Скачать презентацию TÜRK DIŞ TİCARETİ SCHENGEN ENGELİNE MAHKUM YÜK-TIR-SÜRÜCÜ Скачать презентацию TÜRK DIŞ TİCARETİ SCHENGEN ENGELİNE MAHKUM YÜK-TIR-SÜRÜCÜ

645c7a296e882df1a4901d453cc59ed8.ppt

  • Количество слайдов: 16

TÜRK DIŞ TİCARETİ SCHENGEN ENGELİNE MAHKUM TÜRK DIŞ TİCARETİ SCHENGEN ENGELİNE MAHKUM

YÜK-TIR-SÜRÜCÜ ayrılmaz bir bütündür! Avrupa Birliği ülkeleri ile dış ticaretin sürdürülebilmesi için “hizmet sağlamak” YÜK-TIR-SÜRÜCÜ ayrılmaz bir bütündür! Avrupa Birliği ülkeleri ile dış ticaretin sürdürülebilmesi için “hizmet sağlamak” amacıyla karayoluyla yapılan taşımalar ancak TIR araçları yapılmak zorundadır TIR sürücüleri için talep edilen; Vize “TIR Aracı” ve “Taşınan Yükler” için de getirilen tarife dışı bir engeldir.

DIŞ TİCARETTE VİZE ENGELİ SCHENGEN HANDBOOK Türk TIR Sürücülerini “Hizmet Sağlayıcı” olarak tanımlamıştır! SÜRÜCÜLER, DIŞ TİCARETTE VİZE ENGELİ SCHENGEN HANDBOOK Türk TIR Sürücülerini “Hizmet Sağlayıcı” olarak tanımlamıştır! SÜRÜCÜLER, TEORİDE “HİZMET SAĞLAYICI” OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTE ANCAK PRATİKTE VİZE TEMİN ŞARTI DEVAM ETMEKTEDİR!

DIŞ TİCARETTE VİZE ENGELİ SCHENGEN HANDBOOK “Dış Ticaretimizi Taşıyan Sürücüler” Avrupa ülkelerine gezmeye giden DIŞ TİCARETTE VİZE ENGELİ SCHENGEN HANDBOOK “Dış Ticaretimizi Taşıyan Sürücüler” Avrupa ülkelerine gezmeye giden bir turist gibi, 6 ayda 90 gün kalış hakkı veren vizeyi temin edebilmek için yurtdışından “Davetiye” almak ve beraberinde 22 farklı evrak düzenlemek zorundadır!

SCHENGEN CALCULATOR AB, Türk Sürücüler için Vize Engelini Büyütüyor ! 150’NİN ÜZERİNDE TÜRK SÜRÜCÜSÜ SCHENGEN CALCULATOR AB, Türk Sürücüler için Vize Engelini Büyütüyor ! 150’NİN ÜZERİNDE TÜRK SÜRÜCÜSÜ BU UYGULAMA İLE AB KAPILARINDAN GERİ GÖNDERİLDİ!

SCHENGEN CALCULATOR “ilk giriş’ten itibaren 180 gün’de 90 GÜN” kalış hakkı tanıyan Schengen, 18 SCHENGEN CALCULATOR “ilk giriş’ten itibaren 180 gün’de 90 GÜN” kalış hakkı tanıyan Schengen, 18 Ekim 2013 tarihinden sonra, (yeni vize dahi olsa) sürücünün, son 180 günlük süre içerisinde GEÇMİŞ VİZE DÖNEMİNE BAKMAKTADIR. Sürücüye Verilen YENİ Vizenin Geçerliliği Dikkate Alınmıyor! DE

Her Bir “Vize” Bağımsız İdari Bir Karardır! Schengen Ülkeleri; HER VİZE BAĞIMSIZ YENİ BİR Her Bir “Vize” Bağımsız İdari Bir Karardır! Schengen Ülkeleri; HER VİZE BAĞIMSIZ YENİ BİR İDARİ KARARDIR ! Schengen ülkesi, verdiği hakkı DOĞRU kullanan sürücüyü BİR ÖNCEKİ 6 AYLIK VİZE İLE 90 gün Schengen Bölgesinde kaldın! suçlaması ile cezalandırıyor!

SCHENGEN CALCULATOR!!! Örnek Hesaplama; SCHENGEN CALCULATOR!!! Örnek Hesaplama;

SCHENGEN CALCULATOR!!! SÜRÜCÜ, Türkiye’ye geri gönderiliyor ! 250 -500 Euro ceza ile birlikte !!!!! SCHENGEN CALCULATOR!!! SÜRÜCÜ, Türkiye’ye geri gönderiliyor ! 250 -500 Euro ceza ile birlikte !!!!!

90 / 180 KURALI Bir yıllık süreç 15 Ocak 10 Gün 5 Şubat 2 90 / 180 KURALI Bir yıllık süreç 15 Ocak 10 Gün 5 Şubat 2 Mart 25 Gün Nis. 10 Gün May. 20 Gün Haz. 25 Gün 15 Tem 5 Ağu Eylül Ekim Kasım Aralık

90 / 180 KURALI Bir yıllık süreç 2 15 Ocak 10 Gün 5 Şubat 90 / 180 KURALI Bir yıllık süreç 2 15 Ocak 10 Gün 5 Şubat 2 Mart 25 Gün Nis. 10 Gün May. 20 Gün Haz. 25 Gün 15 Tem 5 Ağu Eylül Ekim Kasım Aralık

Uluslararası TIR Sürücüleri Turist Değildir!!! İhracat ve ithalat yüklerini, uluslararası kurallar gereği belirlenmiş resmi Uluslararası TIR Sürücüleri Turist Değildir!!! İhracat ve ithalat yüklerini, uluslararası kurallar gereği belirlenmiş resmi evraklar çerçevesinde taşımakta olan TIR sürücüleri teslim aldıkları yükleri, yine resmi evraklarda belirtilen adreslere teslim etmek amacıyla görevlerini yerine getiren, “Hizmet Sağlayıcıları”dır! ve Schengen Handbook bunu tanımlamıştır! Üye devletler tarafından (Almanya, Hollanda ve Danimarka) “hizmet sağlayıcı” olarak kabul edilen Türk TIR sürücülerinin vizesiz transit geçişe izin vermeyen üye devletler sebebiyle ancak uçak ve/veya gemi ile seyahat etmeleri halinde hizmet sağlayabilecekleri anlaşılmaktadır. Yani “TIR”lar Uçmalıdır!! Oysa ülkelerarası mal hareketini sağlayan TIR araçları TIR sürücülerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve karayoluyla hizmet sağlamak zorundadırlar.

Uluslararası TIR Sürücüleri Kara Adamıdır!!! GEMİ ADAMLARINA TANINAN HAKLAR TIR SÜRÜCÜLERİNE DE TANINMALIDIR! Türkiye’nin Uluslararası TIR Sürücüleri Kara Adamıdır!!! GEMİ ADAMLARINA TANINAN HAKLAR TIR SÜRÜCÜLERİNE DE TANINMALIDIR! Türkiye’nin onayladığı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmeleri arasında yer alan 185 sayılı ILO Konvansiyonu ve Gemi adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme kapsamında gemi adamlarına, bir çeşit kimlik verilmekte ve söz konusu kimlik kapsamında kendilerine verilen görevleri herhangi bir vize engeline takılmadan yürütebilmektedirler.

Uçak Mürettebatı Belgesi Uçuş Mürettebatı Belgesi (Crew Member Certificate) Uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu Uçak Mürettebatı Belgesi Uçuş Mürettebatı Belgesi (Crew Member Certificate) Uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu personel olarak görev yapanlara THY tarafından tanzim edilen ve görevleri süresince hava hudut kapılarından giriş ve çıkışlarını sağlayan pasaport yerine geçen belgedir. ve AB ülkelerine görevleri gereği yaptıkları seyahat nedeniyle Schengen Vizesine ihtiyaçları yoktur! Uçuş Mürettebatı Belgesi, 2 yıl sürelidir!!

Kara Adamları Belgesi Biran Evvel Oluşturulmalı! 23 -26 Ekim 2006 – Uluslararası Çalışma Örgütü Kara Adamları Belgesi Biran Evvel Oluşturulmalı! 23 -26 Ekim 2006 – Uluslararası Çalışma Örgütü Toplantı Raporu (Önemli Kararlar) Uluslararası Sürücülerin Sınır Ötesi Taşımalarda Karayolu Taşımacılığı Sektöründe Karşılaştıkları Sorunlardan Kaynaklanan Mesleki ve Sosyal Meseleler konulu Toplantıda Alınan Kararlar! Uluslararası sürücülerin hakları, refahı ve itibarı desteklenmelidir, Olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına ya da azaltılmasına yönelik tedbirler arasında; uluslararası profesyonel sürücüler için ortak bir tanımın geliştirilmesi, daha uzun geçerlilik süreleri olan çok girişli vizelerin alımının kolaylaştırılması, ILO tarafından alınması öngörülen tedbirler ve/veya izleme faaliyetlerine ilişkin öneriler arasında; uluslararası profesyonel sürücü olarak çalışan işçilere özel bir statü verilmesinin ve sürücülerin bu sayede uluslararası sınırlardan geçerken hiç bir şekilde makul olmayan engellemelerle karşılamamalarının sağlanması,

Gemi Adamları Belgesi Uçak Mürettebatı Belgesi Kara Adamları Belgesi TIR Sürücüleri = Kara Adamlarıdır! Gemi Adamları Belgesi Uçak Mürettebatı Belgesi Kara Adamları Belgesi TIR Sürücüleri = Kara Adamlarıdır! Kara Adamları Kimlik Uygulamaları İlgili Mevzuatlar Kapsamında Hayata Geçirilmeli ve Vize Muafiyeti Sağlanmalıdır