Скачать презентацию Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi rakendamine AS-is Tallinna Vesi Скачать презентацию Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi rakendamine AS-is Tallinna Vesi

3407fc1a4a4f21f489d728dc506a63d9.ppt

  • Количество слайдов: 26

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi rakendamine AS-is Tallinna Vesi Heli Voogla Töökeskkonna juht Ettevõte nagu Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi rakendamine AS-is Tallinna Vesi Heli Voogla Töökeskkonna juht Ettevõte nagu Sina soovid!

Kellele ja milleks OHSAS? Ø Miks? Ø Kuidas? Ø Milliste jõududega? Ø Kuidas töötajaid Kellele ja milleks OHSAS? Ø Miks? Ø Kuidas? Ø Milliste jõududega? Ø Kuidas töötajaid teavitasime ja kaasasime? Ø Mida saavutasime? Ø Kas jäime saavutatuga rahule? Ø Kuidas tulemusi jälgime? Ettevõte nagu Sina soovid!

Mida tähendab OHSAS? EV standard 18001: 2007 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid (tuntud ka kui Mida tähendab OHSAS? EV standard 18001: 2007 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid (tuntud ka kui OHSAS) on koostatud Briti standardi BS Occupational Health and Safety Assessment Series/ OHSAS 18001: 2007 põhjal. OHSAS 18001 on välja töötatud kooskõlas ISO 9001 ja ISO 14001 juhtimissüsteemi standarditega, et hõlbustada kvaliteedi-, keskkonna- ja TTO juhtimissüsteemide integreerimist. Ettevõte nagu Sina soovid!

Kellele ja milleks on OHSAS vajalik? Ø Süsteem sobib rakendamiseks kõikide organisatsioonitüüpide ja -suuruste Kellele ja milleks on OHSAS vajalik? Ø Süsteem sobib rakendamiseks kõikide organisatsioonitüüpide ja -suuruste puhul Ø Määratleb nõuded TTO juhtimissüsteemile Ø Aitab ohjata TK riske kooskõlas TTO poliitika ja -eesmärkidega Ø Aitab luua integreeritud juhtimissüsteemi Ø Aitab seeläbi üheaegselt saavutada nii TTO kui ka majanduslikke eesmärke Ø Standardit saab kasutada TTO juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks Ettevõte nagu Sina soovid!

Eesmärk Ø Standardi eesmärgiks on toetada ja soodustada häid TTO tavasid Ø Süsteem võimaldab Eesmärk Ø Standardi eesmärgiks on toetada ja soodustada häid TTO tavasid Ø Süsteem võimaldab välja arendada TTO poliitika, püstitada eesmärgid ja seada sisse protsessid, et täita võetud kohustumused ning võtta ette parendavaid tegevusi Ø Süsteemi edukus sõltub organisatsiooni kõikide tasemete, eriti aga tippjuhtkonna pühendumusest Ettevõte nagu Sina soovid!

Kas OHSAS - sertifikaati on raske saada? Ø Piisava ettevalmistuse korral ei ole kuigi Kas OHSAS - sertifikaati on raske saada? Ø Piisava ettevalmistuse korral ei ole kuigi keeruline tõestada organisatsiooni TTO süsteemi vastavust OHSAS 18001 nõuetele Ø Märksa suurem väljakutse on edaspidi järjepidevalt tõestada süsteemi toimivust ning jätkuvat parendustegevust. Ø Üks asi on pulmapidu, aga hoopis teine toimiv abielu! Ettevõte nagu Sina soovid!

Milleks sertifikaat ise hea on? OHSAS 18001 eduka elluviimise demonstreerimisega saab organisatsioon veenda erinevaid Milleks sertifikaat ise hea on? OHSAS 18001 eduka elluviimise demonstreerimisega saab organisatsioon veenda erinevaid huvitatud osapooli selles, et tema töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem toimib Ettevõte nagu Sina soovid!

ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004; EMAS OHSAS 18001: 2007 ISO/IEC 17025: 2005 Ettevõte ISO 9001: 2000 ISO 14001: 2004; EMAS OHSAS 18001: 2007 ISO/IEC 17025: 2005 Ettevõte nagu Sina soovid!

Missioon ja visioon Missioon: Loome puhta veega parema elu! Visioon: Tallinna Vesi tahab olla Missioon ja visioon Missioon: Loome puhta veega parema elu! Visioon: Tallinna Vesi tahab olla eeskujuks igale teenindusettevõttele ja tööandjale. Meie kliendid, töötajad ja omanikud tunnevad, et neist hoolitakse. Me saame loodussäästliku mõtteviisi kujundajateks ja pakume täisväärtuslikku elu. Ettevõte nagu Sina soovid!

