Скачать презентацию UNIT 3 PEOPLE PLACES İnsanlar Yerler Скачать презентацию UNIT 3 PEOPLE PLACES İnsanlar Yerler

7e508252e88a75ec324b90ccf9fe82ed.ppt

  • Количество слайдов: 17

UNIT 3 PEOPLE & PLACES İnsanlar & Yerler GRAMMAR “Gramer – dil bilgisi” UNIT 3 PEOPLE & PLACES İnsanlar & Yerler GRAMMAR “Gramer – dil bilgisi”

 • Possessive: aitlik, bir eşyanın kimin olduğunu gösteren ek isimlere ’S “nın” takısı • Possessive: aitlik, bir eşyanın kimin olduğunu gösteren ek isimlere ’S “nın” takısı eklenerek elde edilir. • ’S = ‘nin, ‘nın, ‘in, ‘ün • • Ali’s car “Ali’nin arabası” Mehmet’s father “Mehmet’in babası” This is Ali’s car. “Bu Ali’nin arabasıdır. ” Mehmet’s father is tall. “Mehmet’in basası uzun boyludur. ”

 • Eğer isim –S harfi ile bitiyorsa sadece (’) kesme işareti konur. • • Eğer isim –S harfi ile bitiyorsa sadece (’) kesme işareti konur. • James, Jhones gibi isimlere sadece (’) işareti konur. • • James’ friends Jhones’ house “James’in arkadaşları” “Jhones’un evi”

 • -S harfi ile biten çoğul isimlere de (‘) kesme işareti konur. • • -S harfi ile biten çoğul isimlere de (‘) kesme işareti konur. • The students, teachers • • The students’ books “öğrencilerin kitapları” Teachers’ room “öğretmenlerin odası” “Öğrenciler, öğretmenler”

 • Düzensiz çoğullara ’S eklenir. • Children, people “çocuklar, insanlar” • • Children’s • Düzensiz çoğullara ’S eklenir. • Children, people “çocuklar, insanlar” • • Children’s toys People’s life styles “çocukların oyuncakları” “insanların yaşam tarzları”

WH- Q U E S T I O N S “WH’li sorular, WH- harfleri WH- Q U E S T I O N S “WH’li sorular, WH- harfleri ile başlayan sorular” What Where Who When What time Whose “Ne” “Nerede” “Kim” “Ne zaman” “Saat kaçta” “Kimin”

 • WHO “Kim” soru kelimesini insanlar hakkında sorular sormak için kullanırız. • Who • WHO “Kim” soru kelimesini insanlar hakkında sorular sormak için kullanırız. • Who is Beytullah? • Who is tall? He is my friend. Ali is tall.

 • WHAT “Ne” soru kelimesini eşyalar, hayvanlar ve eylemler hakkında soru sormak için • WHAT “Ne” soru kelimesini eşyalar, hayvanlar ve eylemler hakkında soru sormak için kullanırız. • What is your favourite colour? It is pink. • What is this? It is a pen. • What have you got? I have got a cat.

 • WHERE “Nerede” soru kelimesini yer hakkında sorular sorarken kullanırız. • Where are • WHERE “Nerede” soru kelimesini yer hakkında sorular sorarken kullanırız. • Where are you from? I am from Rize. • Where is she now? She is in Kastamonu.

 • WHAT TIME “Saat kaçta” soru kelimesini saati sormak için kullanırız. • What • WHAT TIME “Saat kaçta” soru kelimesini saati sormak için kullanırız. • What time is it? • What time is the lesson? It is one o’clock. It is AT half past one.

 • WHEN “Ne zaman” soru kelimesini bir zaman dilimi hakkında sorular sormak için • WHEN “Ne zaman” soru kelimesini bir zaman dilimi hakkında sorular sormak için kullanırız. • When is your birthday? • When is the meeting? It is on Saturday. It is in May.

 • WHOSE “Kimin” soru kelimesini AİTLİK – bir şeyin kime ait olduğu – • WHOSE “Kimin” soru kelimesini AİTLİK – bir şeyin kime ait olduğu – hakkında sorular sormak için kullanırız. • Whose is this pen? • Whose car is that? It is Ali’s pen. It is my father’s car.

PREPOSITIONS of PLACE and TIME “Yer ve zaman gösteren edatlar” “Yerin ve zamanın edatları” PREPOSITIONS of PLACE and TIME “Yer ve zaman gösteren edatlar” “Yerin ve zamanın edatları”

 • “Prepositions of place” Yer(in) edatları bize kişilerin ve hayvanların NEREDE olduğunu söyler. • “Prepositions of place” Yer(in) edatları bize kişilerin ve hayvanların NEREDE olduğunu söyler. • • • In the garden At the door Under the chair On the table Near the window “bahçede” “kapıda” “sandalyenin altında” “masanın üstünde” “pencerenin yanında”

 • “Prepositions of time” Zaman(nın) edatları bize olayın zamanı hakkında bilgi verir. • • “Prepositions of time” Zaman(nın) edatları bize olayın zamanı hakkında bilgi verir. • IN Aylarda, mevsimlerde, yıllarda, günün bölümlerinde kullanılır. • • • In May In Summer in 1992 in the morning in the afternoon “Mayıs ayında” “yazın” “ 1992 yılında” “sabahleyin” “öğleden sonra”

 • ON edatını günlerde ve tarihlerde kullanırız. • ON Sunday • ON 17 • ON edatını günlerde ve tarihlerde kullanırız. • ON Sunday • ON 17 th April “Pazar gününde”, “Nisanın 17 sinde”

 • AT edatını saatlerde, yemek saatlerinde; kahvaltıda, akşam yemeğinde, ve ayrıca “gece, hafta • AT edatını saatlerde, yemek saatlerinde; kahvaltıda, akşam yemeğinde, ve ayrıca “gece, hafta sonu, yılbaşı, öğlen, paskalya, gün ortası kelimeleriyle birlikte kullanırız. At 10: 00 am At dinner At breakfast At night At weekend At Christmas At noon At Easter At midday “sabah 10 da” “akşam yemeğinde” “kahvaltıda” “geceleyin” “hafta sonunda” “yıl başında” “öğlenleyin” “paskalyada” “gün ortasında”