Скачать презентацию Транскрипція про- та еукаріот Транскрипція Скачать презентацию Транскрипція про- та еукаріот Транскрипція

0705650c1478e8751a0a6322399cb0d6.ppt

  • Количество слайдов: 13

Транскрипція про- та еукаріот! Транскрипція про- та еукаріот!

 • Транскрипція – це процес переписування послідовності ДНК в молекулу РНК, при цьому • Транскрипція – це процес переписування послідовності ДНК в молекулу РНК, при цьому один з ланцюгів використовується як матриця для нової молекули. • В процесі транскрипції утворюються молекули р. РНК, т. РНК та м. РНК. • Нуклеотидними попередниками для синтезу РНК є 4 рибонуклеозид-5'-трифосфати: ATP, GTP, UTP и СТР. Багато РНК містять модифіковані нуклеотиди, але зміни в основах і рибозних залишках виникають вже після полімеризації, тобто посттранскрипційно. • Нарощування РНК йде в напрямку від 5'- до 3'- кінця вздовж матричного ланцюга, оріентованого в напрямку 3'–>5', тобто антипаралельно • При цьому в прокаріот за цей процес відповідає 1 фермент - ДНК-залежна РНК-полімераза, а у еукаріот – 3.

Транскрипція прокаріот. • За транскрипцію у прокаріот відповідає всього 1 фермент - ДНК-залежна РНКполімераза. Транскрипція прокаріот. • За транскрипцію у прокаріот відповідає всього 1 фермент - ДНК-залежна РНКполімераза. • У вигляді корферменту вона складається з 4 субодиниць, а з приєднанням 5 -ї стає холоферментом. α 2ββ‘ + σ =α 2ββ‘ σ

Розпізнавання промоутера – закриття комплексу ~ 70 -90 bp σ Розсувння ДНК – відкриття Розпізнавання промоутера – закриття комплексу ~ 70 -90 bp σ Розсувння ДНК – відкриття подвійного комплексу; синтез перших нуклеотидів Від’єднання σ Очистка промоутера – початок елонгації Кор

Початок транскрипції • Транскрипція ініціюється при утворенні стабільного комплексу між холоферментом та специфічною послідовністю Початок транскрипції • Транскрипція ініціюється при утворенні стабільного комплексу між холоферментом та специфічною послідовністю – промотором, який знаходиться на початку всіх транскрипційних одиниць. • Специфічні послідовності зустрічаються на відстані 10 (ТАТА-бокс, або Прибнов-бокс) та -35. • Послідовність ТАТААТ консервативна, є лише невеликі її варіації. Підкреслений Т взагалі не може бути змінним для всіх організмів. • Процес ініціації є регульованим процесом. Він може інгібуватися декількома способами через білки репресори та активатори.

σ70 -35 5' 16 – 18 основ -10 A T T G A C σ70 -35 5' 16 – 18 основ -10 A T T G A C A 5– 9 основ +1 A/G A T 3' T A T 3' 5' кодуючий ланцюг антикодуючий 10– 12 bp 5'

σ Очистка промото ра σ Очистка промото ра

Термінація транскрипції • Послідовності ДНК, що є сигналами зупинки транскрипції, називаються транскрипційними термінаторами. Є Термінація транскрипції • Послідовності ДНК, що є сигналами зупинки транскрипції, називаються транскрипційними термінаторами. Є 2 типи сигналів термінації – ρзалежний та ρ-незалежний термінатори. • І той і інший містять інвертовані повороти, Завдяки чому 3'-кінці РНК-транскриптів складаються з утворенням шпильок. Стебла шпильок ρ-незалежних термінаторів містять GC-багаті ділянки. В стеблах ρзалежних термінаторів, навпаки, міститься лише декілька GС-пар (інколи їх взагалі немає), а уридинові 3'-хвости можуть бути відсутні. • ρ – це олігомерний білок, що міцно зв’язується з РНК і в цьому стані гідролізує АТР до ADP та неорганічного фосфату. • Процеси термінації також можуть бути регульовані, як і процеси ініціації.

Сайт термінації C ρ фактор m. RNA 5' U C U G G-C A-U Сайт термінації C ρ фактор m. RNA 5' U C U G G-C A-U C-G G-C C-G UAAUCCCACA G-CAUUUUUUU

Транскрипція в еукаріот • У еукаріотів, на відміну від прокаріотів, є 3 різних РНКполімерази: Транскрипція в еукаріот • У еукаріотів, на відміну від прокаріотів, є 3 різних РНКполімерази: I, II і III. • РНК-Полімераза І: забезпечує синтез високомолекулярних р. РНК. • РНК-Полімераза ІІ: відповідає за синтез м. РНК, а також мя. РНК (малі ядерні РНК). • РНК-Полімераза ІІІ: забезпечує синтез 5 S p. РНК, т. РНК, а також інших низькомолекулярних РНК. • За будовою вони дуже подібні між собою, а також схожі з бактеріальною РНК-полімеразою. Всі 3 еукаріотичні РНКполімерази мають по 4 корових субодиниці (з високим ступенем гомології), що формують кор-фермент; по 5 подібних за структурою субодиниць та від 3 до 7 специфічних субодиниць.

Ініціація транскрипції TFII E TFII F RNAP II TFII D TAFs TFII A TFII Ініціація транскрипції TFII E TFII F RNAP II TFII D TAFs TFII A TFII H TATA box TBP TFII B

 • Деякі особливості має й розпізнавальна ділянка. -30 Будь-де Дистальні елементи +1 +30 • Деякі особливості має й розпізнавальна ділянка. -30 Будь-де Дистальні елементи +1 +30 -200 - 50 п. о. Проксимальні елементи TATA DPE Inr Базальний промотор • В проксимальних та дистальних ділянках можуть знаходитись регуляторні ділянки: • Енхансери – посилюють еспресію • Сайленсери – послаблюють • Орієнтація та відстань не впливають на ефективність їх дії • Термінація транскрипції відбувається подібно до прокаріот, але в подальшому “хвіст” зазнає поліаденілювання.

Дякую за увагу! Дякую за увагу!