Скачать презентацию UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR T POPA Скачать презентацию UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR T POPA

8e3a4bf76509f00b6ef02396a3b441ed.ppt

  • Количество слайдов: 20

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI, ROM NIA IAŞI - ROMANIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI, ROM NIA IAŞI - ROMANIA

IAŞI – ROM NIA Singura universitate de medicină din regiunea de nord-est a României, IAŞI – ROM NIA Singura universitate de medicină din regiunea de nord-est a României, U. M. F. se află în oraşul Iaşi, unul dintre cele mai mari oraşe din România şi centrul regiunii de nord-est a acesteia.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ FACULTATEA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ FACULTATEA DE FARMACIE FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ IAŞI - ROMANIA

IASI - ROMANIA SCURT ISTORIC UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI IASI - ROMANIA SCURT ISTORIC UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” IAŞI • Fondată ca Facultatea de Medicină – 1879 • Ulterior asociată cu Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină Dentară care completează aria pregătirii medicale – 1935 • I se conferă statutul de universitate primind numele celebrului reprezentant al Şcolii de Anatomie, GRIGORE T. POPA – 1991 • Ulterior este înfiinţată şi facultatea de Bioinginerie- 1994 • Înfiinţată odată cu Universitatea din Iaşi, activitatea Facultăţii de Medicină debutează la 1 decembrie 1879 , datorita prezenţei în Guvern a lui M. Kogalniceanu şi N. Kretzulescu, precum şi penuriei de cadre medicale după războiul de independenţă din 1877.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi Universitatea îşi asumă ca roluri UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi Universitatea îşi asumă ca roluri fundamentale: formarea şi perfecţionarea absolvenţilor şi specialiştilor în medicină, asistenţă medicală, medicină dentară, farmacie, bioinginerie şi recuperare medicală crearea, tezaurizarea şi difuzarea valorilor ştiinţelor bio - medicale şi afirmarea lor în circuitul european şi mondial ameliorarea continuă a activităţilor şi performanţelor sistemului naţional de sănătate publică, cultivarea tradiţiei gândirii libere şi a democraţiei academice, a deontologiei şi bioeticii, în spiritul recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale omului şi a principiului supremaţiei legii; Având studenţi din peste 70 de ţări, UMF demonstrează un înalt grad de încredere şi recunoaştere internaţională. Cu fiecare nouă promoţie, posibilitatea de a găsi un absolvent al UMF Iaşi în oricare dintre marile spitale lumii creşte exponenţial. Renumele internaţional este susţinut deopotrivă şi de către absolvenţii implicaţi în numeroase centre de cercetare din toată lumea. Diplomele obţinute sunt recunoscute în ţările europene, facilitând integrarea rapidă a absolvenţilor străini în reţele medicale.

EDUCAŢIE IASI - ROMANIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi 1. EDUCAŢIE IASI - ROMANIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi 1. Facultatea de Medicină – 6 ani, 360 credite în limbile româna, engleză şi franceză Asistenţă medicală generală – 4 ani, 240 credite, în limba română Nutriţie şi dietetică – 3 ani, 180 credite, în limba română 2. Facultatea de Medicină Dentară – 6 ani, 360 credite în limbile româna, engleză şi franceză Tehnică Dentară - 3 ani, 180 credite, în limba română 3. Facultatea de Farmacie – 5 ani, 300 credite în limbile româna şi engleză 4. Facultatea de Bioinginerie Medicală în limba română Bioinginerie: 4 ani, 240 credite Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: 3 ani, 180 credite

EDUCAŢIE IASI - ROMANIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi RESURSE EDUCAŢIE IASI - ROMANIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi RESURSE -AMFITEATRE -SĂLI DE LUCRĂRI PRACTICE -LABORATOARE INTERDISCIPLINARE ŞI DISCIPLINARE -CLINICI -CENTRUL DE DIALIZĂ -INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE -INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE -INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE

STUDENŢI: 9110 • români(6296) • străini(2814) MEDICI REZIDENŢI • 2206 DOCTORANZI • 309 MASTERANZI STUDENŢI: 9110 • români(6296) • străini(2814) MEDICI REZIDENŢI • 2206 DOCTORANZI • 309 MASTERANZI • 297 IASI - ROMANIA EDUCAŢIE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

BIBLIOTECA CENTRALĂ Biblioteca Centrală U. M. F. “Gr. T. Popa” Iași, oferă spre studiu, BIBLIOTECA CENTRALĂ Biblioteca Centrală U. M. F. “Gr. T. Popa” Iași, oferă spre studiu, tuturor categoriilor de cititori, o vastă colecție de publicații pe suport print, materiale audio-vizuale și baze de date cu acces on-line, din toate domeniile medicale clinice și preclinice, în limbile română, engleză și franceză. Bazele de date pot fi accesate permanent de la orice calculator din rețeaua academică, sau de acasă, prin logarea la platforma E-Learning a universității. Biblioteca dispune de 4 săli de lectură moderne dotate cu acces wireless la internet, două dintre sălile de lectură fiind deschise zilnic (inclusiv sâmbăta și duminica) între orele 8. 00 – 22. 00. CAMPUS UNIVERSITAR SALĂ DE SPORT CATEDRA DE LIMBI MODERNE IASI - ROMANIA FACILITĂŢI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

