Скачать презентацию Умови та фактори забезпечення ефективності управлінських рішень Скачать презентацию Умови та фактори забезпечення ефективності управлінських рішень

(6)prezentatsia_17_gr.pptx

  • Количество слайдов: 9

 Умови та фактори забезпечення ефективності управлінських рішень Умови та фактори забезпечення ефективності управлінських рішень

Управлінське рішення в органах прокуратури – це підзаконний нормативно-правовий акт або індивідуальний акт реалізації Управлінське рішення в органах прокуратури – це підзаконний нормативно-правовий акт або індивідуальний акт реалізації повноважень прокурора, наділений директивним, організаційним, державно-владним і творчим характером, прийнятий у визначеному порядку, має зовнішнє вираження та відповідне оформлення, за допомогою якого вирішується те чи інше управлінське питання, спрямоване на реалізацію конституційних функцій, покладених на прокуратуру.

Головною особливістю управлінських рішень, за яко їх відрізняють від будь-яких інших рішень, є те, Головною особливістю управлінських рішень, за яко їх відрізняють від будь-яких інших рішень, є те, що мета має своїм спрямуванням забезпечення оптимальних умов діяльності працівників прокуратури.

В органах прокуратури приймаються різноманітні управлінські рішення: концепції, плани, програми, рішення нарад і засідань В органах прокуратури приймаються різноманітні управлінські рішення: концепції, плани, програми, рішення нарад і засідань колегії, накази, розпорядження, вказівки, інструкції, постанови, рекомендації, огляди, листи, доручення, завдання, положення, регламенти тощо

Ефективність, а так само і якість управлінських рішень значною мірою залежать від технології їх Ефективність, а так само і якість управлінських рішень значною мірою залежать від технології їх напрацювання, яка складає з кількох етапів: 1) з’ясування управлінської ситуації та виокремлення проблеми, що потребує вирішення 2) добір варіантів рішень; 3) оцінювання варіантів рішень; 4) вибір оптимального рішення; 5) оформлення рішення 13. 11. 13

Фактором, за яким визначається ефективність управлінських рішень, є їх якісні характеристики: 1) всебічна та Фактором, за яким визначається ефективність управлінських рішень, є їх якісні характеристики: 1) всебічна та наукова обґрунтованість; 2) належне інформаційне забезпечення; 3) законність; 4) повноважність та владність; 5) компетентність; 6) своєчасність; 7) актуальність; 8) вирішення проблеми; 9) адаптованість до рівня виконавця; 10) не суперечливість з раніше прийнятими рішеннями; 11) дисципліна виконавців;

Належне інформаційне забезпечення – обов’язкова умова ефективності управлінських рішень, своєчасності виявлення проблем, встановлення причин Належне інформаційне забезпечення – обов’язкова умова ефективності управлінських рішень, своєчасності виявлення проблем, встановлення причин їх виникнення

 Законність рішення – це його відповідність не тільки букві закону, але й духу Законність рішення – це його відповідність не тільки букві закону, але й духу законодавства та права

Рішення ефективне, якщо воно: 1) Повноважне та владне; 2) Компетентне; 3) Актуальне ; 4) Рішення ефективне, якщо воно: 1) Повноважне та владне; 2) Компетентне; 3) Актуальне ; 4) Не суперечить раніше прийнятим рішенням; 5) Вичерпує, тобто розв'язує проблему повністю або на тривалий строк; 6) Має на меті суспільну мотивацію та інтереси справи ;