Скачать презентацию Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret Скачать презентацию Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

eea069a1773ca1049dc41a594d7e6c47.ppt

  • Количество слайдов: 10

Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese - organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen på Sygehus Lillebælt. Kirsten Nielsen projektfysioterapeut [email protected] dk Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut [email protected] dk

Kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Som led i satspuljeaftalen Kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2008 blev der afsat 6, 5 mio. kr. over to år, 2010 -2011, til en ansøgningspulje til kvalificering af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske trænings- og optræningsindsats for børn og unge med svære handicap. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmodede Sundhedsstyrelsen om at administrere puljen.

Baggrund for projektet og beskrivelse af de lokale problemstillinger Rapporten fra den regionale børnegruppe Baggrund for projektet og beskrivelse af de lokale problemstillinger Rapporten fra den regionale børnegruppe under følgegruppen for genoptræning i Region Syddanmark, juni 2009: ”Region Syddanmark : Børn – Habilitering – Rehabilitering” ¡ ¡ Aktuelt store regionale og lokale forskellige fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser til børn med cerebral parese. ¡ Implementering af CPOP protokollerne for neuropædiater og fysioterapeuter i Region Syddanmark fra efteråret 2009.

Satspuljeprojektet CPOP- I, 2010 -2012 Forberedelse Maj 2010 Pilotfase 0 -6 år August 2010 Satspuljeprojektet CPOP- I, 2010 -2012 Forberedelse Maj 2010 Pilotfase 0 -6 år August 2010 Justering December 2010 Projektfase 0 -15 år Januar 2011 Evaluering November 2011 ? Januar 2012

Vejle, Fredericia og Kolding kommune Region Syddanmark 1, 2 mio. indbyggere (22 % af Vejle, Fredericia og Kolding kommune Region Syddanmark 1, 2 mio. indbyggere (22 % af befolkningen) Ca. 245. 000 indbyggere i de tre kommuner Årgang 2003 -2010 Børn i alt 48 106. 000, 12 børn m CP 50. 000, 19 børn m CP 90. 000, 17 børn m CP

Lovgivning vedr. træning/genoptræning Regional opgave Kommunal skal opgave Kommunal kan opgave Sundhedsloven § 5 Lovgivning vedr. træning/genoptræning Regional opgave Kommunal skal opgave Kommunal kan opgave Sundhedsloven § 5 Genoptræning under indlæggelse § 140 Genoptræning § 67 Vederlagsfri fysioterapi § 120 Forebyggelse § 123 og 124 Forebyggelse Serviceloven § 11 stk. 3 Rådgivning, Vejledning Og behandling § 52 Stk. 3, 10 Anden hjælp Folkeskoleloven § 20 Vidtgående specialundervisning § 32 § 86 Genoptræning Ergo-og fysioterapi i særlige daginstitutioner/ hjemmetræning

Sundhedsfaglige tilbud til børn med CP Regionale myndighedsområde Læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter Børneafdelinger Ortopædkirurgiske Sundhedsfaglige tilbud til børn med CP Regionale myndighedsområde Læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter Børneafdelinger Ortopædkirurgiske afdelinger Terapi afdelinger Kommunale myndighedsområde Fysioterapeuter og evt. ergoterapeuter Specialinstitutioner PPR Privat Praktiserende terapeuter Sundhedsafdelinger (Genoptræningsplaner) Ridefysioterapi

Opgaver i CPOP-I: § § § § Fungere som bindeled mellem barnets neuropædiater og Opgaver i CPOP-I: § § § § Fungere som bindeled mellem barnets neuropædiater og børneortopædkirurg på Sygehus Lillebælt og de behandlende fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi. Deltage i tværfaglige konferencer på Sygehus Lillebælt og være medansvarlige formidling af opfølgende indsatsplaner til lokal fysioterapeut og ergoterapeut. Planlægge og afholde undervisningsmøder og kurser forældre og andre i barnets netværk. Bidrage til kompetenceudviklingen af fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi ved afholdelse af kurser, samt gennem faglig sparring og vejledning. Koordinere opfølgning og indsats i forhold til enkeltintegrerede børn uden tilknytning til fysioterapeuter eller ergoterapeuter i kommunalt eller privat regi. Evaluering af og udarbejdelse af skriftlig evalueringsrapport til dokumentation af forløb, processen og resultater af projektet, i samarbejde med den koordinerende fysioterapeut i CPOP og styregruppen bag CPOP hjemmesiden: www. cpop. dk CPOP databasen

CPOP-I forløb - for barnet med cerebral parese Tværfaglig CPOP konsultation CPOP Protokoller udfyldes CPOP-I forløb - for barnet med cerebral parese Tværfaglig CPOP konsultation CPOP Protokoller udfyldes af Fysioterapeut Ergoterapeut Evt med hjælp af CPOP-Fysioterapeut CPOP-I Ergoterapeut Barn - Forældre --------Neuropædiater CPOP-I Fysioterapeut CPOP-I Ergoterapeut Evt. Ortopædkirurg Evt. røntgen --------Fysioterapeut Ergoterapeut 0 – 3 mdr. Indsats plan : - for KROPSFUNKTION - for AKTIVITETS OG DELTAGELSE - for OMGIVELSER Mål for indsatsen sættes i samarbejde mellem CPOP Protokoller udfyldes af Fysioterapeut Ergoterapeut Forældre Fysioterapeut Ergoterapeut 6 mdr.

Ergoterapeutisk og Fysioterapeutisk CPOP protokoller Klassifikation: MACS og House i fht. håndfunktion GMFCS og Ergoterapeutisk og Fysioterapeutisk CPOP protokoller Klassifikation: MACS og House i fht. håndfunktion GMFCS og FMS i fht. grovmotorik Ledmålinger: Over og underekstremiteter