Скачать презентацию ÚČAST ACE NA PROJEKTU SZR Systém Základních Registrů Скачать презентацию ÚČAST ACE NA PROJEKTU SZR Systém Základních Registrů

7c627c048d3ef4e48e5f2aa64d1127b0.ppt

  • Количество слайдов: 18

ÚČAST ACE NA PROJEKTU SZR Systém Základních Registrů Petr Čermák 11/2011 ÚČAST ACE NA PROJEKTU SZR Systém Základních Registrů Petr Čermák 11/2011

ASSECO – TRADIČNÍ DODAVATEL REGISTRŮ STÁTNÍ SPRÁVY 1. ISOR - Obchodní Rejstřík 2. ARES ASSECO – TRADIČNÍ DODAVATEL REGISTRŮ STÁTNÍ SPRÁVY 1. ISOR - Obchodní Rejstřík 2. ARES - Registr Ekonomomických Subjektů 3. ROS - Registr (právnických) Osob - jádro registru (SZR) 4. RPP - Registr Práv a Povinností - základní registr (SZR) 2

ASSECO – DISPONUJE KLÍČOVÝMI ZNALOSTMI SZR 3 ASSECO – DISPONUJE KLÍČOVÝMI ZNALOSTMI SZR 3

REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ (RPP) - CÍLE Poskytovat funkce pro řízení přístupu k e. REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ (RPP) - CÍLE Poskytovat funkce pro řízení přístupu k e. GON službám na základě evidence práv přístupu rolí v zaregistrovaných agendách Evidence referenčních údajů o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, právech a povinnostech k věcem , a to včetně údajů o působnosti a rozhodnutích orgánů veřejné moci

VĚCNÝ KONTEXT PROJEKTU RPP Koncept základních registrův (ZR) Zakotven v zákoně 111/2009 Sb. (Zákon VĚCNÝ KONTEXT PROJEKTU RPP Koncept základních registrův (ZR) Zakotven v zákoně 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) Ostrý start dle zákona 1. července 2012. ISZR (integrační systém ZR) RUIAN (území) ROB (lidé) ROS (organizace) ORG (převodník IDs) RPP (oprávnění) 5

ZÁKLADNÍ LOGIKA RPP Příklad dotazu vašeho existujícího agendového systému (AIS) na existenci firmy do ZÁKLADNÍ LOGIKA RPP Příklad dotazu vašeho existujícího agendového systému (AIS) na existenci firmy do registru ROS Dotaz do systému ZR na vnější integrační rozhraní Vašemu AIS je navrácen výsledek dotazu (např. existence firmy podle IČO) RPP ověří, že váš AIS je registrován v SZR a vaše agenda má zákonný nárok požadovat informaci z ROS ORG (převodník IDs) ISZR (integrační systém ZR) RUIAN (území) ROB (lidé) ROS (organizace) RPP (oprávnění) 6 V případě pozitivního výsledku ověření práv na straně RPP, integrační ISZR umožní dotaz do ROS

REFERENČNÍ ÚDAJE O AGENDÁCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (OVM) Datové okruhy: AIS, Agendové role OVM, REFERENČNÍ ÚDAJE O AGENDÁCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (OVM) Datové okruhy: AIS, Agendové role OVM, Působnosti OVM, Procesní modely agend OVM, Právní předpisy, Katalog služeb, Matice oprávnění Editace: Spravuje správce RPP v rámci prvotního nastavení systému a následně v rámci zpracování ohlášení agend OVM Nástroje pro editaci: Správa realizována pomocí nových AIS RPP Speciální, Modelovací a Působnostní Reference: • Do ROS pro identifikaci OVM • do RUIAN pro vymezení působnosti OVM

CÍL REFERENČNÍ ČÁSTI Rozhodnutí Orgánů Veřejné Moci (OVM) se mají ukládat v RPP V CÍL REFERENČNÍ ČÁSTI Rozhodnutí Orgánů Veřejné Moci (OVM) se mají ukládat v RPP V referenční části RPP – má být dostupná informace o tom: KDO ( Agenda OVM) JAKÁ stará práva dotčený subjekt pozbyl nebo jaká nová práva nabyl CO (jaká práva a povinnosti osoby) se mění PROČ = na základě čeho (Katalog právních předpisů v RPP) rozhodl o právech a povinnostech 8

