Скачать презентацию TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA Скачать презентацию TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA

975e767e89d1ffac34ecfe354529e68f.ppt

  • Количество слайдов: 14

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA VE BELGELENDİRME PROJESİ Kalite Bir Hayat TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA VE BELGELENDİRME PROJESİ Kalite Bir Hayat Tarzıdır 15. 03. 2018

İçerik Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi Kalite Yönetim Sistemi Yol Haritası Bakanlığımızca yapılan Program İçerik Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi Kalite Yönetim Sistemi Yol Haritası Bakanlığımızca yapılan Program Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılması gerekenler Kalite Bir Hayat Tarzıdır 15. 03. 2018

§Kalite yönetim sistemi Bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi. Hatasız §Kalite yönetim sistemi Bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi. Hatasız – Sıfır hatalı mal veya hizmet üretimini ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen yönetim sistemidir. Kalite Bir Hayat Tarzıdır 15. 03. 2018

ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI NASIL OLUR ? Sistem dokümantasyon esaslı olup, ISO ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI NASIL OLUR ? Sistem dokümantasyon esaslı olup, ISO 9001 standardının şartlarını karşılayacak Kalite El Kitabı, Prosedür, Talimat, Proses vb dokümanların oluşturulması, uygulanması, kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi şeklindedir. Kalite Bir Hayat Tarzıdır 15. 03. 2018

TS-EN ISO 9001: 2008 dört ana bölümden oluşmuştur. - Yönetim sorumluluğu (Madde 5) - TS-EN ISO 9001: 2008 dört ana bölümden oluşmuştur. - Yönetim sorumluluğu (Madde 5) - Kaynak yönetimi (Madde 6) - Ürün gerçekleştirme (Madde 7) - Ölçme, analiz ve iyileştirme (Madde 8) Standardın maddelerinden de görüleceği üzere, Sistemin başarılı bir şekilde kurulması üst yönetimin kararlılığı ve desteği ile Çalışanların katılımına bağlıdır. Kalite Bir Hayat Tarzıdır 15. 03. 2018

YOL HARİTASI KARAR • ÜST YÖNETİM HAZIRLIK • YÖNETİM TEMSİLCİSİ + ÇEKİRDEK EKİP ONAY YOL HARİTASI KARAR • ÜST YÖNETİM HAZIRLIK • YÖNETİM TEMSİLCİSİ + ÇEKİRDEK EKİP ONAY • ÜST YÖNETİM UYGULAMA • TÜM PERSONEL İÇ TETKİK - YGG • ÜST YÖNETİM + YÖNETİM TEMSİLCİSİ + İLGİLİ PERSONEL BELGELENDİRME • YT + ÜY + TP + BK SÜREKLİLİK • TÜM PERSONEL Kalite Bir Hayat Tarzıdır 15. 03. 2018

BUGÜNE KADAR YAPILANLAR KARAR ALINMIŞTIR Bakanlık Makamının 07. 09. 2010 tarih ve 189921 sayılı BUGÜNE KADAR YAPILANLAR KARAR ALINMIŞTIR Bakanlık Makamının 07. 09. 2010 tarih ve 189921 sayılı oluru HAZIRLIKLAR BAŞLATILMIŞTIR Yöneticilere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır TSE’den 30 adam günlük eğitim hizmeti alınmıştır. Müsteşarlık Makamının 03. 11. 2010 tarih ve 226821 sayılı oluru ile Merkez Kalite Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Yönetim Temsilcisi atanması ve kalite ekipleri oluşturulması konusunda olur alınmıştır. 15. 03. 2018 Kalite Bir Hayat Tarzıdır

BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Üst Yönetiminin bu konudaki hedefinin, kararlılığının ve desteğinin yönetici ve kalite BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Üst Yönetiminin bu konudaki hedefinin, kararlılığının ve desteğinin yönetici ve kalite ekipleriyle paylaşılması konusunda; Sayın Bakanımızın MAYIS 2011 tarihinde KALİTE BELGESİNİN ALINMIŞ OLMASI şeklinde hedefi ve kararlılığı merkez Kalite Koordinasyon Kuruluna iletilmiştir. 15. 03. 2018 Kalite Bir Hayat Tarzıdır

BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Kalite Koordinasyon Kurulu ve kalite ekiplerinin, görev dağılımı ile çalışma takviminin BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Kalite Koordinasyon Kurulu ve kalite ekiplerinin, görev dağılımı ile çalışma takviminin belirlenmesi ve yayınlanması konusunda; Aşağıdaki çalışma takvimi oluşturularak birimlere dağıtılmış, kalite ekipleri çalışmalarına başlamıştır. 15. 03. 2018 Kalite Bir Hayat Tarzıdır

TSE ISO EN 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ TARİH ÇALIŞMA AÇIKLAMA 10 Ocak TSE ISO EN 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ TARİH ÇALIŞMA AÇIKLAMA 10 Ocak 2011 Çalışma Ekiplerinin Kurulması ve Çalışmalara Başlanması 17 Ocak - 07 Şubat 2011 Durum Değerlendirme Sonuçlarının Kurula Bildirilmesi Proses, Prosedür, Talimat, Birim Kalite Hedefleri, KEK(Kalite El Kitabı) ve ihtiyaç duyulan diğer doküman ve formların hazırlanması. 10 Şubat 2011 Çalıştay Yapılması TSE'den gelecek yetkililerle uyumlaştırma çalışmaları yapılacaktır. 14 -28 Şubat 2011 Dökümanların Revizyonu Çalışması 1 Mart 2011 Dökümanların Onaylanıp Yürülüğe Girmesi 04 -11 Nisan 2011 İç Tetkik Çalışmalarının Yapılması 18 Nisan 2011 Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Yapılması 25 Nisan 2011 TSE'ye Belgelendirme İçin Başvuru Yapılması 2 Mayıs 2011 TSE Dış Tetkik Çalışması 23 Mayıs 2011 Halil ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Belge Töreni Kalite Bir Hayat Tarzıdır Mahmut EVKURAN Genel Müdür Nihat GÜL Müsteşar Yardımcısı 15. 03. 2018

BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Ekiplerin çalışmalarını yürütmesi, Yönetim Temsilcisi ile Kalite Koordinasyon Kurulunun çalışmaları yönlendirmesi BUGÜNE KADAR YAPILANLAR Ekiplerin çalışmalarını yürütmesi, Yönetim Temsilcisi ile Kalite Koordinasyon Kurulunun çalışmaları yönlendirmesi ve kontrolü konusunda; Ekipler çalışmalarına başlamış olup, proseslerin belirlenmesi ve proses kartlarının oluşturulması konusunda bazı birimler hazırlıklarını tamamlamıştır. TSE ile iki toplantı yapılmış, yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve ortak format belirlenmiştir. 09. 02. 2011 tarihinde bir çalışma toplantısı daha planlanmıştır. 15. 03. 2018 Kalite Bir Hayat Tarzıdır

HAZIRLANACAK DOKÜMANLAR - Kalite El Kitabı - Kalite Politikası - Prosedürler - Prosesler ( HAZIRLANACAK DOKÜMANLAR - Kalite El Kitabı - Kalite Politikası - Prosedürler - Prosesler ( Süreç Formları) - Çalışma Talimatları ( Faaliyetler) - Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar 15. 03. 2018 Kalite Bir Hayat Tarzıdır

GÖREV DAĞILIM TABLOSU BU tablo acilen koordinasyon kurulu toplantısında doldurulup imzalanmalıdır. DOKÜMAN ADI SORUMLU GÖREV DAĞILIM TABLOSU BU tablo acilen koordinasyon kurulu toplantısında doldurulup imzalanmalıdır. DOKÜMAN ADI SORUMLU KALİTE KOORDİNASY EKİBİ ON ÜYESİ TESLİM TARİHİ AÇIKLAMA Kalite Politikası Kalite El Kitabı Bakanlıkça , merkezi olarak belirlenecek Prosedürler Prosesler Her birim ayrı belirleyecek, merkezi birim bunları koordine edecek, bir örnekliğini ve uyumunu sağlayıp bir araya getirecek. Talimatlar Görev Tanımları Birim Kalite Hedefleri 15. 03. 2018 Kalite Bir Hayat Tarzıdır

SONUÇ Görüldüğü üzere kalite hepimizin işi KALİTE YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİM 15. 03. 2018 Kalite SONUÇ Görüldüğü üzere kalite hepimizin işi KALİTE YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİM 15. 03. 2018 Kalite Bir Hayat Tarzıdır