Скачать презентацию UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Скачать презентацию UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI

8146bd7924f9701b27eadd9705c487d3.ppt

  • Количество слайдов: 17

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” PREVENIRE CORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE PRIN INFORMARE, FORMARE ȘI RESPONSABILIZARE Proiect cofinanțat prin Fondul Social European Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” PARTENERI: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS; Asociația pentru Implementarea Democrației - AID; Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti – UTM

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Prevenirea corupției în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare COD SMIS 30342 AXA PRIORITARA 1 : Îmbunătăţire de structură şi proces a managementului ciclului de politici publice DOMENIUL DE INTERVENŢIE - 1. 3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale OPERAŢIUNEA: Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea, implementarea de instrumente moderne, stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Prevenirea corupției în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare COD SMIS 30342 CONTEXTUL PROBLEMATICII PROIECTULUI: Raportul național asupra corupției din România 2009 menționează principalele deficiențe ale sistemului: - slab mecanism de selecție, evaluare și promovare a personalului; - ineficiența în cooperarea intre structurile locale și naționale; - lipsa de transparență în luarea deciziilor; - lipsa unor proceduri obiective și transparente pentru evaluarea activității cadrelor didactice, elevilor și studenților.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Prevenirea corupției în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare Opțiunile identificate pentru rezolvarea problemei corupției în educație sunt: - Realizarea unei analize de diagnoză instituțională în urma căreia să poată fi alcătuită o bază de date la nivel regional cu cazuri in care se regăsesc funcțiile din administrația locală și structurile subordonate MECTS care au responsabilități în administrarea unităţilor şcolare și care sunt susceptibile a fi implicate în activități ce pot genera fapte de corupție; - Operaționalizarea unei noi structuri administrative interne a ministerului pentru elaborarea unei strategii anticorupție în educație;

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Prevenirea corupției în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare Opțiunile identificate pentru rezolvarea problemei corupției în educație sunt: - Elaborarea unei strategii anticorupție în educație, urmată de promovarea ei durabilă în dezbateri publice conform legii și implementarea ei ; - Informarea actorilor interesați în legătură cu vulnerabilitatea sistemului de educație și necesitatea identificării urgente a unor instrumente de monitorizare, prevenire și/sau soluționare a cazurilor de corupție ; - Formarea personalului de la diverse niveluri de responsabilitate din învățământul preuniversitar în programe de instruire specializată cu privire la prevenirea corupției în educație.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Prevenirea corupției în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare SCOPUL PROIECTULUI Dezvoltarea unui management eficient al resurselor umane din Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și structuri aflate în subordinea sa și din administrația publica cu roluri și atribuții în domeniul educației, prin consolidarea și dezvoltarea unui sistem de cunoștințe și practici de specialitate la nivelul funcțiilor de conducere și execuție în vederea implementării strategiei naționale anticorupție în educație.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Prevenirea corupției în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare OBIECTIVUL GENERAL Îmbunătățirea capacității operaționale a ministerului prin dezvoltarea si optimizarea unei structuri administrative interne pentru elaborarea, adoptarea și aplicarea strategiei naționale anticorupție în educație, cu sprijinul celor 1400 de persoane informate, formate si responsabilizate in domeniul anticorupției în educație.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI SI ACTIVITATI CORELATE CU ACESTEA: OS 1 - Diagnoza instituționala centrala si regională a fenomenului corupției în educație in cadrul structurilor subordonate Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului si in administrația locală cu atribuții în educație OS 2 - Dezvoltarea unei strategii naționale anticorupție implementabile în sistemul educațional prin optimizarea unei structuri interne - Comisia națională de prevenire a actelor de corupție în educație, la nivelul beneficiarului OS 3 - Informarea si formarea personalului din instituțiile vizate în vederea redactării, dezbaterii și implementării strategiei naționale anticorupție în educației OS 4 - Creșterea vizibilității publice a strategiei naționale anticorupție în educație.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Activitate: Diagnoza fenomenului de risc care favorizeaza proliferarea vulnerabilitatii la fapte de coruptie, existente la nivelul Invatamantului Preuniversitar - Corelarea cu OS 1, Diagnoza institutionala regionala a fenomenului coruptiei in educatie; - Organizarea a 4 Focus-Grupuri cu participanti reprezentand grupul tinta pentru proiect. Dimensiunea grupului participant : 56 de persoane. Reprezentativitate: • 44 funcționari publici și contractuali 11 / FG • 8 reprezentanți ISJ 2 / FG • 4 funcționari publici MECTS 1 / FG - Livrabil: Raport referitor la zonele din invatamantul preuniversitar vulnerabile la coruptie.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Activitate: Formarea unei resurse umane selectate din MECTS, inspectorate şcolare şi administraţia publică locală cu roluri în domeniul educaţiei, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei prin programe de instruire pe module - Corelarea cu OS. 3, Informarea si formarea pentru responsabilizarea personalului în vederea implementării strategiei anticorupție în domeniul educației; - Desfasurare: 56 x 25 participanti : 1400 persoane formate; Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov ; Cate 7 grupuri; 7 zile; Certificate de Formare. - Participanti: functionari publici si contractuali; reprezentanti ISJ ; functionari publici MECTS.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Activitate: Formarea unei resurse umane selectate din MECTS, inspectorate şcolare şi administraţia publică locală, cu roluri în domeniul educaţiei, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei prin programe de instruire pe module Continutul programului de formare: Modul 1 - Legislație Responsabilitate sociala si raspundere juridica Răspunderea juridic-civila Raspunderea administrativa Raspunderea in dreptul muncii Raspunderea penala

