Скачать презентацию УМО LOGO НАПНУ Використання Інтернет-ресурсів у маркетинговому управлінні Скачать презентацию УМО LOGO НАПНУ Використання Інтернет-ресурсів у маркетинговому управлінні

0459dc0e97fb1638d44175f995c1d50d.ppt

  • Количество слайдов: 24

УМО LOGO НАПНУ Використання Інтернет-ресурсів у маркетинговому управлінні навчальним закладом Рябова З. В. , УМО LOGO НАПНУ Використання Інтернет-ресурсів у маркетинговому управлінні навчальним закладом Рябова З. В. , к. пед. н. , доцент, докторант ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”

Ми будемо розглядати… v. Діяльність навчального закладу: виклики сьогодення… шляхи вирішення v. Маркетингове управління Ми будемо розглядати… v. Діяльність навчального закладу: виклики сьогодення… шляхи вирішення v. Маркетингове управління (менеджмент), сутність, цикл v. Провідний шлях отримання інформації про навчальний заклад: використання Інтернетресурсів v. Переваги, напрями, деякі аспекти ефективності… v. Маркетингові дослідження з ресурсами Інтернет

Виклики сьогодення вимагають 1 2 Забезпечення якості надання освітніх послуг навчальними закладами Формування у Виклики сьогодення вимагають 1 2 Забезпечення якості надання освітніх послуг навчальними закладами Формування у споживачів освітніх послуг потреби у постійному навчанні впродовж життя 3 Створення умов для неперервної освіти 4 Становлення освіти як соціальної цінності

Вирішення поставлених завдань Створення системи вивчення, формування й задоволення освітніх потреб ЯКІСТЬ ОСВІТИ Запровадження Вирішення поставлених завдань Створення системи вивчення, формування й задоволення освітніх потреб ЯКІСТЬ ОСВІТИ Запровадження маркетингової стратегії діяльності навчального закладу Позиціювання навчального закладу на ринках: освітніх послуг, праці Використання інтернет-ресурсів в Управлінні навчальним закладом Постійне відстеження ефективності діяльності й позиціювання навчального закладу

Діяльність навчального закладу Ефективність діяльності НЗ Аналіз тенденцій розвитку: • РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ; • Діяльність навчального закладу Ефективність діяльності НЗ Аналіз тенденцій розвитку: • РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ; • РИНКУ ПРАЦІ ВИЗНАЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ, ЗАДОВОЛЕННЯ потреб існуючих та потенційних споживачів освітніх послуг.

Забезпечується ефективність МАРКЕТИНГОВИМ УПРАВЛІННЯМ (МЕНЕДЖМЕНТОМ) § Це соціальна технологія § Сутність її: вивчення освітніх Забезпечується ефективність МАРКЕТИНГОВИМ УПРАВЛІННЯМ (МЕНЕДЖМЕНТОМ) § Це соціальна технологія § Сутність її: вивчення освітніх потреб (пропозицій) споживачів та їх формування та задоволення на основі надання і отримання освітніх послуг § Мета: розвиток особистості споживача, піднесення освіти як соціальної цінності та розробка, на цій основі, стратегії діяльності навчального закладу

Цикл маркетингового управління АНАЛІЗ Внутрішнього середовища (ресурсів) закладу SWOT-аналіз зовнішнього середовища (можливості та загрози) Цикл маркетингового управління АНАЛІЗ Внутрішнього середовища (ресурсів) закладу SWOT-аналіз зовнішнього середовища (можливості та загрози) закладу PEST-аналіз МІССІЯ Визначення мети SMART розробка стратегії діяльності закладу; побудова структури; розробка комплексу освітніх послуг (освітні програми) РЕЗУЛЬТАТ Конструювання системи моніторингу (контролю), для підтримки ефективності стратегії, якості надання освітніх послуг, ступеня задоволеності споживачів

Провідний шлях отримання інформації ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ Провідний шлях отримання інформації ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Переваги отримання інформації в мережі Інтернет ПЕРЕВАГИ ПОКАЗНИКИ Інтерактивність Об'єктивність Оперативність Достовірність Переваги отримання інформації в мережі Інтернет ПЕРЕВАГИ ПОКАЗНИКИ Інтерактивність Об'єктивність Оперативність Достовірність

Інтернет-ресурси (джерела інформації) ПОРТАЛИ СОЦІАЛЬНІ САЙТИ МЕРЕЖІ ІНФОРМАЦІЯ ФОРУМИ БЛОГИ ЕЛЕКТРОННІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, БІБЛІОТЕКИ Інтернет-ресурси (джерела інформації) ПОРТАЛИ СОЦІАЛЬНІ САЙТИ МЕРЕЖІ ІНФОРМАЦІЯ ФОРУМИ БЛОГИ ЕЛЕКТРОННІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, БІБЛІОТЕКИ

Деякі показники ефективності сайту НЗ Деякі показники ефективності сайту НЗ

Конкурси на кращій сайт v. У межах виставки “Сучасна освіта в Україні”, у лютому Конкурси на кращій сайт v. У межах виставки “Сучасна освіта в Україні”, у лютому 2012 р. проведено вже ІІ Всеукраїнський конкурс на кращий інформаційний сайт навчального закладу – «Веб-сайт – обличчя успіху» (http: //www. osvita. relc. com/index. php/ konkursna-programa/veb-saytoblichchyauspikhu. html) v МОНмолодьспорт при інформаційній підтримці освітнього порталу Пед. ПРЕСА провело Всеукраїнський конкурс на кращій Інтернет- сайт дошкільного навчального закладу (http: //mon. gov. ua)

