіковані міждисциплінарні блоки призначені для усіх студентів, для аспірантів денної і заочної форми навчання на всіх факультетах УПЙШ • • • Етика в біомедичних науках для медичної практики Юридичний мінімум – приватно — правові аспекти Юридичний мінімум – публічно — правові аспекти Проектний менеджмент Управлінська економіка Вирішення конфліктних і кризових ситуацій у шкільній практиці Статистика для практики Екологічні аспекти навантаження на навколишнє середовище Міжнародний сертифікат TOEFL Міжнародний сертифікат ECo-C Міжнародний сертифікат ECDL Використання, управління і розвиток у системі SAP

Структурні підрозділи університету Дослідницькі й педагогічні підрозділи - БотанічнийСтруктурні підрозділи університету Дослідницькі й педагогічні підрозділи — Ботанічний сад — Інститут фізичного виховання і спорту Інформаційні підрозділи — Центр інформаційних і комунікаційних технологій — Університетська бібліотека Установи спеціального призначення — Студентські гуртожитки і їдальні — Навчально — тренувальний центр у Данішовцях — Фольклорний колектив «Hornád» — Університетський хор « Chorus Universitatis Safarikianae » Центр безперервної освіти та підтримки проектів Університетський консультативний центр

Інститут фізичного виховання і спорту • пропонує заняття 20 видамиІнститут фізичного виховання і спорту • пропонує заняття 20 видами спорту, як — от: аеробіка, боді форм, боулдерінг, баскетбол, бадмінтон, флорбал, фризбі, йога, пілатес, плавання, заняття у спортзалі, біг, міні — футбол, SM система, степ аеробіка, настільний теніс, стрітбол, шахи, теніс і волейбол • забезпечує навчальну програму «спорт і відпочинок» • тут є 4 спортзали, тренажерний зал, тренінгова альпіністська стіна і тенісні корти • студенти всіх факультетів можуть обрати вид спорту, який пропонує Інститут фізичного виховання і спорту

Інститут фізичного виховання і спорту Випускники інституту фізичноїІнститут фізичного виховання і спорту Випускники інституту фізичної культури і спорту працюють: • тренер обраної спеціалізації • організатор виховних і освітніх, тренінгових програм • аніматор спортивних, суспільно — культурних і розважальних заходів для різних цільових груп • професійний працівник у сфері розвитку спорту й відпочинку в сфері державного управлінняі самоврядування • надає послуги ( підприємець ) у сфері спорту й відпочинку ( івент — менеджер , фітнес — центр і т. ін. ) • консультант з питань розвитку спорту і в сфері державного управлінняі самоврядування

 • в межах програми мобільності університет кожного семестру приймає на навчання приблизно 80 • в межах програми мобільності університет кожного семестру приймає на навчання приблизно 80 студентів іноземних країн • іноземні студенти здебільшого приїжджають з університетів Іспанії, Італії, Португалії, Франції, Туреччини, Польщі, Румунії, Греції, Угорщини, України і Чеської Республіки • університети — партнери за країнами: Польща , Іспанія , Італія , Чеська Республіка , Німеччина , Франція , Туреччина , Угорщина , Румунія , Португалія , Австрія , Болгарія , Греція , Нідерланди , Хорватія , Литва , Данія , Фінляндія , Словенія , Швеція , Кіпр , Естонія , Латвія , Норвегія , Об’єднане Королівств o Можливості навчання в межах програми Erasmus+

 • заснований у 1950 році • займає площу 30 га у • заснований у 1950 році • займає площу 30 га у північно — західній частині Кошицької долини біля підніжжя схилу східного краю Словацького Рудогір’я • науково — педагогічний підрозділ університету • усі виставки тропічних і субтропічних рослин • на ділянці площею чотири гектари є виставка декоративної флори • розвиває традицію тематичних виставок, серед яких більшість є унікальними на території усієї Словаччини – метелики екзотичних тропіків, орхідеї, кактуси і сукуленти та ін. Ботанічний сад

 • інформаційний структурний підрозділ УПЙШ в Кошицях • свої послуги надає факультетам, університетським • інформаційний структурний підрозділ УПЙШ в Кошицях • свої послуги надає факультетам, університетським структурним підрозділам і в межах своїх можливостей також академічній спільноті та іншим суб’єктам • відділи бібліотеки є на всіх факультетах УПЙШ • частиною бібліотеки є Австрійська бібліотека і Європейський центр документації • з 2016 року в кожному структурному підрозділі бібліотеки створено електронний читальний зал. Університетська бібліотека

