Скачать презентацию Tipy a triky v angličtině Popis obrázku Скачать презентацию Tipy a triky v angličtině Popis obrázku

11cbb9f9e8f5e67c16eee962a4f600c9.ppt

  • Количество слайдов: 11

Tipy a triky v angličtině Popis obrázku Tipy a triky v angličtině Popis obrázku

Popis obrázku o Popisování obrázků bývá jedním z důležitých prvků ústních zkoušek z angličtiny, Popis obrázku o Popisování obrázků bývá jedním z důležitých prvků ústních zkoušek z angličtiny, od ústních maturit až po cambridgeské zkoušky ESOL (např. FCE, PET apod. ) Proto je důležité vědět jak na to, a naučit se popisovat obrázky všeho druhu bez dlouhého přemýšlení. Může se totiž stát, že o obrázku řeknete dvě věty a více věcí vás již nenapadne, a potom nastane u zkoušky trapné ticho. Druhým problémem může být, že říkáte jen to, co vás v daný moment napadá, a takový popis je potom zmatený, protože skáčete od jednoho k druhému apod. o Popisování obrázků je ale dobré i když vás žádná zkouška nečeká, je to vynikající způsob učení a procvičování angličtiny. Budete-li totiž stále mluvit jen o sobě a věcech vám blízkých, budete pravděpodobně používat neustále stejný typ slovní zásoby a jen těžko budete někdy nuceni vyjádřit něco zcela nového. Popis obrázků vás naopak bude nutit používat různou slovní zásobu, často budete muset otevřít slovník a některá slovíčka si vyhledat. Každý obrázek ukazuje něco jiného, dokonce věci, se kterými se v běžném životě nikdy nesetkáte. Proto si pomocí nich procvičíte jiný jazyk, než když si povídáte s přáteli nebo si 'jen tak mluvíte'.

1) Objektivní popis - co skutečně vidíme o o o o o Celkový pohled 1) Objektivní popis - co skutečně vidíme o o o o o Celkový pohled Nejdříve je dobré říci jednou větou, co obrázek ukazuje jako celek, čeho je to obrázek. Častou chybou studentů bývá, že začnou nějakým detailem. Vždy je lepší postupovat od obecných věcí k detailům. A tak můžeme říci, že se např. jedná o obrázek horské krajiny, nebo že na obrázku vidíme školní učebnu plnou studentů apod. V popředí, v pozadí, v dálce Obrázek si můžeme rozdělit na tyto tři části a ty popisovat zvlášť v tomto pořadí: In the foreground - v popředí (In the foreground we can see a strange monument that looks like an old Viking ship. . . ) In the background - v pozadí (In the background, there is a lake or a sea. . . ) In the distance - v dálce (In the distance we can see a city standing on the coast. . . )

Objektivní popis - co skutečně vidíme o o o V rohu, vlevo, vpravo Nevystačíme-li Objektivní popis - co skutečně vidíme o o o V rohu, vlevo, vpravo Nevystačíme-li si s výše uvedenýmrozdělením obrázku, můžeme popisovat, co je v jaké části obrázku, např. vpravo, vlevo, uprostřed, v rohu. Podívejte se na tento obrázek: Lidé Objevují-li se na obrázku lidé, je dobré pokusit se je popsat, kolik jim asi je, jak vypadají, co mají na sobě, co právě dělají atd. Co se děje Obrázky často neukazují pouze statické výjevy (něco co se nehýbe), ale obvykle zobrazují nějaké děje apod. O těch je také nutné mluvit.