Concursul de admitere studii de licenţă Pentru Facultăţile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi Concursul de admitere studii de licenţă Pentru Facultăţile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi Specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare din cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală, concursul constă în susţinerea unei teze (test grilă) la Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia Omului) sau Chimie Organică. Calculul mediei de admitere se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri şi se calculează după următoarea formulă: -75% nota la testul grilă -25% media la bacalaureat. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală, departajarea se va face după: -Media la testul grilă; -Media de la bacalaureat. Media minimă de admitere este 5. 00 (cinci). Candidaţii, care au obţinut premiile I, II şi III la Olimpiadele Şcolare recunoscute de Ministerul Educatiei în cel puţin unul din ultimii 2 ani de şcolarizare, au dreptul să fie înmatriculaţi FĂRĂ ADMITERE, pe locurile finanţate de la bugetul de stat. La Specializarea Bioinginerie din cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală, admiterea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat, pe baza criteriilor: Media notelor de la examenul de bacalaureat; Bacalaureat interna ţional sau General Certificate of Education Notele la probele Biologie /Fizic ă/ Chimie/ Matematic examenul de bacalaureat; ă la Premii la olimpiade/concursuri şcolare; Activit ţi extracurriculare; ă Scrisori de recomandare IASI - ROMANIA ADMITEREA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

FONDATĂ ÎN 1879 Anual peste 500 de studenţi sunt înscrişi la cursurile Facultăţii de FONDATĂ ÎN 1879 Anual peste 500 de studenţi sunt înscrişi la cursurile Facultăţii de Medicină din Iaşi. De instrucţia acestora se ocupă cadre didactice din disciplinele fundamentale şi clinice, care asigură în condiţii optime o pregătire temeinică viitorilor medici; aceasta se prelungeşte şi după absolvirea studiilor medicale, prin numeroase forme de educaţie medicală continuă. Facultatea pregăteşte rezidenţi în toate specialităţile medicale, doctoranzi în 36 de specialităţi şi asigură îndrumarea metodologică şi actualizarea cunoştinţelor medicilor specialişti din toate judeţele Moldovei. Paralel cu activitatea educaţională, universitară şi postuniversitară, colectivele facultăţii sunt implicate în numeroase studii şi cercetări precum şi în asigurarea unui nivel superior al asistenţei medicale în peste zece spitale universitare. STUDENŢI 5363 (români– 3668; străini – 1695) IASI - ROMANIA FACULTATEA DE MEDICINĂ (1) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

DURATA STUDIILOR STUDII DE LICENŢĂ – 6 ANI Medicină – 6 ani, 360 credite DURATA STUDIILOR STUDII DE LICENŢĂ – 6 ANI Medicină – 6 ani, 360 credite în limbile româna, engleză şi franceză Asistenţă medicală generală – 4 ani, 240 credite Nutriţie şi dietetică – 3 ani, 180 credite STUDII POSTUNIVERSITARE • 3 - 6 ani –program de rezidenţiat în specialităţile Medicale ( 55 specialităţi clinice şi preclinice) • 3 ani – program de rezidenţiat în Medicină Dentară • 3 ani – program de rezidenţiat în Farmacie generală • 3 luni - 2 ani – programe de competenţă • 1 - 6 săptămâni – cursuri postuniversitare STUDII DOCTORALE • 4 ani din care 1 an Şcoala Doctorală IASI - ROMANIA FACULTATEA DE MEDICINĂ (2) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

FONDATĂ ÎN 1965 Argumentele cu care vă întâmpină Facultatea de Medicină Dentară sunt reprezentate FONDATĂ ÎN 1965 Argumentele cu care vă întâmpină Facultatea de Medicină Dentară sunt reprezentate de o curriculă modernă, restructurată conform celor mai exigente cerinţe europene, un corp de cadre didactice tinere şi entuziaste, cu o pregătire de excepţie – confirmată prin rezultatele lor ştiinţifice, şi o bază materială similară din multe puncte de vedere cu a celor mai prestigioase universităţi din lume. Oferta academică a acestei facultăţi este variată şi corespunde celor mai diverse cerinţe: pe lângă specializarea de învăţământ de lungă durată (6 ani), există şi două specializări de scurtă durată (3 ani) destinate pregătirii tehnicienilor şi asistentelor dentare, precum şi multiple forme de învăţământ post-universitar - constând în doctorate, masterate, cursuri post-universitare şi atestate care ancorează practicianul în cele mai noi cuceriri ale asistenţei medicale de prestigiu şi ale ultimelor cercetări în domeniu. STUDENŢI 2113 (români– 1198; străini – 915) IASI - ROMANIA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ (1) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