 • студенти окремих факультетів університету проживають у гуртожитках на вул. Медицька, 4 і • студенти окремих факультетів університету проживають у гуртожитках на вул. Медицька, 4 і 6, на вул. Попрадська, 66 і вул. Попрадська, 76 • гуртожиток на вул. Медицькій розрахований на 1405 місць, на вул. Попрадській, 66 – на 155 місць і на вул. Попрадській, 76 – на 200 місць • студенти гуртожитку на вул. Медицькій проживають у двомісних і тримісних кімнатах блочного типу • приблизно 50 місць призначено для проживання працівників університету • закордонні студенти проживають у гуртожитках на вул. Попрадській, 76 Студентські гуртожитки і їдальні

 • завдання центру полягає в реалізації цілей університету при забезпеченні різних форм безперервної • завдання центру полягає в реалізації цілей університету при забезпеченні різних форм безперервної освіти • розвиток міждисциплінарних навчальних програм на всіх рівнях освіти • інноваційні форми навчання • надання громадськості послуг у сфері освіти • надання комплексної підтримки у сфері проектної і господарської діяльності університету та його підрозділів Центр безперервної освіти і підтримки проектів

 • • Університетський консультаційний центр спеціалізований структурний підрозділ УПЙШ в • • Університетський консультаційний центр спеціалізований структурний підрозділ УПЙШ в Кошицях юридичні консультації психологічні консультації соціальні консультації IT консалтинг бібліотечні послуги та абонемент робота із студентами з особливими потребами, працівники UNIPOC надають абітурієнтам і студентам інформацію про факультет, навчання, про вступні іспити, семестрові іспити та інші освітні питання

Кількість студентів УПЙШ в Кошицях • Медичний факультет • ФакультетКількість студентів УПЙШ в Кошицях • Медичний факультет • Факультет природничих наук • Юридичний факультет • Факультет державного управління • Філософський факультет • Інститут фізичного виховання і спорту 2751 1126 981 769 1696 157 ______________________ Разом УПЙШ

УПЙШ в Кошицях бере участь у створенні дослідних установ і центрів розвитку • MEDIPARKУПЙШ в Кошицях бере участь у створенні дослідних установ і центрів розвитку • MEDIPARK – Медичний університетський науковий парк у Кошицях , провідний національний і міжнародний центр прикладних досліджень, розвитку і впровадження результатів у практику в галузі медицини • PROMATECH – Дослідний центр прогресивних матеріалів і технологій , створює реальну платформу для розвитку співпраці між науковими установами і промисловістю у сфері прикладного дослідження матеріалів • TECHNICOM – спільно з Технічним університетом в Кошицях , орієнтований на інформаційно — комунікаційні технології Університетські наукові парки і науково — дослідні центри

 • студенти можуть використовувати університетську wi-fi мережу. Суспільне життя • кав’ярня з • студенти можуть використовувати університетську wi-fi мережу. Суспільне життя • кав’ярня з літньою терасою на першому поверсі, що вміщає 60 осіб • більшу частину другого поверху займає цікава з архітектурного погляду багатофункціональна зала із сценою і частиною для глядачів, що розрахована на 50 осіб • зала підходить для літературних і музичних заходів, дискусій і виставок • тут можна організовувати різні семінари, майстер — класи та інші заходи студентського життя університету • репетиції у залі проводить університетський хор « Chorus Universitatis Šafarikianae»

 • « UNIVERSITAS Šafarikiana» – офіційний часопис університету, що видається з метою • « UNIVERSITAS Šafarikiana» – офіційний часопис університету, що видається з метою інформування про події академічного життя вишу • «ŠTUdentský Rozhlas Košice» ( Štu. RKo ) – студентське радіо при університеті • Uni. TV ( університетське телебачення ) – проект студентів мас — медійних студій на філософському факультеті УПЙШ в Кошицях • «Univerzál» – часопис студентів філософського факультету УПЙШ в Кошицях • «Prímes» – періодичне видання студентів ФПН УПЙШ в Кошицях. Університетські ЗМІ

рік заснування : 1959 кількість факультетів : 5 кількість акредитованих навчальних програм : 205рік заснування : 1959 кількість факультетів : 5 кількість акредитованих навчальних програм : 205 кількість студентів : 7 480 кількість випускників : 1 958 кількість працівників : 740 кількість проектів, фінансованих з внутрішніх грантових схем: 139 кількість проектів, фінансованих із закордонних грантових схем : 19 кількість проектів з Європейського фонду регіонального розвитку в Операційній програмі Дослідження і розвиток : 11 кількість проектів зі структурних фондів ЄС з Європейського соціального фонду в операційній програмі Освіта : 6 УПЙШ у фактах