Скачать презентацию Tuliko kansa todella luvattuun maahan STI 30 11 Скачать презентацию Tuliko kansa todella luvattuun maahan STI 30 11

8d14a9439d4722d4b40ddaddc5edae29.ppt

  • Количество слайдов: 37

Tuliko kansa todella luvattuun maahan? STI 30. 11. 2010 Eero Junkkaala FELM Tuliko kansa todella luvattuun maahan? STI 30. 11. 2010 Eero Junkkaala FELM

Israelin maanvalloituksen tutkimushistoriaa Sotaisa valloitus (Albright) l Rauhanomainen tulo (Alt and Noth) l Vallankumousteoria Israelin maanvalloituksen tutkimushistoriaa Sotaisa valloitus (Albright) l Rauhanomainen tulo (Alt and Noth) l Vallankumousteoria (Gottwald ja Mendenhall) l Uusi paradigma: ei lainkaan historiaa (Thompson ja Lemche) l Muita teorioita (Finkelstein, A. Mazar, Dever etc. ) l FELM

Hakola-Pakkala, Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret. Arkeologian näkökulmia. Kirjapaja 2008. ”Perinteistä näkemystä edustavat esim. W. Hakola-Pakkala, Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret. Arkeologian näkökulmia. Kirjapaja 2008. ”Perinteistä näkemystä edustavat esim. W. F. Albright ja B. Mazar (Suomessa Eero Junkkaala). ” l ”Maanvalloitusteoria ei perustu arkeologiselle aineistolle, vaan Vanhan testamentin antamalle kuvalle, jolle pyritään löytämään todisteita arkeologiasta. ” l ”Vastoin Joosuan kirjan antamaa kuvaa. . . on syytä olettaa, että Palestiinan kanaanilaiset kaupungit tuhoutuivat varsin pitkän ajan kuluessa. ” l ”Arkeologisten löytöjen valossa näyttää siltä, että asutuksessa tapahtui selvä muutos tultaessa varhaisrautakaudelle. ” l ”Palestiinan vuoristoalueiden arkkitehtuuri poikkeaa laaksojen sekä pronssi- että rautakautisesta tyylistä FELMselvästi. ” l

”Israelin ja Juudan rautakautisen väestön juuret näyttävät siis olevan vahvasti Palestiinan pronssikautisessa kanaanilaisessa kulttuurissa. ”Israelin ja Juudan rautakautisen väestön juuret näyttävät siis olevan vahvasti Palestiinan pronssikautisessa kanaanilaisessa kulttuurissa. ” l ”Tämä ei tue käsitystä siitä, että Israelin ja Juudan rautakautisen väestön alkuperä olisi olennaisessa määrin maan ulkopuolella. ” l FELM

Joosua & Tuom. – kaksi erilaista näkemystä Kanaaninmaan valloituksesta? Joosua: täydellinen valloitus (mm. 11: Joosua & Tuom. – kaksi erilaista näkemystä Kanaaninmaan valloituksesta? Joosua: täydellinen valloitus (mm. 11: 23) l Tuom. : osittainen valloitus (mm. 1: 19, 27, 29) l Huom: Joosuassa myös osittainen valloitus: 11: 18; 22; 13: 1 -5; 15: 63; 16: 10; 17: 11 -18 ja 23: 12 l Historiallinen fakta: osittainen valloitus l FELM

Eero Junkkaala (opponent: Dr. Raz Kletter) Three Conquests of Canaan A Comparative Study of Eero Junkkaala (opponent: Dr. Raz Kletter) Three Conquests of Canaan A Comparative Study of Two Egyptian Military Campaigns and Joshua 10 -12 in the Light of Recent Archaeological Evidence. FELM

Thutmoses III (1479 -1425 e. Kr. ) FELM Thutmoses III (1479 -1425 e. Kr. ) FELM

Sisak (Sheshonq I) 945 -924 e. Kr. 1 Kun. 14: 25 925 e. Kr. Sisak (Sheshonq I) 945 -924 e. Kr. 1 Kun. 14: 25 925 e. Kr. FELM