Tervikpilt Paljassaare reoveepuhastusjaam ü Täielik veepuhastus osoneerimise teel ü 3 -etapiline reoveepuhastus Ülemiste veepuhastusjaam Tervikpilt Paljassaare reoveepuhastusjaam ü Täielik veepuhastus osoneerimise teel ü 3 -etapiline reoveepuhastus Ülemiste veepuhastusjaam Ettevõte nagu Sina soovid!

Eeltöö süsteemi sertifitseerimiseks Ø Esmatutvus OHSAS standardiga 90 -ndate teisel poolel Ø Olemasoleva TTO Eeltöö süsteemi sertifitseerimiseks Ø Esmatutvus OHSAS standardiga 90 -ndate teisel poolel Ø Olemasoleva TTO süsteemi kooskõlla viimine ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemidega 2002 2006 Ø Tippjuhtkonna otsus sertifitseerida ettevõtte TTO juhtimissüsteem aastaks 2007 Ettevõte nagu Sina soovid!

Tegevused süsteemi sertifitseerimiseks 1 Ø Tegusa meeskonna loomine Ø Olemasolevate protseduuride ülevaatus ja võrdlemine Tegevused süsteemi sertifitseerimiseks 1 Ø Tegusa meeskonna loomine Ø Olemasolevate protseduuride ülevaatus ja võrdlemine standardi nõuetega Ø TTO poliitika kinnitamine Ø Protseduuride täiendamine Ø Standardi tutvustus – 2 -osaline koolitus kõigile töötajatele Ø Töökeskkonnateemaline siselehe number Ettevõte nagu Sina soovid!

Tegevused süsteemi sertifitseerimiseks 2 Ø Siseaudiitorite koolitamine Ø Konsultantide kaasamine töökeskkonna ülevaatusele Ø Kõigi Tegevused süsteemi sertifitseerimiseks 2 Ø Siseaudiitorite koolitamine Ø Konsultantide kaasamine töökeskkonna ülevaatusele Ø Kõigi töötajate kaasamine TTO süsteemi parendamiseks; ennetav tegevus esikohale Ø Põhjalik siseaudit koos leitud puuduste (mittevastavuste) korrigeerimise ning parendamisettepanekute elluviimisega Ø Välisaudit Ettevõte nagu Sina soovid!

Olemasolevate protseduuride ülevaatus ja võrdlemine standardi nõuetega - näide Stand Peab olema punkt Juhenddokumendid Olemasolevate protseduuride ülevaatus ja võrdlemine standardi nõuetega - näide Stand Peab olema punkt Juhenddokumendid Tõendusmaterjalid Ettepanekud täiendusteks ja/või muudatusteks 4. 1 Sisse seada, ellu viia, toimivana hoida TTO juhtimissüsteem üldosa ASTV K 01 ASTV juhtimissüsteem, TTO üldkirjeldus ASTV P 30 Tööohutuse ja töötervishoiu korraldus Kõik teemaga seonduvad tõendusmaterjalid U: Töökeskkond jt 1) täiendada ASTV K 01 ASTV juhtimissüsteem (endine Kvaliteedikäsiraamat) OHSAS nõuete taustal 2) lõpetada ASTV P 30 uus versioon 4. 2 Tippjuhtkonna poolt kinnitatud poliitika; sisaldab üldeesmärke ja kohustusi parendamiseks. poliitika kehtestamise, ülevaatuse jms põhimõtted ASTV K 01, ASTV P 03 Management Review, poliitika kirjeldus ise ASTV K 01 Executive Team koosoleku protokoll/ poliitika arutelu ja kinnitamise otsus Olemas on lühike ja pikk versioon, mõlemad hetkel kinnitamata. Ühildada personalipoliitikaga. Vaadata üle, kinnitada sobiv. Ettevõte nagu Sina soovid!

Juhtimissüsteemide põhimõte T u l e m u s l i k k u Juhtimissüsteemide põhimõte T u l e m u s l i k k u s Klientide rahulolu pidev parendamine parenda kontrolli Puhtam keskkond planeeri Ohutud tervislikud töö tingimused tee kvaliteedi, keskkonna, töökeskkonna nõuded Aeg Ettevõte nagu Sina soovid!

