Скачать презентацию Ул Акад Г Бончев бл 2 София — Скачать презентацию Ул Акад Г Бончев бл 2 София —

208d73c660ab7d0f464935871aa787be.ppt

  • Количество слайдов: 24

Ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, София - 1113, Тел. /факс: (+359 2) 872 Ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, София - 1113, Тел. /факс: (+359 2) 872 04 97 http: //www. iit. bas. bg; E-mail: [email protected] bas. bg

СТРУКТУРА И СЪСТАВ 8 секции, 2 лаборатории. 2 Академици, 3 Професори, 20 Старши научни СТРУКТУРА И СЪСТАВ 8 секции, 2 лаборатории. 2 Академици, 3 Професори, 20 Старши научни сътрудници, 34 Научни сътрудници, 53 Специалисти.

СЕКЦИИ Информационни процеси и системи Изкуствен интелект Системи за подпомагане вземането на решения Разпознаване СЕКЦИИ Информационни процеси и системи Изкуствен интелект Системи за подпомагане вземането на решения Разпознаване на образи Интелигентни системи Моделиране и оптимизация Софт компютинг Информационни среди

ЛАБОРАТОРИИ Телематика Системен инженеринг ЛАБОРАТОРИИ Телематика Системен инженеринг

Информационни процеси и системи • Програмни системи за обработка на информация; • Обработка на Информационни процеси и системи • Програмни системи за обработка на информация; • Обработка на сигнали; • Изследване и обработка на радарни сигнали.

Изкуствен интелект Изследвания на методи и архитектури за представяне и обработка на знания в Изкуствен интелект Изследвания на методи и архитектури за представяне и обработка на знания в конкретни проблемни области (класификационни задачи, обработка на естествен език, системи за електронно обучение); Представяне и обработка на знания с многократно използване на фрагменти от знания и онтологии. Програмни системи за обработка на семантична информация. Подходи и сервизи на семантичния Интернет.

Системи за подпомагане вземането на решения • Оптимизация и подпомагане вземането на решения при Системи за подпомагане вземането на решения • Оптимизация и подпомагане вземането на решения при много критерии; • Локални и уеб-базирани системи за оптимизация и подпомагане вземането на решения.

Разпознаване на образи Сегментация и разпознаване на полутонови и цветни изображения, анализ и обработка Разпознаване на образи Сегментация и разпознаване на полутонови и цветни изображения, анализ и обработка на текст и графика, 2 и 3 -мерни обекти и анализ на сцени; Разпознаване на диктори и реч; Разпознаване на движещи се обекти; Идентификация по биометрични показатели.

Интелигентни системи • Интегриране на процесите на оптимизация и управление в сложни системи чрез Интелигентни системи • Интегриране на процесите на оптимизация и управление в сложни системи чрез интелигентни процедури; • Изследване на интелигентни софтсензорни системи с използване на невронни мрежи, размита логика и супорт вектор машини (SVM); • Мрежови методи в логически и вероятностни интелигентни системи.

Моделиране и оптимизация • Моделиране на системи за управление и многокритериална оптимизация; • Анализ Моделиране и оптимизация • Моделиране на системи за управление и многокритериална оптимизация; • Анализ и проектиране на разпределени комуникационни и информационни мрежи.

Софт компютинг • Анализ на динамични системи в условията на параметрична неопределеност; • Многокритериално Софт компютинг • Анализ на динамични системи в условията на параметрична неопределеност; • Многокритериално вземане на решения при неопределеност от размит вид; • Управление на риска.

Информационни среди Модели на информационни среди; Проектиране и изследване на кибернетични системи за управление Информационни среди Модели на информационни среди; Проектиране и изследване на кибернетични системи за управление на технологични процеси на базата на флуидни елементи и устройства; Лазерни информационни среди.

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ • FP 6/IST/P-027451 LOGOS Знания по поръчка за повсеместно обучение, 2006 МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ • FP 6/IST/P-027451 LOGOS Знания по поръчка за повсеместно обучение, 2006 -2009. • FP 6/2002/IST/2 511723 INTRAWEBS Интелигентна схема за генериране на адаптивни платформи за приложения с Интернет – сервизи с използване на технологиите на семантичния Интернет, модули за разпрeделeна поддръжка и многоагентни системи, 2004 -2007. • FP 6 INCO-CT-20030003401 HUBUSKA Мрежови дейности на центрове за изследвания по технологията за обработка на знания и нейните приложения, 2004 -2007

