Скачать презентацию UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC Скачать презентацию UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC

ffe9896c598fc59694b71c86d881dede.ppt

  • Количество слайдов: 24

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thiết kế UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thiết kế bài giảng điện tử E-Learning. . . . . Bài giảng: Tiết 42+43: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Chương trình: Toán học, lớp 9 Giáo viên: Vũ Minh Tuyền Email: meoxuongnui [email protected] com Điện thoại: 0989 399 847 Trường PTDTBT THCS Phình Giàng Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Tháng 12/2014

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ

Câu 1: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và Câu 1: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó đúng hay sai? A) Đúng B) Sai Câu trả lời của bạn: Câu trả lời đúng: Sai rồi! Chúc lần saubạn Đúng Cố gắng mừng nhé Bạn trả lời chưa chính xác! Bạn đã trả lời chính xác! Bạn phải trả lời trước khi chuyển sang câu tiếp theo Xác nhận Xóa

Câu 2: Số đo một cung của một đường tròn là 1200 thì số Câu 2: Số đo một cung của một đường tròn là 1200 thì số đo góc nội tiếp chắn cung đó là: A) B) C) D) 1200 900 600 2400 Sai rồi! Chúc lần saubạn Đúng Cố gắng mừng nhé Bạn trả lời chưa chính xác! Bạn đã trả lời chính xác! Bạn phải trả lời trước khi chuyển sang câu tiếp theo Câu trả lời của bạn: Câu trả lời đúng: Xác nhận Xóa

Câu 3: Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng: A) Câu 3: Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng: A) B) C) D) 900 1800 300 450 Sai rồi! Chúc lần saubạn Đúng Cố gắng mừng nhé Bạn trả lời chưa chính xác! Bạn đã trả lời chính xác! Bạn phải trả lời trước khi chuyển sang câu tiếp theo Câu trả lời của bạn: Câu trả lời đúng: Xác nhận Xóa

KIỂM TRA BÀI CŨ Điểm của bạn {score} Điểm cao nhất {max-score} Bài số KIỂM TRA BÀI CŨ Điểm của bạn {score} Điểm cao nhất {max-score} Bài số {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Xem lại

§ 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ D Y CUNG § 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ D Y CUNG

§ 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ D Y CUNG 1. Khái § 4: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ D Y CUNG 1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: Góc BAx có + Đỉnh A nằm trên đường tròn + Cạnh AB là dây cung + Cạnh Ax là tia tiếp tuyến => Góc BAx gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. x A B y ? Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung phải • thỏa mãnbởi tia tiếp tuyến và dây cung phải thỏa mãn: Góc tạo những điều kiện gì? - Đỉnh thuộc đường tròn - Một cạnh là một tia tiếp tuyến của đường tròn. - Cạnh kia chứa một dây cung của đường tròn O Hình 22

x A B y Cung nằm trong góc gọi là cung bị chắn Góc x A B y Cung nằm trong góc gọi là cung bị chắn Góc BAx có cung bị chắn là cung nhỏ AB Góc Bay có cung bị chắn là cung lớn AB O Hình 22

Hãy giải thích vì sao các góc ở các hình 23, 24, 25, 26 Hãy giải thích vì sao các góc ở các hình 23, 24, 25, 26 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. ? 1 | || H×nh 23 • O H×nh 24 • O H×nh 25 Hình 23: Không có cạnh nào là tia tiếp tuyến. Hình 24: Không có cạnh nào chứa dây cung. Hình 25: Không có cạnh nào là tia tiếp tuyến. Hình 26: Đỉnh của góc không nằm trên đường tròn. • O H×nh 26

? 2 a) Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây ? 2 a) Hãy vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong ba trường hợp sau : BAx = 300 ; BAx = 900 ; BAx = 1200 b) Trong mỗi trường hợp hãy cho biết số đo của cung bị chắn. B m B O B m A x BAx =300 O n 1200 300 Am. B=600 O m A x =900 Am. B =1800 BAx x BAx =1200 A Am. B =2400 Dựa vào kết quả ở câu ? 2 và kiến thức đã học em có dự đoán gì về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với số đo cung bị chắn ? Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn.

