Скачать презентацию Unclassified Commercially Restricted איך עוברים מהדרכה בשיטה Скачать презентацию Unclassified Commercially Restricted איך עוברים מהדרכה בשיטה

bfc3ffd3b98b194a102ae3db046f294e.ppt

  • Количество слайдов: 31

Unclassified – Commercially Restricted איך עוברים מהדרכה בשיטה מסורתית לניהול תהליך למידה עם תועלת Unclassified – Commercially Restricted איך עוברים מהדרכה בשיטה מסורתית לניהול תהליך למידה עם תועלת ? ארגונית מוכחת 2012 יוני Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 1

Unclassified – Commercially Restricted קצת על עצמי . . כבר היו לי תמונות טובות Unclassified – Commercially Restricted קצת על עצמי . . כבר היו לי תמונות טובות יותר . . . ובכל זאת Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 2

Unclassified – Commercially Restricted . . . אזהרת טרנדים קלה Y דור ה Copyright Unclassified – Commercially Restricted . . . אזהרת טרנדים קלה Y דור ה Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 3

Unclassified – Commercially Restricted . . . אזהרה שנייה Copyright © SCD 2012 All Unclassified – Commercially Restricted . . . אזהרה שנייה Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 4

 Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של ניהול תהליכי למידה שלבי עבודה 2 דוגמאות שלנו עבודה על דוגמאות שלכם עשה ואל תעשה 5 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

Unclassified – Commercially Restricted ? למה לשנות שיטה Copyright © SCD 2012 All rights Unclassified – Commercially Restricted ? למה לשנות שיטה Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 6

Unclassified – Commercially Restricted ? למה לשנות שיטה Copyright © SCD 2012 All rights Unclassified – Commercially Restricted ? למה לשנות שיטה Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 7

Unclassified – Commercially Restricted ? למה לשנות שיטה 2009 - 2007 *פתרונות הדרכה / Unclassified – Commercially Restricted ? למה לשנות שיטה 2009 - 2007 *פתרונות הדרכה / למידה בתוכנית שנתית Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 8

Unclassified – Commercially Restricted Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך Unclassified – Commercially Restricted Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 9

 Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של ניהול תהליכי למידה שלבי עבודה 2 דוגמאות שלנו עבודה על דוגמאות שלכם עשה ואל תעשה 01 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted מציאות הצורך ידע 11 סביבה מנהל מציאות הפתרון מיומנות Unclassified – Commercially Restricted מציאות הצורך ידע 11 סביבה מנהל מציאות הפתרון מיומנות נסיבות העקרונות המנחים תפקיד ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted מה ההבדל? ניהול הדרכה ניהול ת Unclassified – Commercially Restricted מה ההבדל? ניהול הדרכה ניהול ת"ל התפקיד שלנו מארגנים של פעילות יוזמים ומאפשרים תהליך תפקיד המנהל מעודכן, מאשר Owner ניהול תוכנית שנתית כמותי – מענה על מקסימום צרכים במסגרת התקציב 21 ערך איתן שושן SCD Proprietary איכותי – ביצוע של מקסימום תהליכים נכונים, less is more Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted מה ההבדל? ניהול הדרכה איתור צרכים ניהול ת Unclassified – Commercially Restricted מה ההבדל? ניהול הדרכה איתור צרכים ניהול ת"ל מנהלית – מתי? , מי? , כמה? תהליכית – למה? , מה התמונה המלאה? פתרונות האם הדרכה היא הפתרון? מגוון פתרון אחד לצורך מספר פתרונות לצורך גישה 31 יותר ממה שהיא צריכה להיות איפה שהיא צריכה להיות הדרכה היא התהליך הדרכה היא חלק מהתהליך ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של ניהול תהליכי למידה שלבי עבודה 2 דוגמאות שלנו עבודה על דוגמאות שלכם עשה ואל תעשה 41 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted שלבי עבודה תהליך הבנת הצורך הדרכה פרונטאלית, משוב מדגמי Unclassified – Commercially Restricted שלבי עבודה תהליך הבנת הצורך הדרכה פרונטאלית, משוב מדגמי ניהול תהליך למידה קבוצת פתרונות מקושרים לצורך קיים פתרון מנהל שטח שיתוף המנהלים והמשתתפים בתהליך היום שאחרי תיקוף מדידת יישום ותועלות בפתרון אחד לפחות הטמעה ויישום מדידה 51 ערך איתן שושן SCD Proprietary תועלות Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של ניהול תהליכי למידה שלבי עבודה 2 דוגמאות שלנו עבודה על דוגמאות שלכם עשה ואל תעשה 61 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