Näide: Rollid, kohustused ja volitused 4. 4. 1 Tippjuhtkond peab tagama, et kohustused ja Näide: Rollid, kohustused ja volitused 4. 4. 1 Tippjuhtkond peab tagama, et kohustused ja volitused Ø On määratletud Ø Kõigile teatavaks tehtud Ø Dokumenteeritud Tippjuhtkond peab määrama juhtkonna esindaja, kes Ø Tagab süsteemi vastavuse standardi nõuetele Ø Teeb ülevaateid süsteemi toimivusest Ø Esitab parendusettepanekuid Ø TTO süsteemis erivastutusega tippjuhtkonna liige Ø TTO süsteemi õige elluviimise kindlustamine Ø Nõuetekohase toimimise kindlustamine Ettevõte nagu Sina soovid!

Näide: Vastutus Ø Juhatuse esimees tagab täitmise Ø Tippjuhtkond kinnitab poliitika ja tagab ressursid Näide: Vastutus Ø Juhatuse esimees tagab täitmise Ø Tippjuhtkond kinnitab poliitika ja tagab ressursid Ø T&T direktoril on erivastutus elluviimise, toimivuse ja ülevaatuse eest Ø TK juht – TTO töö korraldus vastavalt nõuetele Ø Personalijuht – erialateadmised ja oskused töölevõtmisel, koolitus Ettevõte nagu Sina soovid!

TTO koolituste lõppsõna Ø Märka enda ümber toimuvat Ø Tee positiivseid muutusi Ø Anna TTO koolituste lõppsõna Ø Märka enda ümber toimuvat Ø Tee positiivseid muutusi Ø Anna teada headest ideedest Ø Anna teada leitud puudustest Ø Hooli endast ja teistest Ettevõte nagu Sina soovid!

Tunnustamine Ø Kõikide töötajate personaalne tänamine Ø Pidulik sertifikaadi kätteandmise üritus Ø Tippjuhi-poolne tunnustus Tunnustamine Ø Kõikide töötajate personaalne tänamine Ø Pidulik sertifikaadi kätteandmise üritus Ø Tippjuhi-poolne tunnustus TK osakonnale Ø TK osakonda tuli ka poolaasta parima töötaja auhind Ø Teiste huvipoolte tunnustus ettevõttele Ettevõte nagu Sina soovid!

OHSAS-tordid osakondadesse Ettevõte nagu Sina soovid! OHSAS-tordid osakondadesse Ettevõte nagu Sina soovid!

Turvaliselt OHSAS-peo külalisi juhendamas Ettevõte nagu Sina soovid! Turvaliselt OHSAS-peo külalisi juhendamas Ettevõte nagu Sina soovid!

OHSAS - pidu Ettevõte nagu Sina soovid! OHSAS - pidu Ettevõte nagu Sina soovid!

Kuidas jälgime oma tegevuste mõju? Töötajate pühendumusuuringud Tugevused ja arenguruum Eesmärk … kaardistada töötajate Kuidas jälgime oma tegevuste mõju? Töötajate pühendumusuuringud Tugevused ja arenguruum Eesmärk … kaardistada töötajate pühendumus oma tööle ning mõõta rahulolu oluliste töömotivatsiooni kujundavate teguritega, et leida võimalusi töötajate pühendumuse tõstmiseks ning seeläbi paremate töötulemuste saavutamiseks Tulemus AS-is Tallinna Vesi töötamise olulisteks tugevusteks on töötajate silmis kvaliteetse töökeskkonna ja heade töötingimuste olemasolu Ettevõte nagu Sina soovid!

Sertifikaat käes - kuidas edasi? Edasine tegevus: Ø Pidev töökeskkonna parendamine (strateegilised eesmärgid, tegevuskava Sertifikaat käes - kuidas edasi? Edasine tegevus: Ø Pidev töökeskkonna parendamine (strateegilised eesmärgid, tegevuskava jne) Ø Sise- ja välisauditid igal aastal Ø Sertifikaadi uuendamine iga 3 aasta järel Ettevõte nagu Sina soovid!

Küsimused, palun Ettevõte nagu Sina soovid! Küsimused, palun Ettevõte nagu Sina soovid!

Tänan tähelepanu eest! Heli. Voogla@tvesi. ee www. tallinnavesi. ee Ettevõte nagu Sina soovid! Tänan tähelepanu eest! Heli. Voogla@tvesi. ee www. tallinnavesi. ee Ettevõte nagu Sina soovid!