Скачать презентацию Ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp www changemaker no Скачать презентацию Ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp www changemaker no

7a73e904d8f22a8e2933b511a91dcca0.ppt

  • Количество слайдов: 14

Ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp www. changemaker. no Ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp www. changemaker. no

Våpenindustrien • Verdens største industri? • Ca 1 trillion (tusen milliarder) USD årlig på Våpenindustrien • Verdens største industri? • Ca 1 trillion (tusen milliarder) USD årlig på våpen og militærutgifter • Ca 50 % av verdens militære budsjett brukes til kjøp av krigsmateriell • Våpenindustrien utgjør dermed totalt omtrent 500 milliarder dollar og er en fullstendig legal business. • Til sammenligning: FN regner med at å sikre universell grunnskoleutdanning til alle vil koste 10 milliardar kroner

Norsk våpeneksport - Håndvåpen på avveie - Øker faren for vold, kriminalitet og skaper Norsk våpeneksport - Håndvåpen på avveie - Øker faren for vold, kriminalitet og skaper utrygghet, og bidrar til en forverring og forlenging av konflikter, samtidig som det øker dødeligheten av konflikter og voldshandlinger - 1000 -2000 døde hver dag pga håndvåpenbruk - Håndvåpen - det største utviklingsproblemet. “Alle våpen som kan bæres og avfyres av én eller to person. Eks. rifle, revolver, maskingevær og granatkaster” - Over 600 millioner håndvåpen er spredd I verden - ett for hvert tiende menneske. - Mange lever med handvåpenproblematikken daglig, og spesielt er det illegale markedet for handvåpen utbredt i mange utviklingsland. - Ukontrollert spredning av håndvåpen hindrer utvikling

Ammunisjon • Håndvåpen er lette å vedlikeholde og kan være fullt funksjonelle i opptil Ammunisjon • Håndvåpen er lette å vedlikeholde og kan være fullt funksjonelle i opptil hundre år. Ammunisjon, derimot, kan bare brukes én gang. • Den farligste delen av et håndvåpen: uten ammunisjon kan en ikke avfyre et håndvåpen. • Oftest produsert i nord og brukt i sør. • Gjennom å regulere våpeneksporten fra nord kan vi derfor bidra effektivt til at konflikter i sør tar færre menneskeliv. • Manglende tilgang kan

Norge som eksportør av våpen og ammunisjon • 6. /8. /11. /15. ? En Norge som eksportør av våpen og ammunisjon • 6. /8. /11. /15. ? En av verdens absolutt største, og tørst ifht innbyggertall • NAMMO, - en av verdens største ammunisjons produsenter. Norge eier 50%. • Produksjon i mange land, følger landets regler – ikke norske regler. • Sluttbrukererklæring kreves av alle andre land enn NATO • NATO = største kunde, handel bygd på tillitt. • Norge – Tjekkia – Sri Lanka • Norge – USA – Israel (Srl Lanka) • Norge - Tyskland – Kongo • Fredsnasjon?

Norsk eksportregelverk • Ikke tillatt å selge norskprodusert våpen til land eller områder i Norsk eksportregelverk • Ikke tillatt å selge norskprodusert våpen til land eller områder i krig, der krig truer, eller det er borgerkrig. • Norge skal heller ikke selge våpen til udemokratiske regimer eller til land der grove brudd på menneskerettighetene finner sted • Sluttbrukererklæring • Unntaket: NATO-land og norden • 1/3 av norske våpen og ammunisjon produsert utenfor Norge og mangel op merking og sporing gjør at Norge ikke har kontroll på hvor norske våpen og ammunisjon havner

En internasjonalt bindende våpenhandelavtale Ukontrollert spredning = et globalt problem og kompliserte • handelsnettverk En internasjonalt bindende våpenhandelavtale Ukontrollert spredning = et globalt problem og kompliserte • handelsnettverk • 95% av Afrikas mest brukte våpen i konflikter kommer fra utenfra Afrika, i Latin-Amerika er 70% av våpnene ulovlig registrert, men lovlig produsert • Viktigheten av en (sterk) Arms Trade Treaty. Bør inneholde at man ikke skal få selge våpen til land der – 1) det blir begått alvorlige brudd på MR eller IHL – 2) det vil ha en påvirkning som klart vil undergrave bærekraftig utvikling og bidra til korrupt praksis – 3) det er regimer som går til krig eller væpnet konflikt som bryter med FN-pakten – 4) det bidrar til eksisterende mønstre av voldelig konflikt – 5) de risiskerer å komme på avveie, slik at det kan bidra til noe av det som er nevnt ovenfor eller til terrorisme • «Case by case» • Merking og sporing, rapportering, dokumentasjon og kontroll

 • • • Norsk våpeneksport: Hva har Changemaker gjort tidligere? Merking/sporing: Håndvåpen ammunisjon • • • Norsk våpeneksport: Hva har Changemaker gjort tidligere? Merking/sporing: Håndvåpen ammunisjon må merkes slik at vi kan finne ut hvem som har laget den og hvem som har kjøpt den. Sporingsmekanismer må innføres. Eierskap: Salg av ammunisjon må foregå etter norske regler uansett hvilket land NAMMO fabrikken ligger. Økt åpenhet om produksjon og eksport Sluttbrukererklæring må

Fasteaksjonen 2006: Ungdom ut av krig og krise Politisk kampanje: Who takes the bullet Fasteaksjonen 2006: Ungdom ut av krig og krise Politisk kampanje: Who takes the bullet Kravene som ble sendt til utenriksminister Jonas Gahr Støre var: 1. Norge må kreve sluttbrukererklæring ved all våpeneksport og innføre et system for å kontrollere dette. 2. Norske våpen og ammunisjon må kunne spores tilbake til kjøper. 3. Større åpenhet om norsk våpeneksport .

Who takes the bullet • Under en stormøtedebatt mellom UD, Nammo Raufoss, Amnesty og Who takes the bullet • Under en stormøtedebatt mellom UD, Nammo Raufoss, Amnesty og Kirkens Nødhjelp kom det fram at Regjeringen vil se nærmere på hvordan Norge og NATO-landene kontrollerer sin våpeneksport. Dagen før fasteaksjonsdagen 4. april gikk alle biskopene sammen om en felles oppfordring til å støtte fasteaksjonen. Kampanjen Who takes the bullet? I want to know samlet 400 t-skjorter med 15. 500 underskrifter i tillegg ble det samlet inn postkort og eposter som tilsammen utgjorde 20. 000 underskrifter. T-skjortene og underskriftene ble overlevert utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Fasteaksjonen 2008: Fra drøm til virkelighet Politisk kampanje: Ingen norske kuler på avveie. Norske Fasteaksjonen 2008: Fra drøm til virkelighet Politisk kampanje: Ingen norske kuler på avveie. Norske kuler må merkes! Mer ditt med kula k rykk! t

Typisk norsk å tjene penger på krig • Hovedtemakampanje 2009 -2010 • Hvordan: mobilisere, Typisk norsk å tjene penger på krig • Hovedtemakampanje 2009 -2010 • Hvordan: mobilisere, provosere, opplyse, presse politikere, X 3 MAV • KRAV: • 1) Norge må kreve sluttbrukererklæring av alle land vi selger våpen og ammunisjon til • 2) Norge må innføre et system for tilstrekkelig merking og sporing av ammunisjon • 3) Norge må ta en aktiv rolle i arbeidet med en internasjonal bindende våpenhandelavtale i FN