Скачать презентацию Умеющие мыслить умеют задавать вопросы Э Кинг Скачать презентацию Умеющие мыслить умеют задавать вопросы Э Кинг

Критичне мислення.ppt

  • Количество слайдов: 17

Умеющие мыслить умеют задавать вопросы Э. Кинг Умеющие мыслить умеют задавать вопросы Э. Кинг

Критично мислити Критикувати, знаходити недоліки Критично мислити Критикувати, знаходити недоліки

Критичне мислення – це … q здатність ставити нові, повні сенсу питання, q виробляти Критичне мислення – це … q здатність ставити нові, повні сенсу питання, q виробляти різноманітні підкріплюючі аргументи, q приймати незалежні продумані рішення q відрізняти достовірну інформацію від пропаганди

Критично мислити – це: n Виявляти допитливість n Використовувати дослідницькі методи n Ставити перед Критично мислити – це: n Виявляти допитливість n Використовувати дослідницькі методи n Ставити перед собою питання n Здійснювати планомірний пошук відповідей n Розкривати причини і наслідки фактів n Сумніватися у загальноприйнятих істинах n Виробляти власну точку зору і відстоювати її логічними доводами n Бути уважним до аргументів опонента і логічно їх осмислювати

Необхідність в навичках критичного мислення n Лише 39% 17 -літніх людей вміють знаходити потрібну Необхідність в навичках критичного мислення n Лише 39% 17 -літніх людей вміють знаходити потрібну інформацію, упорядковувати та правильно її тлумачити n Багатьом з тих, хто зараз ще молодий, доведеться займатися такою роботою, яку поки що складно собі уявити, і мати справу з такими технологіями, які й не снилися науковим фантастам

Світ швидко змінюється, тому треба вміти: ü швидко орієнтуватися у стрімко зростаючому потоці інформації; Світ швидко змінюється, тому треба вміти: ü швидко орієнтуватися у стрімко зростаючому потоці інформації; знаходити необхідне; ü чинити опір маніпуляціям і не бути обдуреним; ü відрізняти достовірну інформацію від пропаганди; ü впорядковувати, осмислювати, застосувати / використовувати отриману інформацію

Професійна компетентність наступному тисячолітті стане синонімом вміння вирішувати проблеми Наше завдання, як педагогів, полягає Професійна компетентність наступному тисячолітті стане синонімом вміння вирішувати проблеми Наше завдання, як педагогів, полягає в тому, щоб дати дітям навички та вміння мислити критично для вирішення проблем та прийняття рішень

Особливості розвиненого критичного мислення n Оцінювання n Відкритість новим ідеям n Власна думка n Особливості розвиненого критичного мислення n Оцінювання n Відкритість новим ідеям n Власна думка n Рефлексія власних думок

Необхідні уміння v Застосовувати в суперечках аргументи v Дивитися на старі ідеї з нової Необхідні уміння v Застосовувати в суперечках аргументи v Дивитися на старі ідеї з нової точки зору v Відрізняти факти від припущень v Розрізняти обґрунтовані і необґрунтовані оцінки v Виділяти причинно-наслідкові зв'язки v Бачити невідповідності і помилки в матеріалі, що вивчається

Нове у розумінні критичного мислення n Відкритість для нових ідей n Прагнення до уникнення Нове у розумінні критичного мислення n Відкритість для нових ідей n Прагнення до уникнення помилок у власних судженнях n Знання різниці між можливо правильним і неправильним n Усвідомлення свого нерозуміння n Розмежування обґрунтованих і необґрунтованих помилок

Механізм технології розвитку критичного мислення 3. Рефлексія 2. Осмислення нової інформації пробудження допитливості Три Механізм технології розвитку критичного мислення 3. Рефлексія 2. Осмислення нової інформації пробудження допитливості Три фази 1. Виклик активізація інтелектуальної діяльності актуалізація знань і уявлень

Багато хто з людей скоріше помруть, ніж почнуть думати. І вмирають, так і не Багато хто з людей скоріше помруть, ніж почнуть думати. І вмирають, так і не розпочавши. Бертран Рассел

Не поспішайте пропонувати дітям способи вирішення проблем Завжди шукайте можливість організувати мозковий штурм Не поспішайте пропонувати дітям способи вирішення проблем Завжди шукайте можливість організувати мозковий штурм

Порівнюйте все, що тільки можна порівняти Класифікуйте явища, події Порівнюйте все, що тільки можна порівняти Класифікуйте явища, події

Заохочуйте творчість Заохочуйте учнів мислити критично на заняттях Заохочуйте творчість Заохочуйте учнів мислити критично на заняттях

Джерела n Баннов О. М. , менеджер по научно- методичному супроводженню програми Intel® «Шлях Джерела n Баннов О. М. , менеджер по научно- методичному супроводженню програми Intel® «Шлях до успіху» в Росії. Презентації «Что такое критическое мышление» , «Психология критического мышления» , «Критическое мышление в средней школе» n Дементієвська Н. П. Презентація «Стратегии развития критического мышления учеников при оценивании веб-страниц»