DURATA STUDIILOR STUDII DE LICENŢĂ – 6 ANI Medicină Dentară – 6 ani, 360 DURATA STUDIILOR STUDII DE LICENŢĂ – 6 ANI Medicină Dentară – 6 ani, 360 credite în limbile româna, engleză şi franceză Tehnică Dentară - 3 ani, 180 credite STUDII POSTUNIVERSITARE • 3 ani – program de rezidenţiat în Medicină Dentară • 3 luni - 2 ani – programe de competenţă • 1 - 6 săptămâni – cursuri postuniversitare STUDII DOCTORALE • 4 ani din care 1 an Şcoala Doctorală IASI - ROMANIA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ (2) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

FONDATĂ ÎN 1913 Facultateade Farmacie a parcurs un proces continuu de dezvoltare, devenind una FONDATĂ ÎN 1913 Facultateade Farmacie a parcurs un proces continuu de dezvoltare, devenind una dintre cele mai prestigioase facultăţi cu profil medical din ţară - la nivel regional, naţional si chiar internaţional. Istoricul său a fost influenţat de numeroase personalităţi din medicina românească, iar mulţi dintre absolvenţii săi reprezintă acum nume semnificative pentru farmacologia româneasca şi internaţională. Trecutul său onorabil şi prezentul dinamic şi modern constituie premizele pentru un viitor strălucit. STUDENŢI 1140 (români– 946; străini – 194) IASI - ROMANIA FACULTATEA DE FARMACIE (1) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

STUDII DE LICENŢĂ – 5 ANI Farmacie – 5 ani, 300 credite în limbile STUDII DE LICENŢĂ – 5 ANI Farmacie – 5 ani, 300 credite în limbile româna, şi engleză STUDII POSTUNIVERSITARE • 3 ani – program de rezidenţiat în Farmacie generală • 3 luni – 2 ani – programe de competenţă • 1 - 6 săptămâni – cursuri postuniversitare STUDII DOCTORALE • 4 ani din care 1 an Şcoala Doctorală IASI - ROMANIA FACULTATEA DE FARMACIE (2) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

DURATA STUDIILOR FONDATĂ ÎN 1994 Facultatea de Bioinginerie Medicală şi-a deschis oficial cursurile în DURATA STUDIILOR FONDATĂ ÎN 1994 Facultatea de Bioinginerie Medicală şi-a deschis oficial cursurile în anul 1994, evoluţia facultăţii stând sub semnul unui desăvârşit spirit academic, fapt care îi sporeşte constant atractivitatea în rândul studenţilor, popularitatea în sistemul de învăţământ şi prestigiul în ierarhia academică naţională şi internaţională. Instituţia are misiunea de a realiza un învăţământ şi o cercetare performantă în domeniul bioingineriei, a balneofiziokinetoterapiei şi în reabilitare medicală, prin programe educaţionale şi de cercetare concepute în concordanţă cu scopurile şi politica României, cu misiunea şi obiectivele Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, pentru asigurarea competitivităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării. STUDENŢI 494 (români– 484; străini – 10) IASI - ROMANIA FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ (1) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi

IASI - ROMANIA FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ (2) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. IASI - ROMANIA FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ (2) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi STUDII DE LICENŢĂ – 4 ANI Facultatea de Bioinginerie Medicală în limba română Bioinginerie: 4 ani, 240 credite Balneofiziokinetoterapie şi recuperare: 3 ani, 180 credite

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi COLABORĂRI INTERNAŢIONALE Misiunea Departamentului de UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi COLABORĂRI INTERNAŢIONALE Misiunea Departamentului de Relaţii Internaţionale este aceea de a susţine politica de internaţionalizare a Universităţii, de a promova imaginea acesteia ca forum de educaţie, ştiinţă şi cultură în România şi în lume. În cadrul Programului Erasmus, între 1999 -2015, peste 380 studenti au avut posibilitatea de a studia în centre universitare de renume din: Belgia (Antwerp), Franta (Lyon, Nancy, Amiens, Brest, Dijon, Grenoble, Paris), Spania (Salamanca, Valladolid), Italia (Roma, Napoli, Torino), Germania (Freiburg, Frankfurt, Rostock, Lubeck), Polonia (Gdansk, Torun, Wroclaw), Marea Britanie (Portsmouth, Londra). 50 de acorduri valabile până în 2014 cu universităţi din: Cehia, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Spania, Turcia.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi BINE AŢI VENIT! UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „Gr. T. Popa” Iaşi BINE AŢI VENIT!