I vaihe: Egyptiläisten nimien identifiointi II vaihe: maantieteellisen sijainnin identifiointi III vaihe: paikan arkeologinen I vaihe: Egyptiläisten nimien identifiointi II vaihe: maantieteellisen sijainnin identifiointi III vaihe: paikan arkeologinen historia FELM

Thutmoses III (1479 -1425 e. Kr. ) l l l l FELM 17 sotaretkeä Thutmoses III (1479 -1425 e. Kr. ) l l l l FELM 17 sotaretkeä Kanaanin alueelle tunnistettavissa 46 paikkakuntaa kaivettu 17, kartoitettu 16 = 33 kaikissa asutus ko. aikana skarabeuksia (Akko, Geser, Kumidi, Aksaf) egyptiläistä materiaalia (Hasor, Kumidi, Lais, Aksaph, Afek, Beit Sean, Gat, Geser) Stela Kinneretissä tuhottu: Hasor, Akko, Taanak, Geser (? )

Sites in Shishak´s list FELM Sites in Shishak´s list FELM

Sisak (Sheshonq I) (945 -924 e. Kr. ) Sotaretki 925 e. Kr. l tunnistettavissa Sisak (Sheshonq I) (945 -924 e. Kr. ) Sotaretki 925 e. Kr. l tunnistettavissa 41 paikkakuntaa l kaivettu 11, kartoitettu 16 = 27 l kaikki asuttuja ko. aikana l Stela Megiddossa l tuhottu: Megiddo, Taanak, Beit Sean, Rehob, Geser, Jaham l FELM

Sites in Joshua’s lists FELM Sites in Joshua’s lists FELM

Sites in Joshua’s lists The ”unconquered cities” Dor FELM Sites in Joshua’s lists The ”unconquered cities” Dor FELM

Esimerkki joistain Joosuan listan kaupungeista l ”Valloitetut kaupungit” l l l l l Hasor Esimerkki joistain Joosuan listan kaupungeista l ”Valloitetut kaupungit” l l l l l Hasor Lakis Betel Debir Tirsa Eglon Hebron Ai Arad MP II Rauta II C C C C - H gap? H H - H H H H C ? P C C C H H H ”Valloittamattomat kaupungit” l l l FELM l Megiddo Jerusalem Geser Taanak Jokneam Kedes C C C

Vuoriston asutus FELM Vuoriston asutus FELM

Sianluut FELM Sianluut FELM

Syklinen asutusprosessi FELM Syklinen asutusprosessi FELM

The Philistines FELM The Philistines FELM

Filistealaisruukkuja b FELM Filistealaisruukkuja b FELM

Jerikon rauniokumpu FELM Jerikon rauniokumpu FELM

FELM FELM

Jerikon kaavio FELM Jerikon kaavio FELM

Ebal ja Garisim FELM Ebal ja Garisim FELM

Ebalin alttari luonnossa FELM Ebalin alttari luonnossa FELM

Ebalin alttari piirros FELM Ebalin alttari piirros FELM

Ebal ja Zertal FELM Ebal ja Zertal FELM

Hasor ilmasta FELM Hasor ilmasta FELM

FELM FELM

FELM FELM

Hasorilla Ben Tor FELM Hasorilla Ben Tor FELM

FELM Megiddo FELM Megiddo

Megiddo Late Bronze Age II and Early Iron Age I FELM Megiddo Late Bronze Age II and Early Iron Age I FELM

Megiddo, Late Iron I pottery FELM Megiddo, Late Iron I pottery FELM

Megiddo Iron II FELM Megiddo Iron II FELM

Merneptan stela The Merneptah Stela FELM Merneptan stela The Merneptah Stela FELM

"Israel is desolated, his seed is not; Khor is become a widow for Egypt. " FELM