Скачать презентацию Un exemplu de urmat Aletheia 28 nov 2010 Скачать презентацию Un exemplu de urmat Aletheia 28 nov 2010

133845f2a7c341dae268120ade4544cf.ppt

  • Количество слайдов: 19

Un exemplu de urmat Aletheia, 28 nov 2010 Un exemplu de urmat Aletheia, 28 nov 2010

Curaj sau nebunie? Curaj sau nebunie?

Aceste lucruri li s-au întîmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost Aceste lucruri li s-au întîmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura noastră. 1 Cor 10: 11 a

Iosua 1: 1 -9 După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua 1: 1 -9 După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: , , Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ţinutul vostru se va întinde dela pustie şi Liban pînă la rîul cel mare, rîul Eufrat, toată ţara Hetiţilor, şi pînă la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cît vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.

Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpînire poporului acestuia ţara pe care Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpînire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor că le-o voi da. Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimînta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.

Trecutul (din perspectiva oamenilor) „Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii Trecutul (din perspectiva oamenilor) „Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, cari se trag din neamul uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste” Numeri 13: 33

Trecutul (din perspectiva lui Dumnezeu) , , Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, Trecutul (din perspectiva lui Dumnezeu) , , Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel. v. 1, 3, 5, 7: Moise. . .

Prezentul Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am Prezentul Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. - v 3

clar și precis Ţinutul vostru se va întinde dela pustie şi Liban pînă la clar și precis Ţinutul vostru se va întinde dela pustie şi Liban pînă la rîul cel mare, rîul Eufrat, toată ţara Hetiţilor, şi pînă la marea cea mare, spre apusul soarelui.

Care este viziunea lui Dumnezeu pentru viața ta? Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul Care este viziunea lui Dumnezeu pentru viața ta? Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic dela Sine; El nu face decît ce vede pe Tatăl făcînd; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai. , Ioan 5: 19

Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda. . . Osea 4: 6 Cît despre voi, ungerea, pe care aţi primit-o dela El, rămîne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămîneţi în El, după cum v-a învăţat ea. I Ioan 2: 27

Promisiunea divină Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cît vei trăi. Eu Promisiunea divină Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cît vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.

Trezirea la realitate? După marea victorie de la Ierihon urmează mica cetate Ai Iosua Trezirea la realitate? După marea victorie de la Ierihon urmează mica cetate Ai Iosua 7: , , Degeaba mai faci să mai meargă tot poporul; două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să baţi cetatea Ai; nu osteni tot poporul; căci oamenii aceia sînt puţin la număr. ” 4 Aproape trei mii de oameni au pornit, dar au luat -o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. 5 Oamenii din Ai le-au omorît aproape treizeci şi şase de oameni; i-au urmărit dela poartă pînă la Şebarim, şi i-au bătut la vale. . .

Adevărata realitate Iosua 7: 1 Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile Adevărata realitate Iosua 7: 1 Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Şi Domnul S-a aprins de mînie împotriva copiilor lui Israel.

Cheia puterii Iosua 1: 7 Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioşie după toată Cheia puterii Iosua 1: 7 Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrînd cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbuteşti în tot ce vei face.

Cum folosim cheia? Iosua 1: 8 Cartea aceasta a legii să nu se depărteze Cum folosim cheia? Iosua 1: 8 Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutînd să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. gura ta (hagah - a mormăi) cugetă pt a face pentru a avea victorie în toate luptele pentru a lucra cu înțelepciune

putere pentru viață Oare nu Eu te-am împuternicit? Fii tare şi curajos! Nu te putere pentru viață Oare nu Eu te-am împuternicit? Fii tare şi curajos! Nu te teme şi nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge! - Iosua 1: 9 , , Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el. ” - Ioan 14: 23

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: , , Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: , , Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin Matei 28: 18 -20