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Activitate: Formarea unei resurse umane selectate din mects, inspectorate şcolare şi administraţia publică locală, cu roluri în domeniul educaţiei, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei prin programe de instruire pe module Continutul programului de formare: Modul 2 - Managementul activității unitatii de invatamant Managementul activității didactice si administrării unitatii de invatamant Managementul calitatii in invatamant Managementul documentelor in sistem TIC Managementul financiar al instituțiilor publice Managementul achizitiilor publice Managementul performantei in instituțiile publice de invatamant

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Activitate: Formarea unei resurse umane selectate din mects, inspectorate şcolare şi administraţia publică locală, cu roluri în domeniul educaţiei, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei prin programe de instruire pe module Continutul programului de formare: Modul 3 - Comunicare si conduita inter si intra instituționala Comunicare și cooperare inter-instituțională în domeniul anticorupție Comunicare cu societatea civilă – ONG-uri, mass-media, cetățeni – în domeniul anticorupție (inclusiv studii de caz și bune practici) Comunicare, educație și instruire în securitatea informațională Standarde de integritate in sistemul educațional preuniversitar Comunicare si evaluare intra-institutionala

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Activitate: Organizarea de dezbateri regionale pentru dezbaterea proiectului strategiei anticorupție cu actorii relevanți, la nivel local și regional -Se vor organiza 2 evenimente regionale pentru dezbaterea proiectului strategiei anticorupție și a planului aferent cu actorii relevanți, de la nivel local și regional; -Oportunități de prezentare publică transparentă a proiectului strategiei anticorupție, cu invitarea mass mediei și transmiterea de comunicate de presă.

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” Activitate: Realizarea de ghiduri în domeniul anticorupţiei în educaţie -Ghid privind mijloacele legale de prevenire și combatere a faptelor de corupţie în sectorul educație; -Ghid privind standardele de integritate aplicabile în sectorul educație ; -Ghidul deontologic al funcționarilor și personalului contractual membri în consiliile de administrație a unităților de învățământ și din cadrul inspectoratelor școlare destinat privind relaționarea cu actorii relevanți: cadrele didactice, partenerii sociali, beneficiarii actului educațional – părinți/copii, autoritățile locale și centrale relevante; Fiecare din cele 3 ghiduri va fi distribuit către 1. 370 beneficiari! Fiecare din cele 3 ghiduri va fi distribuit către 1. 370 beneficiari

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROM NIEI Ministerul Administrației și Internelor Inovație în administrație Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” NOUTĂȚI Guvernul a adoptat Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015 Ministerul Educaţiei a deschis Linia Verde 0800. 801. 100 pentru sesizarea cazurilor de corupţie din sistemul de învăţământ Existenta proiectului a fost menționată ca un lucru pozitiv în Raportul interimar al Comisiei Europene publicat în data de 8 februarie 2012 : „Since the summer, financing has also been obtained from EU funds for a number of anti-corruption projects, including in the Ministries of Education, Health and Administration and Interior. Implementation has started and results are now awaited. ”