Unclassified – Commercially Restricted דוגמאות שלנו : תהליכים רצים Copyright © SCD 2012 All Unclassified – Commercially Restricted דוגמאות שלנו : תהליכים רצים Copyright © SCD 2012 All rights reserved SCD Proprietary ערך איתן שושן 17

 Unclassified – Commercially Restricted תהליך הבנת הצורך דוגמא : OSU 1. 2. 81 Unclassified – Commercially Restricted תהליך הבנת הצורך דוגמא : OSU 1. 2. 81 משתמשים חדשים צריכים למידה אישית בכיתה עם תשומת לב ותרגול. משתמשים וותיקים שואלים את ההוא / היא שיודעים בקצה במסדרון. ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted קבוצת פתרונות מקושרים לצורך קיים שלב א': 1. הקמת Unclassified – Commercially Restricted קבוצת פתרונות מקושרים לצורך קיים שלב א': 1. הקמת קבוצת תמיכה פנימית 2. הכשרת הקבוצה 3. פרסום הקבוצה בארגון 4. בניית מאגר פתרונות שלב ב': 1. הכשרות העשרה לקבוצה 2. הדרכות In House למשתמשים חדשים שלב ג': 1. 2. 91 ערך איתן שושן הדרכות In House למתקדמים ו- SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted שיתוף המנהלים והמשתתפים בתהליך הכנת חברי הקבוצה ושיתוף המנהלים Unclassified – Commercially Restricted שיתוף המנהלים והמשתתפים בתהליך הכנת חברי הקבוצה ושיתוף המנהלים הישירים בתהליך. פרסום Office Tip בארגון. הפצת כל בעיה לכל הקבוצה והפצת הפתרון. קריאת סמנכ"ל = רצים עכשיו, פותרים וחושפים. 02 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted יישום ותועלות קורס Office רגיל Office Super Users עלות Unclassified – Commercially Restricted יישום ותועלות קורס Office רגיל Office Super Users עלות שעות השתתפות $36491 $29112 עלות ספק $0682 $0053 תועלות ידע פרטני, ידע ארגוני, תשתית תמיכה ארגונית, הדרכות Office פנימיות. חסכנו בקורסים נוספים, קורס פנימי רץ יותר מפעם בשנה, כ 002 קריאות קבלו מענה, 01 ~$K חסכון בשעות עבודה 12 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted 3 דוגמאות שלנו פיתוח מנהלים תפקיד ראשון: 1. 2. Unclassified – Commercially Restricted 3 דוגמאות שלנו פיתוח מנהלים תפקיד ראשון: 1. 2. אין תשתית קבועה ועקבית להכשרה. 3. 62 מנהלים חדשים עושים טעויות ניהול. אין מתודולוגיה ארגונית. ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted קבוצת פתרונות מקושרים לצורך קיים יום סדנא 3 יום Unclassified – Commercially Restricted קבוצת פתרונות מקושרים לצורך קיים יום סדנא 3 יום סדנא 6 72 יום סדנא 5 יום סדנא 4 ליווי פרויקט מעשי סגירה חגיגית ערך איתן שושן יום סדנא 2 יום סדנא 1 ראיון אבחון ליווי פרויקט מעשי SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted שיתוף המנהלים והמשתתפים בתהליך ראיונות אבחון מקדימים. שיחות עם Unclassified – Commercially Restricted שיתוף המנהלים והמשתתפים בתהליך ראיונות אבחון מקדימים. שיחות עם מנהלים שולחים על המשתתפים. שיתוף המשתתפים בתכנים ושינוי תו"כ תהליך. עדכון מנהלים ישירים תו"כ תהליך. שיתוף המנהלים בפרויקטים איפה שהצלחנו. 