Скачать презентацию Tworzenie modeli biznesowych Case study Mapa empatii Скачать презентацию Tworzenie modeli biznesowych Case study Mapa empatii

4 Tworzenie modeli biznesowych - mapa empatii.pptx

  • Количество слайдов: 19

Tworzenie modeli biznesowych Case study + Mapa empatii Tworzenie modeli biznesowych Case study + Mapa empatii

Czym jest model biznesowy? Wybierzcie firmę, o której najłatwiej Wam będzie rozmawiać. Zastanówcie się, Czym jest model biznesowy? Wybierzcie firmę, o której najłatwiej Wam będzie rozmawiać. Zastanówcie się, na czym polega biznes tej firmy. Spróbujcie opisać model biznesowy wybranego przedsiębiorstwa. Czas: 10 -15 min

Pobudzanie siatki wiedzy Jeszcze raz podejdziemy do modeli biznesowych tych firm, tym razem pracując Pobudzanie siatki wiedzy Jeszcze raz podejdziemy do modeli biznesowych tych firm, tym razem pracując na konkretnym narzędziu Czas: 20 min

Szablon modelu biznesowego Szablon modelu biznesowego

Które z tych playerów są inne? Które z tych playerów są inne?

innowacyjny produkt… czy innowacyjny model biznesowy? innowacyjny produkt… czy innowacyjny model biznesowy?

Case study – i. Pod i i. Tunes Case study – i. Pod i i. Tunes

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii Najpierw, w drodze burzy mózgów, Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii Najpierw, w drodze burzy mózgów, należy wskazać wszystkie potencjalne segmenty klientów, które moglibyśmy chcieć obsługiwać w ramach danego modelu biznesowego. Wybieramy trzech obiecujących kandydatów, a następnie na przykładzie jednego z nich wykonujemy pierwsze ćwiczenie w zakresie profilowania. Na początek należy nadać mu imię i nazwisko i przypisać pewne cechy demograficzne — wskazać poziom jego dochodów, ustalić stan cywilny itd. W ramach kolejnego kroku odwołujemy się do diagramu zamieszczonego na poprzednim slajdzie i na dużej kartce, flipcharcie lub białej tablicy tworzymy stopniowo profil naszego nowo poznanego klienta. W tym celu poszukujemy odpowiedzi na sześć pytań.

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 1. CO KLIENT WIDZI? WSKAZUJEMY Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 1. CO KLIENT WIDZI? WSKAZUJEMY ELEMENTY WIZUALNE, Z KTÓRYMI KLIENT STYKA SIĘ W SWOIM OTOCZENIU: Jak to wygląda? Co znajduje się wokół? Kim są jego znajomi? Z jakiego rodzaju ofertą styka się na co dzień (w porównaniu z ogólną ofertą rynku)? Jakie problemy może napotykać?

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 2. CO KLIENT SŁYSZY? WSKAZUJEMY, Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 2. CO KLIENT SŁYSZY? WSKAZUJEMY, W JAKI SPOSÓB OTOCZENIE WPŁYWA NA KLIENTA: Co mówią jego znajomi? Kto tak naprawdę wywiera na niego wpływ i w jaki sposób? Które kanały medialne kształtują jego opinię?

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 3. CO KLIENT TAK NAPRAWDĘ Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 3. CO KLIENT TAK NAPRAWDĘ MYŚLI I CZUJE? STARAMY SIĘ USTALIĆ, CO SIĘ DZIEJE W UMYŚLE KLIENTA: Co jest dla niego naprawdę ważne (nawet jeśli nie mówi o tym otwarcie)? Wyobrażamy sobie, co czuje. Co go porusza? Co spędza mu w nocy sen z powiek? Próbujemy odgadnąć jego marzenia i aspiracje.

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 4. CO KLIENT MÓWI I Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 4. CO KLIENT MÓWI I ROBI? WYOBRAŻAMY SOBIE, CO KLIENT MOŻE ROBIĆ l JAK MOŻE ZACHOWYWAĆ SIĘ PUBLICZNIE: Jaką przejawia postawę? Co może mówić innym? Zwracamy szczególną uwagę na ewentualne rozbieżności między oficjalnymi deklaracjami, a prawdziwymi poglądami klienta.

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 5. JAKIE SĄ JEGO BOLĄCZKI? Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 5. JAKIE SĄ JEGO BOLĄCZKI? Co go najbardziej frustruje? Jakie przeszkody stoją na jego drodze do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań? Jakiego ryzyka stara się uniknąć?

Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 6. NA JAKIE KORZYŚCI LICZY? Rozwijanie modelu biznesowego z inspiracji klienta – mapa empatii 6. NA JAKIE KORZYŚCI LICZY? Czego tak naprawdę chce lub potrzebuje? Co jest dla niego miarą sukcesu? Próbujemy wskazać strategie, które mógłby realizować, żeby osiągnąć swoje cele

Szablon modelu biznesowego Szablon modelu biznesowego

Stwórz mapę empatii Wybierz firmę i stwórz dla niej Mapę Empatii. Stwórz mapę empatii Wybierz firmę i stwórz dla niej Mapę Empatii.

O czym mówiliśmy dzisiaj i co jest warte zapamiętania? Definicja modelu biznesowego • KLIENCI O czym mówiliśmy dzisiaj i co jest warte zapamiętania? Definicja modelu biznesowego • KLIENCI KUPUJĄ KORZYŚCI i właśnie one powinny być sercem modelu biznesowego. • Biznes opiera się na klientach. Nie można robić biznesu bez zdefiniowania IDEALNEGO KLIENTA. • Model biznesowy tworzy suma czynności, które pozostają w logicznym związku i tworzą KONKRETNĄ WARTOŚĆ dla KONKRETNEGO KLIENTA.