Скачать презентацию Ulf P Andersson Miljösamordnare Ansvarig för Скачать презентацию Ulf P Andersson Miljösamordnare Ansvarig för

7d0e87dd0eb2d1b0b8904678d065aaf9.ppt

  • Количество слайдов: 14

 • Ulf P Andersson Miljösamordnare, Ansvarig för interna miljörevisioner, Göteborgs universitet. • www. • Ulf P Andersson Miljösamordnare, Ansvarig för interna miljörevisioner, Göteborgs universitet. • www. gu. se/miljo • Miljöutbildning • 2008 -03 -05 GU är både ISO 14001 certifierat och EMAS registrerat. Enda universitet i Sverige, ett av få i världen. GÖTEBORGS UNIVERSITET

Miljörevision – ett centralt begrepp inom miljöledningssystemet Kontroll och dialog Göteborgs universitet har valt Miljörevision – ett centralt begrepp inom miljöledningssystemet Kontroll och dialog Göteborgs universitet har valt en modell där den interna miljörevisionen är mycket lik den externa miljörevisionen. Har man klarat den interna miljörevisionen och hanterat avvikelserna skall den externa miljörevisionen inte vara några problem för organisationen. Vi är flera som arbetar med miljöledningssystemet – därför kan någon ägna sig mer åt miljörevision medan andra bygger systemet. GÖTEBORGS UNIVERSITET

 • Intern miljörevision av interna revisorer • Hantering av avvikelser i verksamheten • • Intern miljörevision av interna revisorer • Hantering av avvikelser i verksamheten • Extern miljörevision (första gången certifieringsrevision) av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) • Hantering av avvikelser i verksamheten • Osv … i ett ständigt återkommande system Halva universitetet på våren och andra halvan på hösten, totalt 10 interna och 2 externa miljörevisioner GÖTEBORGS UNIVERSITET

 • • • Lagstiftning (kunna) Standarden (kunna) Systemdokumentation Annan dokumentation Besöker organisationen på • • • Lagstiftning (kunna) Standarden (kunna) Systemdokumentation Annan dokumentation Besöker organisationen på plats Träffar chefer Intervjuar medarbetare Tittar i lokaler Skriver revisionsrapport Följer upp GÖTEBORGS UNIVERSITET

Följer verksamheten miljölagstiftningen? Är systemet implementerat i verksamheten? Finns alla dokument och rutiner som Följer verksamheten miljölagstiftningen? Är systemet implementerat i verksamheten? Finns alla dokument och rutiner som standarden kräver? Följer det GU: s miljöhandbok? Hur fungerar systemet tillsammans med övrig verksamhet? GÖTEBORGS UNIVERSITET

Standard Organisation ISO 14001 EMAS ISO 9001 -3 QS 9000 Platser AFS 2001: 1 Standard Organisation ISO 14001 EMAS ISO 9001 -3 QS 9000 Platser AFS 2001: 1 Verksamhet Undantag GÖTEBORGS UNIVERSITET

 • Öppna frågor • Hur, beskriv, berätta, vad, var … • Öppningsfråga: Hur • Öppna frågor • Hur, beskriv, berätta, vad, var … • Öppningsfråga: Hur många är ni och vad gör ni? Omfattas allt av miljöledningssystemet? Finns det dokumenterat? (4. 4. 1) • Hur kommunicerar ni med personalen? (4. 4. 3) • Hur har ni spridit kännedom om miljöpolicyn? (4. 2) GÖTEBORGS UNIVERSITET

 • • Kem/biol laboratorier Lösningsmedel Fotolab Ytbehandling Gjutning med bly Kemikalier till avlopp • • Kem/biol laboratorier Lösningsmedel Fotolab Ytbehandling Gjutning med bly Kemikalier till avlopp Färgning av textil Gjutning med glasfiber GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET

VAD KAN DU GÖRA? • Fundera på om du kan/vill bli intern miljörevisor? • VAD KAN DU GÖRA? • Fundera på om du kan/vill bli intern miljörevisor? • Delta i miljörevision vid institutionen/enheten • Skaffa mer kunskaper om miljöledningssystem GÖTEBORGS UNIVERSITET