82 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted יישום ניהול משימה ניהול אנשים עם עצמי 3 מול Unclassified – Commercially Restricted יישום ניהול משימה ניהול אנשים עם עצמי 3 מול עובד 1 6 מול הצוות 8, )? ( 1, )? ( מול המנהל 1 מול ממשק 1 41 משתתפים - 12 פרויקטים קיימים + 4 בתהליך ~ %871 - %051 92 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted תועלות לדוגמא: 1. 2. ייעול ושיפור ישיבות צוות. 3. Unclassified – Commercially Restricted תועלות לדוגמא: 1. 2. ייעול ושיפור ישיבות צוות. 3. שימור עובדים. 4. שימור מנהלים. 5. פיתוח צוות. 6. פיתוח עובדים וגזירת AI למימוש במחלקה. 7. 03 כניסת ניהול משימות ממוחשב. בניית תוכנית עבודה ל 3 – 5 שנים קדימה. ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של ניהול תהליכי למידה שלבי עבודה 2 דוגמאות שלנו עבודה על דוגמאות שלכם עשה ואל תעשה 13 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted שלבי עבודה תהליך הבנת הצורך הדרכה פרונטאלית, משוב מדגמי Unclassified – Commercially Restricted שלבי עבודה תהליך הבנת הצורך הדרכה פרונטאלית, משוב מדגמי ניהול תהליך למידה קבוצת פתרונות מקושרים לצורך קיים פתרון מנהל שטח שיתוף המנהלים והמשתתפים בתהליך היום שאחרי תיקוף מדידת יישום ותועלות בפתרון אחד לפחות הטמעה ויישום מדידה 23 ערך איתן שושן SCD Proprietary תועלות Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של Unclassified – Commercially Restricted על מה נדבר? למה לשנות שיטה? העקרונות המנחים של ניהול תהליכי למידה שלבי עבודה 2 דוגמאות שלנו עבודה על דוגמאות שלכם עשה ואל תעשה 33 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted עשה ואל תעשה גיוס מנהלים: 1. 2. לא במסדרון Unclassified – Commercially Restricted עשה ואל תעשה גיוס מנהלים: 1. 2. לא במסדרון – בפגישה )נותן לי זמן להתכונן( 3. מה היית הכי רוצה שיקרה בסוף? 4. הסבר הקונספט וחשיבותו 5. דוגמאות מהשטח 6. אני שואל אותך כי. . 7. אני לא מבין. . . 8. תן לי לחשוב על זה קצת. . . 9. 43 זיהוי שחקנים פוטנציאליים ואת "ההורים" שלהם כדי לקבל את ___ כדאי לעשות את _____ ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved

 Unclassified – Commercially Restricted עשה ואל תעשה ג'רי מגוויר – הנחיצות קיימת רק Unclassified – Commercially Restricted עשה ואל תעשה ג'רי מגוויר – הנחיצות קיימת רק אצלנו Baby Steps מנהל / תהליך שהוא מנוף להצלחה ראשונה פגישות שוטף ניהול פרויקט תיוג השיטה החדשה שינוי ניהול תוכנית עבודה שנתית הסברה ארגונית מתמשכת – עם הרבה סבלנות להגיד לא לעבוד לבד – ליצור שותפות 53 ערך איתן שושן SCD Proprietary Copyright © SCD 2012 All rights reserved