 • FP 6/IST/ BIOSECURE • LEONARDO DA VINCI PP-159052 JASON • LEONARDO DA • FP 6/IST/ BIOSECURE • LEONARDO DA VINCI PP-159052 JASON • LEONARDO DA VINCI PP-114025 KNOSOS • LEONARDO DA VINCI PP-136029 ADONIS • INCO-COPERNICUS PL 961104 AGILE • INCO-COPERNICUS PL 961060 ARCHIMED • INCO-COPERNICUS PR 977069 EMG-NET Биометрика за надеждна идентификация – мрежа за усъвършенстване, 2004 -2007. Eлектронно обучение на работното място за работа с цифрови обекти от културното наследство, 2004 -2006. Кампус за знания на новите медии - новаторски решения за електронно обучение, 2003– 2005. Дистанционно обучение по електронен бизнес на работното място за малки и средни предприятия, 2002 -2004. Автоматично генериране на технически ръководства на езици от Източна Европа, 1998 -2000. Мултимедийни архитектури и приложения за образователна телематика, 1998 -2000. Европейска изследователска мрежа за интелигентна поддръжка на електромиографски изследвания, 1998 -2000.

РАЗРАБОТЕНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ GNOPTI – Програмна система за мрежова оптимизация, LIOP-1 – Програмна система РАЗРАБОТЕНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ GNOPTI – Програмна система за мрежова оптимизация, LIOP-1 – Програмна система за линейно и линейноцелочислено програмиране, MOLIP, MKO-1, MKO-2 – Програмни системи за многокритериална оптимизация, Multi. Choice, MKA-1, MKA-2 – Програмна система за многокритериален анализ, NEOP – Програмна система за нелинейна оптимизация, Компютърна система за анализ на почерка, Идентификация на лица с помощта на компютър,

Компютърна система за разпознаване на CD, Компютърна система за верификация на копия на Държавния Компютърна система за разпознаване на CD, Компютърна система за верификация на копия на Държавния герб, Електронно обучение: Език за програмиране Си, Електронно обучение: Основи на пневматиката, Електронно обучение: Софтуерна система за самотестиране при електронно обучение, INFO – Информационна система за научната и научноприложна дейност на интститутите в БАН, Система за автоматично разпознаване на автомобилни номера, G-Data – Софтуерна система за алгоритми върху графи. NVGpro – Web-базирана програмна система за проектиране на оптоелектронния канал на очила за нощно виждане.

Сътрудничество с чуждестранни академични институции • Институт по информатика, Руска академия на науките, Сант-Петерсбург, Сътрудничество с чуждестранни академични институции • Институт по информатика, Руска академия на науките, Сант-Петерсбург, Русия. • Университет на Малага, Испания. • Институт по проблеми на предаването на информация, Руска академия на науките, Москва, Русия. • Международен център по обработка на сигнали, Финландска академия на науките, Тампере, Финландия

 • Икономически университет на Хелзинки, Финландия. • Институт по индустриална информатика и роботика, • Икономически университет на Хелзинки, Финландия. • Институт по индустриална информатика и роботика, Каталунски университет, Барцелона, Испания. • Университет на Вирджиния, Ричмонд, САЩ. • Институт по информационни технологии, Университет в Брайтън, Англия. • Технически университет на Крит, Ханя, Гърция. • Институт по компютри и автоматизация, Унгарска академия на науките, Будапеща, Унгария. • Институт по информатика, Словашка академия на науките, Братислава, Словакия. • Институт по приложна математика, Бон, Германия

Учебни курсове Повече от 30 курса в: • Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, • Учебни курсове Повече от 30 курса в: • Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, • Технически Университет, София, • Нов Български Университет, • Пловдивски Университет, • Бургаски Свободен Университет, • Югозападен Университет, Благоевград, • Колеж по библиотекознание и информационни технологии, София.

Докторанти • Информатика, • Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области Докторанти • Информатика, • Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика и др. ).

Публикации в международни издания • • • IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics Публикации в международни издания • • • IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics Computers and Artificial Intelligence European Journal of Operational Research Society International Transactions of Operational Research Springer Lecture Notes on Computer Science/Artificial Intelligence • Pattern Recognition Letters • Fuzzy Sets and Systems • Electrotechnology

Публикации на ИИТ-БАН • Cybernetics and Information Technologies (ISSN 1311 -9702), • Проблеми на Публикации на ИИТ-БАН • Cybernetics and Information Technologies (ISSN 1311 -9702), • Проблеми на техническата кибернетика и роботика (ISSN 0204 -9848) – ref. Math. Rev. , INSPEC, etc. , • Работни статии (ISSN 1310 -652 X).

Край Край