ŘÍDÍCÍ A REFERENČNÍ ČÁST RPP 9 ŘÍDÍCÍ A REFERENČNÍ ČÁST RPP 9

PRÁVA A POVINNOSTI OSOB Datové okruhy: Rozhodnutí OVM Editace: Spravuje OVM, který rozhodnutí vydal PRÁVA A POVINNOSTI OSOB Datové okruhy: Rozhodnutí OVM Editace: Spravuje OVM, který rozhodnutí vydal Nástroje pro Editace: AIS RPP Editační, nebo upravené lokální AIS Reference: • Do ROS, pokud je dotčenou osobou právnická osoba • Do ROB, pokud je dotčenou osobou fyzická osoba • Do RUIAN, pokud se rozhodnutí týká adresného místa

LOGICKÝ KONCEPT KOMUNIKACE IS RPP A JEHO AIS 11 LOGICKÝ KONCEPT KOMUNIKACE IS RPP A JEHO AIS 11

RIZIKA K 1. 7. 2012 Nutnost autorizace všech agendových systémů Opomenutí agendy a důsledky RIZIKA K 1. 7. 2012 Nutnost autorizace všech agendových systémů Opomenutí agendy a důsledky z něho Logování přístupů na straně OVM Nabídka poradenství skupinou Asseco Komplexní řešení chodu úřadu 12

REGISTR OSOB (ROS) – CÍLE Vede Subjekty uvedené v registru (§ 25): právnické osoby REGISTR OSOB (ROS) – CÍLE Vede Subjekty uvedené v registru (§ 25): právnické osoby a jejich organizační složky podnikající fyzické osoby orgány veřejné moci – organizační složky státu zahraniční osoby a jejich organizační složky organizace s mezinárodním prvkem Poskytuje služby pro 25 typů agendových míst spravujících cca 80 agend

ROS – TYPICKÁ AGENDOVÁ MÍSTA Vede evidenci osob pro: Rejstříkový soud Živnostenský úřad Obec ROS – TYPICKÁ AGENDOVÁ MÍSTA Vede evidenci osob pro: Rejstříkový soud Živnostenský úřad Obec Ministerstvo kultury Ministerstvo vnitra další Uděluje oprávnění k činnosti pro: Profesní komory Energetický regulační úřad Obec další

ROS - OBSAH Referenční údaje (§ 26) základní charakteristiky osob Referenční vazby provázanost na ROS - OBSAH Referenční údaje (§ 26) základní charakteristiky osob Referenční vazby provázanost na ostatní základní registry Identifikátory • • • Identifikační číslo osoby – IČO Identifikační číslo provozovny – IČP Kód agendy Provozní údaje • • Datum prvotního zápisu do ROS Datum poslední změny údajů

ROS - REFERENČNÍ ÚDAJE Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení) fyzické osoby Datum ROS - REFERENČNÍ ÚDAJE Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení) fyzické osoby Datum vzniku nebo datum zápisu do evidence Datum zániku nebo datum výmazu z evidence Právní forma Záznam o zpřístupnění datové schránky osoby (ISDS) Statutární orgán (ROB nebo ROS nebo údaj o zahraniční fyzické osoby) Právní stav Adresa sídla osoby (RUIAN) Údaj o místě výkonu činnosti osoby (vznik a zánik provozovny, adresa sídla provozovny – RUIAN) Jméno a příjmení fyzické osoby (ROB) Agendový identifikátor fyzické osoby (ORG) Adresa místa pobytu fyzické osoby v ČR (RUIAN)

 ROS - PŘÍNOSY PRO OVM ü Dostupné informace o všech osobách ü Snížení ROS - PŘÍNOSY PRO OVM ü Dostupné informace o všech osobách ü Snížení administrativní zátěže zúčastněných subjektů ü Přebírané informace vždy aktuální ü Adresy – RÚIAN § Fyzické osoby – ROB ü Urychlení procesu předávání informací mezi OVM ü Bezpečnost

DĚKUJI ZA POZORNOST Asseco Czech Republic, a. s. Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha DĚKUJI ZA POZORNOST Asseco Czech Republic, a. s. Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9 Tel. : +420 266 198 111, 366 Fax: +420 266 198 641 Email: [email protected] cz www. asseco. cz This presentation is the property of Asseco Central Europe (ACE) business group. Information presented serves for marketing purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy. ACE accept s no liability whatsoever for any loss arising directly or indirectly from the use of, reliance of any information contained in this presentation or for any omission of the information. The processing, copying, recording on information carriers, as well as making this presentation or any part thereof available in any way to third parties requires the prior consent of ACE member. 18