Скачать презентацию Uçuşların meteoroloji təminatının avtomatlaşdırılması Mühazirəçi Hacıyev Aqil Скачать презентацию Uçuşların meteoroloji təminatının avtomatlaşdırılması Mühazirəçi Hacıyev Aqil

aff0ba388a2e87b265d407f44ddaeeb0.ppt

  • Количество слайдов: 10

Uçuşların meteoroloji təminatının avtomatlaşdırılması Mühazirəçi: Hacıyev Aqil Uçuşların meteoroloji təminatının avtomatlaşdırılması Mühazirəçi: Hacıyev Aqil

AWOS avtomatlaşdırılmış müşahidə stansiyası IMS AWOS (Integrated meteorological system Automated weather observing system) –regional AWOS avtomatlaşdırılmış müşahidə stansiyası IMS AWOS (Integrated meteorological system Automated weather observing system) –regional və beynəlxalq aerodromlar üçün avtomatlaşdırılmış hava müşahidə sistemidir. IMS AWOS aerodromda bütün meteoroloji məlumatları ölçür, hazırlayır, yadda saxlayır və əks etdirir. Bu məlumatlara aiddir: meteoroloji cihazların ölçülməsi, hava üzərində müşahidə, GTS və AFTN şəbəkələrindən qəbul edilmiş məlumatlar.

 IMS AWOS müşahidəçilərə, pilotlar və digər istifadəçilərə meteoroloji məlumatları ekranda real vaxtda göstərilən IMS AWOS müşahidəçilərə, pilotlar və digər istifadəçilərə meteoroloji məlumatları ekranda real vaxtda göstərilən displeylər, qrafiklər, ÜMT məlumatları və ATİS, VOLMET vasitəsilə əldə edilən səsli məlumatlarla təqdim edir. IMS AWOS atmosferin yuxarı təbəqələrində baş verən hadisələr, küləyin dəyişməsi haqqında xəbərdarlıq sistemləri və radarlar üçün interfeyslər təqdim edir. IMS AWOS meteoroloji məlumatların ölçülməsi və işlənilməsinə aid olan İCAO və ÜMT-nin bütün standart və tövsiyyələrinə müvafiq gəlir. Bu sistem QNH, QFE, QEZ (RVR)-də görünüş məsafəsi və s. kimi müxtəlif parametrləri hesablayır, ehtiyac olduqda METAR, SPECI, SYNOP məlumatlar tərtib edir.

 Aviasiya web serveri Eyni aerodromda, müxtəlif məkanda və ya digər ölkədə IMS AWOS Aviasiya web serveri Eyni aerodromda, müxtəlif məkanda və ya digər ölkədə IMS AWOS sistemi istifadəçilərə effektiv web interfeys təqdim edir. Bunun üçün istifadəçiyə yalnız kompyuter və internetə çıxış lazımdır.

Vaisala WRM 200 meteoroloji radarı WRM 200 ikili polyarizasiyalı dopler meteoroloji radarıdır və artıq Vaisala WRM 200 meteoroloji radarı WRM 200 ikili polyarizasiyalı dopler meteoroloji radarıdır və artıq öz yeni proqramlarının effektivliyini göstərmişdir. Belə proqramlara aiddir Hydro. Class™ - real zamanda atmosfer yağıntılarının təsnifatı üzrə proqram təminatı. Bu proqram təminatı COTS-un real vaxtda ikili polyarizasiyadan istifadə edərək dolu, qar dənəcikləri, qar və ya yağışı təsnifatlaşdırmaq məqsədilə istifadə edilən ilk məhsuludur.

 WRM 200 yüksək keyfiyyətli məlumat, dəqiq ölçmələr, sadə texniki xidmət, texniki xidmətə sərf WRM 200 yüksək keyfiyyətli məlumat, dəqiq ölçmələr, sadə texniki xidmət, texniki xidmətə sərf edilən az miqdarda xərclər, antenna və s. avadanlıqlardan ibarətdir. Aşağıdakı qaydada tətbiq edilir: Meteoroloji müşahidələr Təhlükəli hava şəraitinin monitorinqi. Hidrometeoroloji müşahidələr, məsələn, daşqının proqnozlaşdırılması Hava limanlarında külək sürüşməsinin təyini Tayfun/siklon/qasırğanın izlənməsi

ОРМЕТ məlumatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması Seçilmiş aerodrom və ya aerodromlar qrupu üçün TAF, METAR və ОРМЕТ məlumatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması Seçilmiş aerodrom və ya aerodromlar qrupu üçün TAF, METAR və SPECI kod formalı məlumatların yoxlanılması həyata keçirilir. Yoxlamanın növü-məlumatın vaxtında və nizamlı şəkildə ötürülməsinə əsaslanmışdır. Monitorinq nəticəsində aşkar edilən səhvlər və onların növləri haqqında siyahı tərtib edilir. Bu tip səhvlərin məlumatlar bazasında saxlanması, səhvlərin tiplərinə, indeks və tarixinə görə sıralanması da mümkündür.

Meteoroloji lokator şəbəkələrindən alınan məlumatların yoxlanılması Meteoroloji lokator şəbəkələrinin məlumatlarına görə tərtib edilən mürəkkəb Meteoroloji lokator şəbəkələrindən alınan məlumatların yoxlanılması Meteoroloji lokator şəbəkələrinin məlumatlarına görə tərtib edilən mürəkkəb xəritələr özündə vacib radiometeoroloji məlumat daşıyır. Mürəkkəb xəritələrin keyfiyyəti mübadilənin tamlığı və nizamlılığından asılıdır. Müşahidə müddətlərində zaman üzrə yaranan uyğunsuzluqlar aviasiyanın meteotəminatı üçün radiometeoroloji məlumatın tətbiqinin effektivliyini olduqca aşağı salır.