Соціальні мережі соціальна структура, яка утворена індивідами або організаціями. Вона відображає зв'язки між ними Соціальні мережі соціальна структура, яка утворена індивідами або організаціями. Вона відображає зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини Вікіпедія на сьогодні – основний метод дослідження в багатьох науках та інструмент впливу на формування будь-якої інформації

Використання соціальних мереж 1 Розміщення інформації про навчальний заклад; популяризація освітніх послуг, що надає Використання соціальних мереж 1 Розміщення інформації про навчальний заклад; популяризація освітніх послуг, що надає заклад 2 Отримання зворотної інформації, проведення дослідження про якість діяльності й виявлення нових освітніх послуг 3 Розповсюдження позитивної інформації про заклад й нейтралізація негативної

Завдання використання сайту та соціальних мереж Залучення цільової аудиторії (існуючих та потенційних споживачів) Стимулювання Завдання використання сайту та соціальних мереж Залучення цільової аудиторії (існуючих та потенційних споживачів) Стимулювання активної діяльності споживачів освітніх послуг Створення іміджу навчального закладу Інтернет позиціювання навчального закладу на ринку освітніх послуг та ринку праці

Маркетингові дослідження з ресурсами Інтернет v. Актуальним, в умовах сьогодення, є on-line інструментарій для Маркетингові дослідження з ресурсами Інтернет v. Актуальним, в умовах сьогодення, є on-line інструментарій для проведення різного роду досліджень за допомогою сервісів мережі Інтернет. v. Наприклад, створення опитування за допомогою on-line конструктора на сайтах: e. Questionnaire; WEBanketa; Virtual. Ex. S та ін.

Результати на сайті: «Маркетинговое управление в образовании» Доступ: http: //osvitamarketing. ucoz. ua/ Результати на сайті: «Маркетинговое управление в образовании» Доступ: http: //osvitamarketing. ucoz. ua/

Як підсумкове зазначимо, що маркетинг в освіті тільки розпочав своє становлення. Основною відмінністю освітнього Як підсумкове зазначимо, що маркетинг в освіті тільки розпочав своє становлення. Основною відмінністю освітнього маркетингу від класичного (економічного) є те, що його метою є розвиток особистості споживача та піднесення освіти як соціальної цінності.

Ми розглянули питання… v. Діяльність навчального закладу: виклики сьогодення… шляхи вирішення v. Маркетингове управління Ми розглянули питання… v. Діяльність навчального закладу: виклики сьогодення… шляхи вирішення v. Маркетингове управління (менеджмент), сутність, цикл v. Провідний шлях отримання інформації про навчальний заклад: використання Інтернетресурсів v. Переваги, напрями, деякі аспекти ефективності… v. Маркетингові дослідження з ресурсами Інтернет

Наостанок… Перший міф науки про управління полягає в тому, що вона існує. Другий міф Наостанок… Перший міф науки про управління полягає в тому, що вона існує. Другий міф науки про управління полягає в тому, що успіх рівнозначний умінню. Роберт Хеллер

Список використаних джерел v Братаніч Б. В. Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу: Список використаних джерел v Братаніч Б. В. Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософських наук: 09. 00. 10 – «філософія освіти» / Борис Володимирович Братаніч. – К. : Інститут вищої освіти АПН України, 006. – 20 с. v Бульбин Р. Интернет маркетинг как эффективный инструмент для увеличения продаж [Електронний ресурс]. Доступ: http: //www. aweb. com. ua/internet-marketing v Интернет-маркетинг. [Електронний ресурс]. Доступ: http: //ru. wikipedia. org v Какой сайт лучше статичный или динамичный? [Електронний ресурс]. Доступ: http: //bigbord. net/stati/biznes/3516. html v Матеріали сайту «Маркетинговое управление в образовании» . [Електронний ресурс]. Доступ: http: //osvitamarketing. ucoz. ua/ v Рубина Л. А. Информативность как интегративная web-сайтовая характеристика. [Електронний ресурс]. Доступ: http: //www. ict. edu. ru/vconf/index. php? QP_ From=40&d=mod&a=vconf&c=get. Form&r=sec. Desc&sort=&id_vconf=35&id_sec=202 v Рябов В. А. Портал ХОНМІБО як організаційно-координаційний засіб формування інформаційної компетентності педагогів Харківського регіону / В. А. Рябов, З. В. Рябова // Джерело педагогічної майстерності «Освіта протягом життя» : Науково-методичний журнал. – Випуск № 2 (42). – Харків: ХОНМІБО, 2009. – С. 171 -174 v Соціальні мережі. [Електронний ресурс]. Доступ: http: //ru. wikipedia. org v Соціальні мережі. [Електронний ресурс]. Доступ: http: //webbuilding. com. ua/ukr/internetmarketing/social-networking/ v Успенский И. В. Интернет-маркетинг. [Учебник] / И. В. Успенский. - СПб. : Изд-во СПГУЭи. Ф, 2003.

УМО LOGO НАПНУ ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Ваші запитання: що залишилося поза увагою УМО LOGO НАПНУ ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Ваші запитання: що залишилося поза увагою