2. Định lí Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây 2. Định lí Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. GT KL (O) ; BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Ax và dây cung AB chắn cung Am. B BAx = sđ Am. B Chứng minh a)Tâm O nằm trên cạnh chứa dây cung AB b) Tâm O nằm bên ngoài BAx. c) Tâm O nằm bên trong BAx

B a)Tâm O nằm trên cạnh chứa dây cung AB BAx = 900 sđAm. B a)Tâm O nằm trên cạnh chứa dây cung AB BAx = 900 sđAm. B = 1800 BAx = 1 2 m sđAm. B O x A a)

C B b) Tâm O nằm bên ngoài BAx. OAB cân tại O o C B b) Tâm O nằm bên ngoài BAx. OAB cân tại O o Kẻ OH AB tại H; 1 nên O 1 = 1 AOB (OH là tia phân giác của AOB) 2 Ta có O 1 = BAx (vì cùng phụ với góc OAB) BAx = AOB BAx = sđAm. B Mặt khác AOB = sđAm. B A H b) m x

C c) Tâm O nằm bên trong BAx Kẻ AC đi qua tâm O. C c) Tâm O nằm bên trong BAx Kẻ AC đi qua tâm O. Ta có B BAC = 1 sđ BC (Định lí góc nội tiếp) 2 CAx = 1 sđ CA (Trường hợp a) 2 BAx = BAC + CAx = 1 sđ BC + 1 sđ CA 2 2 1 sđ Am. B BAx = 2 m O A c) x

A y 3. Hệ quả Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung A y 3. Hệ quả Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng ? 3 Hãy so sánh số đo BAx , ACB với nhau. số đo của cung Am. B (h. 28) Giải BAx = ACB = x m • O B C Hình 28 sđ Am. B (định lí góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung) sđ Am. B (định lí góc nội tiếp) BAx = ACB Dựa vào kết quả ? 3 ta có nhận xét gì về mối quan hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung?

CỦNG CỐ CỦNG CỐ

Câu 1: Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng: Câu 1: Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng: A) B) C) D) 1800 Số đo cung bị chắn Nửa số đo cung bị chắn 900 Đúng Cố gắng mừng nhé Sai rồi! Chúc lần saubạn Bạn trả lời chưa chính xác! Bạn đã trả lời chính xác! Bạn phải trả lời trước khi chuyển sang câu tiếp theo Câu trả lời của bạn: Câu trả lời đúng: Xác nhận Xóa

Câu 2: Cho đường tròn (O), góc BAx là góc tạo bởi tia tiếp Câu 2: Cho đường tròn (O), góc BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Ax và dây AB. Số đo cung AB bằng 2700, số đo góc BAx là: A) B) C) D) 600 900 1350 2700 Sai rồi! Chúc lần saubạn Đúng Cố gắng mừng nhé Bạn trả lời chưachính xác! Bạn đã trả lời chính xác! Bạn phải trả lời trước khi chuyển sang câu tiếp theo Câu trả lời của bạn: Câu trả lời đúng: Xác nhận Xóa

Củng cố Điểm của bạn {score} Điểm cao {max-score} Bài số {total-attempts} Question Feedback/Review Củng cố Điểm của bạn {score} Điểm cao {max-score} Bài số {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Tiếp tục Xem lại

Hướng dẫn về nhà - Học kĩ lí thuyết, thuộc các định lí, hệ Hướng dẫn về nhà - Học kĩ lí thuyết, thuộc các định lí, hệ quả. - Làm các bài tập: 27, 28, 29, 30 (sgk-79)

Hướng dẫn bài tập 30: Chứng minh định lí đảo về góc tạo bởi Hướng dẫn bài tập 30: Chứng minh định lí đảo về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Vẽ OH AB B 1 sđ AB Theo giả thiết BAx = 2 Suy ra A 2 = O 1 0 nên A + A = 900 Mà A 1 + O 1 = 90 1 2 H 1 Vậy Ax là tia tiếp tuyến của (O) tại A 2 x A

BÀI HỌC KẾT THÚC BÀI HỌC KẾT THÚC

Tài liệu tham khảo - Bài giảng tham khảo lấy từ trang web: baigiang. Tài liệu tham khảo - Bài giảng tham khảo lấy từ trang web: baigiang. violet. vn - Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên toán 9 tập 2