Скачать презентацию Твердість води Що таке твердість води Твердість Скачать презентацию Твердість води Що таке твердість води Твердість

53_tverdist_vodu.ppt

  • Количество слайдов: 6

Твердість води Твердість води

Що таке твердість води? Твердість води , зумовлена наявністю іонів кальцію Са(2+) та іонів Що таке твердість води? Твердість води , зумовлена наявністю іонів кальцію Са(2+) та іонів магнію (Мg 2+), називається загальною твердістю води. Чим вищий вміст у воді цих йонів, ти більша твердість води. 2+ Mg 2+ Са

Твердість води зумовлена взаємодією карбон(IV) оксиду з карбонатами кальцію і магнію, перетворючи їх на Твердість води зумовлена взаємодією карбон(IV) оксиду з карбонатами кальцію і магнію, перетворючи їх на розчинні кислі солі-гідрогенкарбонати CO 2+H 2 O↔H 2 CO 3 Ca. CO 3+H 2 O+CO 2=Ca(HCO 3)2 CO 3+H 2 O+CO 2=Mg(HCO 3)2

Види твердості ЗАГАЛЬНА ТВЕРДІСТЬ ВОДИ СКЛАДАЄТЬСЯ З КАРБОНАТНОЇ (ТИМЧАСОВОЇ) ТА НЕКАРБОНАТНОЇ (СТАЛОЇ). ТВЕРДА ВОДА Види твердості ЗАГАЛЬНА ТВЕРДІСТЬ ВОДИ СКЛАДАЄТЬСЯ З КАРБОНАТНОЇ (ТИМЧАСОВОЇ) ТА НЕКАРБОНАТНОЇ (СТАЛОЇ). ТВЕРДА ВОДА НЕПРИДАТНА МАЙЖЕ ДЛЯ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЦТВА.

Карбонатна твердість води Спричиняється наявністю у воді кальцій і магній гідрогенкарбонатів усунення карбонатної твердості(помякшення): Карбонатна твердість води Спричиняється наявністю у воді кальцій і магній гідрогенкарбонатів усунення карбонатної твердості(помякшення): а)Кипятіння води: Ca(HCO 3)2=Ca. CO 3↓+CO 2+H 2 O Mg(HCO 3)2=Mg(OH)2↓+2 CO 2 б)Додавання соди: Ca(HCO 3)2+Na 2 CO 3=Ca. CO 3↓+2 Na. HCO 3 Mg(HCO 3)2+Na 2 CO 3=Mg. CO 3↓+2 Na. HCO 3 в)Додавання гашеного вапна(у промисловості): Ca(HCO 3)2+Ca(OH)2=2 Ca. CO 3 ↓+2 H 2 O Mg(HCO 3)2+Ca(OH)2=Ca. CO 3↓+Mg. CO 3↓+2 H 2 O

Некарбонатна твердість води Обумовлюється наявністю у воді сульфат магнію, хлоридів, нітратів кальцію і магнію. Некарбонатна твердість води Обумовлюється наявністю у воді сульфат магнію, хлоридів, нітратів кальцію і магнію. Усунення некарбонатної твердості води: а)Содовий метод: Ca. SO 4+Na 2 CO 3=Ca. CO 3↓+Na 2 SO 4 Mg. SO 4+Na 2 CO 3=Mg. CO 3↓+Na 2 SO 4 Ca. CI 2+Na 2 CO 3=Ca. CO 3 ↓+Na. CI б)Фосфатний метод: 3 Ca. SO 4+2 Na 3 PO 4=Ca 3(PO 4)2↓+3 Na. SO 4 3 Mg. SO 4+2 Na 3 PO 4=Mg 3(PO 4)2+Na 2 SO 4