Скачать презентацию Udenrigsministeriets server management med MOM 2005 Bjørn Lysholm Скачать презентацию Udenrigsministeriets server management med MOM 2005 Bjørn Lysholm

c33c83ae2779492f271ccea4cfe3d275.ppt

  • Количество слайдов: 24

Udenrigsministeriets server management med MOM 2005 Bjørn Lysholm Jensen Systemadministrator Udenrigsministeriets server management med MOM 2005 Bjørn Lysholm Jensen Systemadministrator

Agenda l l l l IT organisation System Management MOM 2005 overvejelser og fordele Agenda l l l l IT organisation System Management MOM 2005 overvejelser og fordele MOM 2005 struktur MOM 2005 erfaringer og status Fremtiden Spørgsmål

IT organisation Udenrigsministeriet (UM) l l l UM har 86 repræsentationer med i alt IT organisation Udenrigsministeriet (UM) l l l UM har 86 repræsentationer med i alt 2200 brugere spredt over kloden. IT afdelingen består af cirka 30 personer, heraf fire i serverdrift Hovedsageligt baseret på Microsoft teknologi AD med 9 domæner. 350 servere. Meget høje sikkerhedskrav

Management tidslinie l MOM 2005 kun en lille del af UM’s System Management indsats Management tidslinie l MOM 2005 kun en lille del af UM’s System Management indsats Ø Ø Ø Vi startede med MOM 2000 på alle servere Herefter SMS 2003 på alle servere Så MOM 2005 TAP Og nu SMS 2003 på alle klienter Vi har mange management planer

Vi ser management som grundlaget for alt vi gør Vi ser management som grundlaget for alt vi gør

MOM 2005 overvejelser l Vi valgte ikke at migrere MOM 2000 til 2005 fordi: MOM 2005 overvejelser l Vi valgte ikke at migrere MOM 2000 til 2005 fordi: Ø Ø Ø Vi ønskede ny struktur på MOM (en MOM server til uklassificeret, en til klassificeret og en til konsolidering) Grundet database problemer med MOM 2000 havde vi stort set ingen historiske oplysninger vi ønskede at tage med Vi ønskede at få ryddet helt op i MOM regler og management packs

MOM 2005 fordele l l State view – giver overblik over status Opdeling i MOM 2005 fordele l l State view – giver overblik over status Opdeling i Operator / administrator konsol Operator views – så vi kan tilpasse hvad en bruger kan se Vi havde store problemer med database størrelsen (30 GB) på MOM 2000. Vi planlagde en dataware house, men går nu på System Center.

MOM 2005 struktur Uklassificeret Klassificeret Consolidator Alert Forwarding Consolidator/ DAS/SQL DTS Data warehouse U MOM 2005 struktur Uklassificeret Klassificeret Consolidator Alert Forwarding Consolidator/ DAS/SQL DTS Data warehouse U 1. UM. DK U 2. UM. DK U 3. UM. DK U 4. UM. DK T 1. UM. DK T 2. UM. DK T 3. UM. DK T 4. UM. DK

MOM 2005 hardware l MOM server Ø HP Proliant DL 380 G 3 server MOM 2005 hardware l MOM server Ø HP Proliant DL 380 G 3 server § § l DUAL XEON 3 GHz 1 GB RAM Data warehouse server Ø HP Proliant DL 380 G 3 server § § § DUAL XEON 3 GHz 4 GB RAM Minimum 500 GB til databasen

MOM 2005 erfaringer l Management Packs er blevet bedre Ø Ø Ø Basere sig MOM 2005 erfaringer l Management Packs er blevet bedre Ø Ø Ø Basere sig mindre på events og mere på scripts. Scripts stiller krav, vær forberedt på at installere diverse komponenter (WMI providers) De nye MPs er ikke kun operationel overvågning (altså alarmering) – men også konfigurationsændringer (f. eks. Opsætning af memory i Exchange) Afsæt tid til opsætning af MPs og til at foretage ændringer før/efter MOM.

MOM 2005 erfaringer l MOM connector har givet en del problemer: Ø Ø Suppress MOM 2005 erfaringer l MOM connector har givet en del problemer: Ø Ø Suppress alerts (workaround) State (active/inactive) blev ikke opdateret korrekt Memory overflow i IIS Høj CPU på MOM connector DER ER KOMMET HOFIX TIL DE MESTE

MOM 2005 erfaringer l Husk: afsæt tid til at gennemgå alarmer og ret opsætning MOM 2005 erfaringer l Husk: afsæt tid til at gennemgå alarmer og ret opsætning af servere eller MOM regler. Ø Ø Ø Eks. : Exchange Mailflow script (sender mail fra en central server til alle eksterne og omvendt). Scriptet nåede ikke at sende mails til alle 85 servere. Ændring i script timeout løste problemet. Mange anbefalinger (f. eks. Rettigheder på message tracking logs). Tager tid at teste og implementere. AD replikering – pga. sløve linier

MOM 2005 Status l l l MOM i den arkitektur vi ønskede Vi venter MOM 2005 Status l l l MOM i den arkitektur vi ønskede Vi venter på et par hotfixes og design change requests (så vi har stadig et par problemer) De fleste MP er importeret og færdigkonfigureret. Vi har valgt at vente på System Center Reporting Server 2005 frem for at anvende MOM’s dataware house.

MOM 2005 Status l l Vi er i gang med udvikling af egne scripts/management MOM 2005 Status l l Vi er i gang med udvikling af egne scripts/management packs Oracle og HP MPs mangler Operator konsol skal distribueres til help desk Opsætning af tasks til brug for help desk

Fremtiden l UM er på TAP med SCRS 2005. Vi glæder os til rapporterne Fremtiden l UM er på TAP med SCRS 2005. Vi glæder os til rapporterne Ø Ø l l DW skal fyldes med SMS 2003 og MOM 2005 data Vi har store planer om SLA rapporter vi skal udvikle Verdenskort til visualisering for help desk…. En del rapporter/scripts/management packs skal udvikles og implementeres

Fremtiden l System Center 2. 0 (ny SMS, ny MOM, ny RS) Ø Mange Fremtiden l System Center 2. 0 (ny SMS, ny MOM, ny RS) Ø Mange forbedringer. Men vi må ikke tale om det endnu Ø l Det er klart for os at Microsoft virkelig satser på management MOM opdateres og forbedres løbende i takt med at det underliggende miljø ændres

Fremtiden Uklassificeret Klassificeret SMS Central Site SMS Primary Data warehouse Consolidator/ DAS/SQL DTS Alert Fremtiden Uklassificeret Klassificeret SMS Central Site SMS Primary Data warehouse Consolidator/ DAS/SQL DTS Alert Forwarding Consolidator/ DAS/SQL Consolidator U 1. UM. DK U 2. UM. DK U 3. UM. DK U 4. UM. DK T 1. UM. DK T 2. UM. DK T 3. UM. DK T 4. UM. DK

Vi samarbejder med l l l Microsoft i USA (TAP) Microsoft Premier Support (TAM) Vi samarbejder med l l l Microsoft i USA (TAP) Microsoft Premier Support (TAM) Globeteam i DK

Vi samarbejder med l l l Microsoft i USA (TAP) Microsoft Premier Support (TAM) Vi samarbejder med l l l Microsoft i USA (TAP) Microsoft Premier Support (TAM) Globeteam i DK DET BEGYNDER AT SE GODT UD

Spørgsmål ? Spørgsmål ?

Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud?

Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud?

Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud?

Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud?