Скачать презентацию Турбиналар және олардың тұрлер Турбина фр turbіne Скачать презентацию Турбиналар және олардың тұрлер Турбина фр turbіne

Turbinalar_zh_1241_ne_olardy_1187_t_1201_rler.ppt

  • Количество слайдов: 8

Турбиналар және олардың тұрлер Турбиналар және олардың тұрлер

Турбина (фр. turbіne, лат. turbo – құйын, үлкен жылдамдықпен айналу) – айнымалы қозғалысқа түсетін Турбина (фр. turbіne, лат. turbo – құйын, үлкен жылдамдықпен айналу) – айнымалы қозғалысқа түсетін жұмыстық тетігі (роторы) бар әрі жұмыстық дененің (бу, газ, су) кинетикалық энергиясын механикалық жұмысқа үздіксіз түрлендіріп отыратын қозғалтқыш. Турбиналар әсер ету принципі бойынша активті Турбина және реактивті Турбина, құрылымына байланысты – бір сатылы және көп сатылы болып бөлінеді.

Бу турбинасы Бу турбинасы

Бу Турбинасы — будың потенциалдық энергиясын кинетикалық энергияға, одан кейін оны айналушы біліктің механикалық Бу Турбинасы — будың потенциалдық энергиясын кинетикалық энергияға, одан кейін оны айналушы біліктің механикалық энергиясына түрлендіретін турбина. Бу Турбинасы — жылу электр стансасындағы (ЖЭС) электр генераторларын қозғалысқа келтіретін негізгі қозғалтқыш. Бу Турбинасы бу машинасына қарағанда анағұрлым ықшам, қолдануға ыңғайлы әрі тиімді және параметрі жоғары буды пайдалануға, таза конденсат алуға, сондай-ақ, электр энергиясын өндірумен қатар тұтынушыларға параметрлері әр түрлі бу беруге мүмкіндік береді. Активті турбинада жылу энергиясының едәуір мөлшерін бір сатының көлемінде механикалық энергияға айналдыруға болады. Сонымен бірге оларды кемелердің негізгі қозғалтқыштары, ортадан тепкіш домналық ауа үрлеуіштердің, компрессорлардың және сораптардың, т. б. жетегі ретінде де пайдаланады. Біздін ірі жылу электр стларында (конденсациялық) бірлік қуаты 200 — 500 МВт (мыс. , Тараз ЖЭС-інде 200 МВт, Ақсу ЖЭС-інде 300 МВт, Екібастұзз ЖЭС-інде 500 МВт), айналу жиілігі 3000 айн. /мин, буының қысымы 35 МПа, температурасы 540ӘС болатын Б. т-лары жұмыс істейді.

Турбина Гидравликалық турбина, гидротурбина, сұйықтық ағыны арқылы айналысқа келтіріледі. Жұмыс істеу принципіне сәйкес активті Турбина Гидравликалық турбина, гидротурбина, сұйықтық ағыны арқылы айналысқа келтіріледі. Жұмыс істеу принципіне сәйкес активті және реактивті турбина, ал құралымына қарай тік және горизонталь Гидравликалық Турбина болып ажыратылады. Гидравликалық Турбина — судың [потенциалдық және кинетикал ық энергиясың электр энергиясына айналдыратьін арнайы құрылғы. Гидравликалық турбинаның жұмысы ағынды су мен қатты дененің өзара әрекеті әсерінен пайда болатын құбылыс негізінде жүзеге асады. Орташа гидротурбинаның жұмыс доңғалағының диаметрі 2, 75 м, қуаты 1— 20 МВт аралығында. Кіші гидротурбиналардың жұмыс доңғалағының диаметрі 1, 2 м, қуаты 1, 0 МВт- тан артық болмайды.

Газ турбиналар Газды турбиналар, іштен жанатын қозгалтқыштармен үйлестіріп бірге қолданады. Өздеріне тән, үйлестірілген сүлбелер Газ турбиналар Газды турбиналар, іштен жанатын қозгалтқыштармен үйлестіріп бірге қолданады. Өздеріне тән, үйлестірілген сүлбелер төмендегідей. Іштен жанатын қозғалтқыштың (ІЖҚ), пайдаланылған газдар энергиясын пайдалануда, газды турбина, қозғалтқышты үрлеуге және сығымдаушының айналдыруын жүргізеді.

Орындаған: БТЭ-12 -4 Тобының студенті Чигрин Андрей Орындаған: БТЭ-12 -4 Тобының студенті Чигрин Андрей