2) Subjektivní popis - můj názor o o o o o Sám objektivní popis 2) Subjektivní popis - můj názor o o o o o Sám objektivní popis by mohl být velice krátký. Je velice důležité umět vyjádřit i svůj názor na to, co na obrázku vidíme, a u mnohých zkoušek to po vás budou i požadovat. Můžeme tedy zkusit pohovořit i o následujících bodech: Co je to za obrázek Můžeme se zamyslet nad tím, co je to ve skutečnosti za obrázek, odkud je, a podobně. Jedná se o ilustraci ke knížce (popř. jaké)? Je to fotografie z dovolené? Je to scéna z filmu? Je to kreslený vtip? Svůj názor můžete zkusit odůvodnit a vysvětlit, proč si to myslíte. Co bylo předtím, co bude potom Obrázek většinou zachycuje jeden jediný okamžik. Z toho, co vidíme, však můžeme odvodit, co se asi stalo bezprostředně předtím, a co se asi stane v nejbližší době. Příběh Fantazii se (většinou) meze nekladou, a tak je možné vymyslet si celý příběh založený na daném obrázku. Vyšší téma Některé obrázky mohou být výchozím bodem k diskusi na nějaké obecné téma. Bude-li tedy na obrázku velká továrna s kouřícími komíny, můžete se od toho odrazit, a začít mluvit např. o ekologii, čistotě ovzduší, smogu atd. Obrázek staré paní v tramvaji může být podnětem k diskusi na téma stáří, problémy spojené se stárnuím, zdravotní péče, sociální jistoty atd. U některých zkoušek jsou obrázky z tohoto důvodu vybírány, a tak se nad tím můžete vždy zamyslet

Důležité poznámky, časté chyby o o o o IN the picture Pokuste se neudělat Důležité poznámky, časté chyby o o o o IN the picture Pokuste se neudělat chybu hned v první větě. České 'na obrázku' se řekne IN the picture, nikoliv ON the picture. Neříkáme, že je něco na ploše, na povrchu obrázku (jako třeba když si na obrázek postavíme kafe, položíme klíče, nebo když na něm sedí moucha), ale co je v něm, co je v prostoru, který obrázek ukazuje. THERE IS, THERE ARE Pro popis čehokoliv se nejčasteji používají vazby THERE IS a THERE ARE. There are two chairs in the middle of the room. - tento slovosled je učebnicový, nejdříve je THERE IS, potom co, a potom až kde In the middle of the room, there are two chairs. - v popisu je ale snad ještě častější umístit příslovečné určení místa na začátek, potom je ale lepší oddělit jej čárkou. In the middle of the room are two chairs. - na THERE nesmíme zapomínat, i když použijeme ono příslovečné určení na začátku věty! V literatuře tento slovosled pravděpodobně uvidíte, patří však spíše do literárního stylu. Jako příklad si uvedeme snad klasický příběh: There is a forest, in the forest there is a hill, on the hill there is a house, in the house there is a table, on the table there is a bowl, in the bowl there is some water, in the water there is a fish. . . Na tomto příkladu si všimněte také používání členů, v příslovečném určení většinou bývá určitý člen, a za THERE IS musí být neurčitý (zmiňujeme v popisu novou věc, novou informaci), pokud je za THERE množné číslo či nepočitatelné podstatné jméno, používáme SOME. there is a house there is some water there are some people

o o o Nějaký muž. . . Studenti rádi říkají 'there is some man', o o o Nějaký muž. . . Studenti rádi říkají 'there is some man', což je ovšem špatně. Chceme-li říci 'nějaký muž', postačí nám neurčitý člen. SOME se totiž běžně u počitatelných podstatných jmen nepoužívá, tam používáme jen člen (nějaký muž - a man, nějaký dům - a house, nějaký pes - a dog). SOME používáme pouze v množném čísle (nějací lidé - some people, nějaké stromy - some trees), nebo s nepočitatelnými podstatnými jmény (nějaký sníh - some snow). SOME u počitatelných podstatných jmen se objevuje jen zřídka, potom ale mívá trochu jiný význam (o tom snad více v nějakém článku o používání SOME). Předložky V popisu obrázku nejčastěji narazíme na předložky místní. Popisujeme přeci nějaké místo. Proto je nezbytné tyto předložky dokonale ovládat. Přítomné časy Při popisu obrázků budeme asi nejčastěji používat přítomný čas průběhový. Obrázek zachycuje nějaký okamžik, a všechny děje, které tam vidíme, vlastně v tento moment právě probíhají. Má-li někdo na sobě čepici, má ji právě teď, neznamená to, že ji obvykle nosí (tedy: He is wearing a hat. ) Pokud někdo leze na strom, leze na něj právě teď, nikoliv často či obvykle (proto: He is climbing up a tree. )

Neznámá slovní zásoba o Samozřejmě narazíte na některé věci, které v cizím jazyce vyjádřit Neznámá slovní zásoba o Samozřejmě narazíte na některé věci, které v cizím jazyce vyjádřit neumíte. Jedná-li se o slovní zásobu, doporučuji si tato slovíčka vyhledávat ve slovníku, a nově naučená slova si klidně můžete napsat přímo do obrázku. Kdykoliv si potom budete obrázky prohlížet, nová slovíčka uvidíte názorně, a lépe si je také zapamatujete. Pokud by se vám stalo u zkoušky, že nějaké slovo nebudete vědět, doporučuji se mu šikovně vyhnout. Vrátíme-li se k obrázku monumentu znázorňujícího vikingskou loď, možná budeme chtít říci, že tam jsou vesla. Neznáme-li však slovo 'veslo' v angličtině, vůbec se o tom nezmiňujte. Zbytečně se dostanete do těžkostí, když začnete 'and on the ship there are. . . um. . . errrr. . . '. Pokud hned víte, že slovo pro veslo (oar) neznáte, ani se nesnažte loď blíže popisovat. Pokud máte popis pod kontrolou sami (a zkoušející se na to přímo neptá), neměl by to být problém. A pokud na to přeci jenom přijde řeč, budete muset vysvětlit, o co se jedná (např. the long things that are used to move a ship forward. . . ).

o o o Jeden a druhý Další častou chybou, které se studenti při popisu o o o Jeden a druhý Další častou chybou, které se studenti při popisu obrázku dopouštějí, je případ, když chtějí říci 'jeden. . . a druhý. . . '. Například na obrázku jsou dva muži, a oni nejprve popíší jednoho a potom chtějí pokračovat popisem druhého. Nesprávně potom používají slovo 'second'. Nejde přeci o to, že by oba stáli v řadě a jeden byl před druhým. Jde pouze o naše určené pořadí, ve kterém je popisujeme. Proto se ve významu 'druhý' používá THE OTHER. Můžeme tedy např. říci: One man is climbing up the tree and the other is watching him. Jeden muž leze na strom a ten druhý ho pozoruje. Jak se naučit popisovat obrázky Nejlépe se naučíte popisovat obrázky tím, že to budete často procvičovat. Obrázků je všude plno, máte zajisté k dispozici časopisy, knihy, internet, fotoalba. . . Prostě si vezměte hromadu obrázků a popisujte. Čím různorodější obrázky, tím lépe. Procvičíte si díky tomu různou slovní zásobu. Nevadí, že vás nikdo neopravuje, možná o to lépe. Zkuste se občas nahrát na kazetu či na diktafon a poslechněte si, jak mluvíte. Více nápadů, jak se naučit plynule mluvit najdete v článku: Jak na to: SPEAKING.

Now match the number with the correct picture. 1) E 2) A 3) F Now match the number with the correct picture. 1) E 2) A 3) F 4) B

SCRIPT: 1. In the corner of the yard there is a small brick structure SCRIPT: 1. In the corner of the yard there is a small brick structure and it joins two wooden fences. Also in that corner there is a nice tree. 2. Outside the yard there are many different kinds of trees. There is a fence that's in one part wooden and in another part looks like an old castle wall. There's a small tree inside the yard with a branch that has no leaves on it. 3. In the yard there is a broken wooden fence and also a broken brick wall. There are stones scattered about the yard but there a few yellow rose plants. 4. There's an opening in the low stone wall and a dirt path going into the yard. There's one large tree and one small tree, right next to the entrance.